Statie de Epurare Apa

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 22748
Mărime: 8.83MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I. Elemente generale 5

Capitolul II. Legislaţie 11

1. Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002 11

2. Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate in reţelele de canalizare ale localitătilor si direct in staţia de epurare, NTPA-002/2002 16

3. Standarde privind dimensionarea şi verificarea staţiei de epurare 22

4. Normativ privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011/2002 23

Capitolul III. Dimensionarea obiectelor tehnologice 25

Capitolul IV. Concluzii 99

Anexe 102

Bibliografie 103

Extras din document

Introducere

Acţionând în sensul înţelegerilor internaţionale, cu respectarea intereselor tuturor şi al protecţiei integrităţii sistemului global de dezvoltare şi al mediului, recunoscând natura integrală şi interdependentă a Pământului, se proclamă că:

Fiinţele umane se află în centrul preocupărilor dezvoltării durabile (sustenabile). Ele au dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă, în armonie cu natura. Statele au, în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite şi cu principiile legislaţiei internaţionale, dreptul suveran de a-şi exploata resursele proprii de a urmări propriile politici de dezvoltare şi de protecţie a mediului şi răspunderea de a asigura că activităţile aflate sub controlul sau jurisdicţia proprie nu produc daune mediului altor state sau arii aflate dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale. În scopul de a realiza dezvoltarea durabilă, protecţia mediului va constitui o parte integrantă a procesului de dezvoltare şi nu pot fi considerate separate de aceasta. Situaţia şi nevoile speciale ale ţărilor în curs de dezvoltare, în special ale celor slab dezvoltate şi celor mai vulnerabile în privinţa mediului, vor reprezenta priorităţi speciale. Acţiunile internaţionale în domeniile mediului şi dezvoltării vor fi de asemenea destinate intereselor şi necesităţilor tuturor ţărilor. Creativitatea, idealurile şi curajul tinerilor lumii vor fi mobilizate pentru a făuri un parteneriat global în scopul realizării dezvoltării durabile şi realizării unui viitor mai bun pentru toţi (Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului şi dezvoltării tinută la Rio între 3 şi 14 iunie 1992).

Conceptul de dezvoltare durabilă a apărut într-un moment în care problemele legate de mediul înconjurător se aflau în prim planul dezbaterilor politice. Atunci însă, noţiunea de dezvoltare durabilă reprezenta mai mult o sintagmă potrivită pentru atragerea suportului, decât un imbold pentru propulsarea schimbărilor în domeniul mediului. Mai mult, prin întărirea ideii că mediul şi dezvoltarea economică sunt potenţial compatibile, că reprezintă obiective complementare, dezvoltarea durabilă a oferit o mult aşteptată înlocuire a modelului conflictual care a caracterizat dezbaterile pe tema limitelor de creştere din anii 1970.

Într-un document elaborat de Banca Mondială (1989) sunt identificate aproximativ 60 de definiţii pentru dezvoltarea durabilă. Conceptul a devenit punctul central al dezbaterilor privind mediul şi dezvoltarea în anul 1987, după publicarea Raportului Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare (Our common future), cunoscut şi sub denumirea de Raportul Brundtland. Definiţia dată în acest studiu a devenit definiţia standard. Conform acesteia, dezvoltarea durabilă este definită ca fiind capacitatea omenirii de a asigura cerinţele generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi, fără a dăuna proceselor ecologice fundamentale.

În contextul aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, poluarea mediului, fiind o problemă transfrontalieră, reprezintă una din cerinţele cheie; pe lângă adaptarea legislaţiei, cunoaşterea proceselor generatoare de poluanţi, a caracteristicilor şi metodelor de control al emisiilor acestora devin extrem de importante.

Atat activitatea omului de zi cu zi cât şi cea industrială reprezintă principalii factori care contribuie la deteriorarea mediului prin procese specifice. Prezentarea unei staţii de epurare a apelor industriale şi menajere constituie obiectul prezentei lucrări de diploma.

Lucrarea este structurată pe cinci capitole, în modul următor:

• în primul capitol am trecut în revistă, din punct de vedere teoretic, elementele generale de mediu;

• în capitolul al doilea am prezentat legislaţia pe baza căreia a fost realizată şi funcţionează staţia de epurare;

• în capitolul trei am cuprins dimensionarea obiectelor tehnologice din staţia de epurare; elaborarea acestui capitol a presupus o documentare laborioasă, atât din literatura de specialitate, cât şi prin vizitarea, în cadrul practicii tehnologice, a diferitelor staţii de epurare din Romania; datele prezentate pot fi utile, atât celor care lucrează în domeniul respectiv, cât şi specialiştilor în protecţia mediului;

• capitolul patru l-am dedicat concluziilor.

Capitolul I. Elemente generale

Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de către om de ape uzate. Prin urmare, principala măsură practică de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă este să epurăm apele uzate. Primul pas spre epurare este colectarea apelor uzate, care se face prin sisteme de canalizare. Ele sunt mai simple la poluanţi industriali, dar foarte vaste şi complicate în cazul canalizării localităţilor, deoarece trebuie să preia ape uzate fecaloid-menajere de la un foarte mare număr de surse - toate chiuvetele, WC-urile, etc. Se mai adaugă canalele ce preiau apele pluviale. Apele acestea trebuie apoi conduse la staţia de epurare, de unde apoi de regulă sunt restituite în emisar, de obicei un râu.

Staţia de epurare reprezintă sistemul de obiecte tehnologice în care, prin diferite procese caracteristice epurării, apa uzată care intră în staţie va avea aceeaşi parametri de calitate ca cea a emisarului în care va fi deversată. Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat problema epidemiilor hidrice, dar au făcut din Tamisa un râu mort ce degaja miros pestilenţial, încât în geamurile parlamentului au trebuit atârnate cârpe îmbibate cu clorură de calciu.

Preview document

Statie de Epurare Apa - Pagina 1
Statie de Epurare Apa - Pagina 2
Statie de Epurare Apa - Pagina 3
Statie de Epurare Apa - Pagina 4
Statie de Epurare Apa - Pagina 5
Statie de Epurare Apa - Pagina 6
Statie de Epurare Apa - Pagina 7
Statie de Epurare Apa - Pagina 8
Statie de Epurare Apa - Pagina 9
Statie de Epurare Apa - Pagina 10
Statie de Epurare Apa - Pagina 11
Statie de Epurare Apa - Pagina 12
Statie de Epurare Apa - Pagina 13
Statie de Epurare Apa - Pagina 14
Statie de Epurare Apa - Pagina 15
Statie de Epurare Apa - Pagina 16
Statie de Epurare Apa - Pagina 17
Statie de Epurare Apa - Pagina 18
Statie de Epurare Apa - Pagina 19
Statie de Epurare Apa - Pagina 20
Statie de Epurare Apa - Pagina 21
Statie de Epurare Apa - Pagina 22
Statie de Epurare Apa - Pagina 23
Statie de Epurare Apa - Pagina 24
Statie de Epurare Apa - Pagina 25
Statie de Epurare Apa - Pagina 26
Statie de Epurare Apa - Pagina 27
Statie de Epurare Apa - Pagina 28
Statie de Epurare Apa - Pagina 29
Statie de Epurare Apa - Pagina 30
Statie de Epurare Apa - Pagina 31
Statie de Epurare Apa - Pagina 32
Statie de Epurare Apa - Pagina 33
Statie de Epurare Apa - Pagina 34
Statie de Epurare Apa - Pagina 35
Statie de Epurare Apa - Pagina 36
Statie de Epurare Apa - Pagina 37
Statie de Epurare Apa - Pagina 38
Statie de Epurare Apa - Pagina 39
Statie de Epurare Apa - Pagina 40
Statie de Epurare Apa - Pagina 41
Statie de Epurare Apa - Pagina 42
Statie de Epurare Apa - Pagina 43
Statie de Epurare Apa - Pagina 44
Statie de Epurare Apa - Pagina 45
Statie de Epurare Apa - Pagina 46
Statie de Epurare Apa - Pagina 47
Statie de Epurare Apa - Pagina 48
Statie de Epurare Apa - Pagina 49
Statie de Epurare Apa - Pagina 50
Statie de Epurare Apa - Pagina 51
Statie de Epurare Apa - Pagina 52
Statie de Epurare Apa - Pagina 53
Statie de Epurare Apa - Pagina 54
Statie de Epurare Apa - Pagina 55
Statie de Epurare Apa - Pagina 56
Statie de Epurare Apa - Pagina 57
Statie de Epurare Apa - Pagina 58
Statie de Epurare Apa - Pagina 59
Statie de Epurare Apa - Pagina 60
Statie de Epurare Apa - Pagina 61
Statie de Epurare Apa - Pagina 62
Statie de Epurare Apa - Pagina 63
Statie de Epurare Apa - Pagina 64
Statie de Epurare Apa - Pagina 65
Statie de Epurare Apa - Pagina 66
Statie de Epurare Apa - Pagina 67
Statie de Epurare Apa - Pagina 68
Statie de Epurare Apa - Pagina 69
Statie de Epurare Apa - Pagina 70
Statie de Epurare Apa - Pagina 71
Statie de Epurare Apa - Pagina 72
Statie de Epurare Apa - Pagina 73
Statie de Epurare Apa - Pagina 74
Statie de Epurare Apa - Pagina 75
Statie de Epurare Apa - Pagina 76
Statie de Epurare Apa - Pagina 77
Statie de Epurare Apa - Pagina 78
Statie de Epurare Apa - Pagina 79
Statie de Epurare Apa - Pagina 80
Statie de Epurare Apa - Pagina 81
Statie de Epurare Apa - Pagina 82
Statie de Epurare Apa - Pagina 83
Statie de Epurare Apa - Pagina 84
Statie de Epurare Apa - Pagina 85
Statie de Epurare Apa - Pagina 86
Statie de Epurare Apa - Pagina 87
Statie de Epurare Apa - Pagina 88
Statie de Epurare Apa - Pagina 89
Statie de Epurare Apa - Pagina 90
Statie de Epurare Apa - Pagina 91
Statie de Epurare Apa - Pagina 92
Statie de Epurare Apa - Pagina 93
Statie de Epurare Apa - Pagina 94
Statie de Epurare Apa - Pagina 95
Statie de Epurare Apa - Pagina 96
Statie de Epurare Apa - Pagina 97
Statie de Epurare Apa - Pagina 98
Statie de Epurare Apa - Pagina 99
Statie de Epurare Apa - Pagina 100
Statie de Epurare Apa - Pagina 101

Alții au mai descărcat și

Epurarea Apelor Uzate

CAPITOLUL I GENERALITATI Apa constituie un element fundamental al mediului natural deoarece fără ea viaţa pe Pământ este de neconceput. Calitatea...

Impactul Asupra Mediului al Statiilor de Epurare a Apei - Studiu de Caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către...

Epurarea Apelor Uzate

I. INTRODUCERE Epurarea apelor uzate constituie ansamblul procedeelor fizice, chimice, biologice si bacteriologice prin care se reduce încarcarea...

Structura unei Statii de Epurare pentru o Localitate cu 32 000 Locuitori

Sa se stabileasca structura si sa se dimensioneze obiectele tehnologice ale statiei de epurare ale unei localitati cu 32 000 locuitori in care se...

Tratarea și Epurarea Apelor Uzate

Capitolul 1. ETAPA I 1.1.Determinarea gradului de epurare Gradul de epurare (GE) este definit ca procentul de reducere, ca urmare a epurarii, a...

Epurarea Apelor Uzate Menajere

ARGUMENT Din resursa globala de apa a Pământului, resursele de apa dulce reprezinta doar cca. 2,4% din care disponibile pentru utilizare sunt doar...

Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate

Să se proiecteze o staţie de epurare pentru o localitate cu 343000 de locuitori în care se desfăşoară următoarele activităţi economice: 1. O...

Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere

REZUMAT Staţia de epurare a apelor uzate din localitatea Sibiel se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă şi de eficienţă...

Te-ar putea interesa și

Epurarea Apelor Uzate - O Statie de Epurare cu o Capacitate de 20t Apa pe Zi

Capitolul 1. Tema lucrării: Să se proiecteze o staţie de alimentare şi epurare a apei potabile pentru un oraş de 30000 locuitori şi o industrie...

Tratarea Apelor Reziduale

Apa reziduala In prezent circa 1,2 miliarde de oameni duc lipsa apei, 3 miliarde de oameni nu dispun de apa potabila curata, iar 3-4 milioane de...

Caiet practică stația de epurare - Uzină de apă II

I. PROTECȚIA MUNCII Legea 319 din 2006 Legea securității și sănătății în muncă Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie...

Sisteme de Depoluare

Date pentru proiect: Sa se stabileasca structura si sa se dimensioneze principalele obiecte tehnologice ale unei statii de epurare a apelor uzate...

Infiintarea Sistemului de Canalizare in Localitatea Trusesti Judetul Botosani

CAPITOLUL I DATE GENERALE 1.1. Tema proiectului ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE (REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE) în localitatea...

Epurarea apelor uzate în industria sucului și a pastei de tomate

1.Introducere Pentru desfșurarea normală a activității zilnice și menținerea stării de sănătate, organismul are nevoie de o anumită cantitate de...

Bilantul Electroenergetic - Directia de Apa Canal Pascani

Memoriu de activitate 2008-2009 În anul 2008-2009 am colaborat la întocmirea lucrării de bilanţ energetic cu titlul ”BILANŢ ENERGETIC COMPLEX DAC...

Venituri si Cheltuieli - Pitesti

I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ INTRODUCERE Municipiul Piteşti - Repere istorice Municipiul Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş este unul...

Ai nevoie de altceva?