Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

Proiect
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 22401
Mărime: 2.59MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rusu Ioan

Cuprins

CAP I. INTRODUCERE 6

I.1 Poluarea mediului înconjurător 6

I.2 Factori chimici de poluare 8

I.3 Factorii biologici de poluare 12

I.4 Surse de poluare din agricultură şi industria alimentară 13

I.5 Factorul de mediu - apa 19

I.5.1 Sursele de apă din natură 19

I.5.1.1 Surse subterane 20

I.5.1.2 Surse de suprafaţă 21

I.5.1.3 Surse meteorice.24

I.5.2 Proprietăţile apei.24

I.5.2.1 Proprietăţi organoleptice 24

I.5.2.2 Proprietăţi fizico-chimice 25

I.5.2.3 Proprietăţi biologice.26

I.5.3 Cerinţe de apă 27

I.5.3.1 Cerinţe de apă potabilă 27

I.5.3.2 Cerinţe de apă industrială 27

I.5.4 Poluarea apei 28

I.5.4.1 Surse de poluare.29

I.5.4.2 Legislaţie.31

CAP. II. AMPLASAMENTUL. DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

A STAŢIEI DE EPURARE 32

II.1 Amplasamentul 32

II.1.1 Hidrografia zonei 32

II.1.2 Clima 33

II.1.3 Solul 33

II.1.4 Flora şi fauna 34

II.1.5 Descrierea procesului tehnologic 34

II.2 CALCULUL DE DIMENSIONARE AL STAŢIEI DE EPURARE 35

II.2.1 Debite şi concentraţii 35

II.2.1.A Debite.35

II.2.1.B Poluanţi.36

II.2.1.C Concentraţiile apelor uzate menajere.37

II.3.1.D Gradul de epurare necesar.37

II.3 INSTALAŢII DE DEPOLUARE.TIPURI ŞI VARIANTE CONSTRUCTIVE. SCHEMA TEHNOLOGICĂ. CALCULUL DE DIMENSIONARE AL DISPOZITIVELOR STAŢIEI DE EPURARE 42

II.3.1 Treapta mecanică 42

II.3.1.A Grătar cu curăţire mecanică tip Aqua-Guard 42

II.3.1.B Desnisipator 43

II.3.2 Treapta biologică 43

II.3.2.1 Bazin de aerare, nitrificare şi denitrificare 43

CAP.III. EPURAREA BIOLOGICĂ 45

III.1 Metabolismul bacterian.45

III.2 Creşterea şi multiplicarea celulară.46

III.3 Epurarea biologică aerobă.48

III.3.1 Biodegradabilitate şi tratabilitate.48

III.3.2 Microorganismele în procesul de epurare.49

III.4 Epurarea biologică cu nămol activ.50

III.4.1 Variante ale procesului cu nămol activ.50

III.4.2 Construcţii şi instalaţii.52

III.5 Deranjamente în exploatare.54

CAP.IV. LISTA CONFIGURAŢIEI COMPLETE A STAŢIEI DE TRATARE BIOLOGICĂ A APEI REZIDUALE MENAJERE.56

IV.1 Condiţii de aplicare.56

IV.2 Parametrii tehnici şi tehnologici calculaţi 58

IV.3 Parametrii de operare 60

IV.4 Date generale 61

IV.4.1 Sistemul de tratare a apei uzate 61

IV.5 Cerinţele pentru montarea staţiei 65

IV.5.1 Cerinţe generale 65

IV.5.2 Îndepărtarea unsorilor şi grăsimilor (uleiuri şi produse din ulei) 66

IV.5.3 Omogenizarea curgerii 66

IV.5.3.1 Parametrii de omogenizare.66

IV.5.3.2 Omogenizarea hidraulică.67

IV.5.3.3 Îndepărtarea reziduurilor.67

IV.5.3.4 Îndepărtarea pietrişului.67

IV.5.3.5 Procesarea sedimentului.67

IV.5.3.6 Dezinfecţia apei reziduale.Detergenţi şi dezinfectanţi.68

IV.6 Descrierea incintei tehnice 68

IV.6.1 Construcţie.68

IV.6.2 Dotări.69

IV.6.3 Încălzire şi ventilare.69

IV.6.4 Conducta pentru apă potabilă.70

IV.6.5 Conexiuni.70

IV.6.6 Instalaţia electrică.70

IV.6.7 Tehnologie.70

IV.7 Descrierea blocului de rezervoare 72

IV.7.1 Echipament.72

IV.8 Tehnologia staţiei de epurare biologică a apei uzate menajere 73

IV.8.1 Tehnologia blocului de rezervoare ( patru linii tehnologice) 73

IV.8.1.1 Rezervorul de nitrificare – denitrificare 74

IV.8.1.2 Canal de întreţinere 75

IV.8.1.3 Camera de coagulare 76

IV.8.1.4 Rezervorul de sedimentare secundară 76

IV.8.1.5 Staţia de pompare a sedimentului secundar 77

IV.8.1.6 Compresoare 78

CAP.V. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A STAŢIEI DE EPURARE………………………………………………………………………………………… 80

V.1 Lista de control.80

V.2 Randamentul stadiilor de epurare a apei uzate 83

V.3 Caracteristici tehnice şi tehnologice.Bilanţ de materiale.86

V.3.1 Caracteristici tehnice.86

V.3.2 Caracteristici tehnologice.87

CAP.VI. MONITORIZAREA PARAMETRILOR CHIMICI ŞI HIDROLOGICI AI APEI UZATE MENAJERE.89

CONCLUZII.92

BIBLIOGRAFIE 93

Extras din document

CAP.I. INTRODUCERE

I.1 Poluarea mediului înconjurător

Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului peste anumite limite sau prezenţa unor elemente străine (dăunatori) în mediu, ca urmare a activităţii directe sau indirecte a omului sau ca urmare a unor fenomene naturale şi care duc la deteriorarea echilibrelor ecologice, a activităţilor ecologice şi a stării de sănătate, confortului fizic şi moral al omului.

Fenomenul de poluare este analizat din unghiul în care acesta influenţează în mod direct specia umană sau indirect, prin influenţa altor specii sau factori ai biotipului, dar care în final au influenţa tot asupra speciei umane.

Activităţile speciei umane, aflată îin continuă dezvoltare, reprezintă cauza principală a amplificării fenomenului de poluare.

Fenomenul de poluare a însoţit specia umană încă de la apariţie, dar modificările majore în sens negativ a componentelor mediului s-au făcute simţite în ultimile decenii.

Dezvoltarea explozivă a industriei, apariţia aglomerărilor urbane au avut şi au ca rezultat şi cantităţi din ce în ce mai mari de reziduuri a căror reciclare sau depozitare sunt greu de realizat din punct de vedere tehnic sau impun costuri foarte mari.

Cantităţile mari de reziduuri acumulate în apă, în aer şi în sol, au depăşit cu mult puterea naturală de transformare şi integrare în factorii de mediu. De asemenea, în ultimii ani au apărut reziduuri foarte toxice care nu pot fi transformate (reciclate). Toate acestea au dus la mari dezechilibre prin modificările apărute în cadrul unor specii şi chiar la dispariţia unor specii.

Considerând că legătura între creşterea populaţiei şi poluare este directă, se poate presupune că în viitor, dacă nu se iau măsuri corespunzătoare în domeniul protecţiei mediului, viaţa să devină imposibilă la nivelul planetei noastre.

Deoarece specia umană este răspunzătoarea principală de creşterea poluării şi de apariţia unor noi surse de poluare, aceasta trebuie să analizeze urgent şi să aleagă calea de supravieţuire prin:

- neimplicarea în eliminarea sau diminuarea fenomenului de poluare, presupunând ca specia umană să se adapteze la factorii de mediu care se înrăutăţesc continuu. Acest lucru este

foarte puţin posibil având în vedere că sistemul natural de autoapărare al organismului uman nu are aceeaşi dezvoltare ca fenomenul de poluare.

- cercetarea factorilor poluanţi, corectarea tehnologiilor poluante şi găsirea soluţiilor privind reciclarea şi depozitarea deşeurilor.

- aplicarea principiului dezvoltării ecologice în orice domeniu prin: folosirea tehnologiilor nepoluante, exploatarea raţională a resurselor naturale ale Terrei, renunţarea la materiile prime şi materialele poluante sau care prin procesul de producere crează surse de poluare, găsirea unor noi surse de energie, etc.

Dacă prima măsură este greu de conceput, dar la ea se poate ajunge dacă nu se iau măsuri corespunzatoare de protecţie a mediului, ultimele două căi trebuie aplicate simultan din următoarele considerente:

- tehnologiile şi tehnicile prezente, deşi sunt poluante, ele sunt aplicate în continuare pentru producerea de bunuri materiale necesare speciei umane;

- îmbunătăţirea acestor tehnologii şi tehnici sub aspectul protecţiei mediului prin anihilarea substanţelor poluante deversate în mediu prin epurări complete;

- înlocuirea tehnologiilor şi tehnicilor depăşite moral şi fizic prin altele noi, concepute ecologic (ca metodă profilactică).

Ideal ar fi să se renunţe şi la calea a doua si toată activitatea speciei umane să se desfăşoare prin tehnologii şi tehnici nepoluante. În etapa actuală acest lucru nu este posibil, de aceea specialiştii din cercetare şi proiectare au o dublă misiune şi anume:

- conceperea şi proiectarea unor tehnologii şi tehnici nepoluante;

- conceperea şi proiectarea unor tehhnologii şi tehnici speciale de

transformare, neutralizare, depozitare şi distrugere a factorilor poluanţi.

Pentru îndeplinirea celei de-a doua misiuni, trebuie desfăşurată o complexă activitate de epurare artificială.

Din punct de vedere teoretic, epurarea este întotdeauna posibilă, dar practic ea este limitată din punct de vedere tehnic şi economic. Dacă analiza economică s-ar face pe termen îndelungat (pentru viitorul omenirii ), beneficiul ar fi inestimabil. La nivelul Terrei se desfăşoară un întreg

proces natural de combatere a poluării. Anularea pe cale naturală a surselor de poluare reductibile în apă, aer şi sol poartă denumirea de autoepurare.

Dar autoepurarea nu poate ţine ritmul creşterii factorilor poluanţi, de aceea omul trebuie să intervină din ce în ce mai mult în refacerea echilibrului în natură.

Preview document

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 1
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 2
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 3
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 4
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 5
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 6
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 7
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 8
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 9
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 10
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 11
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 12
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 13
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 14
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 15
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 16
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 17
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 18
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 19
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 20
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 21
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 22
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 23
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 24
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 25
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 26
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 27
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 28
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 29
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 30
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 31
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 32
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 33
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 34
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 35
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 36
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 37
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 38
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 39
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 40
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 41
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 42
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 43
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 44
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 45
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 46
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 47
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 48
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 49
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 50
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 51
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 52
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 53
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 54
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 55
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 56
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 57
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 58
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 59
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 60
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 61
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 62
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 63
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 64
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 65
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 66
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 67
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 68
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 69
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 70
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 71
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 72
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 73
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 74
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 75
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 76
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 77
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 78
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 79
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 80
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 81
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 82
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 83
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 84
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 85
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 86
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 87
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 88
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 89
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 90
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 91
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 92
Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Studii Privind Procedee si Instalatii pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Gestiunea Fenomenelor de Poluare Accidentala a Resurselor de Apa

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Proiectarea unei Statii de Epurare a Apelor Uzate de la SC Beyler SA Galati

CAPITOLUL I Introducere Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de materii poluante şi infestarea acesteia de către instituţii...

Statie de Epurare Apa

Introducere Acţionând în sensul înţelegerilor internaţionale, cu respectarea intereselor tuturor şi al protecţiei integrităţii sistemului global...

Proiectarea unei Statii de Epurare a unei Localitati

TEMA PROIECTULUI Sa se stabileasca structura si sa se dimensioneze principalele obiectele tehnologice ale statiei de epurare a unei localitati cu...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Evaluarea Impactului Asupra Mediului pentru Investitia Extinderea Retelei de Alimentare cu Apa in Localitatile Putna si Ivancesti, Judetul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Proiectarea Unei Statii de Epurare a Apelor Uzate

1. Introducere Epurarea apelor reprezinta totalitatea operatiilor efectuate pentru diminuarea continutului de poluanti, astfel incat...

Ai nevoie de altceva?