Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4935
Mărime: 197.28KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE INGINERIA MEDIULUI PROTECŢIA MEDIULUI

Cuprins

Introducere

Obiective

Definiţii

Flux operaţional

1. Informaţii generale

2. Impactul asupra factorilor de mediu

2.1. Apa

1. Reţeaua de alimentare cu apă

2. Managementul apelor uzate

3. Surse de poluare a apei

4. Măsuri de diminuare a impactului

2.2. Aerul

1. Surse de poluare a aerului

2. Măsuri de diminuare a impactului

2.3. Solul

1. Surse de poluare a solului

2. Măsuri de diminuare a impactului

2.4. Nivelul de zgomot

1. Nivelul de zgomot în incintă şi în afara acesteia

2. Măsuri de diminuare a impactului

2.5. Deşeuri

1. Generarea deşeurilor

2. Managementul deşeurilor

3. Eliminarea şi reciclarea deşeurilor

3. Situaţii de risc

1. Riscuri generale

2. Accidente potenţiale

3. Planuri pentru situaţii de risc

4. Rezumat fară caracter tehnic

Extras din document

INTRODUCERE

Evaluarea impactului asupra mediului este un proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale activităţii asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului precum şi stabilirea de măsuri privind diminuarea acestora.

OBIECTIVE

Principalele obiective ale raportului sunt prezentate mai jos:

• Să furnizeze informaţii cu privire la impactul activităţii intreprinderii asupra factorilor de mediu.

• Să furnizeze informaţii asupra caracteristicilor amplasamentului şi a vulnerabilităţii sale.

• Să furnizeze informaţii asupra impactului asupra biodiversităţii zonei amplasamentului.

DEFINIŢII

MEDIU – condiţiile inconjurătoare/externe în care funcţionează o organizaţie, şi care influenţeaza existenta oamenilor, animalelor şi plantelor. Mediul unei activităţi comerciale se extinde de la interiorul locului de muncă la ecosistemul global.

IMPACT DE MEDIU – reprezintă orice modificare a mediului inconjurator, nefavorabilă sau favorabilă, rezultată integral sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii.

ACTIVITĂŢI – elemente ale proceselor tehnologice sau ale serviciilor auxiliare.

ASPECT DE MEDIU – un element din cadrul activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii, care poate interacţiona cu mediul.

PROCES – ceea ce produce fabrica. Include procesul de fabricţie, precum şi uzinele de tratare a apei reziduale, zonei de depozitare, etc.

INTRĂRI pot fi considerate următoarele:

• Materii prime;

• Fluxuri de productie, ex: produs realizat partial;

• Combustibil, incluzând şi energia electrică;

• Materiale de întreţinere;

• Alţi factori semnificativi (ex : apa de ploaie; apa de spalare; transport ).

IEŞIRI – ceea ce iese din proces. Ele includ:

• Produse;

• Emisii în aer; apă;

• Zgomot; vibraţii;

• Deşeuri periculoase şi nepericuloase;

• Căldura.

SERVICII AUXILIARE – activitati auxiliare care pot include:

• Servicii administrative;

• Furnizare de agent termic şi aer comprimat;

• De protecţia muncii; laboratoare;

• Ateliere de întreţinere;

• Instalaţie de tratatre a apei reziduale.

GRILA DE COTARE A GRAVITATII IMPACTURILOR:

Criteriu Coef de pondere 10p 5p 1p

Frecvenţa (F) 3 Zilnică Medie Ocazională

Gravitatea (G) 4 Risc pentru om şi pentru mediu Risc pentru mediu Nu există risc pentru mediu

Cantitatea (C) 4 Nivel semnificativ Nivel mediu Nivel redus

Reglementări (R) 5 Neconformitate Conformitate

Există perspectiva inăspririi cerinţelor Conformitate

Cerinţe stabile

Opinia publică, vecini (V) 2 Plângeri şi critici sistematice Plângeri şi critici sporadice Nu există plângeri sau critici

Aplicând această grilă unui anumit tip de impact, se poate calcula un punctaj, conform relatiei :

P = F x 3 + G x 4 + C x 4 + R x 5 + V x 2

Unde F, G, C, R si V pot lua valorile 10; 5; 1 în funcţie de importanţa lor.

Dacă se coteaza toate criteriile la valoarea de 10p se obţine o valoare maximă de 180 şi o valoare minimă de 18 dacă toate criteriile sunt cotate cu 1p. Se convine să se stabilească urmatoarele praguri:

P = 18 impact slab;

18 < P < 36 impact mediu semnificativ;

P > 36 impact semnificativ.

FLUXUL OPERAŢIONAL

Schema generală a fluxului operaţional intr-o organizaţie conţine trei etape fundamentale: intrări, activitate operaţională, ieşiri.

1. INFORMAŢII GENERALE

Denumirea activităţii – activitatea principală constă în fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor şi a produselor proaspete de patiserie (cod CAEN 1071), comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine (cod CAEN 4724). Activitatea care face obiectul studiului de impact de mediu este o activitate primară în cadrul societăţii şi anume “Fabricarea painii (cod CAEN)”.

Amplasamentul – S.C. Forni Prest S.R.L. – este amplasată foarte aproape de centrul oraşului Olteniţa, pe strada Cuza-Vodă nr. 107, la o distanţă de aproximativ 1km de Dunare, şi la o altitudine de 50 metri de la nivelul mării. Utilizarea anterioara a amplasamentului: casă.

Descrierea societatii – societatea comercială Forni Prest a fost înfiinţată pe 5 Martie 2007, înregistrată la registrul comerţului cu numărul: J51/146/2007, având codul unic de identificare: RO 21272822.

Descrierea activităţii – societatea comercială are ca domeniu de activitate fabricarea şi vânzarea pâinii şi cuprinde urmatoarele operaţiuni:

• Fabricarea

• Distribuţia şi vânzarea

Preview document

Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 1
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 2
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 3
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 4
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 5
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 6
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 7
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 8
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 9
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 10
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 11
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 12
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 13
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 14
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 15
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 16
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 17
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 18
Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești

CAPITOLUL I: ARGUMENT Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om - natură. Utilizând acest...

Studiu de Impact de Mediu al Societatii SC Bio Fuel Energy SRL

CAPITOLUL 1: DATE GENERALE 1.1 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII Autorizaţia Integrată de Mediu se eliberează pentru: Denumire...

Evaluarea de Impact pentru o Stație de Distribuție a Carburanților

A. Încadrarea proiectului 1. Date generale 1.1 Denumirea unităţii S.C. REFILL S.R.L. 1.2 Amplasament, suprafaţă ocupată Amplasamentul pentru...

Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Mediului la Fabrica de Cherestea SC Holzindustrie SA

CAP. 1 Date generale Localizare şi topografie Denumirea proiectului sau profilul de activitate este prelucrarea primară a lemnului. Amplasamentul...

Bilantul de Mediu a Instalatiilor de Polipropilena

1. Descrierea amplasamentului Compania la care se face referire reprezintă un complex de societăţi cu instalaţii chimice şi petrochimice, situat...

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL

Scopul întocmirii prezentului Raport de evaluare a impactului asupra mediuluiu consta în evaluarea potentialelor efecte semnificative asupra...

Managementul calității mediului - Aviz de mediu

1.INTRODUCERE Industria fermentativă ocupă un loc important în industria alimentară, prin procesele sale specifice la obţinere unei game largi de...

Metode și Tehnici de Evaluare a Impactului asupra Mediului

Introducere Unul dintre cele mai importante acte legislative americane legate de mediul înconjurator este “National Environmental Policy Act”,...

Ai nevoie de altceva?