Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 12066
Mărime: 2.02MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI FULTATEA INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Cuprins

1. Date generale

1.1. Date de indentificare a titularului activitatii

1.2. Temeiul legal al emiterii autorizatiei integrate de mediu

2. Date specifice activitatii

2.1. Categoria de activitate

2.2. Documentatia solicitarii

2.3. Principalele materii prime, materiale auxiliare, produse finite si subproduse

2.3.1. Conditii de prelucare, transport, manipulare, depozitare

2.3.2. Selectia materiilor prime

2.4. Resurse: apa, energie, gaze natuare

2.4.1. Apa

2.4.2. Energia termica

2.4.3. Energia electrica

2.4.4. Energia frigorifica

2.4.5. Aerul comprimat

2.4.6. Statia de recuperare dioxid de carbon (CO2):

2.4.7. Gaze natural

2.4.8. Utilizarea eficienta a energiei

2.5. Descrierea instalatiei si fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

2.5.1. Receptia si depozitarea materiei prime

2.5.2. Macinare G100

2.5.3. Prelucrare germeni in ulei G200

2.5.4. Lichefiere si zaharificare G300

2.5.5. Fermentare G400

2.5.6. Distilare G500

2.5.7. Deshidratare G600

2.5.8. Prelucrare plamada epuizata – DDGS – G700

2.5.9. Reciclare apa de process prin turnuri de racier si chiller

2.5.10. Statia de tratare apa

2.5.11. Statia de preepurare ape uzate

2.5.12. Centrala termica

2.5.13. Gospodaria de apa potabila

2.5.14. Gospodaria de apa pentru stingerea incendiilor

2.5.15. Stocare substante chimice

2.5.16. Prelucrare bioxid de carbon rezultat de la fermentare

2.5.17. Criterii de performanta a tehnologiei aplicate (comparative cu BAT)

3. Sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu

3.1. Instalatii pentru retinerea, evacuarea, si dispersia poluantilor in mediu

3.1.1. Aer

3.1.2. Apa

3.1.3. Sol

3.2. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot

3.2.1. Aer

3.2.2. Apa

3.2.3. Sol

3.2.4. Zgomot

3.3. Gestiunea deseurilor

3.3.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar

3.3.2. Deseuri valorificate

3.3.3. Depozitarea deseurilor

3.4.Interventia rapida/prevenirea si managementul situatiilor de urgent. Siguranta instalatiei

3.4.1. Incadrare

3.4.2. Masuri de prevenire si control

3.4.3. Gestiunea substantelor toxice si pericoloase

3.4.4. Dispozitii generale privind securitatea instalatiilor

3.4.5. Managementul infrastructurilor si instalatiilor

3.4.6.Managementul operatiilor ce detin/produc/utilizeaza substante si preparate

periculoase

Extras din document

CAPITOLUL 1:

DATE GENERALE

1.1 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Autorizaţia Integrată de Mediu se eliberează pentru:

Denumire titular de activitate: S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.;

Adresa sediului social: oraş Zimnicea, str. Portului, nr.38, judeţul Teleorman;

Cod unic de înregistrare: 21553020;

Număr Registrul Comerţului: J34/279/11.04.2007;

Tel./fax: 0374/202300; 0755/140080;

E-mail: bif.romania@gmail.com; bif.secretariat@yahoo.com.

1.2. TEMEIUL LEGAL AL EMITERII AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

Prezenta autorizaţie integrată de mediu se emite în baza:

- O.U.G. nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea

nr.84/2006, cu modificările ulterioare;

- Ordinul MAPAM nr.818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ordinul MMGA nr.1158/2005, pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul MAPAM

nr.818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- O.U.G. nr.195/2005, privind protecţia mediului;

- Legea nr.265/2006 privind aprobarea OUG. nr.195/2005, cu completările şi modificările ulterioare;

- Legea nr.655/2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000, privind protecţia atmosferei;

- O.U.G. nr.196/2005, privind Fondul pentru Mediu, modificată şi aprobată prin Legea nr.105/2006.

- Ordinul MAPM nr.592/2002, privind aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot,

pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător;

- Legea nr.426/2001 pentru aprobarea OUG nr.78/2000, privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr.856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- H.G. nr.349/2005, privind depozitarea deşeurilor;

- H.G. nr.188/2002, privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007;

- H.G. nr. 352/2005, privind modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002;

- H.G. nr.351/2005, privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr.95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Legea apelor nr.107/1996, modificată de Legea nr.310/2004;

- H.G. nr.140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.166/2006 privind înfiinţarea „Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi”;

- H.G. nr.804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate

substanţe periculoase;

- Ordinul MAPAM nr.1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care

prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi respectiv a accidentelor majore produse;

- Ordinul MAPPM nr.462/1993, condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei;

- Ordinul MAPPM nr.756/1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr.360/2003, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată şi completată prin Legea nr.263/2005;

- H.G. nr.878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

Preview document

Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 1
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 2
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 3
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 4
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 5
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 6
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 7
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 8
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 9
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 10
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 11
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 12
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 13
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 14
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 15
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 16
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 17
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 18
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 19
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 20
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 21
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 22
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 23
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 24
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 25
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 26
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 27
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 28
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 29
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 30
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 31
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 32
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 33
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 34
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 35
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 36
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 37
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 38
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 39
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 40
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 41
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 42
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 43
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 44
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 45
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 46
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 47
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 48
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 49
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 50
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 51
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 52
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 53
Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Impact de Mediu al Societatii SC Bio Fuel Energy SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?