Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 8054
Mărime: 41.77MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

I. Introducere:

Dezvoltarea urbanistică şi industrială în ritmuri tot mai înalte şi odată cu aceasta, creşterea populaţiei, ridicarea nivelului de civilizaţie, şi asigurarea nevoilor de consum din ce în ce mai mari conduc la diminuarea şi epuizarea surselor şi rezervelor naturale de materii prime, materiale şi combustibili, energie, cu consecinţele penuriei pe piaţa mondială. Pe de altă parte se constată influenţarea negativă a echilibrului ecologic prin care, adăugându-se în aşa zisele reziduuri ce rezultă din toate activităţile vieţii cotidiene, se accentuează pericolul popuării mediului ambiant.

Aceste reziduuri numite peiorativ subproduse ale civilizaţiei umane, nefiind luate în seamă de factorii de decizie din acest domeniu, nu-şi au încă un loc bine definit în echilibrul social- politic-economic. Încă mai sunt denumite şi considerate gunoaie deşi s-a constatat că datorită materiilor prime, materialelor refolosibile şi energiei potenţiale pe care le conţin, constituie o resursă, care nu numai că nu se epuizează dar se şi dezvoltă mai rapid decât populaţia.

Reziduurile de orice fel rezultate din multiplele activităţi umane, constituie o problemă de o deosebită actualitate, datorită atât creşterii continue a cantităţilor şi felului acestora (care prin degradare şi infestare în mediul ambiant prezintă pericol şi atentează la sănătatea oamenilor), cât şi însemnatelor cantităţi de materii prime, materialele refolosibile şi energie care pot fi recuperate şi introduse în circuitul economic.

I.2. Cadru legislativ

Necesitatea colectării selective a deşeurilor în scopul valorificării şi reciclării deşeurilor refolosite este susţinută de Directivele Uniunii Europene referitoare la gestionarea deşeurilor. Legislaţia în vigoare din ţara noastră urmează îndeaproape aceste directive.

Acquis-ul comunitar în domeniul gestionării deşeurilor cuprinde un număr de 16 acte normative, transpuse în legislaţia română după cum urmează:

Legislaţie europeană Legislaţie românească

Directiva Cadru privind deşeurile nr.75/442/EEC, amendată de Directiva nr. 91/156/EEC Legea 426/2001 pentru aprobarea OU nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor

Hotărârea de Guvern 123/2003 privind aprobarea Planului Naţional de etapă de Gestionare a Deşeurilor

Directiva nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OU nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor

Directiva nr. 75/439/EEC privind

uleiurile uzate, amendată de Directiva

nr. 87/101/EEC şi de Directiva

nr.91/692/EEC Hotărârea de Guvern nr. 662/2001 privind

gestionarea uleiurilor uzate, completată şi

modificată de Hotărârea de Guvern

441/2002

Hotărârea de Guvern nr. 1159/2003 pentru

modificarea Hotărârii de Guvern nr.

662/2001 privind gestionarea uleiurilor

uzate

Directiva nr. 91/157/EEC privind

bateriile şi acumulatorii care conţin

anumite substanţe periculoase şi

Directiva nr. 93/86/EC privind

etichetarea bateriilor Hotărârea de Guvern nr.1057/2001 privind

regimul bateriilor şi acumulatorilor care

conţin substanţe periculoase

Directiva nr. 99/31/EC privind

depozitarea deşeurilor Hotărârea de Guvern nr. 162/2002 privind

depozitarea deşeurilor

Ordinul Ministrului Apelor şi Protectiei

Mediului nr. 867/2002 privind definirea

criteriilor care trebuie îndeplinite de

deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifică

a unui depozit şi lista naţională de deşeuri

acceptate în fiecare clasă de depozit de

deşeuri 2002

Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei

Mediului nr. 1147 din 10 decembrie 2002

pentru aprobarea Normativului tehnic

privind depozitarea deşeurilor construirea, exploatarea, monitorizarea şi

închiderea depozitelor de deşeuri

Directiva nr. 2000/76/EC privind

incinerarea deşeurilor Hotărârea de Guvern nr.128/2002 privind

incinerarea deşeurilor

Ordinul Ministrului Apelor şi Protectiei

Mediului nr.1215 din 10 ianuarie 2003

pentru aprobarea Normativului privind

incinerarea deşeurilor

Directiva nr. 94/62/EC privind

ambalajele şi deşeurile de ambalaje Hotărârea de Guvern nr. 349/2002 privind

gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de

ambalaje

Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei

Mediului nr. 1190/2002 privind procedura

de raportare a datelor referitoare la

ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Directiva nr. 96/59/EC privind

eliminarea bifenililor şi trifenililor

policloruraţi (PCB si PCT Hotărârea de Guvern nr.173/2000 pentru

reglementarea regimului special privind

gestiunea şi controlul bifenililor

policloruraţi şi a altor compuşi similari.

Ordinul MAPM nr. 279/2002 privind

înfiinţarea Secretariatului tehnic pentru

gestionarea şi controlul compuşilor

desemnaţi în cadrul Direcţiei de gestiune a

deşeurilor şi substanţelor chimice

periculoase

Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de

Decizia nr. 2001/119 privind lista

deşeurilor, (ce înlocuieşte Decizia nr.

94/3/CE privind lista deşeurilor şi

Decizia nr. 94/904/CE privind lista

deşeurilor periculoase). Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind

evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv

deşeurile periculoase

Regulamentul nr. 259/93 privind

controlul transportului deşeurilor în,

dinspre şi înspre Comunitatea

Europeană Hotărârea de Guvern nr. 1357/2002 pentru

stabilirea autorităţiilor publice responsabile

de controlul şi supravegherea importului,

exportului şi tranzitului de deşeuri ;

Hotărârea de Guvern nr. 228/2004 privind

controlul introducerii în ţară a deşeurilor

nepericuloase în vederea importului,

perfecţionării active şi a tranzitului;

Legea 6/1991 pentru aderarea României la

Convenţia de la Basel privind controlul

transportului peste frontiere al deşeurilor

periculoase şi al eliminării acestora

Directiva nr. 86/278/EEC privind

protecţia mediului şi în particular a

solului, atunci când namolul de la

staţiile de epurare este utilizat în agricultură Ordinul MAPAM 49/2004 pentru

aprobarea normelor tehnice privind

protecţia mediului în special a solurilor,

când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

Directiva nr. 2000/53/EC privind

vehiculele uzate (a fost elaborat Draft-ul de HG)

Directiva nr. 2002/96/EC privind

deşeurile de echipamente electrice şi

electronice (DEEE)

Directiva nr.78/176/CEE privind

deşeurile din industria dioxidului de

titan

Directiva nr. 82/883/CEE privind

procedeele pentru supravegherea şi

monitorizarea mediului datorită

deşeurilor din industria de dioxid de

titan

Directiva nr. 92/112/CEE privind

pocedeele pentru armonizarea

programelor pentru reducerea şi

eventual eliminarea poluării cauzate de

deşeurile din industria dioxidului de

titan

Sursa: Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor

II. Alcătuirea geologică şi evoluţia paleogeografică, relieful, hidrografia, solurile şi vegetaţia:

Judeţul Botoşani este situat din punct de vedere geografic în extremitate nord-estică a României, având ca vecini Ucraina şi, respectiv, Republica Moldova. Fiind cuprins între râurile Siret la vest şi Prut la est, cel de-al doilea formând graniţa României cu Republica Moldova, judeţul Botoşani se învecinează doar cu două judeţe ale Moldovei, şi anume: la vest cu judeţul Suceava, iar la sud cu judeţul Iaşi.

Cuprinzând între limitele sale un teritoriu de 4986 km2 ce aparţine părţii de nord a Podişului Moldovei, judeţul Botoşani ocupă locul 29, ponderea în totalul teritoriului naţional fiind de 2,1% şi 13,53% din suprafa Regiunii de dezvoltare Nord-Est.

Preview document

Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 1
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 2
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 3
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 4
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 5
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 6
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 7
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 8
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 9
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 10
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 11
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 12
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 13
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 14
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 15
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 16
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 17
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 18
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 19
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 20
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 21
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 22
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 23
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 24
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 25
Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Colectarea, Transportul si Depozitarea Deseurilor in Localitatea Darabani.docx

Ai nevoie de altceva?