Surse Procese și Produse de Poluare a Solului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7982
Mărime: 50.71KB (arhivat)
Publicat de: Semenica Petrescu
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cojocaru Ioan

Cuprins

 1. SURSE, PROCESE ŞI PRODUSE DE POLUARE A SOLULUI 1
 2. Definirea poluării solurilor.Tipuri de poluare 3
 3. Clasificarea poluării solului 3
 4. Poluarea solului prin activităţi miniere 5
 5. Reziduuri solide din ramura exploatării miniere 5
 6. Reziduuri şi deşeuri din ramura preparării minereurilor 6
 7. Reziduuri solide din ramura metalurgiei extractive 6
 8. Deşeuri şi reziduuri din sectorul termoenergetic 7
 9. Clasificarea depozitelor după amplasament 8
 10. Influenţa reziduurilor şi deşeurilor din industria minieră asupra solurilor 9
 11. Poluarea solului cu reziduuri şi deşeuri solide, altele decât cele provenite din industria minieră 10
 12. Reziduurile menajere 11
 13. Influenţa metalelor grele asupra solului şi plantelor 14
 14. Poluarea solului cu substanţe transportate pe calea aerului (Pd) 15
 15. Poluarea cu oxizii sulfului 16
 16. Poluarea cu fluor şi compuşii săi 17
 17. Poluarea solurilor cu pulberi şi cenuşi 17
 18. Poluarea solului cu produsi fotochimici 18
 19. Poluarea solului cu dejecţii animale (Ph) 18
 20. Poluarea solului prin exces sau carenţe de substanţe nutritive pentru plante (Pn) 20
 21. Îngrăşăminte cu N 20
 22. Bibliografie 23

Extras din proiect

Definirea poluării solurilor.Tipuri de poluare

Solul,habitat al ecosistemelor terestre asigură intr-o măsură considerabilă elementele de hrană nu numai pentru vieţuitoarele care trăiesc în şi la suprafaţa solului ci şi pentru cele care trăiesc în aer şi chiar în apă.

Prin multitudinea materiilor vii pe care o conţine, solul poate fi considerat ca fiind un organism viu şi în acelaşi timp mediu de viaţă favorabil care furnizează substanţe nutritive plantelor, fiind în acelaşi timp capabil de o autoregenerare.

Apa, aerul, particolele solide, substanţele organice şi anorganice fac din sol o adevărată uzină vie capabilă de creere de viaţă şi de nouă materie organic. Iată de ce orice modificare cu caracter negativ care intervine în funcţionarea solului este de natură să producă efecte negative asupra unui întreg complex de factori şi elemente care compun solul.

Date fiind aceste aspecte, se poate defini poluarea solului ca fiind acţiunea prin care omul sau natura provoacă modificări anormale ale calităţii şi caracteristicilor fizice, chimice, biologice şi ecologice ale solului, fapt care îl scoate parţial sau total din ciclul folosinţelor.

În acelaşi timp, la soluri se poate defini şi noţiunea de contaminare, fiind acţiunea prin care omul introduce în soluri substanţe toxice şi foarte toxice pentru biocenoza solului.

Poluarea solului este un fenomen se aceeaşi vârstă cu solurile, însă în trecutul geologic efectul poluării nu era atât de grav ca astăzi şi în plus natura poluării făcea posibilă revenirea rapidă la starea iniţială datorită acţiunii de autoepurare cu care este înzestrat solul.

Referitor la soluri există practit două tipuri de poluare:

- endogenă –manifestată prin fenomene şi procese poluante care se desfăşoară în interiorul solului (eroziunii, alunecări, refulări, sufozii).

- exogenă –caracterizată prin pătrunderea în sol a substanţelor poluante.

Clasificarea poluării solului

Laboratorul de agrochimie şi pedologie al Academiei de Ştiinţe Agricole a elaborat o clasificare a poluării solurilor.

Criteriile după care se realizează clasificarea sunt:

- natura poluării;

- sursa de poluare;

- gradul de poluare.

- După natura poluării se clasifică în:

- Poluare fizică (P.F.);

- Poluare chimică (P.C.);

- Poluare biologică (P.B.);

- Poluare radioactivă (P.R.);

În funcţie de natura poluării, lângp P (de la poluare) se ataşează o literă de tipar corespunzătoare poluării.

- În funcţie de sursa de poluare se diferenţiază următoarele:

- Poluarea solului prin lucări de excavare la zi (cariere, balastiere, exploatări miniere la zi etc) –notaţie “a”;

- Poluare prin acoperirea solului cu deşeuri şi reziduri provenite din diverse domenii de activitate –notaţie “b”;

- Poluarea solului cu substanţe anorganice provenite din industrii (acizi, baze, săruri, metale etc) –notaţie “c”;

- Poluarea solului cu substanţe transportate pe calea aerului (amoniac, metan, particole de metale grele, hidrocarburi etc) –notaţie “d”;

- Poluarea solului cu deşeuri şi reziduri radioactive provenite din extracţia şi prelucrarea precum şi din utilizarea acestora în diverse domenii de activitate –notaţie “e”;

- Poluarea solului cu reziduri organice provenite din industria alimentara şi textilă –notaţie “f”;

- Poluarea solului cu resturi vegetale provenite din agricultură şi silvicultură –notaţie “g”;

- Poluarea solului cu dejecţii animale (gunoi de fermă) –notaţie “h”;

- Poluarea solului cu excremente umane –notaţie “i”;

- Poluarea solului prin eroziune şi alunecare –notaţie “j”;

- Poluarea solului prin sărăturare –notaţie “k”;

- Poluarea solului prin acidifiere –notaţie “l”;

- Poluarea solului prin exces şi/sau de apă–notaţie “m”;

- Poluarea solului prin exces sau carenţe de substanţe nutritive –notaţie “n”;

- Poluarea solului prin compactare inclusiv formarea de crustă –notaţie “o”;

- Poluarea solului cu sedimente produse prin eroziune –notaţie “p”;

- Poluarea solului cu pesticide –notaţie “g”;

- Poluarea solului cu agenţi patogeni contaminaţi –notaţie “r”.

- Grad de poluare

Preview document

Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 1
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 2
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 3
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 4
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 5
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 6
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 7
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 8
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 9
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 10
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 11
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 12
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 13
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 14
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 15
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 16
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 17
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 18
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 19
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 20
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 21
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 22
Surse Procese și Produse de Poluare a Solului - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Surse Procese si Produse de Poluare a Solului.docx

Alții au mai descărcat și

Poluarea Solului

INTRODUCERE IMPORTANTA SOLULUI ÎN NATURÃ Se afirmã pe drept cuvânt cã solul este locul de întâlnire a populatiilor: pulberile din aer si gazele...

Impactul Mineritului Asupra Solului

1.POLUAREA SOLULUI. Poluarea solului prin lucrări de excavare la zi se refera la distrugerea solului prin lucrări de exploatare minieră la zi,...

Poluarea Solului

1. Notiuni introductive 1.1 Relatia om – mediu Schimbarea traiectoriei actuale de dezvoltare socioeconomica presupune construirea unor modele de...

Poluarea Solului cu Pesticide și Exces de Ingrășăminte

Din atmosferă pesticidele pot sedimenta, ajungând din nou pe sol sau în râuri, lacuri şi mări unde sunt preluate de căte alge. Crustaceele mici...

Ingineria Mediului - Sol

1. Generalitati Solul, ca si aerul si apa, este un factor de mediu cu influenta deosebita asupra sanatatii. De calitatea solului depinde formarea...

Solul și Poluarea Solului - Metode de Determinare a Gradului de Poluare și de Toxicitate a Solului

SOLUL ŞI POLUAREA SOLULUI. METODE DE DETERMINARE A GRADULUI DE POLUARE ŞI DE TOXICITATE A SOLULUI 1.1. Solul-generalități Solul este acea parte...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea Poluării Solului Contaminat cu Deșeuri Petroliere

INTRODUCERE Gestionarea deşeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea,...

Depoluarea solurilor contaminate cu produse petroliere cu ajutorul substanțelor tensioactive de tip simple-green

INTRODUCERE Mediul înconjurator. Necesitatea protectiei mediului Mediul înconjurator - definit ca sistemul fizic si biologic exterior în cadrul...

Efectele poluării atmosferice asupra climei și a mediului înconjurator

Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale...

Studiu privind influența poluării factorilor de mediu asupra produselor agricole

CAPITOLUL I INTRODUCERE POLUAREA IN LUME ȘI ÎN ROMÂNIA În ultimele decenii, poluarea a devenit o problemă des dezbătută de majoritatea...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Bilanțul de mediu a instalațiilor de polipropilenă

1. Descrierea amplasamentului Compania la care se face referire reprezintă un complex de societăţi cu instalaţii chimice şi petrochimice, situat...

Metode de prevenire a poluării mediului

CAP I Poluarea – concept si elemente intorductive Problematica complexă a mediului a urcat sensibil în topul actual al preocupărilor ştiinţifice,...

Degradarea mediului înconjurător

1. Ca urmare a acţiunilor omului, uneori necontrolate şi nechibzuite, alteori fireşti, impuse de necesitatea dezvoltării economice şi sociale,...

Ai nevoie de altceva?