Tehnici de Constructie si Protectie a Rampelor Ecologice de Depozitare a Deseurilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Tehnici de Constructie si Protectie a Rampelor Ecologice de Depozitare a Deseurilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nicoleta Ungureanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Proiectarea depozitelor de deseuri
Construirea depozitelor de deseuri
Exploatarea depozitelor de deseuri
Inchiderea depozitelor de deseuri
Monitoring-ul post-inchidere si reconstructia ecologica
a zonei afectate de depozitarea deseurilor

Extras din document

Depozitarea deseurilor

Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin

depozitare pe sol sau in subteran,.

In functie de tipurile de deseuri care sunt acceptate, depozitele de deseuri se clasifica dupa cum urmeaza:

- depozite pentru deseuri periculoase (clasa a);

- depozite pentru deseuri nepericuloase (clasa b);

- depozite pentru deseuri inerte (clasa c).

Proiectarea depozitelor de deseuri

Proiectarea unui depozit de deseuri se face in functie de o serie de factori, dintre care cei mai

importanti sunt:

- cantitatea si natura deseurilor ce urmeaza a fi depozitate – se evalueaza in functie de

prognozele de dezvoltare a localitatilor;

- caracteristicile amplasamentului – in raport cu eficienta economica (dimensiuni, durata de

functionare, distanta de transport a deseurilor) si eficienta ecologica (cerinte legate de

protectia factorilor de mediu si a sanatatii umane) necesar a fi realizate;

- posibilitatile de reabilitare si utilizare ulterioara a terenului – se evalueaza in functie de

natura deseurilor depozitate, comportarea acestora pe perioada depozitarii, planurile de

dezvoltarea pe termen lung etc.

Alegerea amplasamentului

Alegerea amplasamentului optim dintre mai multe variante posibile se face pe baza unei analize

pluricriteriale care cuprinde:

- criterii geologice, pedologice si hidrogeologice: caracteristicile si modul de dispunere a

straturilor geologice; structura, adancimea si directia de curgere a apei subterane; distanta

fata de cursurile de apa si alte ape de suprafata; starea de inundabilitate a zonei; folosinta

terenului; clasa de seismicitate; criterii legate de pericole de alunecare, tasare;

- criterii climaterice: directia dominanta a vanturilor fata de asezarile umane sau alte

obiective; regimul precipitatiilor;

- criterii economice: capacitatea depozitului si durata de exploatare (minimum 10 ani);

distanta medie de transport al deseurilor; necesitatea unor amenajari secundare (drumuri de

acces, utilitati etc.);

- criterii suplimentare: vizibilitatea amplasamentului si modul de incadrare in peisaj; accesul

la amplasament; existenta unor arii protejate de orice natura; existenta in zona a unor

aeroporturi, linii de inalta tensiune sau obiective militare.

Continutul proiectului

Proiectul unui depozit de deseuri, indiferent de clasa din care face parte, trebuie sa contina toate

datele si informatiile necesare referitoare la fiecare etapa din ciclul de viata al depozitului.

Ca date generale, proiectul trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:

- natura si provenienta deseurilor ce urmeaza a fi depozitate;

- cantitatile de deseuri - corelat cu durata de functionare si capacitatea maxima a deponiei;

- tehnologiile de tratare a deseurilor inainte de depozitare si / sau in incinta depozitului, daca

este cazul.

Pentru faza de constructie, proiectul trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:

- infrastructura depozitului, echipamentele si instalatiile componente, amplasarea acestora in

cadrul incintei, precum si caile de acces;

- modul de realizare a bazei si a peretilor laterali ai depozitului – materiale folosite si

caracteristici tehnice ale acestora, incluzand stratul de impermeabilizare natural (grosime,

coeficient de permeabilitate, mod de realizare), stratele geosintetice (geomembrane,

geotextile), sistemul de drenare a levigatului;

- realizarea sistemului de colectare, tratare si eliminare a levigatului;

- realizarea sistemului de colectare si evacuare (eventual recuperare) a gazului de depozit.

Pentru faza de exploatare, proiectul trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:

- procedura de acceptare a deseurilor la depozitare;

- modul de operare – cuprinzand metoda de depozitare utilizata, nivelarea si compactarea,

acoperirea zilnica, delimitarea zonelor de lucru, colectarea, tratarea si eliminarea levigatului,

colectarea si evacuarea gazului de depozit, necesarul de echipamente mobile si spatiile

destinate intretinerii acestora, instructiuni privind depozitarea anumitor tipuri specifice de

deseuri (materiale pulverulente, obiecte voluminoase, deseuri foarte usoare, respectiv urat

mirositoare);

- auto-monitorizarea tehnologica;

- auto-monitorizarea emisiilor si controlul calitatii factorilor de mediu in zona de influenta a

depozitului;

- masuri de siguranta pentru prevenirea incendiilor si a exploziilor, inclusiv planul de

interventie in caz de accidente sau avarii;

- masuri de protectia muncii si pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare;

- sistemul de paza si supraveghere.

Pentru faza de inchidere si monitoring post-inchidere, proiectul trebuie sa cuprinda informatii

referitoare la:

- cota finala de depozitare;

- modul de realizare a acoperirii finale – materiale si caracteristici tehnice ale acestora,

inclusiv modul de evacuare a gazului de depozit;

- auto-monitorizarea emisiilor si controlul calitatii factorilor de mediu in zona de influenta a

depozitului;

- masuri de siguranta pentru prevenirea incendiilor si a exploziilor, inclusiv planul de

interventie in caz de accidente sau avarii;

- date privind posibilitatile de reabilitare si utilizare ulterioara a terenului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnici de Constructie si Protectie a Rampelor Ecologice de Depozitare a Deseurilor.docx

Alte informatii

Facultatea ISB, an 4