Tehnologia Protectiei Atmosferei

Proiect
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 24955
Mărime: 1.45MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. TEMA DE PROIECTARE

1.1 Memoriu tehnic

CAPITOLUL 2. SURSA DE POLUARE

2.1 Procesul tehnologic de zincare slab acida

2.2 Proprietati ale componentului efluentului gazos

2.3 Efectele acidului clorhidric

2.4 Determinarea HCl din aer

CAPITOLUL 3. TEHNOLOGIA ADOPTATA

3.1 Conditii de calitate a aerului

3.2 Variante tehnologice

3.3 Alegerea variantei optime

3.4 Descrierea tehnologiei adoptate. Elaborarea schemei bloc. Elaborarea schemei tehnologice

3.5 Materii prime si auxiliare. Caracteristici.

3.5.1. Materii prime

3.5.2. Utilitati

3.5.2.1. Apa

3.5.2.2. Aburul

3.5.2.3. Energia electrica

3.5.2.4. Aerul comprimat

3.5.2.5. Gazele inerte

3.5.2.6. Solele de racier

3.5.2.7. Caracteristicile solutiei de NaOH

CAPITOLUL 4. DIMENSIONAREA TEHNOLOGICA A UTILAJELOR

4.1. Tipuri de utilaje. Alegere, descriere

4.1.1 Alegerea tipului de coloana

4.1.2. Alegerea umputurii pentru coloana

4.1.3 Dispozitive interioare pentru coloane cu umplutura

4.1.3.1. Gratare de sustinere

4.1.3.2. Distribuitoare pentru faza lichida

4.1.3.3. Redistribuitoare pentru faza lichida

4.1.4. Materiale de constructie pentru coloane

4.1.5.Probleme de coroziune

4.1.5.1 Factori care influenteaza viteza proceselor de coroziune

4.1.5.2 Scopul si mijloacele de combatere a coroziunii

4.2. Bilanţ de materiale pentru absorbţie

4.3. Dimensionarea coloanei de absorbţie

4.3.1. Calculul diametrului coloanei de absorbţie

4.3.2. Calculul înălţimii coloanei cu umplutură

4.3.2.1. Calculul coeficientului global de transfer de masă

4.3.2.2. Calculul fortei motrice medii (diferenta medie de potential global)

4.3.3. Calculul inaltimii coloanei

4.4. Dimensionarea racordurilor coloanei de absorbţie

4.5. Calculul pierderilor de presiune la curgerea gazului prin coloană

4.6. Dimensionarea pompei centrifuge

4.7 Dimensionarea ventilatorului

4.8 Dimensionarea vasului de neutralizare

4.9. Calculul puterii agitatorului

4.10 Dimensionarea utilajelor de depozitare

4.11. Fişe tehnice

CAPITOLUL 5. EXPLOATAREA INSTALATIEI

5.1 Bilantul de masa pentru instalatie

5.2.Consumul de materii prime , auxiliare şi utilităţi . Consumuri specifice.

CAPITOLUL. 6. CONTROLUL, AUTOMATIZAREA SI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE

6.1. Stabilirea parametrilor ce trebuiesc reglati si masurati.

6.2. Reglarea automata a instalatiilor de

CAPITOLUL 7.TEHNICA SECURITATII SI IGIENA MUNCII. MASURI P.S.I.

EPURAREA APELOR REZIDUALE SI PROTECTIA MEDIULUI AMBIANT.

7.1. Tehnica securitatii si protectia muncii

7.2. Masuri P.S.I

CAPITOLUL 8. NOTIUNI DE AMPLASARE A UTILAJELOR SI DE STABILIRE A TRASEELOR RETELELOR DE CONDUCTE

8.1.Cota de amplasament pe mai multe niveluri

8.2.Recomandari privind amplasarea unor utilaje tip

8.3.Traseele retelelor de conducte interne

CAPITOLUL 9. SCHITE

CAPITOLUL 10. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Capitolul 1. Tema de proiectare

Sa se intocmeasca proiectul de inginerie tehnologica pentru o instalatie de separare continua a HCl din efluentul gazos al unei sectii de zincare acida prin absorbtie in apa.

Se dau urmatoarele date de proiectare :

- presiunea de lucru a coloanei de absorbtie : p=1atm

- debitul volumetric al efluentului gazos : MV=5000m3/h

- concentratia HCl in amestec gazos initial : yi=300mg/m3

- gradul de separare al amestecului: α=93,3%

- coeficientul de exces al absorbantului : β=1,3

- concentratia initiala HCl in absorbant 0%

- temperatura absorbantului la intrare: t=200C.

1.1. Memoriu tehnic

Proiectul de tehnologii de protecţie a atmosferei are ca temă de proiectare o instalaţie de separare continuă a acidului clorhidric din efluentul gazos al unei secţii de zincare acidă prin metoda absorbţiei în apă.

Proiectul este prevăzut cu 10 capitole, fiecare având mai multe subcapitole.

În primul capitol, intitulat "Tema de proiectare" se prezintă scopul lucrării, proiectarea unei instalaţii de absorbţie a acidului clorhidric şi se dau datele de proiectare.

În următorul capitol se prezintă sursa de poluare: procesul de zincare slab acidă (subcapitolul 2.1), proprietăţile efluentului gazos (acid clorhidric, aer) –subcap.2.2, efectele acidului clorhidric (subcap.2.3), metode de determinare ale acidului clorhidric din aer (subcap.2.4).

În capitolul 3 este detaliată tehnologia adoptată: subcapitolul 3.1 tratează condiţiile de calitate ale aerului, subcapitolul 3.2 tratează variantele tehnologice disponibile de depoluare a fluxurilor gazoase de acid clorhidric, subcapitolul 3.3 prezintă justificarea alegerii variantei optime- absorbţia, subcapitolul 3.4 prezintă descrierea tehnologiei adoptate, elaborează schema bloc şi schema de tehnologie aleasă, subcapitolul 3.5 tratează materiile prime şi auxiliare necesare.

Capitolul 4 se numeşte "Dimensionarea tehnologică a utilajelor" şi cuprinde următoarele subcapitole: 4.1 – tipuri de utilaje, alegerea lor şi descriere acestora ( 4.1.1 – alegerea tipului de coloană, 4.1.2 – alegerea umpluturii pentru coloană, 4.1.3 – alegerea dispozitivelor interioare ale coloanei, 4.1.4 – alegerea materialului de construcţie pentru coloane, 4.1.5 – problemele de coroziune), 4.2 – bilanţul de materiale în coloana de absorbţie, 4.3 – dimensionarea coloanei de absorbţie ( 4.3.1 – calculul diametrului coloanei de absorbţie, 4.3.2 – calculul înălţimii coloanei de umplutură prin 2 metode de calcul, cu 4.3.2.1 – calculul coeficienţilor de transfer de masă, 4.3.2.2 – calculul forţei motrice medii, 4.3.3 – calculul înălţimii coloanei), 4.4 – dimensionarea racordurilor coloanei de absorbţie, 4.5 – calculul pierderilor de presiune la curgerea gazului prin coloană, 4.6 – dimensionarea pompei centrifuge, 4.7 – dimensionarea ventilatorului, 4.8 – dimensionarea vasului de neutralizare, 4.9 – calculul puterii agitatorului, 4.10 – dimensionarea rezervorului, 4.11 – fişele tehnice; acest capitol a avut drept scop calculul tuturor dimensiunilor necesare proiectării instalaţiei.

Următorul capitol tratează probleme de exploatare a instalaţiei de absorbţie, referitoare la bilanţul de masă pentru instalaţie (5.1), consumul de materiale prime, auxiliare, şi utilităţi (5.2).

Capitolul 6 se referă la controlul, automatizarea şi reglarea sistemelor tehnologice, cu automatizarea parţială a coloanei de absorbţie.

Capitolul 7 prezintă problemele legate de protecţia muncii în instalaţii de absorbţie ţi măsuri P.S.I.

Capitolul următor, capitolul 8, face referiri la noţiuni de amplasare a utilajelor şi de stabilire a traseelor reţelelor de conducte.

Capitolul 9 cuprinde 3 schiţe ale pieselor desenate: schiţa instalaţiei de absorbţie, schiţa coloanei de absorbţie şi schiţa pompei centrifuge.

În capitolul 10 este enumerată bibliografia.

Capitolul 2. Sursa de poluare

2.1. Procesul tehnologic de zincare slab acida

Fluxul tehnologic al procesului de acoperiri metalice prin zincare consta in trecerea succesiva a pieselor metalice prin bai in care se desfasoara urmatoarele operatii :

Degresarea chimica se realizeaza cu solutii alcaline puternic tensioactive la o temperatura de 50-600C. Ea este urmata de spalare, apa de spalare fiind evacuata periodic in bazinul de captare.

Decaparea se face cu solutie de HCl 20-30%, durata operatiei fiind in functie de calitatea pieselor supuse zincarii. Piesele decapate trec in continuare la spalare.

Zincarea se realizeaza prin electroliza in solutie slab acida. Anozii formati din zinc pur sunt amplasati pe partile laterale ale baii de zincare iar piesele supuse zincarii se suspend ape bara catodica situata central in baie. Omogenizarea solutiei din baie este asigurata prin barbotarea de aer comprimat.

Pasivarea se realizeaza prin cromare cu reactiv specific in mediu de HNO3. Operatia ofera o nuanta nevoalata de albastru stralucitor si o buna rezistenta la coroziune.

Toate baile sunt prevazute cu sisteme de captare a gazului , gaze care sunt aspirate de un aspirator si trimise la sistemul de epurare al efluentului.

Apele din toate baile de spalare se colecteaza intr-un bazin de colectare.

Atelierul de zincare este o sursa de poluare atat pentru apa cat si pentru aer.

Poluantii continuti in efluentii gazosi ai atelierului pot fi componenti ai bailor de degresare, decapare, zincare si pasivare care au o tensiune de vapori ridicata.

HCl este principalul poluant continut in efluentul gazos.

Preview document

Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 1
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 2
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 3
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 4
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 5
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 6
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 7
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 8
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 9
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 10
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 11
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 12
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 13
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 14
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 15
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 16
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 17
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 18
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 19
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 20
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 21
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 22
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 23
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 24
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 25
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 26
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 27
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 28
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 29
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 30
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 31
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 32
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 33
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 34
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 35
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 36
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 37
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 38
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 39
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 40
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 41
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 42
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 43
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 44
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 45
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 46
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 47
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 48
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 49
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 50
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 51
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 52
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 53
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 54
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 55
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 56
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 57
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 58
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 59
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 60
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 61
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 62
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 63
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 64
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 65
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 66
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 67
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 68
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 69
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 70
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 71
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 72
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 73
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 74
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 75
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 76
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 77
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 78
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 79
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 80
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 81
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 82
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 83
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 84
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 85
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 86
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 87
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 88
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 89
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 90
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 91
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 92
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 93
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 94
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 95
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 96
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 97
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 98
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 99
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 100
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 101
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 102
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 103
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 104
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 105
Tehnologia Protectiei Atmosferei - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia Protectiei Atmosferei.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Energetice ale Arderii Carbunilor Solizi si Mediul

Resursele de carbune se diferentiaza, calitativ, dupa compozitia data de natura resturilor organice, de modul de acumulare si de conditiile în care...

Tehnologii de Protectie a Atmosferei - Zincare

Cap.1. TEMA DE PROIECTARE Să se întocmească proiectul de inginerie tehnologică pentru purificarea unui efluent gazos cu continut de HCI rezultat...

Reducerea Emisiilor de Oxizi de Sulf - Desulfurarea Umeda a Oxizilor de Sulf

LEGISLAŢIA PRIVIND NORMELE DE EMISII DE NOXE În România, Legea Protecţiei Mediului nr. 137/1995 are ca obiectiv reglementarea protecţiei mediului...

Efectele Poluarii Aerului Asupra Mediului

Introducere Atmosfera sete unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorita capacitatii sale limitate de a absorbi si a neutraliza...

Reciclarea Pet-urilor

Reciclarea este una din cele mai simple (sau nu!) metode de a proteja planeta de poluare. Principiul e simplu: refolosesti hartia pana te...

Protectia Calitatii Aerului

În antichitate, aerul era considerat o substanta pura. Primele indicatii asupra complexitatii compozitiei aerului se gasesc în lucrarile...

Degradarea Stratului de Ozon

Introducere: Preocupările pentru un mediu sănătos şi durabil au condus la schimbarea atitudinii omului în relaţia cu natura. Mult timp exploatată...

Polietilentereftalatul

Noţiuni introductive Polietilentereftalatul (PET-ul) aparţine poliesterilor liniari, compusi macromoleculari caracterizaţi prin prezenţa grupei...

Ai nevoie de altceva?