Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 19228
Mărime: 1.54MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Daniela Suteu

Cuprins

Tema de proiectare 3

Memoriu tehnic 4

Capitolul I 5

Deşeuri 5

1.1.Definiţia şi clasificarea deşeurilor 5

1.2. Impactul deşeurilor asupra mediului şi calităţii vieţii 7

1.3. Managementul deşeurilor 8

1.4. Gestionarea deşeurilor menajere în România 11

1.5. Practici sănătoase de gospodărire a deşeurilor 14

Capitolul II 16

Deşeuri solide orăşeneşti. Deşeuri menajere 16

2.1.Surse, tipuri, compoziţia şi efectul deşeurilor solide municipale 17

2.2. Calitatea deşeurilor solide urbane 20

2.3.Determinarea cantităţii de deşeuri 21

2.4. Proprietăţile fizice şi chimice ale deşeurilor solide orăşeneşti 22

2.5. Deşeurile menajere – sursă de materiale refolosibile 24

Capitolul III 27

Colectarea şi sortarea deşeurilor 27

3.1. Colectarea selectivă a deşeurilor menajere solide 27

3.2. Colectarea deşeurilor de la populaţie (colectare vrac) 29

3.3. Proiectarea instalaţiei de sortare a deşeurilor 30

3.4. Depozitarea temporară a deşeurilor menajere 33

3.5. Norme de protecţia muncii şi P.S.I. 36

Capitolul IV 39

Compostarea 39

4.1. Condiţii pentru desfăşurarea compostării 40

4.2. Fazele procesului de fermentare 41

4.3. Durata compostării 43

4.4. Staţia de compostare a deşeurilor menajere 43

4.4.1.Tratarea mecanica preliminara 43

4.4.2. Tehnica de compostare 44

4.5. Compostul. Caracteristici şi valorificare 46

4.5.1. Caracteristicile fizice ale compostului 46

4.5.2. Caracteristicile biologice ale compostului 47

4.5.3 Caracteristicile chimice ale compostului 48

4.5.4 Valorificarea compostului 48

4.6. Amplasamentul staţiei de compostare 50

4.7. Elemente specifice protecţiei mediului 51

Bibliografie 55

Extras din document

Tema de proiectare

Să se proiecteze o linie de colectare şi de compostare a 100 t/zi deşeuri menajere.

Memoriu tehnic

Proiectul de tehnologii de tratare şi valorificare a deşeurilor are ca temă proiectarea unei linii de colectare şi de compostare a 100 t/zi deşeuri menajere.

Proiectul cuprinde 4 capitole, fiecare având mai multe subcapitole.

Primul capitol, intitulat "Deşeuri" prezintă definiţia şi clasificarea deşeurilor, precum şi impactul deşeurilor asupra mediului înconjurător. De asemenea în primul în capitol sunt prezentate aspecte generale despre managementul deşeurilor pe plan mondial şi în România.

În următorul capitol “Deşeurile solide orăşeneşti. Deşeurile menajere”, sunt prezentate sursele, tipurile, compoziţia şi impactul deşeurilor urbane asupra mediului şi proprietăţile fizice şi chimice ale deşeurilor solide orăşeneşti.

Capitolul 3 ne prezintă “Colectarea şi sortarea deşeurilor”, unde în subcapitolul 3.1 este detaliată colectarea selectivă a deşeurilor menajere, subcapitolul 3.2 tratează colectarea deşeurilor de la populaţie, în subcapitolul 3.3 este prezentată proiectarea instalaţiei de sortare, 3.4 prezintă depozitarea deşeurilor, iar în subcapitolul 3.5 sunt date norme de protecţia muncii şi P.S.I.

Capitolul 4 este intitulat “Compostarea”, în care sunt prezentate următoarele aspecte: în subcapitolul 4.1 condiţii pentru desfăşurarea compostării, în subcapitolul 4.2 fazele procesului de compostare, în subcapitolul 4.3 este prezentată durata compostării, în subcapitolul 4.4 este prezentată în detaliu staţia de compostare şi etapele procesului de compostare, în subcapitolul 4.5 sunt tratate aspecte despre caracteristicile şi direcţiile de valorificare a compostului, în subcapitolul 4.6 este descrisă amplasarea staţiei de compostare, iar subcapitolul 4.7 prezintă elemente specifice protecţiei mediului.

Capitolul I

Deşeuri

1.1.Definiţia şi clasificarea deşeurilor

Deşeurile sunt generate în diferite stadii ale activităţii umane şi reprezintă o caracteristică inevitabilă a unei societăţi industrializate sau în curs de industrializare.

Compoziţia şi cantitatea de deşeuri sunt puternic dependente de natura consumului, precum şi de structura industrială şi economică (OECD, 1994).

Deşeurile reprezintă o sursă enormă de resurse atât sub formă de materiale cât şi sub formă de energie. Deoarece generarea excesivă de deşeuri este un simptom al proceselor de producţie eficiente, al durabilităţii reduse a bunurilor şi structurii consumului, cantităţile de deşeuri pot fi considerate ca indicator pentru eficienţa cu care societatea utilizează materiile prime.

Termenul „deşeu” este definit în legislaţia europeană în articolul 1 al Directivei Consiliului 75/442/CEE privind deşeurile „ deşeu înseamnă orice substanţă sau obiect de care posesorul se debarasează sau i se cere să se debaraseze conform prevederilor legilor naţionale în vigoare”. Definiţia a fost modificată de Directiva Consiliului 91/156/CEE astfel : „deşeu va însemna orice substanţă sau obiect pe care posesorul îl aruncă, sau intenţionează sau este obligat sa-l arunce”.

Tabel 1.1. Lista produselor, substanţelor, materialelor şi reziduurilor considerate deşeuri în Anexa I la Directiva Consiliului 75/442/CEE

Categorii de deşeuri

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16 Reziduuri de producţie sau consum nespecificate în mod special mai jos

Produse în afara specificaţiilor

Produse a căror dată de utilizare în siguranţă expirat

Materiale aruncate, pierdute sau care au suferit alte accidente, incluzând orice material, echipament, etc. contaminat al accidentului

Material contaminat sau impurificat ca rezultat al unei acţiuni planificate (ca, de exemplu, reziduuri de la operaţii de curăţare, materiale de împachetare, containere, etc. )

Părţi neutilizabile (ca, de exemplu, baterii refuzate, catalizatori epuizaţi etc.)

Substanţe care nu se mai comportă satisfăcător (ca, de exemplu, acizi contaminaţi solvenţi contaminaţi, săruri moderatoare epuizate, etc.)

Reziduuri de la procese industriale (ca, de exemplu, zguri, reziduuri de blază, etc.)

Reziduuri de la procesele de reducere a poluării (ca, de exemplu, nămoluri de epurare, praf de la sacii menajeri, filtre epuizate, etc.)

Reziduuri de la prelucrări/finisări (ca, de exemplu, şpan de strung, ţundre de laminare, etc.)

Reziduuri de materii prime, extracţie şi prelucrare (ca, de exemplu, reziduuri miniere, deversări de la sonde petroliere etc.)

Materiale denaturate (ca, de exemplu, uleiuri contaminate cu policlorobifenili etc.)

Orice material, substanţă sau produs a cărui utilizare a fost interzisă prin lege

Produs pentru care proprietarul nu are altă utilizare (ca, de exemplu, deşeuri agricole, menajere, de la birouri, comerciale şi de la magazine etc.)

Materiale contaminate, substanţe sau produse rezultate din acţiunea de remediere a terenurilor

Orice material, substanţă sau produs care nu este conţinut în categoriile anterioare

Preview document

Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 1
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 2
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 3
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 4
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 5
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 6
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 7
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 8
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 9
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 10
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 11
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 12
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 13
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 14
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 15
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 16
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 17
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 18
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 19
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 20
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 21
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 22
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 23
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 24
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 25
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 26
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 27
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 28
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 29
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 30
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 31
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 32
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 33
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 34
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 35
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 36
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 37
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 38
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 39
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 40
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 41
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 42
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 43
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 44
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 45
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 46
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 47
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 48
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 49
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 50
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 51
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 52
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 53
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 54
Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Tehnologii de Tratare si Valorificare a Deseurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Digestia anaerobă a deșeurilor municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Managementul deșeurilor municipale - depozite ecologice conforme cu cerințele UE

I. AUTORIZARE INTEGRATĂ 1. Directiva europeană privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC). Autorizare Integrată Aderarea la...

Tehnologii curate aplicate în industrie

Cap. 1. CONSIDERATII PRIVIND STADIUL ACTUAL AL PROCEDELOR DE TAIERE TERMICA Alegerea procedeului de debitare se face în funcţie de precizia impusă...

Compostarea Deșeurilor

1. Introducere 1.1 Scurt istoric Compostarea, ca o practica recunoscuta, dateaza cel putin din timpul Imperiului Roman Timpuriu, de la Pliniu cel...

Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Bio-Dieselul

Biocarburanţii reprezintă o oportunitate in viitorul apropiat, de înlocuire a produselor petroliere, în vehiculele existente. Biocombustibilii sunt...

Managementul Deșeurilor

ARGUMENT Deşeul e un material (obiect) care prin el însuşi fără a fi supus unei transformări nu mai poate fi utilizat. Deşeurile pot fi...

Managementul deșeurilor în România

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

Te-ar putea interesa și

Digestia anaerobă a deșeurilor municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Metode și soluții pentru valorificarea deșeurilor solide prin compostare și piroliză

Consideraţii generale Integrarea României în Uniunea Europeana impune armonizarea legislaţiei din ţara noastră cu legislaţia Uniunii Europene....

Proiectare platformă de precolectare deșeuri plastice

1 . MEMORIU TEHNIC Proiectul de tehnologii de tratare şi valorificare a deşeurilor are ca temă de proiectare o platforma de precolectare a...

Incinerarea Desurilor Urbane Periculoase

Cap.1 Tema lucrarii Sa se proiecteze o instalatie de incinerare a deseurilor urbane periculoase dintr-un oras cu 900000 de locuitori. Se dau...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Deșeuri din industria minieră

1. Deseu - cod, descriere. Sursa. Cantitati. Istoric 1.1. Cod si descriere România dispune de cantităti importante de resurse naturale, respectiv...

Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie

Introducere În prezent deseurile reprezinta una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului. Mari cantitati de deseuri sunt...

Tehnologii de valorificare și tratare a deșeurilor din industria de prelucrare a metalelor neferoase

TRATAREA ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A METALELOR NEFEROASE Introducere In tara noastra, notiunea de deseu este...

Ai nevoie de altceva?