Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 5 fișiere: doc, ppt
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 25576
Mărime: 1.50MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dragos Rusu
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FACULTATEA DE INGINERIE Programul de studiu: INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1 7

ATMOSFERA ŞI DIVIZIUNILE EI 7

1.1 TRĂSĂTURI GENERALE ALE ATMOSFEREI TERESTRE 7

1.2 ALCĂTUIREA ŞI STRUCTURA ATMOSFEREI 8

1.2.1 Alcătuirea atmosferei 8

1.2.2 Structura atmosferei 9

CAPITOLUL 2 10

MODURI DE TRANSMITERE A CĂLDURII 10

2.1 CĂLDURA 10

2.2 TEMPERATURA 10

2.3 EFECTELE TEMPERATURII 11

2.4 MODURI DE TRANSMITERE A CĂLDURII 12

2.4.1 Transmiterea căldurii prin conducţie 12

2.4.2 Transmiterea căldurii prin convecţie 13

2.4.3 Transmiterea căldurii prin radiaţie 14

CAPITOLUL 3 14

ÎNCĂLZIREA ŞI RĂCIREA AERULUI 14

3. 1. SURSELE DE ENERGIE ALE PROCESELOR DIN ATMOSFERĂ 15

3.1.1 Soarele 15

3.1.1.1 Geneza energiei solare 15

3.1.1.2 Structura Soarelui 17

3.1.2 Nucleul fierbinte al Pământului 20

3.1.3 Ansamblul corpurilor cereşti 20

3. 2. FLUXURILE DE ENERGIE RADIANTĂ CARE STRĂBAT ATMOSFERA 20

3.2.1 Legile energiei radiante 21

3.2.1.1 Legea Kirchhoff 21

3.2.1.2 Legea Stephan – Boltzmann 22

3.2.1.3 Legea Wien 23

3.2.1.3 Legea Planck 23

3.2.2 Influenţa atmosferei asupra fluxurilor de energie radiantă 25

2.2.2.1 Absorbţia energiei radiante solare în atmosferă 25

3.2.2.2 Difuzia energiei radiante în atmosferă 28

3.2.2.3 Radiaţia solară directă 30

3.2.2.4 Radiaţia difuză 32

3.2.2.5 Radiaţia globală 34

3.2.2.6 Radiaţia reflectată 35

3.2.2.7 Radiaţia terestră 36

3.2.2.8 Radiaţia atmosferei 37

3.2.3 Bilanţul radiativ 38

3.2.3.1 Bilanţul radiativ al suprafeţei terestre 38

3.2.3.2 Bilanţul radiativ al sistemului Pământ – atmosferă 40

3. 3. PROCESELE ÎN CARE SE CONSUMĂ CĂLDURA REZULTATĂ DIN BILANŢUL RADIATIV 41

3.3.1 Transportul căldurii în sol ( TS ) 42

3.3.2 Transportul căldurii în mare ( Tm ) 43

3.3.3 Transportul căldurii în aer (Ta) 44

CAPITOLUL 4 46

STUDIU DE IMPACT DE MEDIU PENTRU FIRMA KFC ARENA MALL 46

4.1. SCOPUL LUCRĂRII ŞI METODELE APLICATE 46

4.3 PROCESUL TEHNOLOGIC 48

4.3.1 Decongelarea pieptului de pui 48

4.3.2 Tranşarea pieptului de pui 49

4.3.3 Pregătirea sosului de marinare 49

4.3.4 Marinarea pieptului de pui 49

4.3.5 Porţionarea pieptului marinat 50

4.3.6 Prepararea făinii pentru panne 50

4.3.7 Acoperirea cu panne a fille-ului 52

4.3.8 Aşezarea pe grătarele de prăjire 52

4.3.9 Prăjirea CRISPY STRIPS 52

4.3.10 Păstrarea la cald şi servirea 53

4.4 DEŞEURI 53

4.5 SURSE ŞI FACTORI DE POLUARE 58

4.6 ASPECTE DE MEDIU SEMNIFICATIVE 59

4.7 MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII KFC ARENA MALL 64

4.8 MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 65

BIBLIOGRAFIE 67

Extras din document

INTRODUCERE

Sute de mii de ani, omul a privit Pământul doar de la înălţimea staturii sale. Indiferent pe ce meridian, la ce paralelă sau altitudine ar fo trăit, el nu şi-a imaginat – până la sfârşitul secolului trecut că va ajunge să fie un pericol pentru pământul de sub picioarele sale. [11]

Mediul înconjurător reprezintă un lanţ de verigi care se influenţează una pe alta de aşa manieră încât provocarea unui dezechilibru în una dintre ele va avea o influenţă negativă asupra tuturor celorlalte. Mediul înconjurător apare ca o realitate pluridimensională care include nu numai mediul natural, dar şi activitatea şi creaţiile omului, acesta ocupând o dublă poziţie: de “component” şi de „consumator”.

Creşterea populaţiei exercită o presiune din ce în ce mai mare asupra ecosistemelor terestre, cu reduceri ale biodiversităţii, şi în special asupra terenurilor, solicitând cantităţi sporite de hrană, apă, resurse minerale, lemn, fibre textile etc. Problema reziduurilor activităţilor umane a luat proporţii îngrijorătoare, prin acumularea lor provocând alterarea calităţii factorilor de mediu.

Deteriorarea mediului îmconjurător este cauzată de: existenţa prea multor automobile, avioane cu reacţie şi nave de mare tonaj, a prea multor fabricicare funcţionează după tehnologii vechi, poluante, mari consumatoare de materii prime, de apă şi energie.

Mediul înconjurător, suport al existenţei umane, reprezintă rezultatul interferenţelorunor elemente naturale (sol, aer, apă, climă, biosferă) cu elemente create prin activitatea umană. De aceea calitatea în ansamblu a acestuia, precum şi a fiecărei componente ale sale în parte, îşi pun amprenta asupra nivelului existenţei şi evoluţiei omului. [11]

Învelişul atmosferic s-a transformat, de zeci de ani, într-o „groapă de gunoi gazoasă” în care omul a aruncat şi continuă să arunce miliarde de tone de gaze toxice emise de uzine, de automobile şi de celelalte industrii generatoare sau consumatoare de energie, la care se adaugă stilul modern de viaţă al omului. Multe efecte ale poluării se văd doar pe termen lung, iar cum omul nu poluează puternic mediul decât de câteva decenii, este clar că nu cunoaştem exact consecinţele, mai ales cele asupra unor sisteme vaste şi complexe cum sunt oceanele, acviferele subterane, ecosistemele şi uscatului. Din acest motiv ar trebui aplicat principiul precauţiei cu mai multă seriozitate şi responsabilitate.

Timp de mii de ani, oamenii au trăit pe Pământ fără ca existenşa lor să aibă un impact semnificativ asupra climei terestre. În urmă cu doar 500 ani lumea era relativ slab populată, dar revoluţiile în agricultură şi industrie, precum şi progresul în medicină au făcut ca, populaţia Terrei să crească de peste 10 ori. Ecologiştii afirmă de spre Pământ că este o planetă bolnavă: poluarea atmosferică, încălzirea globală, contaminarea apei şi deşeurile toxice sunt doar câteva dintre „bolile planetei”.

În general omul a început să înţeleagă, mai ales în ultimele decenii, că progresul civilizaţiei actuale s-a transformat treptat în instrument de distrugere, cu efecte dezastruoase aspra mediului înconjurător.

Renunţăm la civilizaţie pentru un mediu mai curat, atât de necesat sănătăţii omului- Este omul propriul său duşman- Poate omul să stopeze deteriorarea mediului natural- Poate omul să stopeze, sau măcar să diminueze, acţiunea mecanismelor ce declanşează schimbarea climatică- Cum- Ce trebuie făcut pentru a avea un mediu sănătos pentru oameni sănătoşi- Iată întrebări la care omenirea trebuie să găsească un răspuns urgent şi să ia măsuri în consecinţă. [11]

Preview document

Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 1
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 2
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 3
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 4
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 5
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 6
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 7
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 8
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 9
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 10
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 11
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 12
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 13
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 14
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 15
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 16
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 17
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 18
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 19
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 20
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 21
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 22
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 23
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 24
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 25
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 26
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 27
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 28
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 29
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 30
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 31
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 32
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 33
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 34
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 35
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 36
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 37
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 38
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 39
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 40
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 41
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 42
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 43
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 44
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 45
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 46
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 47
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 48
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 49
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 50
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 51
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 52
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 53
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 54
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 55
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 56
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 57
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 58
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 59
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 60
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 61
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 62
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 63
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 64
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 65
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 66
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 67
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 68
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 69
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 70
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 71
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 72
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 73
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 74
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 75
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 76
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 77
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 78
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 79
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 80
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 81
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 82
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 83
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 84
Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Transmiterea Caldurii in Atmosfera si Implicatiile asupra Mediului
  • LICENTA madalin final.doc
  • Pag initiala si coperta.DOC
  • prezenatre licenta madalin.ppt
  • schema generare deseuri.doc
  • STUDIU~1.DOC

Alții au mai descărcat și

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului

Capitolul 1 1. 1. Generalitãti privind compatibilitatea electromagneticã Disciplina „Fenomene electrice cu impact asupra mediului” face parte...

Ecologie și Dezvoltarea Durabilă

Notiunea de sistem - Domeniul de studiu al ecologiei îl constituie sistemele biologice supraindividuale si mediul lor. – Sistemele biologice...

Lucrari SIE

Aspecte de mediu – Procedură de sistem 1. Scop şi domeniu de aplicare Procedura descrie modul în care se identifică şi se determină aspectele de...

Te-ar putea interesa și

Cunoașterea Mediului

1.1 Obiectivele unităţii de învăţare După parcurgerea acestei unităţi de curs studentul va fi capabil: • Să explice fenomenele fizice prin...

Ai nevoie de altceva?