Tratarea Apelor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4673
Mărime: 171.76KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gurau Gheorghe
Universitatea Dunărea de Jos din GALAŢI Facultatea de Metalurgie, Ştiinţa Materialelor şi Mediu

Cuprins

1. INTRODUCERE pg.3

2. Definirea noțiunii de apă uzată pg.3

3. Clasificarea apelor uzate pg.3

3.1 Ape menajere pg. 3

3.2 Ape uzate industriale pg. 3

3.3 Ape uzate agrozootehnice pg. 4

4. Autoepurarea apelor uzate pg. 4

5. Dezinfecția apelor uzate pg. 5

6. Procese unitare pentru tratarea apelor pg. 5

7. Procese fizice de tratare a apelor industrial pg. 5

7.1 Separare gravitaţională pg. 6

7.2 Flotaţia pg. 6

7.3 Centrifugarea pg 7

7.4 Filtrarea apelor pg. 7

7.5 Reţinerea pe grătare şi site pg. 7

7.6 Epurarea în filtre granulare şi filtre cu prestrat. —pg. 7

7.7 Epurarea prin membrane pg. 8

8.Procese chimice pg. 8

9. Procese bilogice pg. 9

10. Norme de calitate a apei

10.1 Limpezirea apei pg.9

11.Efectele poluării apelor pg. 10

12. Tratarea apelor subterane cu continut de amoniu si hidrogen sulfurat— pg. 12

13.Osmoza inversa pg. 12

14. SCHEMA PRINCIPALELOR PROCESE DE TRATARE A APEI pg. 13

Extras din document

1.INTRODUCERE

Obiectivul acestei lucrări constă în stabilirea metodelor pentru ameliorarea prin redimensionare şi modernizare a utilităilor și tehnologiilor necesare tratării apelor uzate si nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate.Odată cu industrializarea, cu dezvoltarea urbană și rurală, precum și cu evoluția modurilor de consum, apele reziduale, cunoscute sub denumirea de ape “uzate”, au evoluat considerabil din punct de vedere cantitativ și calitativ. Apele reziduale menajere s au îmbogățit din zi în zi în produse mai complexe (detergeni, produse de curățat ), iar rețelele de asanare primesc ape uzate industriale, comerciale sau artizanale cu caracteristici foarte diverse.Apele de ploaie, care spală suprafețele, din ce în ce mai mari, acoperite cu asfalt și pavaj, se încarcă în produse minerale și organice făcând astfel să crească cu atât mai mult fluxul poluant de tratat. Atunci când apele uzate nu sunt tratate, cursurile de apă sunt depășite în ceea ce privește capacitatea lor naturală de epurare și rămân poluate. Tratarea sau epurarea apelor uzate are drept obiectiv reducerea încărcăturii poluante pe care o vehiculează astfel încât să se redea mediului acvatic o apă de calitate, care să nu afecteze echilibrele naturale și utilizările sale viitoare (pescuit, agrement, alimentație, utilizare agricolă sau industrială) [1].

2. Definirea noțiunii de apă uzată

Apele uzate sunt acele ape evacuate după utilizarea lor în diverse activități menajere, industriale sau agrozootehnice care conțin o mare cantitate de reziduuri suspendate sau dizolvate. Aceste ape nu pot fi deversate în bazinele acvatice natirale, ele putând produce modificari nedorite ale parametrilor fizico chimici ai apelor receptoare, precum şi perturbări grave ale echilibrului ecologic, cu efecte nocive asupra florei, faunei şi microbiotei specifice [1].

3. Clasificarea apelor uzate

Apele uzate, cunoscute şi sub denumirea de ape reziduale, sunt clasificate în: ape menajere, ape uzate industriale şi ape uzate agrozootehnice.

3.1 Ape menajere

Apele menajere sunt ape uzate care conțin materiale organice vegetale sau animale aflate în stare brută (cu conținut de celuloze, hemiceluloze) sau în diferite grade de descompunere (fecale, urină, săruri minerale, detergenți, grăsimi), precum şi un număr însemnat de microorganisme printre care se numără şi diverşi agenți patogeni.

3.2 Ape uzate industriale

Apele uzate industriale sunt ape provenite din diferite sectoare industriale. Aceste ape pot fi biodegradabile cum sunt cele din industria hârtiei şi celulozei, precum şi din industria alimentară, sau nebiodegradabile rezultate din industriile de fabricare a îngrăşămintelor chimice, a produselor petrochimice şi metalurgice, sau din industria de fabricare a cauciucului sintetic.

3.3 Ape uzate agrozootehnice

Apele uzate din sectorul agrozootehnic sunt cunoscute ca ape provenite de la ferme de creştere a porcinelor, păsărilor, bovinelor şi conțin o cantitate foarte mare de substanțe organice rezistente la biodegradare [2].

4. Autoepurarea apelor uzate

Autoepurarea apei reprezintă ansamblul de procese fizice, chimice şi biologice prin care apa se debarasează de poluanţii conţinuţi, fără intervenţia omului. Autoepurarea apei este influenţată de: natura şi concentraţia poluanţilor, temperatură (care influenţează viteza reacţiilor chimice şi biologice), radiaţiile ultraviolete solare (cu efect bactericid, de distrugere a bacteriilor şi bacteriostatic, de stagnare a înmulţirii bacteriilor) şi de regimul curgerii apei (debit, turbulenţă, condiţii de amestecare a efluentului cu receptorul). Argilele din albia râurilor constituie adevărate bariere naturale contra migrării poluanţilor.

Procesele fizice care au loc la autoepurare sunt:

diluţia poluanţilor prin dispersarea în receptor;

sedimentarea (căderea) particulelor solide din apă. Fenomenul depinde de mărimea particulelor, densitatea lor, forma, densitatea efluentului, temperatură, viteza de curgere a apei. Sedimentarea este favorabilă la particule grele, de mari dimensiuni, când temperatura de curgere a apei este redusă, deci la rîurile de şes. Sedimentele se depun mai mult la maluri, care astfel pot deveni depozite de poluanţi, cu repersursiuni asupra vegetaţiei, animalelor care se adapă, peisajului, devenind locuri de înmulţire a paraziţilor;

adsorbţia şi absorbţia poluanţilor pe şi în alţi poluanţi, sau la mal.

Procesele chimice pot fi de: oxidare (datorită oxigenului dizolvat în apă), reducere între poluanţii existenţi şi precipitare. Precipitatele produc turbulenţa, după care se depun.

Pocesele biologice din ape depind în plus faţă de factorii menţionaţi şi de concurenţa microbiană, sau antagonismul dintre microflora adăugată prin poluare şi flora deja existentă în apă. Se obţin astfel efecte bacteristatice şi bactericide. La acestea se adaugă şi acţiunea bacterivoră a organismelor acvatice. Substanţele organice se degradează la compuşi mai simpli (CO2, CH4, NH3, H2S, H2O). Purarea poate decurge aerob, în prezenţa oxigenului dizolvat în apă, dar şi anaerob, cu ajutorul unor bacterii care şi procură oxigenul prin descompunerea unor substanţe existente în apă. După această schemă se reduc nitraţii, carbonaţii şi sulfaţii. Unele bacterii pot acţiona atât aerob, cât şi anaerob. Plantele acvateice absorb CO2 şi sărurile din apă, degajând oxigen. Animalele (scoicile, viermii, racii ş.a.) şi peştii reţin în corp unii poluanţi, contribuind la epurarea apei, dar devenind nocivi pentru animale şi oamenii care se hrănesc cu ei. Poluarea intensă nu este redusă prin autoepurare şi apa "moare", fiind necesari câţiva ani pentru eliminarea sedimentelor, a altor poluanţi şi repopulare.[3]

Preview document

Tratarea Apelor - Pagina 1
Tratarea Apelor - Pagina 2
Tratarea Apelor - Pagina 3
Tratarea Apelor - Pagina 4
Tratarea Apelor - Pagina 5
Tratarea Apelor - Pagina 6
Tratarea Apelor - Pagina 7
Tratarea Apelor - Pagina 8
Tratarea Apelor - Pagina 9
Tratarea Apelor - Pagina 10
Tratarea Apelor - Pagina 11
Tratarea Apelor - Pagina 12
Tratarea Apelor - Pagina 13
Tratarea Apelor - Pagina 14
Tratarea Apelor - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Tratarea Apelor.doc

Alții au mai descărcat și

Epurarea Apelor Uzate

CAPITOLUL I GENERALITATI Apa constituie un element fundamental al mediului natural deoarece fără ea viaţa pe Pământ este de neconceput. Calitatea...

Tratarea și Eputarea Apelor Uzate

I. POLUAREA APEI 1.1. POLUAREA APELOR – DEFINIŢII Apa înseamnă viaţă şi din această cauză puritatea ei este un indicator esenţial al calităţii...

Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere

REZUMAT Staţia de epurare a apelor uzate din localitatea Sibiel se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă şi de eficienţă...

Protectia Calitatii Aerului

În antichitate, aerul era considerat o substanta pura. Primele indicatii asupra complexitatii compozitiei aerului se gasesc în lucrarile...

Apele Industriale în Ecosistemele Urbane

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om - natură. Utilizând acest termen se are...

Procedee și Echipamente de Depoluare a Apei

1. Tema proiectului: Să se proiecteze o stație de epurare pentru o localitate cu 300.000 de locuitori în care se desfășoară câteva activități...

Procedee Industriale de Purificare a Aerului

CAPITOLUL I : ATMOSFERA I. 1 STRUCTURA ATMOSFEREI Atmosfera este invelisul gazos care inconjoara planeta PAMANT Atmosfera are o grosime de 1.000...

Poluarea Atmosferei in Localitatile Urbane

CAPITOLUL I 1. MEDIUL URBAN Mediul urban indeplineste mai multe functii: de locuit,economica,cultural-administrativa,de comunicare ecologica,de...

Te-ar putea interesa și

Tratarea Apelor Reziduale din Industria Produselor Farmaceutice

1.GENERALITATI Apa este recunoscută la nivel mondial, ca fiind principala sursă de suport al vieţii pe Pământ. În stare naturală, apa se găseşte,...

Procese de Tratare a Apelor

Apa – structură, proprietăţi H2 O (oxidul de hidrogen) Anticii: apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre cer şi pământ....

Tehnologii de Tratare a Apei

1. APA. POLUAREA APEI 1.1 GENERALITATI. CLASIFICARE Apa de la suprafaţa planetei constituie învelişul numit hidrosfera, si este intr-o continua...

Studii privind Obținerea și Utilizarea Materialelor Modificate Chimic Folosite în Depoluarea și Monitorizarea Apei

INTRODUCERE Având în vedere gravele probleme de poluare cu care ne confruntam si problemele pe care le ridica deseurile industriale, tinând cont...

Tratarea Apelor Uzate de la SC Intfor SA Galati

CAPITOLUL 1 1.1.Introducere Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat...

Modelul de Internationalizare Uppsala

1. Introducere Interesul larg răspândit în procesul de internaţionalizare a firmelor a dat naştere la multe abordări şi modele diferite pentru a...

Instalatia de Tratare a Apei Necesara pentru Alimentarea Cazanelor

Sa se proiecteze o instalatie de tratare a apei necesarã pentru alimentarea cazanelor,în urmãtoarele conditii: - Sã asigure parametrii de calitate...

Tratarea apelor reziduale prin electrocoagulare

1. Ce este electrocoagularea? Electrocoagularea, denumită și electroliză cu undă scurtă, este o tehnică utilizată pentru tratarea apei de spălare,...

Ai nevoie de altceva?