Turbina pe Gaz

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Turbina pe Gaz.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 43 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: George Vasiliu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Capitolul 1. INTRODUCERE 5
1.1. Date de identificare a societăţii 5
1.2. Licenţe şi autorizaţii 7
Capitolul 2. PREZENTAREA OBIECTIVULUI 9
2.1. Descrierea pe scurt a instalaţiei cu prezentarea principalilor parametri 10
2.2.1. Caracteristicile tehnice ale principalelor componente ale grupului de cogenerare de 14 MW echipat cu turbină cu gaze: 11
2.2.2. Beneficii ce s-au înregistrat la nivelul anului 2008 prin funcţionarea turbinei cu gaze 13
Capitolul 3. PREZENTAREA TEHNICĂ A TURBINEI .15
3.1. Incinta izolată fonic: containerul 15
3.1.1. Designul containerului 16
3.1.2. Sistemul de iluminare a containerului 17
3.1.3. Sistemul de ventilare a containerului 17
3.1.4. Temperatura containerului 18
3.1.5 Sistemul de monitorizare a scurgerilor de gaz combustibil 18
3.1.6 Sistemul de monitorizare a incendiilor 19
3.2. Turbina .19
3.2.1. Date tehnice 19
3.2.2. Procesul termodinamic 21
3.2.3. Designul turbinei 21
Capitolul 4. PROCEDURA DE SIGURANŢĂ PENTRU ALARMA DE INCENDIU 23
4.1.Echipamentele sistemului anti-incendiu 23
4.2.Funcţionarea sistemului anti-incendiu 24
4.3.Defectarea sistemului de monitorizare şi stingere incendii 25
4.4. Avertizarea de incendiu 26
4.5. Alarma de incendiu 27
4.6.Secvenţa de alarmă de incendiu 28
Capitolul 5. PROCEDURA DE SIGURANŢĂ PENTRU ALARMA DE GAZ 29
295.2. Defectarea sistemului de monitorizare a gazelor 29
5.3. Avertizarea de scăpări de gaze 30
5.4. Alarma de scăpare de gaz 31
Capitolul 6. PROCEDURA DE SPĂLARE 32
Spălarea compresorului 32
6.1. Spălarea off-line a compresorului 32
6.2. Spălarea on-line a compresorului 33
Capitolul 7. ANALIZA COMBUSTIBILULUI UTILIZAT-GAZUL METAN 34
7.1. Compoziţia chimică 34
7.2. Analiza cromatografică a gazului 34
Capitolul 8. EVALUAREA IMPACTULUI ASPECTELOR DE MEDIU 38
8.1. Evaluarea impactului .38
8.2. Lista aspectelor de mediu semnificative.42
CONCLUZII.42
. BIBLIOGRAFIE 44

Extras din document

INTRODUCERE

• Ce înseamnă cogenerare?

Cogenerarea sau producerea de energie totala permite sa se produca simultan energie mecanica sau electrica si caldura. Cogenerarea este realizata plecand de la un motor alimentat cu gaz natural. Acesta antreneaza un generator care transforma energia mecanica in electricitate.

• Necesitatea valorificarii energiei termice fara a mai fi nevoie de combustibilii fosili.

Sistemul de alimentare cu gaz asigura presiunea constanta si controleaza in mod automat alimentarea in conformitate cu necesitatile energetice ale instalatiei.

Combustibilul gazos este alimentat catre turbina cu gaze din conducta de gaze existenta a uzinei si a statiei de control. Sistemul standard de alimentare este proiectat pentru alimentarea cu gaz natural.

• Ce m-a determinat sa aleg aceasta tema?

Prin cogenerare se economiseste 30% din energia termica ce provine de la combustibilii fosili si totodata se produce si energie electrica.

• Impactul sectorului energetic asupra mediului

Protecţia mediului şi nevoia asigurării unei dezvoltări durabile reprezintă argumentele reconsiderării energiilor noi şi regenerabile. La nivelul Uniunii Europene, au început să fie valorificate resurse energetice variate: hidro, eoliană, pila voltaică, biomasă, energie solară, geotermală şi deşeurile urbane.

În conformitate cu obiectivele politicii energetice, obiectivele de mediu specifice politicii energetice a României privind integrarea politicii de mediu în cadrul politicii energetice a Comunităţii sunt :

• reducerea impactului producerii şi utilizării energiei asupra mediului,

• promovarea economisirii energiei şi eficienţei energetice;

• creşterea ponderii producţiei şi utilizării de energii curate.

Creşterea vertiginoasă a necesarului de energie, o componentă de bază în evoluţia omenirii s-a realizat în decursul mai multor generaţii, prin ignorarea totală a efectului pe care îl are asupra mediului, înregistrându-se numeroase accidente ecologice, unele cu efecte iremediabile.

Energia este esenţială pentru bunăstarea economică şi socială, cu toate acestea producţia şi consumul de energie exercită presiuni considerabile asupra mediului, cum ar fi contribuţia la schimbările climatice, deteriorarea mediului construit, producerea de efecte adverse asupra sănătăţii umane.

Sectorul energetic cuprinde activităţi cum ar fi: extracţia şi prepararea cărbunelui, extracţia petrolului şi gazelor naturale, industria de prelucrare a ţiţelui, producţia, transportul şi distribuţia de energie termică şi electrică, gaze şi apă caldă.

Găsirea de soluţii de viitor pentru problemele cu care se confruntă omenirea în prezent în domeniul energetic, este imperios necesară datorită:

• epuizării treptate a resurselor petroliere

• creşterii în ritm accentuat a emisiilor de gaze cu efect de seră

• extinderii centralelor nucleare, cu consecinţa creşterii volumului de deşeuri radioactive

Evoluţia continuă a sectorului energetic determină creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră, responsabile de fenomenul de încălzire globală, a gazelor acidifiante - cauză a precipitaţiilor acide, a altor emisii cu efect dăunător asupra mediului şi sănătăţii umane.

Dintre combustibilii utilizaţi, emisiile cele mai importante şi în acelaşi timp mai nocive sunt cele provenite din arderea cărbunilor, îndeosebi a cărbunilor inferiori. Şi arderea păcurii este o sursă importantă de emisii, în principal de acidifianţi atmosferici (oxizi de sulf, oxizi de azot). Arderea gazului natural, deşi reprezintă o sursă importantă de dioxid de carbon şi oxizi de azot, este arderea cea mai completă, care generează emisii foarte reduse de oxizi de sulf şi pulberi.

Dintre sursele de energie, temocentralele reprezintă sursa cea mai importantă care poluează aerul prin procesele de combustie şi care generează emisii de gaze cu efect de seră. Astfel, emisiile de noxe ( oxizi de azot, oxizi de sulf, CO2 ) afectează calitatea atmosferei, apa caldă rezultată în urma răcirii aburului în condensatoare modifică parametrii calitativi ai apelor de suprafaţă, cu consecinţe asupra faunei şi florei acvatice, depozitele de zgură şi cenuşă afectează calitatea atmosferei din zonă.

Consumul de energie este o sursă majoră de poluare atmosferică. Acesta contribuie la peste 90% din emisiile de bioxid de sulf din UE, la aproape toate emisiile de oxizi azotici, la aproape jumătate din emisiile de compuşi organici volatili fără metan şi la aproximativ 85% din particule.

Impactul asupra mediului este în scădere în special datorită utilizării cu preponderenţă ca materie primă a gazului metan dar şi măsurilor speciale de prevenire a poluării mediului (copertarea haldelor de cenuşă şi zgură, monitorizarea emisiilor, utilizarea păcurii cu conţinut scăzut de sulf , asigurarea depozitelor de păcură împotriva scăpărilor pe sol şi în apele de suprafata, etc.).

Alte presiuni asupra mediului datorate producerii şi consumului de energie includ deşeuri miniere şi nucleare.

CAPITOLUL 1

1.1. Date de identificare a societăţii

Denumirea completă a societăţii : S.C. CET S. A. BACĂU

Adresa: Bacău ,Str. Chimiei nr.6

Telefon : 0234/585110

Fax : 0234/519650

webu / e-mail : www.cetbacau.ro; secretariat@cetbacau.ro

COD CAEN: 4031, 4032

Obiect de activitate :

Domeniul principal :

403 - Producţia, transportul şi distribuţia energiei termice

Activităţi principale:

4031- Producerea aburului şi apei calde

4032-Transportul şi distribuţia aburului şi apei calde

Activităţi secundare:

Producţia de energie electrică

4012-Transportul şi distribuţia energiei electrice

Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie producţia, transportul şi distribuţia de energie termică. Activităţile principale sunt producerea aburului şi a apei calde, transportul şi distribuţia aburului şi apei calde. Producerea de energie electrică este una din activităţile secundare ale societăţii.

SC CET SA Bacău are în concesiune : sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalităţii, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând reţelele primare de transport şi cele secundare de distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte, punctele termice şi centralele termice de cvartal.

SC CET SA Bacău a devenit unicul furnizor de energie termică urbană din Municipiul Bacău începând cu 01.08.2005, când 20 centrale termice de zonă şi staţiile de hidrofoare aferente au fost transferate de la TERMLOC S.A. în administrarea S.C.CET S.A Bacău.

Fisiere in arhiva (1):

  • Turbina pe Gaz.doc

Alte informatii

Combustibilul gazos este alimentat catre turbina cu gaze din conducta de gaze existenta a uzinei si a statiei de control. Sistemul standard de alimentare este proiectat pentru alimentarea cu gaz natural.