Turbină pe gaz

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 12914
Mărime: 391.98KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Vasiliu
Combustibilul gazos este alimentat catre turbina cu gaze din conducta de gaze existenta a uzinei si a statiei de control. Sistemul standard de alimentare este proiectat pentru alimentarea cu gaz natural.

Cuprins

Capitolul 1. INTRODUCERE 5

1.1. Date de identificare a societăţii 5

1.2. Licenţe şi autorizaţii 7

Capitolul 2. PREZENTAREA OBIECTIVULUI 9

2.1. Descrierea pe scurt a instalaţiei cu prezentarea principalilor parametri 10

2.2.1. Caracteristicile tehnice ale principalelor componente ale grupului de cogenerare de 14 MW echipat cu turbină cu gaze: 11

2.2.2. Beneficii ce s-au înregistrat la nivelul anului 2008 prin funcţionarea turbinei cu gaze 13

Capitolul 3. PREZENTAREA TEHNICĂ A TURBINEI .15

3.1. Incinta izolată fonic: containerul 15

3.1.1. Designul containerului 16

3.1.2. Sistemul de iluminare a containerului 17

3.1.3. Sistemul de ventilare a containerului 17

3.1.4. Temperatura containerului 18

3.1.5 Sistemul de monitorizare a scurgerilor de gaz combustibil 18

3.1.6 Sistemul de monitorizare a incendiilor 19

3.2. Turbina .19

3.2.1. Date tehnice 19

3.2.2. Procesul termodinamic 21

3.2.3. Designul turbinei 21

Capitolul 4. PROCEDURA DE SIGURANŢĂ PENTRU ALARMA DE INCENDIU 23

4.1.Echipamentele sistemului anti-incendiu 23

4.2.Funcţionarea sistemului anti-incendiu 24

4.3.Defectarea sistemului de monitorizare şi stingere incendii 25

4.4. Avertizarea de incendiu 26

4.5. Alarma de incendiu 27

4.6.Secvenţa de alarmă de incendiu 28

Capitolul 5. PROCEDURA DE SIGURANŢĂ PENTRU ALARMA DE GAZ 29

295.2. Defectarea sistemului de monitorizare a gazelor 29

5.3. Avertizarea de scăpări de gaze 30

5.4. Alarma de scăpare de gaz 31

Capitolul 6. PROCEDURA DE SPĂLARE 32

Spălarea compresorului 32

6.1. Spălarea off-line a compresorului 32

6.2. Spălarea on-line a compresorului 33

Capitolul 7. ANALIZA COMBUSTIBILULUI UTILIZAT-GAZUL METAN 34

7.1. Compoziţia chimică 34

7.2. Analiza cromatografică a gazului 34

Capitolul 8. EVALUAREA IMPACTULUI ASPECTELOR DE MEDIU 38

8.1. Evaluarea impactului .38

8.2. Lista aspectelor de mediu semnificative.42

CONCLUZII.42

. BIBLIOGRAFIE 44

Extras din document

INTRODUCERE

• Ce înseamnă cogenerare?

Cogenerarea sau producerea de energie totala permite sa se produca simultan energie mecanica sau electrica si caldura. Cogenerarea este realizata plecand de la un motor alimentat cu gaz natural. Acesta antreneaza un generator care transforma energia mecanica in electricitate.

• Necesitatea valorificarii energiei termice fara a mai fi nevoie de combustibilii fosili.

Sistemul de alimentare cu gaz asigura presiunea constanta si controleaza in mod automat alimentarea in conformitate cu necesitatile energetice ale instalatiei.

Combustibilul gazos este alimentat catre turbina cu gaze din conducta de gaze existenta a uzinei si a statiei de control. Sistemul standard de alimentare este proiectat pentru alimentarea cu gaz natural.

• Ce m-a determinat sa aleg aceasta tema?

Prin cogenerare se economiseste 30% din energia termica ce provine de la combustibilii fosili si totodata se produce si energie electrica.

• Impactul sectorului energetic asupra mediului

Protecţia mediului şi nevoia asigurării unei dezvoltări durabile reprezintă argumentele reconsiderării energiilor noi şi regenerabile. La nivelul Uniunii Europene, au început să fie valorificate resurse energetice variate: hidro, eoliană, pila voltaică, biomasă, energie solară, geotermală şi deşeurile urbane.

În conformitate cu obiectivele politicii energetice, obiectivele de mediu specifice politicii energetice a României privind integrarea politicii de mediu în cadrul politicii energetice a Comunităţii sunt :

• reducerea impactului producerii şi utilizării energiei asupra mediului,

• promovarea economisirii energiei şi eficienţei energetice;

• creşterea ponderii producţiei şi utilizării de energii curate.

Creşterea vertiginoasă a necesarului de energie, o componentă de bază în evoluţia omenirii s-a realizat în decursul mai multor generaţii, prin ignorarea totală a efectului pe care îl are asupra mediului, înregistrându-se numeroase accidente ecologice, unele cu efecte iremediabile.

Energia este esenţială pentru bunăstarea economică şi socială, cu toate acestea producţia şi consumul de energie exercită presiuni considerabile asupra mediului, cum ar fi contribuţia la schimbările climatice, deteriorarea mediului construit, producerea de efecte adverse asupra sănătăţii umane.

Sectorul energetic cuprinde activităţi cum ar fi: extracţia şi prepararea cărbunelui, extracţia petrolului şi gazelor naturale, industria de prelucrare a ţiţelui, producţia, transportul şi distribuţia de energie termică şi electrică, gaze şi apă caldă.

Găsirea de soluţii de viitor pentru problemele cu care se confruntă omenirea în prezent în domeniul energetic, este imperios necesară datorită:

• epuizării treptate a resurselor petroliere

• creşterii în ritm accentuat a emisiilor de gaze cu efect de seră

• extinderii centralelor nucleare, cu consecinţa creşterii volumului de deşeuri radioactive

Evoluţia continuă a sectorului energetic determină creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră, responsabile de fenomenul de încălzire globală, a gazelor acidifiante - cauză a precipitaţiilor acide, a altor emisii cu efect dăunător asupra mediului şi sănătăţii umane.

Dintre combustibilii utilizaţi, emisiile cele mai importante şi în acelaşi timp mai nocive sunt cele provenite din arderea cărbunilor, îndeosebi a cărbunilor inferiori. Şi arderea păcurii este o sursă importantă de emisii, în principal de acidifianţi atmosferici (oxizi de sulf, oxizi de azot). Arderea gazului natural, deşi reprezintă o sursă importantă de dioxid de carbon şi oxizi de azot, este arderea cea mai completă, care generează emisii foarte reduse de oxizi de sulf şi pulberi.

Dintre sursele de energie, temocentralele reprezintă sursa cea mai importantă care poluează aerul prin procesele de combustie şi care generează emisii de gaze cu efect de seră. Astfel, emisiile de noxe ( oxizi de azot, oxizi de sulf, CO2 ) afectează calitatea atmosferei, apa caldă rezultată în urma răcirii aburului în condensatoare modifică parametrii calitativi ai apelor de suprafaţă, cu consecinţe asupra faunei şi florei acvatice, depozitele de zgură şi cenuşă afectează calitatea atmosferei din zonă.

Consumul de energie este o sursă majoră de poluare atmosferică. Acesta contribuie la peste 90% din emisiile de bioxid de sulf din UE, la aproape toate emisiile de oxizi azotici, la aproape jumătate din emisiile de compuşi organici volatili fără metan şi la aproximativ 85% din particule.

Impactul asupra mediului este în scădere în special datorită utilizării cu preponderenţă ca materie primă a gazului metan dar şi măsurilor speciale de prevenire a poluării mediului (copertarea haldelor de cenuşă şi zgură, monitorizarea emisiilor, utilizarea păcurii cu conţinut scăzut de sulf , asigurarea depozitelor de păcură împotriva scăpărilor pe sol şi în apele de suprafata, etc.).

Alte presiuni asupra mediului datorate producerii şi consumului de energie includ deşeuri miniere şi nucleare.

CAPITOLUL 1

1.1. Date de identificare a societăţii

Denumirea completă a societăţii : S.C. CET S. A. BACĂU

Adresa: Bacău ,Str. Chimiei nr.6

Telefon : 0234/585110

Fax : 0234/519650

webu / e-mail : www.cetbacau.ro; secretariat@cetbacau.ro

COD CAEN: 4031, 4032

Obiect de activitate :

Domeniul principal :

403 - Producţia, transportul şi distribuţia energiei termice

Activităţi principale:

4031- Producerea aburului şi apei calde

4032-Transportul şi distribuţia aburului şi apei calde

Activităţi secundare:

Producţia de energie electrică

4012-Transportul şi distribuţia energiei electrice

Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie producţia, transportul şi distribuţia de energie termică. Activităţile principale sunt producerea aburului şi a apei calde, transportul şi distribuţia aburului şi apei calde. Producerea de energie electrică este una din activităţile secundare ale societăţii.

SC CET SA Bacău are în concesiune : sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalităţii, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând reţelele primare de transport şi cele secundare de distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte, punctele termice şi centralele termice de cvartal.

SC CET SA Bacău a devenit unicul furnizor de energie termică urbană din Municipiul Bacău începând cu 01.08.2005, când 20 centrale termice de zonă şi staţiile de hidrofoare aferente au fost transferate de la TERMLOC S.A. în administrarea S.C.CET S.A Bacău.

Preview document

Turbină pe gaz - Pagina 1
Turbină pe gaz - Pagina 2
Turbină pe gaz - Pagina 3
Turbină pe gaz - Pagina 4
Turbină pe gaz - Pagina 5
Turbină pe gaz - Pagina 6
Turbină pe gaz - Pagina 7
Turbină pe gaz - Pagina 8
Turbină pe gaz - Pagina 9
Turbină pe gaz - Pagina 10
Turbină pe gaz - Pagina 11
Turbină pe gaz - Pagina 12
Turbină pe gaz - Pagina 13
Turbină pe gaz - Pagina 14
Turbină pe gaz - Pagina 15
Turbină pe gaz - Pagina 16
Turbină pe gaz - Pagina 17
Turbină pe gaz - Pagina 18
Turbină pe gaz - Pagina 19
Turbină pe gaz - Pagina 20
Turbină pe gaz - Pagina 21
Turbină pe gaz - Pagina 22
Turbină pe gaz - Pagina 23
Turbină pe gaz - Pagina 24
Turbină pe gaz - Pagina 25
Turbină pe gaz - Pagina 26
Turbină pe gaz - Pagina 27
Turbină pe gaz - Pagina 28
Turbină pe gaz - Pagina 29
Turbină pe gaz - Pagina 30
Turbină pe gaz - Pagina 31
Turbină pe gaz - Pagina 32
Turbină pe gaz - Pagina 33
Turbină pe gaz - Pagina 34
Turbină pe gaz - Pagina 35
Turbină pe gaz - Pagina 36
Turbină pe gaz - Pagina 37
Turbină pe gaz - Pagina 38
Turbină pe gaz - Pagina 39
Turbină pe gaz - Pagina 40
Turbină pe gaz - Pagina 41
Turbină pe gaz - Pagina 42
Turbină pe gaz - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Turbina pe Gaz.doc

Alții au mai descărcat și

Energia eoliană o soluție în dezvoltarea durabilă

Energia eoliana, o solutie in dezvoltarea durabila Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare...

Proiect Energii Regenerabile

Cap 1. Introducere Energia solara este cea mai curata, dar si cea mai inepuizabila dintre toate sursele de caldura cunoscute. Radiatiile solare...

Energia eoliană

Cap. I. Introducere 1.1. Definitie Energia eoliana este energia continuta de forta vantului ce bate pe suprafata pamantului. Exploatata, ea poate...

Surse de Energie Neconvenționale - Energia Solară

CAPITOLUL I Argument Are viaţă, dar nu poate cuvânta, căldura îi străpunge fiecare particulă a corpului, însă el nu poate iubi, deşi noi îl...

Ecocasa

În cea mai mare parte eco-casa are ca rol de a reduce impactul locatarilor asupra mediului înconjurător, diminuând astfel emisiile de gaze cu efect...

Energia vântului

INTRODUCERE In sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Efectul nociv al freonilor de tip CFC și CHFC asupra mediului înconjurător

Avem de-a face cu o criza la nivel mondial: activitatea omului ameninta echilibrul natural al gazelor atmosferice periclitand astfel siguranta...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Metode de Recuperare a Energiei

INTRODUCERE Existã numeroase cãi pe care se poate ajunge la reducerea consumurilor de combustibili la bordul navelor şi la economisirea resurselor...

Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale

INTRODUCERE STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a...

Proiectarea Instalației de Reducere a Emisiei de SO2 de la Arderea Gazului de Cocs într-o Instalație cu Turbină cu Gaze

1.LEGISLAŢIA PRIVIND EMISIILE POLUANTE ALE INSTALAŢIILOR DE ARDERE Prin Ordinul Nr. 462 din 01.07.1993 al Ministerului Apelor, Pădurilor şi...

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Producerea Energiei Electrice

ARGUMENT Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost energia solară, înmagazinată sub formă de energie...

Cogenerare

1. Stadiul actual al dezvoltării în domeniul cogenerării pe plan național și internațional 1.1. Generalități Producerea energiei electrice...

Centrale Termoelectrice

Argument Tema proiectului meu „Centrale termoelectrice” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de...

Calculul termic al unei instalații de cogenerare cu turbină cu gaze

Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB=1000+500∙n [kW] n=2 PB=1000+500∙n=2∙103[kW] Presiunea atmosferică: p0=1.013...

Ai nevoie de altceva?