Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 10226
Mărime: 78.43KB (arhivat)
Publicat de: Geanyna G.
Cost: 9 puncte

Extras din proiect

1. Definirea și clasificarea produselor accesorii ale pădurii

Produsul principal al pădurii îl constituie lemnul, dar, în afara acestuia ,pădurea cuprinde și alte resurse, indeosebi de natură vegetală care se recoltează și se valorifică de către unități silvice. Aceste resurse au purtat de-a lungul timpului diferite denumiri: prduse secundare-auxiliare ale lemnului, nelemnoase-forestiere altele decît lemnul. În ultimele decenii s-a adoptat denumirea de produse accesorii ale pădurii, pe considerentul ca, în comparative cu produsele lemnoase, acestea reprezinta un volum și o valoare mult mai mici.

Criteriul de clasificare folosit în prezent pentru produsele accesorii ale pădurii îl constituie destinația utlizării lor, din care rezultă următoarea grupare:

-pentru industria alimentară și consumul alimentar direct: fructe de pădure, ciupercile comestibile din flora spontană, unele specii de semințe forestiere;

-pentru industria farmaceutică și cosmetică: plante medicinale și aromatice, cetina;

-pentru industria chimică: produsele tanante(coaja de stejar, de salcie și de molid, frunza de scupie, galele și colțanii conurile de molid), rășina,produsele cu conținut de lacuri și uleiuri, produsele cu conțint de substanțe colorante;

-materii prime pentru produse de artizanat, ornamentale și de uz gospodăresc: nuiele de răchită pentru împletituri, pomi de iarnă, coronițe de cetină, buchețele de mesteacăn;

-materii prime pentru lărgirea bazei furajere:semințe de arbori și arbuști, frunzare, cetină, ierburi și fînuri,plante melifere.

2. Produse accesorii ale pădurii folosite în industria alimentară sau pentru consumul alimentar direct

Fructele de pădure ocupă un loc important printre produsele accesorii ale pădurii. Unele specii de arbori și arbuști fructiferi au fost adaptate cu timpul în culturi, creâdu-se varietăți noi și mai productive.

Datorită conținutului bogat în vitamine (B-caroten, B1, B2, B6, C, D, E, K, PP) și subsanță uscată nutritivă proteine, lipide, glucide, săruri minerale)fructele de pădure completează și diversifică alimentația omului. Fructele de pădure mai conțin substanțe tanante, pigmenți coloranți, enzime, iar la unele specii și uleiuri eterice, care la dau aromă.

Recoltarea, prelucrarea și valorificarea fructelor de pădure

Îi funcție de suprafețele cu resurse de fructe de pădure, anual se stabilesc la nivel județean cantitațile de recoltat, pe specii, care se defalcă apoi pe ocoale silvice.

Fiecare ocol silvic stabilește și amplasează rețeaua punctelor de colectare (achiziție), asfel ca acestea să fie cât mai apropiate de suprafețele cu arbuști fructiferi, să aiba în imediata apropiere o sursă de apă potabilă și drum de acces pentru transportarea fructelor la centrele de prelucrare sau direct la beneficiari.

Punctele de colectare (de achiziție), amplasate pe lângă sediile de cantoane și districte (brigazi) silvice sau în construcții simple, prevăzute cu spații pentru cântărirea, recepționarea, sortarea și depozitarea pe termen scurt a fructeloe de pădure, se revizuiesc și se repara anual, înainte de începerea recoltării fructelor. Ele se dotează cu ambalaje (butoaie de lemn de 100 l și 200 l, ladițe de lemn sau de plastic, butoaie de plastic), cântar, mese de sortare, găleți de plastic, echipament de lucru, borderouri de achiziție, avize de expediție. Punctele de colectare se încadrează cu achizitori sezonieri în zonele de deal și de munte, iar în zona de câmpie, unde cantitățile de fructe de pădure sunt mici, operația de achiziție cade in atribuția pădurarilor.

Fiecare pădurar, în raza sa de activitate, efectuează prognoza fructificației, pe specii, pe suprafețele de proba de câte 1 mp in faza de înflorire și mai ales dupa apariția fructificației și estimează producția aproximativă de fructe de pădure înainte de coacere.

Fructele de pădure se recoltează când au ajuns la 80-90% din gradul de coacere, deoarece numai în această fază ele au substanța uscată (conținutul în zaharuri și substanțe minerale) în procent maxim, iar conținutul în vitamine și alte substanțe este optim.

Culegerea fructelor de pădure înainte sau după ajungerea la maturitate sau pe timp ploios conduce la scaderea valorii calitative și la pierderi cantitative.

Momentul optim de incepere a culesului este marcat de câteva elemente, și anume: gradul de colorație propriu fiecărei specii, tăria pulpei, mărimea fructelor, degajarea aromei specifice, ușurința desprinderii de pe arbust sau arbore. Coacerea diferă de la o specie la alta, iar în cadrul aceleiași specii ea este determinată de stațiune, expoziție și, în mod deosebit, de clima și tipul de sol.

Preview document

Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 1
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 2
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 3
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 4
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 5
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 6
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 7
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 8
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 9
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 10
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 11
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 12
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 13
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 14
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 15
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 16
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 17
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 18
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 19
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 20
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 21
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 22
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 23
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 24
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 25
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 26
Valorificarea Produselor Accesorii ale Pădurii - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Valorificarea Produselor Accesorii ale Padurii.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Impactul antropic asupra pădurilor din România - studiu de caz defrișările din Județul Neamț

Pădurea - aurul verde al planetei, o resursă deosebit de importantă pentru societatea umană si un ecosistem vital pentru numeroase specii vegetale...

Impactul activității antropice asupra fondului forestier al județului Buzău - disfuncționalități în teritoriu

Judetul Buzau 1. Buzau- scurta caracterizare 1.1 Poziţia geografica Judeţul Buzău este situat in partea de sud-est a ţării si se învecinează cu...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE PLAM 1.1. Ce este un PLAM? Un Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) sau LEAP - Local Environmental...

Folosirea rumegușului în centrale termice

Padurile ocupa atât versantii directi ai Bistritei, între localitatile Calugareni (la sud) si Farcasa (la nord) cât si bazinele afluentilor...

Analiza pieței lemnului pe picior în OS Moldovița în vederea îmbunătățirii indicatorilor activității economice

Capitolul I 1. Economie generală. Economia este ştiinţa care studiază sistemul activităţilor economice interdependente. Este vorba de studiul...

Proiect pentru dezvoltarea activităților de prelucrare a resurselor secundare din patrimoniul natural

Capitolul 1: Finantari europene postaderare pentru dezvoltarea domeniului agricol In perioada 2000 – 2006 Romania a beneficiat de asistentă...

Județul Suceava - comuna turistică Sucevița

Capitolul I. Prezentarea generala a judetului Suceava 1.1. Introducere Bucovina este un loc care te răsplăteşte la fiecare pas, în orice perioadă...

Produse Forestiere

INTRODUCERE Sarcina deosebit de importanta a silviculturii este de a valorifica superior toate resursele naturale pe care le oferă...

Starea ecosistemelor de pădure din Delta Dunării

INTRODUCERE La capătul unui drum ce depăşeste 2840 km colectând apele unui impresionant bazin hidrografic a cărui suprafaţă acoperă mai mult de 8%...

Circuit turistic în Munții Bihor

CÂMPINA La intrarea în comuna Bănesti , drumul coboară – pe o variantă nouă – în Valea Doftanei, dincolo de care intră în Câmpina , important...

Ai nevoie de altceva?