Proiectele din domeniul Economie

Studiu de caz - Evolutia pieței de capital în România

I. DEFINIREA BURSEI DE VALORI, BURSEI DE MĂRFURI, RASDAQ ȘI IMPORTANȚA ACESTORA A. DEFINIRE O bursă de valori este o piață în care brokeri și comercianți pot cumpăra și vinde titluri de valoare precum acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare. Bursele de valori oferă, de asemenea, facilități pentru... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect de practică SC Stasform Consult SRL

Prezentarea generală a S.C. STASFORM CONSULT S.R.L În acest subcapitol sunt prezentate obiectul de activitate, structura organizatorică și gama de activitati realizate. Scurt istoric. Obiectul de activitate Societatea SC STASFORM CONSULT SRL a fost înființată la data de 21 februarie 2012 si are sediul central pe... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Extras Preview

BREXIT - Evoluții și impact asupra finanțelor publice ale Uniunii Europene

1. Generalități „BREXIT este termenul care desemnează ieșirea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, adoptată de Parlamentul Britanic în urma unui referendum consultativ din data de 23 iunie 2016”. La aproape cinci ani de la referendumul Brexit și în cele cinci luni de la... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza sistemului financiar și interdependențe între subsistemul fianciar public și cel privat

Introducere 3 Capitolul I. Sistemul financiar public și privat-analiză critică a literaturii de specialitate 4 Capitolul II. Analiza funcționării sistemului financiar public 6 Capitolul III. Analiza funcționării sistemului financiar privat 11 Capitolul IV. Analiză comparativă a celor două subsisteme financiare... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza funcționalității bugetelor centrale în România

Introducere Economia publică, prin dimensiune și complexitate, presupune un program economic pe un timp determinat și acoperit printr-un program financiar care este reprezentat de bugetul public. Bugetul de stat este un act juridic, în care sunt stipulate veniturile care trebuie realizate și cheltuielile de... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea riscului de țară de către agențiile de rating - Abordare comparativă

Capitolul 1. Riscul de țară 1.1 Definirea riscului de țară Riscul de țară este reprezentat de către un concept complex dar și controversat, putem spune, astfel că, nu se poate vorbi despre o abordare metodologică unitară, aceasta mai poartă denumirea unui risc de materializare a unui „sinistru”, fiind rezultat din... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cauzele și consecințele evaziunii fiscale

INTRODUCERE Unul din fenomenele economico-sociale complexe, de mare importanță, cu care statele de astăzi se confruntă și ale cărui consecințe nedorite caută să se limiteze cât mai mult, este evaziunea fiscală. În țara noastră, democratizarea finanțelor publice a produs o serie de reacții antifiscale, motiv pentru... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Resursele Franței

Introducere Situată printre primele șapte puteri ale economiei mondiale, Franța dispune de importante resurse minerale, dar cu o producție modestă și în scădere, apelând în măsura din ce în ce mai mare la importul de materii prime și semifabricate. Industria are un ridicat nivel tehnologic, competitiv mai ales în... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiză comparativă a mediului de afaceri dintre China și India

1.Date Generale China și India au fost din totdeauna titanii lumii din punct de vedere demografic, acestea constituind din aproximativ 37% din populația lumii. China are o populație mai mare ca India (1.427.647.786 vs 1.339.000.000) însă se prevede ca în viitorul apropiat India să depășească China din acest punct... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Raport de cercetare - modificările stilului de viață în pandemie

Rezultatele detaliate în raportul de cercetare se bazează pe analiza a 50 de chestionare validate. Acestea au fost culese prin intermediul unui chestionar online, prin intermediul instrumentului Google Forms. De asemenea, au fost consultate site-uri de specialitate și au fost formulate atât obiectivele, cât și... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Organizarea și funcționarea pieței financiare NYSE

Introducere În prezent, Bursa din New York (NYSE) este cea mai mare bursă din lume. Cu toate că este mai tânăr decât vechile burse europene (fondate în 1792), aceasta le depășește semnificativ în ceea ce privește capitalizarea, volumul comerțului, numărul companiilor naționale și străine reprezentate. Ca urmare a... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Banca Europeană de Investiții

Capitolul 1: Aspecte generale despre Banca Europeană de Investiții 1.1. Apariția Băncii Europene de Investiții Banca Europeană de Investiții a luat naștere la data de 1 ianuarie 1958 la Luxembourg având circa 860 de colaboratori, în urma Tratatului de la Roma și care a avut scopul de a finanța investițiile pentru... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

OTP Bank

CAPITOLUL 1: PREZENTARE GENERALĂ OTP Bank România este prezentă pe piața bancară din România de peste 14 ani ca o bancă universală care oferă soluții financiare complete pentru persoane fizice și companii. 1.1. SCURT ISTORIC OTP Bank România a crescut organic de la intrarea sa pe piața internă, în același timp... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Politica monetară a Băncii Centrale Europene în contextul crizei COVID-19

INTRODUCERE Acest referat se concentrează pe acțiunile inițiale întreprinse de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru a atenua impactul pandemiei. Prima secțiune subliniază contextul: răspândirea globală a virusului a dus piețele financiare în tulburări, în timp ce măsurile de blocare implementate de țări pentru a... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu econometric Eviews

Introducere Produsul intern Brut este indicatorul sintetic cel mai reprezentativ care exprima nivelul de evoluție al economiei naționale. Pentru comparatiile internaționale se folosește indicatorul Produs Intern Brut/locuitor, care se bazează, in primul rând, pe nivelul înregistrat de indicatorul național de... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview