Toate proiectele din domeniul Economie

 • Invatamantul bazat pe performanta invatamantului preuniversitar in Norvegia

  Abstract În acest articol mi-am propus să efectuez analiza bugetului bazat pe performanta in învățământul preuniversitar în Norvegia având la bază ipoteza conform căreia educația în Norvegia este considerată la nivel internațional foarte performantă, rata de absenteism fiind una dintre cele mai scăzute.Statul norvegian asigurand copiilor pentru nivelul primar, gimnazial și secundar o educație gratuită. Cuvinte cheie: Buget, învățământ, PIB, cheltuieli,Norvegia Clasifcarea JEL: I20,I21,I22...

 • Analiza populatiei in Europa

  Am ales sa analizez populatia in statele din Europa. Pentru asta am avut nevoie de urmatoarele variabile: - Country - Variabila Calitativa - Reprezinta numele tarii - Population - Varibila Cantitativa - Reprezinta numarul de oameni din acea tara - PopDensity - Variabila Cantitativa - Reprezinta numarul de locuitori per sq. mile - InfantMortality - Variabila Cantitativa - Reprezinta numarul de decese per 1000 de nasteri - GDP - Variabila Cantitativa - Reprezinta GDP per capita in dolari...

 • Deschiderea procedurii insolventei

  Debitorul - subiect pasiv al procedurii insolvenței domeniul de aplicare - art. 3 din legea-cadru; profesioniștii - art. 3 alin. 2 din Codul civil (excepție profesiile liberale și cei pentru care există dispoziții speciale - ex. unitățile administrativ-teritoriale - OUG nr. 46/2013); Art. 3 alin. 2 și 3 din noul Cod civil - „Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe...

 • Fondurile europene pre si post aderare

  1.Avantaje ale fondurilor europene în România Pe langă alte funcții pe care le deține, Uniunea Europeană oferă tărilor sale memebre sprijin în ceea ce privește dezvoltarea, acest sprijin materializându-se într-o serie de finanțări. Acestea nu sunt acordate doar statelor membre ci și celor catalogate ca fiind în curs de aderare pentru a îmbunătății nu doar economia ci și sectorul politic și instituțional, în vederea îndeplinirii condițiilor pentru alinierea la normele europene. Obiectivul...

 • Econometrie

  Cum este influențat salariul în funcție de vârstă, orele lucrate pe luna, experiența din cadrul firmei și experiența din cadrul altor firme 1. Prezentarea temei - Am ales să construiesc un set de date despre salariul unor angajați ai unei firme si despre cum este acesta influențat de vârstă, de orele lucrate într-o lună, de anii de experiență din cadrul firmei și de anii de expreiență din cadrul altor firme, salariul fiind stabilit în funcție de aceste variabile. Variabila dependentă este...

 • Sisteme de distributie si logistica - Analiza si evaluarea activitatilor logistice SC ProdLacta SA

  Capitolul 1. Prezentarea firmei 1.1 Date de indentificare Denumire, localizare S.C. PRODLACTA S.A. Sediu social : Brașov, Strada Ecaterina Teodoroiu 5, Brașov, Brașov, 50045 CF: R 1112568 Nr. înregistrare în registrul comerțului. J/08/67/1991 Capital social subscris și vărsat: 52.283.954,24 lei telefon: 0268/441400 fax: 0268/441952 Scurt istoric S.C. PRODLACTA S.A. își are originea în Cooperativa JENSENISCHEN MOLKEREI, înființată în anul 1900 în Brașov, str. De Mijloc, nr. 33, de...

 • Decizia manageriala asistata de calculator pentru indeplinirea obiectivelor propuse la firma SC PUIPIU SA

  Proiectul la disciplina "Modelarea economică" oferă studenților facultății de Management posibilitatea de a rezolva o serie de probleme importante de decizie economică la nivel de firmă, în condiții de concurență cu ajutorul unui instrumentar adecvat de modelare și simulare, în sistem conversațional. Proiectul este conceput pe exemplul unei organizații pentru care se cunosc: situația tehnico-economică și de producție (la sfârșitul trimestrului III a.c.) precum și obiectivele...

 • Analiza strategica a mediului concurential

  I. Elementele firmei - Factori interni A. Obiectul de activitate Lucrari de instalatiielectrice B. Scurt istoric: Societatea comerciala AMIS & MOB SERV este o societate cu raspundere limitata, infiintata in anul 2010, avand un capital social de 600.000 LEI. CUI: 26447828 Cod CAEN: 43 AMIS & MOB SERV SRL ocupa locul 1 in topa afaceri Romania, MicroInterprinderi pe judetul Gorj. C. Sediul interprinderii Sediul se afla in localitatea Tg-Jiu, Cart. Ursati, Jud. Gorj. D. Locul...

 • Lucrare aplicativa privind cresterea eficientei serviciilor prin reabilitare si modernizare

  1.PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE Serviciile publice de interes general fac parte din ansamblul valorilor recunoscute de toate țările membre ale Uniunii Europene și constituie un element esențial al modelului european de societate. Ele joacă un rol important pentru îmbunătățirea calității vieții tuturor cetățenilor, pentru lupta împotriva excluderii și izolării sociale, precum și pentru producerea altor bunuri și servicii....

 • Utilizarea tehnicilor de marchandising in amenajarea vitrinei la SC Live Imobiliare SRL

  1. Merchandising- Delimitari conceptuale Merchandising-ul este o notiune care se refera la adaptarea sistemului de servicii ante si post vanzare la nevoile consumatorilor, prezentarea marfii cat mai atractiva si lansarea ei pe piata in momentul cererii maxime. Merchandisingul a aparut ca rezultanta a unor modificari considerabile a principiilor de comercializare, odata cu nasterea „libre-service-ului” (autoservirii), constand intr-o serie de actiuni destinate a valoriza si anima...

 • Locul si rolul pietelor de capital in economia de piata

  1. Piața de capital Piața de capital este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare. Această piață include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese. Piața de capital din România include piețele de instrumente financiare și instituțiile specifice acestora, operațiunile, precum și organismele de plasament colectiv, stabilind un cadru adecvat de reglementare și supraveghere a investițiilor în instrumente...

 • Sisteme Informatice Integrate

  Cuprins Schimbarile tot mai rapide in mediul de afaceri si cresterea complexitatii activitatilor din cadrul unei firme necesita o adaptare permanenta, intr-un ritm alert, care adeseori pune la incercare capacitatile de efort si analiza ale factorului uman. Sistemele / aplicatiile integrate au fost create ca solutii la aceste provocari, fiind capabile sa proceseze volume mari de date si informatii agregate in scopul optimizarii si eficientizarii proceselor. Un sistem integrat de aplicatii...

 • Cercetare de marketing privind consumul de fast-food in rindul studentilor din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi

  1. Cercetări de marketing Creșterea rolului marketingului în activitatea economică a firmelor este posibilă numai prin buna fundamentare a deciziilor de marketing. Îmbunătățirea calității procesului decizional presupune utilizarea cercetărilor de marketing în mod eficace și eficient, pentru mai buna cunoaștere și înțelegere a mediului intern și extern al organizației, pentru alegerea celor mai adecvate variante de produs, preț, distribuție și promovare, precum și pentru evaluarea...

 • Analiza datelor

  Descriere set de date Am construit o baza de date folosind informatiile gasite pe http://www.worldbank.org/. Baza de date contine 89 de tari pentru care am extras urmatoarele variabile reprezentative anului 2011: - PIB- Produsul Intern Brut - este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în decurs de un an. Acesta se poate calcula și la nivelul...

 • Economia serviciilor

  Introducere De la marea revoluție industrială și până în prezent, modernizarea societății pare un proces care a luat o mare amploare și care credem noi ca nu se va opri. Această modernizare a dus și la realizarea mult râvnitei creșteri economice care, în prezent, reprezintă o țintă importantă pentru fiecare economice. Însă, așa cum afirma Banca Mondială “tot ceea ce crește își modifică structura”, și economiile, o dată cu creșterea acestora și-au modificat structura, respectiv ponderea pe...

Pagina 1 din 565