Toate proiectele din domeniul Economie

 • Impactul globalizarii asupra societatii contemporane

  Globalizarea este un fenomen caracteristic lumii contemporane dar care s-a născut și a evoluat de-a lungul unei mari perioade de timp. Principalele trăsături folosite pentru a o defini în prezent își găsesc originile în efectele pe care le-au produs evenimente și transformări precum marile descoperiri geografice, apariția economiei capitaliste și revoluția industrială. Acestea au pus bazele unei economii mondiale bazată pe circulația liberă a mărfurilor și capitalurilor, a unor transporturi...

 • Studiu de caz privind aprobarea unui credit

  1. Tipul creditului solicitat Domnul VASILE IFTIME, domiciliat în localitatea ADJUD, strada Oituz, nr. 12, bl. A4. Sc.B, apt, jud. Vrancea, dorește de la Banca BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE, sucursala ADJUD, un credit (cu asigurare) de nevoi personale in valoare de 7.600 lei (RON) contractat pe o durata de 1 an (12 luni). Veniturile din acest credit se vor incasa (la cerea clientului) din contul clientului deschis anterior la Banca BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE. Pentru aceasta domnul...

 • Karl Marx si capitalismul

  Date bio-bibliografice Karl Heinrich Marx (1818-1883) a fost un filosof, istoric, economist, sociolog si jurnalist. Acesta, impreuna cu alte minti luminate, au contrbuit la evolutia gandirii si stiintei economice si filosofice. Marx a fost puternic influentat de mari nume ale domeniilor asupra carora ulterior si-a lasat amprenta, respectiv de subiectele abordate de acestia Marx are optsprezece ani cand vine la Berlin pentru a studia filosofia la Universitatea unde Hegel a detinut vreme de...

 • Managementul resurselor umane

  DIN PARTEA AUTORULUI Succesul, performanta si competitivitatea oricarei organizatii depind, in mare masura, de continutul si calitatea managementului resurselor umane, deoarece, dupa cum subliniaza numerosi specialisti in domeniu, avantajul competitiv al unei organizatii rezida in oamenii sai. Lucrarea de fata isi propune sa scoata in evidenta practica manageriala in domeniul resurselor umane in sectorul comunicatii din tara noastra, cu accent pe evaluarea performantelor, instrumentele...

 • Revolutia industriala pe plan mondial

  Istoria economiei este știința socială care studiază fenomenele, procesele economice, ramurile economice și economia în ansamblu din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.Studiind trecutul, istoria economiei este componentă a marii familii a științelor istorice însă, studiind economia, ea aparține în aceeași măsură și științelor economice. Economia mondială în evoluția sa, din secolul al XVI-lea până în zilele noastre, este consecința dezvoltării economiilor naționale care a...

 • Analiza utilizarii potentialului uman, studiu de caz - MoldAgrotehnica SA

  Capitolul I Aspecte conceptuale generale 1.1. Definirea și prezentarea rolului potențialului uman în întreprindere Noțiunea de resursă umană (la nivel macro) se referă la persoana ce poate desfășura activitățile respective prin creativitate, capacitate de inițiativă, mentalități, tradiții, deprinderi etc. Rresursa umană se consideră ca fiind o categorie a resurselor economice, care sintetizează „potențialul” de muncă al unei entități (țări, zone geografice, instituții, organizații etc.)...

 • Coletrm SA

  Prezentarea societati Coletrm SA I. COLTERM SA Timișoara a fost înființată în 2004 prin Hotărâre de Consiliu Local, prin reorganizarea a două societăți: TERMOCET 2002, gestionara centralelor și a rețelei primare de termoficare și CALOR, gestionara rețelei secundare, a punctelor termice și a centralelor de cartier. Aflată în subordinea Consiliului Local Timișoara, COLTERM SA are ca obiect de activitate: - producția, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice; - producția și...

 • Plan de afaceri - SC VanderLand SRL

  I. DATE GENERALE DESPRE FIRMĂ 1) Denumirea societatii: S.C. VanderLand S.R.L., cu sediul social în Loc. Segarcea, județul Dolj, Str. Unirii, nr. 4, cod postal 205400. 2) Nr. inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: Firma este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/ 9894/ 23.03.2018, avand Codul unic de înregistrare 94735670 3) Tipul de activitate: 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe Această diviziune distinge două activități de bază: producția vegetală și...

 • Contabilitate consolidata - Metode de consolidare a conturilor

  INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se întâlnesc atât agenți economici care își desfășoară activitatea ca entități juridice independente cât și grupuri de societăți legate între ele din punct de vedere economic și financiar, sub controlul sau influența uneia dintre ele. Grupurile de societăți reprezintă o realitate tot mai pregnantă a lumii contemporane. Societățile din cadrul grupului, având personalitate juridică elaborează fiecare situații financiare consolidate potrivit...

 • Keynesismul si doctrina ofertei

  Capitolul I. KEYNESISMUL A fost numit redactor șef la Economic Jurnal, unde va consuma; cu folos, o mare cantitate de energie până în. 1945. Activitatea desfășurată la Indian Office i-a inspirat și prima carte, .Indian Currency and Finance, apărută în 1913, în care, pentru prima dată, pune pe rol problema inadaptabilității, etalonului-aur la economia modernă a începutului de secol XX. Primul război mondial îl angajează pe tânărul clar experimentatul și reputatul profesor universitar în...

 • Masina de spalat Arctic

  Pentru acest proiect am ales un produs electrocasnic ,,mașina de spălat Arctic”, fiind analizat prin cele doisprezece capitole ale materiei ,,merceologie”.Am ales să prezint modelul de mașină EF 5800 Arctic deoarece pentru mine este un bun cu o eficiență foarte ridicată . Acest produs este foarte util , nu numai pentru mine , ci și tuturor gospodinelor , deoarece este mult mai ușor să-și vadă procesul de spălare prin ușa mașinii . Un alt aspect pe care îl menționez este faptul că acest produs...

 • Proiect practica finante

  INTRODUCERE Analiza financiară ne ajută să identificăm activitățile nesatisfăcătoare ale întreprinderii și stabilirea măsurilor care vor influența rezultatele în viitor. Prin cunoașterea istorică, curentă și previzională a activității agenților economici, arezultatelor interne și a cauzelor care le-au generat, analiza contribuie la cunoașterea continuă a eficienței utilizării resurselor umane, materiale și financiare. Deoarece obiectivul principal al unei întreprinderi îl constituie...

 • Analiza indicatorilor economico - financiari pe baza bilantului la SC Raiffeisen Bank SA

  ARGUMENTUL Realitățile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piață și sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea unei informații economice operative si complete. Astfel de informații economice ne ofera bilanțul contabil și ne ajută să cunoaștem și să controlăm modul de utilizare a resurselor materiale și umane, în vederea luării deciziilor ce se impun. Toate informațiile contabilității rezultate din bilanț constituie suportul analizei acestuia și stau la baza...

 • Recrutarea si selectia personalului in SC Sephora Marinopolulos SA

  ARGUMENT Am ales ca temă de studiu pentru lucrarea mea de atestat „Recrutatea si selecția personalului” deoarece consider personalul ca fiind cea mai importantă parte a unei întreprinderi. Societatea modernă se prezintă ca o rețea de organizații care apar, se dezvolta sau dispar. În aceste condiții, oamenii reprezintă o resursă comună și, totodată, o resursă - cheie, o resursă vitală, a tuturor organizațiilor, care asigură supraviețuirea celelalte, dezvoltarea și succesul competițional al...

 • Contabilizarea taxei pe valoare adaugata la SC Metro Cash & Carry Romania SRL

  ARGUMENT Impactul taxei pe valoarea adăugată asupra economiei a avut loc pentru prima dată în Franța la inițiativa lui Maurice Laure în anul 1954. Ulterior acest impozit indirect a fost introdus și în alte țări din Europe, Asia, Africa și America Latină. Fundamentul introducerii taxei pe valoarea adăugată și-a găsit motivația în substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de afacerii și folosirea ei ca taxa unica percepută în diferitele stadii ale producției de către producători....

Pagina 1 din 577