Toate proiectele din domeniul Economie

 • Contabilitate consolidata - Metode de consolidare a conturilor

  INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se întâlnesc atât agenți economici care își desfășoară activitatea ca entități juridice independente cât și grupuri de societăți legate între ele din punct de vedere economic și financiar, sub controlul sau influența uneia dintre ele. Grupurile de societăți reprezintă o realitate tot mai pregnantă a lumii contemporane. Societățile din cadrul grupului, având personalitate juridică elaborează fiecare situații financiare consolidate potrivit...

 • Keynesismul si doctrina ofertei

  Capitolul I. KEYNESISMUL A fost numit redactor șef la Economic Jurnal, unde va consuma; cu folos, o mare cantitate de energie până în. 1945. Activitatea desfășurată la Indian Office i-a inspirat și prima carte, .Indian Currency and Finance, apărută în 1913, în care, pentru prima dată, pune pe rol problema inadaptabilității, etalonului-aur la economia modernă a începutului de secol XX. Primul război mondial îl angajează pe tânărul clar experimentatul și reputatul profesor universitar în...

 • Masina de spalat Arctic

  Pentru acest proiect am ales un produs electrocasnic ,,mașina de spălat Arctic”, fiind analizat prin cele doisprezece capitole ale materiei ,,merceologie”.Am ales să prezint modelul de mașină EF 5800 Arctic deoarece pentru mine este un bun cu o eficiență foarte ridicată . Acest produs este foarte util , nu numai pentru mine , ci și tuturor gospodinelor , deoarece este mult mai ușor să-și vadă procesul de spălare prin ușa mașinii . Un alt aspect pe care îl menționez este faptul că acest produs...

 • Proiect practica finante

  INTRODUCERE Analiza financiară ne ajută să identificăm activitățile nesatisfăcătoare ale întreprinderii și stabilirea măsurilor care vor influența rezultatele în viitor. Prin cunoașterea istorică, curentă și previzională a activității agenților economici, arezultatelor interne și a cauzelor care le-au generat, analiza contribuie la cunoașterea continuă a eficienței utilizării resurselor umane, materiale și financiare. Deoarece obiectivul principal al unei întreprinderi îl constituie...

 • Analiza indicatorilor economico - financiari pe baza bilantului la SC Raiffeisen Bank SA

  ARGUMENTUL Realitățile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piață și sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea unei informații economice operative si complete. Astfel de informații economice ne ofera bilanțul contabil și ne ajută să cunoaștem și să controlăm modul de utilizare a resurselor materiale și umane, în vederea luării deciziilor ce se impun. Toate informațiile contabilității rezultate din bilanț constituie suportul analizei acestuia și stau la baza...

 • Recrutarea si selectia personalului in SC Sephora Marinopolulos SA

  ARGUMENT Am ales ca temă de studiu pentru lucrarea mea de atestat „Recrutatea si selecția personalului” deoarece consider personalul ca fiind cea mai importantă parte a unei întreprinderi. Societatea modernă se prezintă ca o rețea de organizații care apar, se dezvolta sau dispar. În aceste condiții, oamenii reprezintă o resursă comună și, totodată, o resursă - cheie, o resursă vitală, a tuturor organizațiilor, care asigură supraviețuirea celelalte, dezvoltarea și succesul competițional al...

 • Contabilizarea taxei pe valoare adaugata la SC Metro Cash & Carry Romania SRL

  ARGUMENT Impactul taxei pe valoarea adăugată asupra economiei a avut loc pentru prima dată în Franța la inițiativa lui Maurice Laure în anul 1954. Ulterior acest impozit indirect a fost introdus și în alte țări din Europe, Asia, Africa și America Latină. Fundamentul introducerii taxei pe valoarea adăugată și-a găsit motivația în substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de afacerii și folosirea ei ca taxa unica percepută în diferitele stadii ale producției de către producători....

 • Politica agricola comuna - Studiu comparativ Romania-Franta

  1. Scurtă prezentare a țărilor Franța este cel mai mai mare stat ca suprafața din Europa Occidentala, cu doua fațade maritime (Oceanul Atlantic și Marea Mediterană), cu o climă temperat-oceanică, un relief variat și o rețea hidrografică densă orientată către oceanul Atlantic. România este un stat situat în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre, cu o climă temperat-continentala de tranziție, un relief...

 • Regiunea Vest

  1. Localizare geografica Regiunea Vest este situată în partea de Vest a României la granița cu Ungaria și Serbia&Muntenegru, fiind alcătuită din patru județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Regiunea Vest are următoarele puncte extreme: extremitatea sudică a regiunii se află în localitatea Berzasca, Caraș-Severin - 44ș35'12" latitudine nordică, extremitatea nordică în localitatea Berechiu, Arad - 46ș38' latitudine nordică, extremitatea vestică în localitatea Beba Veche,...

 • Politici antiinflationiste si politici antisomaj

  INTRODUCERE În general, inflația este definită ca o creștere dezordonată a nivelului general al prețurilor, cu precizări suplimentare privind o anumită perioadă de timp (Burda, 1997, Blanchard, 2000), respectiv ca o erodare a puterii de cumpărare a banilor (Walgenbach, 1973). În general conceptualizarea inflației face apel la patru mari izvoare teoretice: - Teoria clasică, reprezentată de David Hume (1751), explică inflația prin creșterea prețurilor cauzată de creșterea ofertei de bani....

 • Evolutia somajului in Romania - Politici antisomaj

  1. Introducere Motivul pentru care am ales să abordăm această tema în proiectul nostru este situația actuală a României, dar și cea a întregii lumi, în care criza generată de noul tip de coronavirus a „oprit” în loc întreaga planetă, afectând nu numai sănătatea populației, dar și sistemul economic. Astfel foarte mulți oameni au rămas fără locuri de muncă peste noapte, iar rata șomajului a atins cote istorice în foarte multe dintre statele lumii. Evoluția economică pozitivă pe ansamblu din...

 • Bugetul public al Frantei

  i.1.f. Comentarii Analizând totalul cheltuielilor bugetare, putem observa o evoluție ascendentă pe toată perioada analizată. Acesta înregistrează un minim de 763,723.0 în anul 2000, evoluând treptat până în anul 2017 când înregistrază valoarea de 1,294,015.0 mil euro. Cele mai mici cheltuieli bugetare au fost înregistrate în anul 2000, pentru servicii publice generale, apărare, ordine publică și siguranță, protecția mediului, amenajarea locuințelor și a comunității, sănătate, recreere,...

 • Raport de analiza si diagnostic SC ROMAERO SA

  1. Întreprinderea - caracterizare strategică A1. Scurt istoric și descrierea succintă a întreprinderii și a sectorului de care aparține; caracteristici tipologice ale firmei și ale domeniului de activitate. Romaero este o companie aerospațială care integrează în aceeași locație doua activități majore: fabricarea de aerostructuri și intreținere și reparații pentru aeronave de transport civile și militare. Este cea mai mare companie din Industria Aeronautica Română. SC. Romaero S.A. a fost...

 • Comportamentul de reciclare al deseurilor - Raport de cercetare

  I. Rezumat managerial În urma analizelor datelor colectate cu ajutorul chestionarului aplicat în mediul online asupra a 137 de respondenți din Cluj-Napoca din care 105 au oferit rezultate valide, cu privire la Comportamentul de reciclare al deșeurior de aici a reieșit că în proporție de 76,6% au un comportament etic cu privire la tema abordată în cadrul acestei cercetări. Rata de incidență este de 0.3047 % aceasta fiind dată de cele 32 de persone pe care nu le-am luat în considerare pe baza...

 • Dimensiunile sectorului serviciilor in cadrul economiei nationale

  I. DIMENSIUNILE SECTORULUI TERȚIAR ÎN CADRUL ECONOMIEI NAȚIONALE Modul de caracterizare al dimensiunii și evoluția sectorului de servicii se realizează cu ajutorul unor indicatori. Datorită numărului foarte mare de ramuri ale economiei, cuprins în sfera serviciilor, modul de utilizare al indicatorilor este limitat, existând o serie de indicatori considerați mai expresivi în ceea ce privește caracterizarea dimensiunilor și evoluției acestui sector : - Populația ocupată - ponderea...

Pagina 1 din 577