Toate proiectele din domeniul Economie

 • Analiza socio economica a Regiunii Centru

  1. Scurtă prezentare a regiunii analizate - județe componente Regiunea Centru este una dintre cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania si este compusa din 6 judete: Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Alba. Suprafata regiunii este de 34.100 km², cu o populatie de 2.360.805 locuitori, avand o pozitionare buna, exact in centrul tarii si invecinandu-se cu toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Datorită situării sale în centrul României, Regiunea Centru se bucură de o poziție privilegiată în...

 • Mangementul riscului de dobanda

  Portofoliul creat pe 14 Decembrie a avut în componență 3 titluri: acțiuni ale companiei Royal Dutch Shell (în proporție de 1,42%), acțiunile companiei GOOGLE (în proporție de 30,26%) și un US Treasury Bond cu scadență de 10 ani (68,31%). Portofoliul a avut ca valoare inițială de piață 100.000.001,2 EUR. În prezent valoarea de piață a acestuia a crescut la 104.764.933 EUR. În cazul Value-at-Risk pe 1 zi, portofoliul a înregistrat o creștere a valorii față de momentul inițializării. La...

 • Implicatii ale contractarii asigurarilor de bunuri obligatorii pentru persoanele fizice si juridice

  1. INTRODUCERE Majoritatea bunurilor pe care le avem sunt amenințate aproape în orice moment de evenimente care ar putea să le pună în pericol. Astfel oricare dintre noi este interesat să înlăture sau măcar să prevină asemenea evenimente care ar putea să distrugă bunurile fiecăruia. Contractul de asigurare este actul juridic pe baza căruia asigurătorul își asumă obligația de a plăti asiguratului sau beneficiarului contractului o despăgubire în cazul producerii unor daune ce pun în pericol...

 • Raport privind stagiul de practica de initiere - Fabricarea produselor lactate S.R.L. Lapmol

  Introducere Actualitatea și importanța temei. Alimentația joacă un rol extrem de important în calitatea vieții fiecăruia dintre noi. Se spune adesea că suntem ceea ce mâncăm . În ceea ce privește consumul de lactate, medicii specialiști au constatat că aceste produse oferă o mulțime de beneficii organismului: stimularea sistemului imunitar, întărirea oaselor, prevenirea obezității, hidratarea tenului sunt doar cateva dintre beneficiile menționate de ei. Produsele lactate sunt o componentă...

 • Politica fiscala in Uniunea Europeana - prezent si perspective

  1. Noțiuni introductive 1.1. Conceptul de fiscalitate De-a lungul timpului termenul de fiscalitate a fost privit din mai multe perspective căpătând astfel numeroase definiții de către specialiștii din domeniu. Termenul de fiscalitate este caracterizat atât de către crearea cât și de funcționarea statului și a instituțiilor acestuia și poate fi considerat ca fiind legat de evoluția societății umane. Din punct de vedere al originii sale termenul de fiscalitate provine din cuvântul în latină...

 • Perfectionarea motivatiei personalului in cadrul companiei GovPredict SRL

  INTRODUCERE Rolul managementului resurselor umane a evoluat considerabil, la mommentul actual constituind una dintre cele mai importante parti ale unei organizatii. Succesul unei organizatii este influentat in cea mai mare parte de nivelul de pregatire si motivare a angajatilor, ce determina atingerea performantelor organizationale. Procesul motivarii angajatilor ocupa un loc central in cadrul managementului resurselor umane, intrucat le gestioneaza pe toate celelalte, s-a demostrat...

 • Practica - BRD - Groupe Societe Generale

  Termeni-cheie Bancă de investiții - instituție bancară a cărei activitate principală este, pe lângă acordarea creditelor, gestionarea participațiilor în întreprinderi. Beneficiar - agent economic, persoană fizică sau juridică, a cărei poziție în relațiile cu partenerii îi conferă calitatea de a primi mărfuri, servicii, sume de bani sau titluri. Bursă de valori - piață financiară secundară care facilitează vânzarea și cumpărarea titlurilor de valori (acțiuni, obligațiuni etc.) emise...

 • Macrocriza

  Introducere Economia unei țări reprezintă cadrul fundamental de dezvoltare și afirmare economico-socială a oamenilor. Privind aceste economii ca entități bine conturate, a căror dezvoltare presupune stabilirea unor rapoarte economice optime, nu putem ignora fenomenele monetare, deoarece moneda este însăși elementul cheie al vieții economice și sociale. Unul din cele mai importante obiective ale politicii economice este, în cazul majorității statelor contemporane, combaterea sau măcar...

 • Stadiul indeplinirii de catre Romania a criteriilor de convergenta nominala

  Introducere: România este parte a Proiectului European din 2007 în mod oficial. Uniunea Europeană (UE), alături de NATO, este garant al democrației și securității noastre. Pentru România, este vital ca Proiectul European să nu se destrame; este totodată important ca România, în timp, să se alăture „nucleului dur” economic și politic al UE, admițând că va exista o geometrie variabilă și după Brexit. Această țintă strategică la scara istoriei implică aderarea la ZE Scurt istoric despre...

 • Analiza politicii monetare in perioada 2005-2018 - Functia Taylor

  a) Estimarea functiei Taylor de politica monetara pentru Cehia, Bulgaria si Romania. Pentru determinarea ratei dobanzii se pun in aplicare 3 scenarii : r = p + ½(y-y*) + ½ (p-p*) + 2 2= rata reală a dobânzii r = rata dobânzii de politică monetară, p = rata inflației, y-y*=deviația PIB de la trend Scenariu clasic: r=p+0,5*Decalaj de producție+0,5*deviația inflației+2 Scenariu inflație: r=p+0,1*Decalaj de producție+0,9*deviația inflației+2 Scenariu decalaj producție: r=p+0,7*Decalaj de...

 • Aparitia si evolutia asigurarilor sociale pe plan interna

  Capitolul 1. Apariția asigurărilor sociale pe plan internațional 1.1 Conceptul si apariția asigurărilor sociale Politicile sociale nu sunt reprezentate doar de studii realizate asupra societății sau a problemelor acesteia cum ar fi sărăcia, inegalitatea, discriminarea, șomajul, marginalizarea, etc, ci presupune studierea unor mecanisme ce sunt capabile să genereze un remediu acestor probleme, iar prin aplicabilitatea lui să fie atinsă bunăstarea. Prin urmare, inclinația acestui studiu este...

 • Econometrie - Regresia Simpla

  Un agronom dorește să studieze legătură dintre suprafața ocupată de cultură de tutun(1000 ha) și producția realizată de această cultură(1000 t). În acest scop el sistematizează date cuprinse între anii 2003-2017,în România. Tutunul este una dintre cele mai vechi plante de cultură pentru țigarete, trabucuri și pipe. În lume există peste 70 de specii de plante de tutun, cea principală din punct de vedere comercial fiind Nicotiana tabacum. Anii Suprafață (1000 ha) Producție (1000t) 2003 7...

 • Studiu de caz privind evaluarea unui teren

  STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA UNUI TEREN Se evaluează în vederea constituirii ca aport în natură la capitalul social al S.C. ANASTASIA S.A. a unui teren în suprafață de 5000 m2 situat în intravilanul mun. Iași, zona Hârlau, pentru care se întocmește raport de evaluare. Raportul de evaluare va cuprinde următoarele elemente: - Pagina de antet; - Rezultatele evaluării; - Declarația de conformitate; - Cuprinsul raportului de evaluare; - Conținutul detaliat al raportului, pe capitole,...

 • Analiza financiara pe baza situatiilor financiare anuale la SC Unirea Shopping Center SA

  ANALIZA PERFORMANȚEI PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE Analiza rezultatelor Indicatorul 2012 2013 Indicele Ritm de creștere/descreștere Rezultatul din exploatare 14.335.824 8.014.150 -6.321.674 55,90% -44,10% Rezultatul financiar -6.496.857 -3.329.509 3.167.348 51,25% -48,75% Rezultatul brut 7.848.967 4.684.641 -3.164.326 59,68% -40,32% Rezultatul net 5.811.716 2.815.114 -2.996.602 48,44% -51,56% Rezultatul din exploatare = Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare...

 • Economie monetara

  Modalități și instrumente de plată Mecanismele și instrumentele cu care se face plata bunurilor și serviciilor sunt asigurate de bănci. De altfel, întregul sistem de plăți este strâns legat de sectorul bancar. În calitatea lor de intermediari financiari, băncile efectuează plățile între vânzători și cumpărători, între debitori și creditori, între „actorii“ de pe piața monetară. Numai băncile, ca mari instituții financiare în sens larg, au puterea de a asigura mari lichidități necesare...

Pagina 1 din 578