Toate proiectele din domeniul Economie

 • Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL

  Introducere Dezvoltarea societății contemporane se caracterizează printr-o evoluție extrem de dinamică, schimbările explozive ce au avut loc în ultimele decenii în domeniul științei și tehnicii afectând toate ramurile vieții economice, formele și metodele conducerii acesteia. Se remarcă în ultima perioadă o evoluție din ce în ce mai accelerată a economiei în ansamblul ei, evoluție susținută de apariția unor noi idei de afaceri, a unor noi societăți, de dezvoltarea și perfecționarea celor...

 • Evolutia cheltuielilor cu cercetarea si dezvoltarea in domeniul economic in Romania in perioada 2013-2017

  Introducere Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea în domeniul economic sunt necesare în România. Acestea contribuie la dezvoltarea domeniului economic. Proiectul de față urmărește evoluția cheltuielilor cu cercetarea și dezvoltarea în domeniul economic în România, în perioada 2013-2017, deoarece în fiecare an sumele alocate de către stat pentru cercetarea și dezvoltarea în domeniul economic diferă. Capitolul 1. Aspecte teoretice privind cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea în...

 • Asezarea si perceperea impozitului pe venituri din salarii

  Impozitul pe salarii Noțiuni teoretice privind impozitul Impozitele sunt reprezentate de acea formă de sustragere a unei părți din averea și/sau veniturile persoanelor juridice și fizice ce sunt la intervenția statului cu scopul acoperirii chetuielilor publice. Statul are dreptul de a introduce impozit, si se exercită prin intermediul Parlamentului, ce este putere legislativă, iar uneori prin organele de stat locale. Puterea legislativă poate introduce impozite de stat de importanță...

 • Analiza eficientei activitatii societatilor de asigurare

  Introducere Asigurările reprezintă relații economice, în formă bănească, întemeiate fie pe baze obligatorii, fie pe baza unui contract, determinate de transferul riscurilor pure apărute între asigurați și asigurători, prin intermediul cărora are loc constituirea și utilizarea, pe baze mutuale, fonduri financiare de asigurare. Având în vedere faptul că în prezent trăim într-o societate a riscului, fiind expuși în permanență unor vaste evenimente generatoare de pagube, consider existența...

 • Practica de specialitate

  Introducere În cadrul acestei lucrări vor fi urmărite o multitudine de aspecte, acestea având rolul de a reflecta o imagine cât mai fidelă asupra activității desfășurate în cadrul băncii BRD-Groupe Société Générale, implicit valabile și pentru agenția ce-și are sediul în Copou, locul unde timp de trei săptămâni am avut onoarea de a-mi susține stagiul de practică. Din punct de vedere structural, prima parte a lucrării de față cuprinde o scurtă prezentare generală a băncii, obiectul de...

 • Conditii de contractare, rambursare si costurile aferente creditului Prima Casa si de nevoi personale, regasit in ofertele a patru banci comerciale - ING, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, BCR

  Operațiunea de creditare, din cele mai vechi timpuri și până în prezent joacă un rol important în economia de piață, încât la momentul de față, raporturile de creditare au varietăți multiple și dimensiuni considerabile. Potrivit titlului acestei sinteze Condiții de contractare, rambursare și costurile aferente unui tip de credit, regăsit în oferetele bancilor comerciale, voi aborda punctele esențiale contractării unui credit, și ca exemplu va fi luat creditul guvernamental ”Prima Casă” și...

 • Analiza performantelor la nivelul SC Sapte Spice SA

  INTRODUCERE Analizarea în ansamblu a activității întreprinderii, în funcție de natura performanțelor economico-financiare, sau pe structuri organizatorice, presupune utilizarea unui complex de metode, tehnici și procedee, respective a unei metodologii de analiză. Obiectul prezentei lucrări este dat de analizarea din perspectivă economico-financiară a S.C. ȘAPTE SPICE S.A., societate ce activează în domeniul morăritului. Scopul analizei este de a identifica problemele ce se găsesc în cadrul...

 • SC Danny-Pizza SRL

  Rezumat În zilele noastre, pizza este mâncarea preferată a tinerilor. Populația contemporană alege acest produs pentru a oferi familiei sau prietenilor o masă gustoasă economisind bani și timp. Idea afacerii noastre rezultă din cercetările pieței locale. Este o idee relativ simplă, bună, care poate fi pusă relativ ușor în aplicare. Conform studiilor efectuate, piața pe care va activa intreprinderea este o piață în creștere, caracterizată printr-o cerere puternică pentru astfel de...

 • Analiza constituirii si utilizarii resurselor de asigurari sociale in Romania (perioada 1999-2019)

  I. Formele de constituire a asigurărilor sociale Definim ca fiind asigurare socială de stat,ca și instituție juridică,alcătuită dintr-un ansamblu de norme obligatorii,asigurarea materială a bătrâneții,a bolii sau accident a persoanelor ce sunt subiective într-un raport juridic de muncă sau altor categorii de persoane prevăzute de lege,precum și a urmașilor acestora,aparținând de aceasta și dispozițiile legale privitoare la funcționarea și atribuțiile organelor înființate cu scopul de a...

 • Strategii de dezvoltare a performantelor SC Farmec SA

  1.1. Obiectul de activitate al societatii S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul in localitatea Cluj-Napoca, str. H. Barbusse, nr. 16 a fost infiintata prin reoganizarea intreprinderii de produse cosmetice „FARMEC” din aceeasi localitate si care este inregistrata in Registrul Comertului la Camera de Comert si Industrie Cluj- Napoca sub nr. 12/14.1991. Societatea este subordonata Departamentului Industiei Chimice si Petrochimice. Conducerea societatii este asigurata de directorul general-economistul...

 • Analiza economico-financiara - SC THR Marea Neagra SA

  I. ÎNTREPRINDEREA-CARACTERIZARE GENERALĂ A. Scurt istoric Denumirea societății comerciale: Turism, Hoteluri, Restaurante “Marea Neagră” S.A. Sediul social: str. Lavrion nr. 29 Mangalia , județul Constanța Numărul de telefon/ fax: 0241-75.24.52 / 0241-75.55.59 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2980547 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/696/1991 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București...

 • Datoria externa a Romaniei

  DATORIA EXTERNA A ROMÂNIEI Prin măsurile adoptate la începutul anului 2017, Guvernul are încredere în capacitatea de mobilizare a mediului de afaceri, a mediului antreprenorial, pentru construcția unui proiect de țară coerent. - În același timp, bugetul a fost construit ținând cont de pragul maxim de deficit de 3% stabilit la nivelul Uniunii Europene, pe întregul orizont de referință, ceea ce arată în fapt respectarea regulilor la nivel european. Ținta de deficit bugetar cash pe anul 2017...

 • Platile electronice - transferurile electronice de fonduri, canale alternative de plati electronice, internetul bancar

  Introducere Odată cu apariția banilor, evoluția ființei umane a luat o altă întorsătură, au început să descopere tainele comerțului, iar dezvoltarea acestuia presupunea mijlocirea lui cu ajutorul instrumentelor de plată. Pornind de la diferite obiecte care aveau o anumită valoare cum ar fi: pene rare, pietre prețioase și animale, oamenii au început să folosească aurul, apoi bancnotele, pentru ca într-un final să ajungă la ceea ce se numesc banii electronici. Folosirea lor este încă în faza...

 • Autofinantarea - principalul criteriu de autonomie financiara a intreprinderii

  AUTOFINANȚAREA - PRINCIPALUL CRITERIU DE AUTONOMIE FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Nevoile de fonduri ale întreprinderilor sunt variate; de la trebuințe de lungă durată, cum este cazul activelor imobilizate materiale, până la trebuințe de scurtă durată, al căror nivel variază frecvent în cursul anului în funcție de factori interni sau externi, cum este cazul activelor circulante. Din punct de vedere al apartenenței fondurilor, distingem finanțări din fonduri proprii...

 • Comertul international - Romania

  1. Notiuni de baza Comertul international include totalitatea schimburilor de bunuri si servicii dintre doua sau mai multe state. Obiectul comertului international este reprezentat de bunuri materiale si de servicii. Comertul exterior al unei tari cuprinde exportul, importul, reexportul si tranzitul. Prin export se intelege vanzarea de bunuri si servicii apartinand economiei unei tari, iar prin import, cumpararea pentru economia nationala de bunuri si servicii din alte tari. Exportul si...

Pagina 4 din 573