Toate proiectele din domeniul Economie

 • Procesul de extindere al Uniunii Europene si consecintele sale economice

  1.REZUMAT În anul 1951 între șase state europene : Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Olanda s-a realizat o alianță de cooperare și integrare. Până în 2013 au fost 6 valuri de aderări (1973: Danemarca, Irlanda și Marea Britanie;1981: Grecia; 1986:Spania și Portugalia; 1995: Austria, Finlanda și Suedia; 2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia și Ungaria; 2007: România și Bulgaria). În 2013 s-a alăturat și Croația. În prezent sunt 28...

 • Intocmirea unui sistem de bugete periodice

  Întreprinderea ALFA realizează o gamă variată de produse, care se obțin prin asamblarea mai multor materii prime (unele fiind achiziționate, altele fabricate de întreprindere). Produsele prevăzute a se fabrica sunt P1, P2, P3 si P4. Conform previziunilor, cantitățile ce se presupun a fi fabricate și vândute în totalitate sunt: 5.000 buc. P1, 10.000 buc. P2, 15.000 buc. P3, 20.000 buc. P4. Bugetul producției Materiile prime necesare celor patru produse sunt materia primă a, b și c....

 • Raport de evaluare Porsche Leasing Romania

  Capitolul I Descrierea misiunii de evaluare Prezentarea întreprinderii 1. Denumirea persoanei juridice SC PORSCHE LEASING ROMÂNIA IFN SA 2. Forma juridică S.A.-Societate pe acțiuni 3. C.U.I 12064199 4. Nr. ORC J23/493/2004 5. Sediu social Bd.Pipera nr.2 Oraș Voluntari clădirea Porsche, etaj 1 6. Puncte de lucru Bd. Dimitrie Pompeiu nr.5-7, clădirea Hermes Business Campus 1,birou 227,sector2, București 7. Obiect de activitate Cod CAEN: 6491 Leasing Financiar 8. Obiect de activitate...

 • Analiza indicatorilor macroeconomici ai Romaniei 2007-2017

  Produsul intern brut al Romaniei (2007-2017) PIB pe cap de locuitor, PPP (dolar internațional la cota actuală) PIB În anul 2012 România s-a situat pe penultimul loc din Uniunea Europeană după valoarea Produsului Intern Brut (PIB)/PP pe cap de locuitor, respectiv de 18.983 USD conform Băncii Mondiale fiind urmată doar de Bulgaria. Conform aceleași instituții internaționale în anul 2012 valoarea totală a PIB a fost de 171,6646 miliarde USD. Economia României a intrat în recesiune în...

 • Cipru - Economie Europeana

  I. Prezentare generală Situat în partea de nord-est a Mării Mediterane și la sud de Turcia, Cipru este cea mai mare insulă din estul Mediteranei și, în același timp, țara care ocupă locul al treilea în topul celor mai mici țări din UE, după Malta și Luxemburg, având o suprafață de 9251 km2. Cipru a aderat la UE ca insulă divizată de facto, dar suprafața sa este în totalitate teritoriu al Uniunii Europene. Capitala Ciprului este Nicosia situată pe râul Pedieos și în prezent este singura...

 • Analiza si previziunea serviciilor de transport in Romania

  INTRODUCERE Am ales să analizăm și să previzionăm serviciile de transport feroviar din România deoarece dezvoltarea economică a unei țări, economiei mondiale în general, este de neconceput fără transporturi. Ele asigura buna desfășurare a producției în industrie și agricultură, circulația bunurilor materiale și a oamenilor, facilitează legăturile între regiunile cu materii prime în care acestea se prelucrează, desfacerea și distribuirea mărfurilor în centrele corespunzătoare. Participarea...

 • Managementul societatilor bancare

  Capitolul 1 . Managementul bancar Managementul bancar poate fi definit ca fiind ansamblul de operații, activități, servicii efectuate de bancă pentru realizarea funcțiilor sale, îndeosebi de atragere de efective monetare, temporar disponibile de la entități juridice și fizice în conturi cu numerar sau titluri negociabile plătite la vedere sau la termen, în vederea păstrării lor, precum și de plasamente a acestor fonduri în credite, depozite sau titluri. Structura managementului bancar pe...

 • Influenta statelor membre asupra economiei UE (Analiza R)

  Uniunea Europeana Uniunea Europeana a aparut din nevoia de schimbare dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Era nevoie in zona Europei de o entitate care sa mentina relatiile dintre state si sa le reprezinte la nivel mondial. SUA a dorit obtinerea si mentinerea stabilitatii politice si militare, astfel ca a contribuit la realizarea acesteia. Dupa razboi toate statele aveau economiile puternic afectate, astfel ca acestea era o oportuinitate de crestere si dezvoltare pe plan mondial pentru...

 • Analiza sistemelor de productie SC Harman Industries SRL

  1. Prezentare societate comercială 1.1. Prezentarea generală și scurt istoric al societății Potrivit legislației române în vigoare, societatea comercială SC Hărman Industries SRL, este o societate cu răspundere limitată, în care asociații răspund numai în limitele părților lor sociale. Principalul obiect de activitate, conform Clasificării CAEN este producția și comercializarea încățămintei din piele și înlocuitori din piele, respectiv codul CAEN 1930. SC Hărman Industries SRL și-a început...

 • Invatamantul bazat pe performanta invatamantului preuniversitar in Norvegia

  Abstract În acest articol mi-am propus să efectuez analiza bugetului bazat pe performanta in învățământul preuniversitar în Norvegia având la bază ipoteza conform căreia educația în Norvegia este considerată la nivel internațional foarte performantă, rata de absenteism fiind una dintre cele mai scăzute.Statul norvegian asigurand copiilor pentru nivelul primar, gimnazial și secundar o educație gratuită. Cuvinte cheie: Buget, învățământ, PIB, cheltuieli,Norvegia Clasifcarea JEL: I20,I21,I22...

 • Analiza populatiei in Europa

  Am ales sa analizez populatia in statele din Europa. Pentru asta am avut nevoie de urmatoarele variabile: - Country - Variabila Calitativa - Reprezinta numele tarii - Population - Varibila Cantitativa - Reprezinta numarul de oameni din acea tara - PopDensity - Variabila Cantitativa - Reprezinta numarul de locuitori per sq. mile - InfantMortality - Variabila Cantitativa - Reprezinta numarul de decese per 1000 de nasteri - GDP - Variabila Cantitativa - Reprezinta GDP per capita in dolari...

 • Deschiderea procedurii insolventei

  Debitorul - subiect pasiv al procedurii insolvenței domeniul de aplicare - art. 3 din legea-cadru; profesioniștii - art. 3 alin. 2 din Codul civil (excepție profesiile liberale și cei pentru care există dispoziții speciale - ex. unitățile administrativ-teritoriale - OUG nr. 46/2013); Art. 3 alin. 2 și 3 din noul Cod civil - „Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe...

 • Fondurile europene pre si post aderare

  1.Avantaje ale fondurilor europene în România Pe langă alte funcții pe care le deține, Uniunea Europeană oferă tărilor sale memebre sprijin în ceea ce privește dezvoltarea, acest sprijin materializându-se într-o serie de finanțări. Acestea nu sunt acordate doar statelor membre ci și celor catalogate ca fiind în curs de aderare pentru a îmbunătății nu doar economia ci și sectorul politic și instituțional, în vederea îndeplinirii condițiilor pentru alinierea la normele europene. Obiectivul...

 • Econometrie

  Cum este influențat salariul în funcție de vârstă, orele lucrate pe luna, experiența din cadrul firmei și experiența din cadrul altor firme 1. Prezentarea temei - Am ales să construiesc un set de date despre salariul unor angajați ai unei firme si despre cum este acesta influențat de vârstă, de orele lucrate într-o lună, de anii de experiență din cadrul firmei și de anii de expreiență din cadrul altor firme, salariul fiind stabilit în funcție de aceste variabile. Variabila dependentă este...

 • Sisteme de distributie si logistica - Analiza si evaluarea activitatilor logistice SC ProdLacta SA

  Capitolul 1. Prezentarea firmei 1.1 Date de indentificare Denumire, localizare S.C. PRODLACTA S.A. Sediu social : Brașov, Strada Ecaterina Teodoroiu 5, Brașov, Brașov, 50045 CF: R 1112568 Nr. înregistrare în registrul comerțului. J/08/67/1991 Capital social subscris și vărsat: 52.283.954,24 lei telefon: 0268/441400 fax: 0268/441952 Scurt istoric S.C. PRODLACTA S.A. își are originea în Cooperativa JENSENISCHEN MOLKEREI, înființată în anul 1900 în Brașov, str. De Mijloc, nr. 33, de...

Pagina 5 din 570