Proiectele din domeniul Economie - pagina 7 din 555

Politica fiscală în Uniunea Europeană - prezent și perspective

1. Noțiuni introductive 1.1. Conceptul de fiscalitate De-a lungul timpului termenul de fiscalitate a fost privit din mai multe perspective căpătând astfel numeroase definiții de către specialiștii din domeniu. Termenul de fiscalitate este caracterizat atât de către crearea cât și de funcționarea statului și a... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Perfecționarea motivației personalului în cadrul companiei GovPredict SRL

INTRODUCERE Rolul managementului resurselor umane a evoluat considerabil, la mommentul actual constituind una dintre cele mai importante parti ale unei organizatii. Succesul unei organizatii este influentat in cea mai mare parte de nivelul de pregatire si motivare a angajatilor, ce determina atingerea... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practică - BRD - Groupe Societe Generale

Termeni-cheie Bancă de investiții - instituție bancară a cărei activitate principală este, pe lângă acordarea creditelor, gestionarea participațiilor în întreprinderi. Beneficiar - agent economic, persoană fizică sau juridică, a cărei poziție în relațiile cu partenerii îi conferă calitatea de a primi mărfuri,... citește mai departe

23 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Macrocriza

Introducere Economia unei țări reprezintă cadrul fundamental de dezvoltare și afirmare economico-socială a oamenilor. Privind aceste economii ca entități bine conturate, a căror dezvoltare presupune stabilirea unor rapoarte economice optime, nu putem ignora fenomenele monetare, deoarece moneda este însăși elementul... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stadiul îndeplinirii de către România a criteriilor de convergență nominală

Introducere: România este parte a Proiectului European din 2007 în mod oficial. Uniunea Europeană (UE), alături de NATO, este garant al democrației și securității noastre. Pentru România, este vital ca Proiectul European să nu se destrame; este totodată important ca România, în timp, să se alăture „nucleului dur”... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza politicii monetare în perioada 2005-2018 - Funcția Taylor

a) Estimarea functiei Taylor de politica monetara pentru Cehia, Bulgaria si Romania. Pentru determinarea ratei dobanzii se pun in aplicare 3 scenarii : r = p + ½(y-y*) + ½ (p-p*) + 2 2= rata reală a dobânzii r = rata dobânzii de politică monetară, p = rata inflației, y-y*=deviația PIB de la trend Scenariu... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Preview

Apariția și evoluția asigurărilor sociale pe plan interna

Capitolul 1. Apariția asigurărilor sociale pe plan internațional 1.1 Conceptul si apariția asigurărilor sociale Politicile sociale nu sunt reprezentate doar de studii realizate asupra societății sau a problemelor acesteia cum ar fi sărăcia, inegalitatea, discriminarea, șomajul, marginalizarea, etc, ci presupune... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Econometrie - Regresia Simplă

Un agronom dorește să studieze legătură dintre suprafața ocupată de cultură de tutun(1000 ha) și producția realizată de această cultură(1000 t). În acest scop el sistematizează date cuprinse între anii 2003-2017,în România. Tutunul este una dintre cele mai vechi plante de cultură pentru țigarete, trabucuri și pipe.... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Studiu de caz privind evaluarea unui teren

STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA UNUI TEREN Se evaluează în vederea constituirii ca aport în natură la capitalul social al S.C. ANASTASIA S.A. a unui teren în suprafață de 5000 m2 situat în intravilanul mun. Iași, zona Hârlau, pentru care se întocmește raport de evaluare. Raportul de evaluare va cuprinde... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Unirea Shopping Center SA

ANALIZA PERFORMANȚEI PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE Analiza rezultatelor Indicatorul 2012 2013 Indicele Ritm de creștere/descreștere Rezultatul din exploatare 14.335.824 8.014.150 -6.321.674 55,90% -44,10% Rezultatul financiar -6.496.857 -3.329.509 3.167.348 51,25% -48,75% Rezultatul brut 7.848.967... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Economie monetară

Modalități și instrumente de plată Mecanismele și instrumentele cu care se face plata bunurilor și serviciilor sunt asigurate de bănci. De altfel, întregul sistem de plăți este strâns legat de sectorul bancar. În calitatea lor de intermediari financiari, băncile efectuează plățile între vânzători și cumpărători,... citește mai departe

24 pagini 5 puncte Extras Preview

Obiective și forme de organizare în audit intern

Capitolul 1. Definiție, obiective și sfera de activitate a auditului intern 1.1. Definirea conceptului de audit Auditul constituie acel proces desfășurat de către persoanele fizice sau juridice, legal abilitate, întâlnite sub denumirea de auditori, prin intermediul cărora se analizează și evaluează, profesional,... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea întreprinderii prin actualizarea fluxurilor de trezorerie disponibile

Capitolul 1. Fluxurile de trezorerie în conpeția specialiștilor În ultimii ani, tabloul de fluxuri de trezorerie (Statement of Cash Flows) s-a impus drept un instrument de apreciere a performanței firmelor, în același timp cu conțtientizarea limitelor informaționale ale conturilor de rezultate. Cu toate că... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fabrica de ciment Heidelbergcement

INTRODUCERE Istoria celei mai vechi fabrici de ciment în funcțiune din România a început la Fieni, în 1914.Cimentul produs la Fieni a avut o contribuție importantă la construcția României pe care o știm astăzi, reușind să scrie istoria acestei națiuni timp de un secol. Produsele durabile și de înaltă calitate... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Impactul globalizării asupra societății contemporane

Globalizarea este un fenomen caracteristic lumii contemporane dar care s-a născut și a evoluat de-a lungul unei mari perioade de timp. Principalele trăsături folosite pentru a o defini în prezent își găsesc originile în efectele pe care le-au produs evenimente și transformări precum marile descoperiri geografice,... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview