Toate proiectele din domeniul Economie

 • Analiza prelevarilor din impozite directe

  INTRODUCERE Sistemele fiscale evoluează continuu spre o modernizarea și spre un fapt de umanitate de milenii - echitatea. Această ascensiune este anevoiasă, uneori întâmplându-se și alunecări înapoi. La atingerea obiectivului justeței, dreptății, corectitudinii în fiscalitate contribuie impunerea directă. Impozitele directe în prezent s-au extins esențial și s-au diversificat amplu, devenind majoritare în veniturile publice în țările cu economie dezvoltată. În economiile de tranziție,...

 • Mediul de afaceri european Romania-Bulgaria

  Introducere Mediul de afaceri reprezintă o realitate care formează obi ectul unor reprezentări specifice pe care firmele și le consti tuie cu privire la el. În aceste condiții, se disting două iposta ze ale mediul de afaceri: - mediul real; - mediul perceput. Mediul de afaceri real există obiectiv și este determinat de condițiile și forțele de ordin economic, social, politic și tehnologic ce acționează în mod efectiv la un moment dat. Mediul de afaceri perceput constituie rezultatul...

 • Servicii si utilitati publice

  CAPITOLUL I IMPORTANȚA SERVICIULUI Televiziunea poate fi definită ca un ansamblu de principii, metode și tehnici utilizate pentru transmiterea electrică pe un canal de comunicație a imaginilor în mișcare. Scurt istoric: În concordanță cu radioul, televiziunea este o invenție a perioadei interbelice deși primele principii au început să se studieze încă din secolul al XIX-lea. Au trecut mai mult de șaizeci de ani de când, pe un ecran sferic, apărea prima imagine a unei prezentatoare....

 • Analiza prelevarilor din impozitele indirecte

  1. ASPECTELE TEORETICE PRIVIND IMPOZITELE INDIRECTE 1.1 Aspectele conceptuale privind fiscalitatea și rolul ei în economie Politica fiscală a statului reprezintă o anumită concepție a acestuia, precum și un ansamblu de măsuri și acțiuni privind rolul impozitelor în sistemul veniturilor bugetare, tipurile de impozite, perceperea și modul de folosire a lor ca instrument de stimulare a creșterii economice, felul în care este gîndită eficacitatea fiscală în țara respectivă. Ea constă într-un...

 • Practica

  Firma gazdă de practică: x Rezolvarea temelor propuse: Tema 1: Prezentarea entității și domeniului de activitate. Denumirea entității în care îmi voi efectua parctica este x, domeniul în care activează societatea este comerțul cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate, conform codului CAEN deține numărul 4741. Sediul social al entității este în Sat SF. Ilie, Comuna Scheia, Str Rulmentului, Nr. 73, Jud Suceava, iar punctul de lucru...

 • Achizitii

  Motivatia alegerii produsului. Am ales acest produs pentru că este comercializat și consumat la nivel mondial având o istorie și o importanță deosebită în țări precum Irlanda de Nord, Scoția, Anglia, Statele Unite și nu numai. De asemenea, pentru că astăzi sunt sute poate chiar mii de branduri recunoscute în toată lumea este o dovadă a cererii acestui produs pe piață, un alt motiv serios pentru un tânăr antreprenor. Prima fabrică de whiskey a fost înființată în Irlanda în secolul al 17 -...

 • Piata de capital

  Introducere Motivul alegerii temei Piața de capital și Investițiile străine în România, pentru elaborarea lucrarii de licență a fost acela de a putea prezenta și evidenția rolul mecanismului economiei de piață și al investițiilor străine directe în țara noastră, și a expune modul de acțiune al acestor două componente majore asupra economiei țării noastre . Piața de capital are o atribuție foarte importantă si bine definită în cadrul sistemului economiei de piață. Acest aspect este deja un...

 • Privind realizarea programului de practica de productie in cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

  INTRODUCERE Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a fost înființată în anul 2003 ca organ central al serviciului public desconcentrat de specialitate. ANOFM are statut de persoană juridică și, în conformitate cu legislația în vigoare este abilitată să promoveze politicile, strategiile și programele de stat în domeniul...

 • Profesia contabila in lume si in alte tari

  Abstract Profesia contabilă impune profesioniștilor contabili să aibă calități esențiale cum sunt: știința, competența și conștiința. Profesionistului contabil i se impune să-și dezvolte aceste calități, fără de care nu și-ar putea face meseria. Importanța profesiei contabile m-a determinat să tratez anumite concepte despre profesionistul contabil, atribuirea titlului de expert contabil, înființarea sistemului contabil în România, precum și evoluția acestuia. Profesia contabilă este unică...

 • Raport de expertiza contabila judiciara

  Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (I) Subsemnata Dumbravă Veronica, expert contabil, domiciliată în Comuna Berești - Meria, sat Berești Meria, Județul Galați, posesoare a carnetului de expert contabil nr. 12345 înscris în TABLOUL EXPERȚILOR CONTABILI și CONTABILILOR AUTORIZAȚI din ROMÂNIA (CECCAR) în partea I poziția 12345. Paragraful (II) Am fost numită prin dispoziția Înstanței Tribunalului Galați din data de 20.11.2018 expert contabil în dosarul nr. 1010, părțile implicate în proces...

 • Analiza legaturii dintre Produsul Intern Brut si Investitiile Straine Directe

  Introducere În zilele noastre se acordă din ce în ce mai mult importanță problemei investițiilor străine directe(ISD), investiții ce constituie un factor principal de stimulare a creșterii economice.La nivel de stat, atragerea ISD a devenit o preocupare majoră de cele mai multe ori fiind bazată pe prezumția că fluxurile mai mari de ISD aduc anumite beneficii economiei țării primitoare. Ele contribuie la Produsul Intern Brut (PIB), la formarea brută de capital fix (total investiții în...

 • Piete, competitie, analize ale celor mai importanti competitori-microecoomie manageriala

  Obiectivul lucrării de față constă în analiza informațiilor furnizate de către bursă privind evoluția companiei Nike și a indicelui de piață corespunzător companiei și anume, S&P500.Sursa datelor o reprezintă site-ul Yahoo Finance, ce conține informații cu caracter economic și financiar. Scurta descriere a companiei aleasă: Nike este cel mai valoros brand de produse atletice din lume. Implicat în majoritatea sporturilor și prezent în aproape toate țările din lume, valoarea brandului...

 • Uniunea Europeana - Marea Britanie

  Capitolul I Repere generale Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (engleză United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) este o țară insulară în Europa de Vest. COMPONENTA: Marea Britanie este un stat independent care are in componenta patru tari: Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord. In afara de cele 4 tari, mai exista un numar de teritorii dependente care apartin ei: Gibraltar, Insulele Cayman, Insulele Canalului, Anguilla, Bermude, Falkland, Man,...

 • Impactul factorilor de mediu in activitatea intreprinderii

  1. Mediul ambiant Întreprinderile sunt entități economice de bază ale economiei naționale, răspândite în teritoriu datorită răspândirii resurselor materiale, în special a resurselor primare limitate sau a accesului la acestea, a resurselor de muncă, a consumatorilor. Ca unitate economică, întreprinderea are rolul de a administra cu eficiență maximă resursele de care dispune în vederea realizării obiectivelor stabilite de managementul individual sau de grup și de proprietari . Ca agent...

 • Riscul de credit - Studiu de caz BCR

  Capitolul 1 . Delimitări conceptuale privind riscurile bancare Instituțiile bancare și toate societățile contemporane au ca și scop principal maximizarea profitului, aceasta însă presupune expunerea la un număr mare de riscuri. Operațiunile bancare sunt și mai riscante deoarece este vorba de un număr complex de clienți și operațiuni diferite și greu de controlat. Definirea riscurilor și a gestiunii riscului în domeniul bancar constituie punctul de plecare a gestiunii riscului. Astfel,...

Pagina 7 din 573