Administrația Publică Locală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 22600
Mărime: 75.63KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

NOŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 3

CAPITOLUL I

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 5

1. Principii generale, istoric şi drept comparat 5

1.1. Principii contemporane de organizare a administraţiei locale 5

1.2. Formele şi limitele autonomiei locale 8

1.3 Evoluţia reglementării privind autonomia locală în România 10

1.4 Principiile organizării administraţiei locale potrivit Constituţiei din 1991 15

1.5 Principiul sistemului departamental 18

1.6. Prefectul, ca autoritate de tutelă administrativă 20

1.7. Aspecte de drept comparat 22

2. Norme constituţionale privitoare la administraţia publică locală 26

3. Aplicarea principiului autonomiei locale în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale 27

4. Autorităţile comunale şi orăşeneşti 31

CAPITOLUL II

CONSILIUL LOCAL 32

1. Consideraţii generale 32

2. Alegerea, componenţa şi constituirea consiliilor locale 33

3. Competenţa, funcţionarea şi atribuţiile consiliilor locale 41

4. Durata mandatului consiliului local 47

5. Dizolvarea consiliului local 49

CAPITOLUL III

PRIMARUL ŞI PRIMĂRIA 51

1. Alegerea şi mandatul primarului 51

2. Atribuţiile primarului 55

3. Actele administrative emise de primar 55

4. Secretarul localităţii 56

5. Serviciile publice locale 58

CAPITOLUL IV

CONSILIILE JUDEŢENE 60

1. Componenţa, alegerea şi constituirea consiliilor judeţene 60

2. Atribuţiile consiliilor judeţene 61

3. Funcţionarea consiliilor judeţene 62

4. Delegaţia permanentă a consiliului judeţean 63

5. Preşedintele consiliului judeţean 64

6. Secretarul consiliului judeţean 65

7. Serviciile publice ale consiliilor judeţene 66

CAPITOLUL V

PREFECTUL ŞI COMISIA CONSULTATIVĂ JUDEŢEANĂ 69

1. Scurtă privire istorică asupra instituţiei prefectului 69

2. Atribuţiile şi actele prefectului 72

3. Comisia judeţeană consultativă 73

4. Aparatul tehnic de specialitate al prefecturii 75

CAPITOLUL V

CONCLUZII 79

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 82

Extras din document

INTRODUCERE

NOŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Conceptul de administraţie, fie în accepţiunea sa publică, fie în cea privată, a dus la naşterea unor multiple întrebări la care răspunsurile sunt date în maniere diferite, în funcţie de autori, de perioada istorică în care acestea au fost formulate, de teoriile care stau la baza lor.

Complexitatea fenomenului administrativ reiese din faptul că în mod obişnuit vorbim de administraţie publică şi privată, de administratori şi funcţionari publici care îndeplinesc funcţii administrative, de persoane care sub comanda altora execută decizii şi de persoane care pun în aplicare deciziile celor aflaţi într-o poziţie ierarhică superioară.

Termenul de administraţie derivă de la latinescul "administrare" care înseamnă a servi şi este în legătură cu cuvântul "magister" care îl desemnează pe stăpân, căruia i se subordonează servitorul şi pe care acesta trebuie să-l slujească .

Noţiunea de administraţie este mai largă decât aceea pe care trebuie s-o definim şi anume, administraţia publică. Administraţia publică este un gen de administraţie distinctă de administraţia particulară Ambele genuri de administraţie au mai multe specii. De aceea trebuie să ne folosim de noţiunea generală care scoate în evidenţă trăsăturile comune tuturor genurilor de administraţie, oferindu-ne criteriile de deosebire între administraţia publică şi cea particulară şi posibilitatea de a sublinia particularităţile diferitelor specii ale celor două genuri de administraţie.

Pe scurt, a administra reprezintă o activitate executivă, pusă sub semnul comenzii sau al delegării de atribuţii. Atunci când această activitate îşi realizează obiectivele folosindu-se de puterea publică, prin derogare de la regulile dreptului comun, ea dobândeşte atributele administraţiei publice.

Pe planul dreptului administrativ, problema care se pune este aceea de a stabili care sunt serviciile publice şi care trebuie să fie modul de organizare a acestora.

În principiu, determinarea serviciilor publice care intră în componenţa statului este o problemă variabilă în timp şi spaţiu, apreciată în exclusivitate politic, de organele reprezentative ale statului, prin lege. Elementul esenţial în stabilirea sferei serviciilor publice îl constituie delimitarea sferei trebuinţelor individuale şi colective care pot fi satisfăcute de sfera privată a societăţii civile, de cea a trebuinţelor care au nevoie de o susţinere publică, prin intermediul administraţiei publice.

Pornind de la această delimitare se operează distincţia între administraţia publică şi cea privată, dimensiunile acestei distincţii rămânând la îndemâna Parlamentului, iar actul prin care face o astfel de distincţie este legea. în realizarea acestei sarcini, Parlamentul îşi poate rezerva exercitarea unor funcţii proprii administraţiei publice sau poate încredinţa atribuţii administrative puterii executive, după cum poate delimita sfera administraţiei publice de stat, de cea a administraţiei publice locale, stabilind şi relaţiile dintre acestea, precum şi prerogativele specifice ale fiecăreia. Din moment ce aceste distincţii sunt stabilite de lege este normal ca aceia care îndeplinesc servicii administrative să se supună legii, chiar dacă fac parte din administraţia publică de stat, din administraţia publică locală sau din administraţia publică privată, ori fac parte din categoria celor care intră în relaţii cu oricare din aceste forme ale administraţiei.

CAPITOLUL I

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

1. Principii generale, istoric şi drept comparat

1.1. Principii contemporane de organizare a administraţiei locale

Doctrina administrativă din ultimii ani când se referă la modul de organizare a administraţiei teritoriale se opreşte la trei principii fundamentale: a) principiul centralizării, b) principiul desconcentrării şi c) principiul descentralizării.

În literatura franceză din ultimii ani se pune în discuţie principiul delocalizării regionalismului, stabilimentul lui public teritorial etc., fără, însă, a se intra în conflict cu teza clasică Se susţine, astfel, că delocalizarea nu reprezintă o încălcare a descentralizării, ea marchează o deplasare de activitate şi nu de putere, ea nu este "nici un partaj şi nici un transfer".

Prin aceste principii se încearcă a se rezolva cele două tendinţe care se manifestă în guvernarea şi administrarea unei ţări: tendinţa la unitate şi tendinţa la diversitate. Organizarea administrativă, spun specialiştii, nu exprimă niciodată numai centralizare sau descentralizare, există întotdeauna un dozaj între una şi alta. În fiecare ţară administraţia se prezintă într-un mod original.

Organizarea centralizată a administraţiei publice reprezintă un sistem administrativ în cadrul căruia exercitarea atribuţiilor de către autorităţile administrative este supusă, direct sau indirect, puterii ierarhice a autorităţii executive, care presupune un control prealabil asupra activităţii autorităţilor locale, un control posterior în cadrul căruia se poate recurge la suspendarea, anularea sau reformarea actelor autorităţilor subordonate, fie pe motive de ilegalitate, sau chiar la înlocuirea organelor locale, în exercitarea atribuţiilor acestora, de către organele ierarhice.

Preview document

Administrația Publică Locală - Pagina 1
Administrația Publică Locală - Pagina 2
Administrația Publică Locală - Pagina 3
Administrația Publică Locală - Pagina 4
Administrația Publică Locală - Pagina 5
Administrația Publică Locală - Pagina 6
Administrația Publică Locală - Pagina 7
Administrația Publică Locală - Pagina 8
Administrația Publică Locală - Pagina 9
Administrația Publică Locală - Pagina 10
Administrația Publică Locală - Pagina 11
Administrația Publică Locală - Pagina 12
Administrația Publică Locală - Pagina 13
Administrația Publică Locală - Pagina 14
Administrația Publică Locală - Pagina 15
Administrația Publică Locală - Pagina 16
Administrația Publică Locală - Pagina 17
Administrația Publică Locală - Pagina 18
Administrația Publică Locală - Pagina 19
Administrația Publică Locală - Pagina 20
Administrația Publică Locală - Pagina 21
Administrația Publică Locală - Pagina 22
Administrația Publică Locală - Pagina 23
Administrația Publică Locală - Pagina 24
Administrația Publică Locală - Pagina 25
Administrația Publică Locală - Pagina 26
Administrația Publică Locală - Pagina 27
Administrația Publică Locală - Pagina 28
Administrația Publică Locală - Pagina 29
Administrația Publică Locală - Pagina 30
Administrația Publică Locală - Pagina 31
Administrația Publică Locală - Pagina 32
Administrația Publică Locală - Pagina 33
Administrația Publică Locală - Pagina 34
Administrația Publică Locală - Pagina 35
Administrația Publică Locală - Pagina 36
Administrația Publică Locală - Pagina 37
Administrația Publică Locală - Pagina 38
Administrația Publică Locală - Pagina 39
Administrația Publică Locală - Pagina 40
Administrația Publică Locală - Pagina 41
Administrația Publică Locală - Pagina 42
Administrația Publică Locală - Pagina 43
Administrația Publică Locală - Pagina 44
Administrația Publică Locală - Pagina 45
Administrația Publică Locală - Pagina 46
Administrația Publică Locală - Pagina 47
Administrația Publică Locală - Pagina 48
Administrația Publică Locală - Pagina 49
Administrația Publică Locală - Pagina 50
Administrația Publică Locală - Pagina 51
Administrația Publică Locală - Pagina 52
Administrația Publică Locală - Pagina 53
Administrația Publică Locală - Pagina 54
Administrația Publică Locală - Pagina 55
Administrația Publică Locală - Pagina 56
Administrația Publică Locală - Pagina 57
Administrația Publică Locală - Pagina 58
Administrația Publică Locală - Pagina 59
Administrația Publică Locală - Pagina 60
Administrația Publică Locală - Pagina 61
Administrația Publică Locală - Pagina 62
Administrația Publică Locală - Pagina 63
Administrația Publică Locală - Pagina 64
Administrația Publică Locală - Pagina 65
Administrația Publică Locală - Pagina 66
Administrația Publică Locală - Pagina 67
Administrația Publică Locală - Pagina 68
Administrația Publică Locală - Pagina 69
Administrația Publică Locală - Pagina 70
Administrația Publică Locală - Pagina 71
Administrația Publică Locală - Pagina 72
Administrația Publică Locală - Pagina 73
Administrația Publică Locală - Pagina 74
Administrația Publică Locală - Pagina 75
Administrația Publică Locală - Pagina 76
Administrația Publică Locală - Pagina 77
Administrația Publică Locală - Pagina 78
Administrația Publică Locală - Pagina 79
Administrația Publică Locală - Pagina 80
Administrația Publică Locală - Pagina 81
Administrația Publică Locală - Pagina 82
Administrația Publică Locală - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Administratia Publica Locala.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Tutela Administrativă

Termenul de administratie provine din limba latina administer traducându-se prin: agent, ajutator, servitor. Dictionarul limbii române retine...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Leadership in Administratia Publica Locala

Plenitudinea existentei umane, în mare parte, este determinata de confortul individual si social al individului. Acesta, la rândul lui poate fi...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală

Introducere Alegerea temei de licenţă a fost o acţiune care personal m-a provocat. Din amalgamul de cursuri făcute am fost nevoită să aleg unul...

Administratia Publica Locala in Romania Post-decembrista

CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ: PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 1.1Noţiunea de administraţie publică locală. În orice societate, fie ea...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Schimbările de amploare intervenite în structura organelor(autorităţilor) statului şi a principilor care le guvernează s-au produs în...

Garantarea Constituțională a Autonomiei Locale

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Ai nevoie de altceva?