Agricultura României în Context European

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 28870
Mărime: 826.16KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Davidovici

Cuprins

Capitolul I Producţia agroalimentară în România

1.1. Sistemul agroalimentar – parte constitutivă a economiei naţionale

1.2. Locul şi importanţa sistemului agroalimentar în România

1.3. Agricultura – axul central al sistemului agroalimentar

1.4. Evoluţii structurale în agricultura României

1.4.1. Structura exploataţiilor agricole

Capitolul II Potenţialul de producţie al agriculturii româneşti

2.1. Resursele economice – conţinut şi semnificaţie

2.2. Factorii de producţie tradiţionali

2.2.1. Capitalul funciar – principalul factor de producţie în agricultură

2.2.2. Capitalul tehnic în agricultură

2.2.3. Capitalul uman – factor de producţie activ şi determinant

2.3. Neofactorii de producţie

2.3.1. Tehnologia

2.3.2. Managementul

2.3.3. Marketingul

2.3.4. Informaţia

Capitolul III Eficienţa activităţii economice în agricultura României

3.1. Eficienţa economică – principala formă de exprimare a performanţelor economice

3.2. Măsurarea eficienţei economice a sistemului agroalimentar

3.2.1. Aprecierea activităţii exploataţiei agricole prin marja brută

3.3. Evoluţia unor indicatori relevanţi ai eficienţei economice. Productivitatea. Decalaje faţă de Uniunea Europeană

Capitolul IV Integrarea sistemului agroalimentar românesc în structurile europene

Extras din document

CAPITOLUL I

PRODUCŢIA AGROALIMENTARĂ ÎN ROMÂNIA

1.1. Sistemul agroalimentar – parte constitutivă a economiei naţionale

Multitudinea sectoarelor economice care alcătuiesc sistemul agroalimentar, necesită, înainte de toate, o abordare metodologică. Această abordare este impusă de necesitatea cunoaşterii sistemului agroalimentar în ansamblul său şi a fiecărui subsistem al acestuia, a interdependenţei dintre întreg şi parte, dintre elementele fizice şi valorice specifice fiecărei subdiviziuni a întregului.

În cadrul structurii de ramură a economiei naţionale, sectorul agroalimentar constituie o componentă distinctă, dezvoltarea şi afirmarea acestuia fiind rezultatul adâncirii diviziunii sociale a muncii şi al specializării producţiei sociale, aflate sub incidenţele progresului general al societăţii omeneşti. Funcţia economico-socială, de prim ordin, a acestui subsistem economic o reprezintă asigurarea securităţii alimentare a populaţiei unei ţări, condiţie inexorabilă a existenţei şi progresului societăţii omeneşti.

În prezent, sistemul agroalimentar cunoaşte noi conţinuturi şi trăsături generate de procesul globalizării economiei mondiale . Începuturile procesului de industrializare au generat mutaţii în întreaga economie, inclusiv în agricultură, care a fost tot mai mult atrasă în angrenajul economic naţional. A avut loc un proces tot mai intens de amplificare şi adâncire a legăturilor dintre agricultură şi alte activităţi economice aflate în amontele şi avalul activităţilor agricole, agricultura devenind o parte constitutivă, axul central al sistemului agroalimentar.

Prin industrializarea activităţilor economice independente din agricultură (prelucrarea/transformarea produselor agroalimentare în produse alimentare finite, distribuţia produselor agroalimentare, alimentaţia publică) şi, mai apoi, prin integrarea acestora, au apărut, dezvoltat şi afirmat filierele agroalimentare . În cadrul acestor filiere agroalimentare, ansamblul de activităţi economice componente şi interdependente sunt orientate spre o finalitate bine definită, spre satisfacerea în condiţii cât mai bune a nevoilor alimentare ale populaţiei. Ştiinţa economică defineşte „ansamblul constituit din totalitatea activităţilor economice care, în interacţiunea lor dinamică participă la producţia primară, transformarea şi transferul (distribuţia) unor bunuri specifice, menite să asigure realizarea funcţiei alimentare într-o anumită societate” , prin termenul de sistem agroalimentar, parte integrantă, funcţională a economiei naţionale.

În literatura de specialitate, sistemul agroalimentar este adeseori interpretat ca unitate a patru subsisteme ce se intercondiţionează şi a cărui scop comun este satisfacerea consumului final, fără a omite însă şi obţinerea unui anumit avantaj economic. Cele patru subsisteme sunt:

- agricultura, pilonul central al sistemului agroalimentar;

- unităţile economice aflate în amontele activităţilor agricole, care oferă bunuri şi servicii intermediare necesare desfăşurării activităţii agricole (tractoare, îngrăşăminte chimice, servicii pe linia chimizării, mecanizării, etc);

- activităţile din avalul producţiei agricole, care includ transformarea materiilor prime agricole în bunuri alimentare, distribuţia şi comercializarea;

- sectorul agroindustrial, care transformă materia primă agricolă nu în bunuri alimentare, ci în bunuri industriale.

Sistemul agroalimentar prezintă o serie de caracteristici, care îşi pun amprenta asupra funcţionalităţii sale, caracteristici care pot fi sintetizate astfel:

- sistemul agroalimentar reprezintă un sistem bioeconomic generat de o multitudine de factori (natura inputurilor utilizate, specificitatea proceselor tehnologice, natura produselor alimentare intermediare şi finale);

- sistemul agroalimentar are un caracter dinamic;

- sistemul agroalimentar are un caracter deschis;

- sistemul agroalimentar are un caracter complex;

- sistemul agroalimentar reprezintă un sistem cu centru de comandă multiplă şi reglare mixtă.

Preview document

Agricultura României în Context European - Pagina 1
Agricultura României în Context European - Pagina 2
Agricultura României în Context European - Pagina 3
Agricultura României în Context European - Pagina 4
Agricultura României în Context European - Pagina 5
Agricultura României în Context European - Pagina 6
Agricultura României în Context European - Pagina 7
Agricultura României în Context European - Pagina 8
Agricultura României în Context European - Pagina 9
Agricultura României în Context European - Pagina 10
Agricultura României în Context European - Pagina 11
Agricultura României în Context European - Pagina 12
Agricultura României în Context European - Pagina 13
Agricultura României în Context European - Pagina 14
Agricultura României în Context European - Pagina 15
Agricultura României în Context European - Pagina 16
Agricultura României în Context European - Pagina 17
Agricultura României în Context European - Pagina 18
Agricultura României în Context European - Pagina 19
Agricultura României în Context European - Pagina 20
Agricultura României în Context European - Pagina 21
Agricultura României în Context European - Pagina 22
Agricultura României în Context European - Pagina 23
Agricultura României în Context European - Pagina 24
Agricultura României în Context European - Pagina 25
Agricultura României în Context European - Pagina 26
Agricultura României în Context European - Pagina 27
Agricultura României în Context European - Pagina 28
Agricultura României în Context European - Pagina 29
Agricultura României în Context European - Pagina 30
Agricultura României în Context European - Pagina 31
Agricultura României în Context European - Pagina 32
Agricultura României în Context European - Pagina 33
Agricultura României în Context European - Pagina 34
Agricultura României în Context European - Pagina 35
Agricultura României în Context European - Pagina 36
Agricultura României în Context European - Pagina 37
Agricultura României în Context European - Pagina 38
Agricultura României în Context European - Pagina 39
Agricultura României în Context European - Pagina 40
Agricultura României în Context European - Pagina 41
Agricultura României în Context European - Pagina 42
Agricultura României în Context European - Pagina 43
Agricultura României în Context European - Pagina 44
Agricultura României în Context European - Pagina 45
Agricultura României în Context European - Pagina 46
Agricultura României în Context European - Pagina 47
Agricultura României în Context European - Pagina 48
Agricultura României în Context European - Pagina 49
Agricultura României în Context European - Pagina 50
Agricultura României în Context European - Pagina 51
Agricultura României în Context European - Pagina 52
Agricultura României în Context European - Pagina 53
Agricultura României în Context European - Pagina 54
Agricultura României în Context European - Pagina 55
Agricultura României în Context European - Pagina 56
Agricultura României în Context European - Pagina 57
Agricultura României în Context European - Pagina 58
Agricultura României în Context European - Pagina 59
Agricultura României în Context European - Pagina 60
Agricultura României în Context European - Pagina 61
Agricultura României în Context European - Pagina 62
Agricultura României în Context European - Pagina 63
Agricultura României în Context European - Pagina 64
Agricultura României în Context European - Pagina 65
Agricultura României în Context European - Pagina 66
Agricultura României în Context European - Pagina 67
Agricultura României în Context European - Pagina 68
Agricultura României în Context European - Pagina 69
Agricultura României în Context European - Pagina 70
Agricultura României în Context European - Pagina 71
Agricultura României în Context European - Pagina 72
Agricultura României în Context European - Pagina 73
Agricultura României în Context European - Pagina 74
Agricultura României în Context European - Pagina 75
Agricultura României în Context European - Pagina 76
Agricultura României în Context European - Pagina 77
Agricultura României în Context European - Pagina 78
Agricultura României în Context European - Pagina 79
Agricultura României în Context European - Pagina 80
Agricultura României în Context European - Pagina 81
Agricultura României în Context European - Pagina 82
Agricultura României în Context European - Pagina 83
Agricultura României în Context European - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • CAPITOLUL III.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL I.doc
  • anexe.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • anexe 2.doc
  • plan licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Instrumentelor Financiare Derivate – Evaluare, Modalitati de Contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Studiu Comparativ România - Grecia

1. Scurta prezentare – Grecia Grecia sau Republica Elena este o tara din sud-estul Europei membra a Tratatului Nord-Atlantic, Uniunii Europene si...

Politica Agricola Comuna - Studiu de Caz Aplicarea PAC in Romania

Introducere Exploataţiile agricole şi pădurile ocupă cea mai mare parte a suprafeţei Europei şi sunt vitale pentru sănătatea şi pentru economia...

Evaluarea, Evolutia si Perspectivele Economiei Romaniei incepand cu Anul 1990

Introducere Transformarea economiei româneşti dintr-o economie de stat supra-centralizată în economie de piaţă funcţională s-a dovedit a fi un...

Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989

INTRODUCERE Agricultura, cultivarea pământului pentru a creşte plante a constituit ramura principală de la începuturile civilizaţiei. Ea asigura...

Turismul

INTRODUCERE Termenul de turism îsi are originea în semnificatiile următoarelor cuvinte latinesti: ,,tornare’’ = a se întoarce si ,,turnus’’ = o...

Distribuția

1. Distribuţia – definiţie şi caracteristici generale Definirea conceptuală a distribuţiei trebuie făcută din două unghiuri de vedere: al...

Rolul Agriculturii in Romania Comparativ cu Uniunea Europeana

Introducere Uniunea Europeana este un parteneriat economic şi politic unic în lume si a fost creată în perioada care a urmat celui de-al Doilea...

Ai nevoie de altceva?