Amortizari Fiscale - Spania - Accize

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Amortizari Fiscale - Spania - Accize.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 76 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

PARTEA A I-A ANALIZĂ LEGISLATIVĂ 3
1. ACCIZE PENTRU PRODUSE DIN TUTUN 4
2. ACCIZE PENTRU PRODUSELE ENERGETICE 5
3. ACCIZE PENTRU BĂUTURI ALCOOLICE 8
4. ACCIZE PENTRU BERE 10
5. ACCIZE PENTRU PRODUSE INTERMEDIARE 10
6. ACCIZE LA VÂNZĂRILE CU AMĂNUNTUL ALE ANUMITOR ULEIURI MINERALE 11
7. ACCIZE PENTRU ELECTRICITATE 12
8. ACCIZE PENTRU HIDROCARBURI 13
PARTEA A II-A ANALIZA ETAPELOR ARMONIZĂRII ACCIZELOR 14
PARTEA A III-A ANALIZA VENITURILOR ÎNCASATE PRIN ACCIZE (2005-2011) 17
1. ANALIZA VENITURILOR ÎNCASATE PRIN ACCIZE 17
A. Date absolute – evoluție în dinamică 17
B. Indici cu bază fixă (2005) 18
C. Indici cu bază în lanț 19
2. PONDEREA ACCIZELOR 21
• în taxe de consumație 21
• în impozite indirecte 25
• în total venituri fiscale 29
• în total venituri bugetare 33
3. PONDEREA ACCIZELOR ÎN PIB 37
A. Date absolute – evoluție în dinamică 37
B. Indici cu bază fixă (2005) 38
C. Indici cu bază în lanț 39
PARTEA A IV-A COMPARAȚIE ÎNTRE UE27, UE15, NMS12, ROMÂNIA ȘI SPANIA 41
1. ANALIZA VENITURILOR ÎNCASATE PRIN ACCIZE 41
A. Date absolute – evoluție în dinamică 41
B. Indici cu bază fixă (2005) 43
C. Indici cu bază în lanț 45
2. PONDEREA ACCIZELOR 48
• în taxe de consumație 48
• în impozite indirecte 54
• în total venituri fiscale 60
• în total venituri bugetare 65
PARTEA A V-A ANALIZA ECONOMETRICĂ 71
CONCLUZII 75
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 76

Extras din document

PARTEA A I-A ANALIZĂ LEGISLATIVĂ

În ceea ce privesc impozitele indirecte, și anume taxa pe valoare adăugată și accizele, țările membre din Uniunea Europeană și le stabilesc ținând cont de prevederile unor directive comunitare. În cadrul acestor directive se regăsesc atât nivelele minime impuse cât și anumite principii generale legate de stabilirea acestor impozite.

Cea mai cuprinzătoare definiție a accizelor este reglementată de titlul VII al Legii 571/2003, potrivit căreia accizele cunoscute și sub denumirea de taxe speciale de consumație, reprezintă un impozit indirect, care se plică asupra unor categorii de bunuri provenite din țară sau din import.

Dacă ne referim la accize, acestea sunt reglementate începând cu data de 25 februarie 1992 prin Directiva Uniunii Europene nr.92/12. Această directivă stabilește regimurile pentru produsele supuse accizelor și altor taxe indirecte, care sunt percepute direct sau indirect pentru consumul acestor produse, cu excepția taxei pe valoarea adăugată și a taxelor impuse în Comunitate.

Deasemenea, în primul articol al ”Dispozițiilor generale” se regăsesc și dispozițiile speciale referitoare la structurile și ratele accizelor aplicate produselor supuse accizelor se stabilesc în directive specifice.

Potrivit Directivei prezentate mai sus există anumite produse care sunt supuse în mod obligatoriu accizării. Aceste sunt:

• alcoolul și băuturile alcoolice;

• uleiurile minerale;

• produsele din tutun.

Însă, în afara acestora, directiva mai prevede și dreptul statelor membre Uniunii Europene de a impune accize și altor produse.

În continuare voi prezenta o analiză legislativă a accizelor în Spania. Produse care sunt accizate în Spania sunt:

• produse din tutun;

• produse energetice;

• băuturi alcoolice;

• bere;

• rachiuri și băuturi alcoolice;

• produse intermediare;

• uleiuri minerale;

• electricitate;

• hidrocarburi

1. Accize pentru produse din tutun

În Spania accizele pe produsele din tutun au intrat în vigoare pe data de 1 ianuarie 1993, iar ultima actualizare a acestora a avut loc pe 22 februarie 2012, și este considerat un impozit indirect aplicat tutunului prelucrat. Rata de impozitare, baza de impozitare și reliefurile sunt stabilite de către Autoritatea centrală. În ceea ce privește beneficiarul, acesta este reprezentat de Autoritatea centrală, Autoritatea regională și de către Autoritatea locală. Iar domeniu de aplicare georgrafic este întreg teritoriul spaniol, cu excepția Insulelor Canare, CEUTA și Melilla.

a) Contribuabili:

Producătorii, importatorii și deținătorii de depozite pentru produse taxabile și, în cazul în care mărfurile circulă în interiorul Comunității: agenții înregistrate și neînregistrate, beneficiarii autorizați și în cazurile prevăzute de lege, reprezentanții fiscali.

b) Obiect de impozitare și baza de evaluare:

Fabricarea și importul de produse din tutun:

• Trabucuri și țigări de foi;

• Țigări;

• Tutun tăiat pentru rulare;

• Alte tipuri de tutun pentru fumat

Baza de impozitare:

• acciză ad valorem privind valoarea produselor calculate pe baza prețului de vânzare maxim;

• taxa specifică: număr de unități.

c) Deduceri / scutiri:

Se aplică:

• livrărilor din cadrul relațiilor diplomatice;

• livrărilor către armate străine, în conformitate cu un acord anterior;

• privind consumul unor țări terțe sau organizații pe baza unui acord de scutire a acestor accize;

• privind realizarea de analize științifice;

• importurile efectuate de către călători de peste 17 de ani în funcție de anumite livrari mici de pachete.

Fisiere in arhiva (1):

  • Amortizari Fiscale - Spania - Accize.docx

Bibliografie

Boletín Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda n.º 6/2005 de 10 de febrero
Codul Fiscal
Dan Maier, Ramona Mesu ”Scretele accizării”
Eugenia Ramona Mara ”Finanțele publice între competiție și armonizare fiscală”, Ed.Risoprint, pag.206
”Leyes Tributaria – Legislation basica”, Tomo II, Ministerio de Economia y Hacienda, 2007
OPOCE www.customs.ro
www.minhap.gob.es
www. epp.eurostat.ec

Alte informatii

Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor