Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 24257
Mărime: 556.30KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dimitru Moldovanu
Catedra “Relaţii Economice Internaţionale”

Cuprins

Întroducere 3

Capitolul I. Analiza comerţului al României în perioada anilor 1990-2007 6

1.1 Particularităţi în comerţul exterior al României. Caracteristici, tendinţe. 6

1.2 Analiza structurii pe grupe de mărfuri a comerţului exterior al României 12

1.3 Analiza structurii geografice a comerţului exterior al României 21

Capitolul II Politica comercială a României şi competitivitatea internaţională 32

2.1 Reglementarea de politică comercială adoptată de România în condiţiile trecerii la economia de piaţă. 32

2.2 Analiza influenţei dezvoltării comerţului exterior asupra competitivităţii internaţionale a României 42

Capitolul III Evoluţia relaţiilor comerciale între RM şi România 52

3.1 Analiza relaţiilor comerciale RM şi România 1990-2002 52

3.2 Analiza relaţiilor comerciale RM şi România 2002-2007 60

Concluzii şi propuneri 74

Bibliografie 79

Anexe 82

Extras din document

Întroducere

Actualitatea temei. In epoca noastra, nici o ţară, indiferent de mărimea sau bogăţiile sale, nu-şi poate asigura toate produsele de care are nevoie numai din producţia proprie. Ca urmare, fiecare ţară este nevoită să desfăşoare o activitate de comerţ exterior. Activitatea de comerţ exterior cuprinde: în raporturile cu străinătatea privind vînzarea-cumpărarea sau schimburile de mărfuri, prestarile de servicii, transporturile şi expediţiile internaţionale, proiectarea şi executarea de lucrări, asistenţa sau colaborare tehnică, vînzarea sau cumpărarea de licenţe pentru folosirea brevetelor de invenţii sau a procedeelor tehnologice, consignaţia sau depozitul, reprezentarea şi comisionul, operaţiunile financiare, asigurările şi turismul şi, în general, orice acte sau fapte de comerţ. Formele tradiţionale de comerţ exterior sunt:

a) importul de marfuri, care reprezintă totalitatea operaţiunilor cu caracter comercial prin care se cumpară mărfuri din alte ţări şi se aduc in ţară pentru consumul productiv şi neproductiv; într-un sens mai larg, în cadrul importului se include şi aşa-numitul import invizibil, adică serviciile procurate de o anumită ţară din alte ţări în domeniile transporturilor, asigurarilor, creditului, turismului, licentelor etc.;

b) exportul de marfuri, care reprezintă totalitatea operaţiunilor cu caracter comercial prin care o parte din mărfurile produse sau prelucrate într-o ţară se vînd în alte ţări; într-un sens mai larg, şi exportul cuprinde aşa-numitul export invizibil.

In vederea favorizării schimburilor române economice cu diferite state s-a decis introducerea tarifului vamal. Acesta reprezintă un sistem de taxe vamale care se aplică, de regulă, asupra mărfurilor importate, diferenţiat, pe categorii de mărfuri şi pe ţări, în funcţie de interesele economice ale ţării noastre.

Alături de formele tradiţionale de comerţ exterior, o extindere din ce in ce mai mare cunoaste in zilele noastre, cooperarea economică internatională. Aceasta reprezintă o forma superioara a legăturilor economice dintre state, în care se împletesc elemente din domeniul producţiei cu cele din sfera circulaţiei, cele din economie cu cele din ştiinţă şi tehnică, presupun existenţa unei legături mai strînse şi pe perioade mai lungi între parteneri.

Creşterea economică a oricărei ţări este rezultatul acţiunii conjugate a două categorii de factori: interni şi externi. Cei interni, legaţi de eforturile pe care le face fiecare popor pentru a-şi dezvolta economia, au un rol determinant. Cei externi, legaţi de participarea ţărilor la circuitul economic mondial influenţează creşterea economică în mod nemijlocit, prin intermediul factorilor interni multiplicîndu-le sau diminuându-le forţa.

Printre factorii externi, un rol deosebit de important şi in continuă creştere are comerţul exterior. Influenţa acestui factor asupra creşterii economice se exercită sub mai multe forme. In primul rand, comerţul exterior asigură infăptuirea realizării produsului social chiar în condiţiile în care structura cererii diferă de structura ofertei.

Se stie că asigurarea unei eficienţe a producţiei presupune un anumit volum minim al acesteia. Daca acest volum depaşeşte capacitatea de absorbţie a pieţei interne, asigurarea unei producţii eficiente impune apelarea la piaţa externă. Pe de alta parte, anumite produse fie că nu pot fi obţinute în producţia internă fie că nu se justifică din punct de vedere economic a se obţine din producţia internă. Şi într-un caz şi în celălalt aceste produse se pot obţine numai de pe piaţa externă.

În al doilea rând, comerţul exterior determină sporirea sau diminuarea venitului naţional produs în exterior, in funcţie de raportul dintre valoarea naţională şi valoarea internaţională a mărfurilor care fac obiectul comerţului exterior.

Obiectul cercetării. Evoluţie exporturilor, importurilor, şi a principalilor indicatori a creşterii economice în Romînia şi Republica Moldova.

Scopul şi obiectivele lucrării. Analiza evoluţiei comerţului exterior al Romîniei de-a lungul perioadei de tranziţie către economie de piaţă şi creşterea economică din primii şapte ani a secolului XXI. Impactul dezvăltării exporturilor asupra situaţiei socio-economice a ţării în general şi nivelul de competitivitate pe plan internaţional. Căutarea medodelor de stimulare a exportului. Evoluţia relaţiilor comerciale ale Romîniei şi Republicii Moldova.

Importanţa Lucrării. Prezenta lucrare cuprinde o analiză aprofundată a comerţului exterior al Romîniei din punct de vedere socio-economic şi din punct de vedere a competitivităţii ţării pe plan internaţional. În concluzii au fost propuse o serie de metode de stimulare a exportului, din practica internaţională, care pot fi utilizate atît în cadrul economiei româneşti cît şi a Republicii Moldova.

Structura lucrării. Teza este compusă din întroducere, trei capitole, concluzii şi propuneri, bibliografie, şi cuprinde 79 de pagini. 19 tabele şi 6 grafice.

În Capitolul I „Analiza comerţului al României în perioada anilor 1990-2007” a fost analizat aprofundat comerţul exterior al Romîniei, în perioda anilor 1991-2007, din punct de vedere a structurii grupei de mărfuri exportate şi structurii geografice a comerţului extern. De asemenea, au fost evidenţiate principalele tendinţe şi particularităţi ale comerţului exterior al Romîniei.

În Capitolul II „Politica comercială a României şi competitivitatea internaţională”, a fost analizată baza juridică a comerţului extern al Romăniei, reglemăntările de bază adoptate în perioda de tranziţie la economie de piaţă şi nivelul de competitivitate pe plan internaţional.

În Capitolul III „Evoluţia relaţiilor comerciale între RM şi România”, au fost analizate relaţiile comerciale bilaterale ale Romîniei şi Republicii Moldova, în perioadele anilor 1990-2002 şi 2002-2007. Au fost evidenţiate principalele tendinţe ale cooperarării economice comerciale a acestor ţări vecine.

Preview document

Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 1
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 2
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 3
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 4
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 5
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 6
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 7
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 8
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 9
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 10
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 11
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 12
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 13
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 14
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 15
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 16
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 17
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 18
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 19
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 20
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 21
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 22
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 23
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 24
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 25
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 26
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 27
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 28
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 29
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 30
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 31
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 32
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 33
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 34
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 35
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 36
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 37
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 38
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 39
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 40
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 41
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 42
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 43
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 44
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 45
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 46
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 47
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 48
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 49
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 50
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 51
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 52
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 53
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 54
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 55
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 56
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 57
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 58
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 59
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 60
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 61
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 62
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 63
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 64
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 65
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 66
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 67
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 68
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 69
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 70
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 71
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 72
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 73
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 74
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 75
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 76
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 77
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 78
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 79
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 80
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 81
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 82
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 83
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 84
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 85
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 86
Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comertului Exterior si a Politicii Comerciale a Romaniei si Impactul lor Asupra Acestei Tari.doc

Alții au mai descărcat și

Exportul României pe perioada crizei economice

INTRODUCERE “Criza este cea mai binecuvântată situaţie care poate apăre pentru ţări şi persoane, pentru că ea atrage după sine progrese. Cine...

Relațiile comerciale ale României cu țările europei răsăritene - realități și perspective

Introducere Având in vedere titlul lucrării, am încercat sa relatez pe parcursul acesteia succinte realităti, privind activitatea de comerţ...

Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare

CAP. I - Trăsături, structuri şi evoluţii ale comerţului exterior românesc O caracteristică definitorie a epocii contemporane o reprezintă...

Formarea profesională în statele membre ale UE - Spania, Germania, Slovenia

Introducere Formarea profesională în Statele Membre ale UE Într-o societate bazată pe progres tehnico-ştiinţific şi aflată în permanentă...

Comerțul exterior al României

Comertul Exterior al Romaniei I. Definire. Modalitati de exprimare si calcul Comertul exterior al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care...

Relațiile economice internaționale ale Republicii Moldova

Introducere Economia mondiala este un sistem format din ansamblul relatiilor economice dintre entitati private si publice, nationale si...

Indici folosiți pentru măsurarea competitivității țărilor și ierarhizarea lor

I.PREZENTARE PRINICIPALILOR INDICATORI DE MASURARE A COMPETITIVITATI Indicatorii competitivităţii măsoară punctele forte ale unitaţilor...

Analiza Economiei Irlandei

Introducere Republica Irlanda (Poblacht na hÉireann în irlandeză, Republic of Ireland în engleză) este o ţară în Europa de Vest care ocupă...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Caz SC REAL Brașov

1.Scurt istoric Real a deschis primul hypermarket în Polonia în anul 1997 având în momentul de faţă la nivel naţional 49 de hypermarketuri. Un an...

Ai nevoie de altceva?