Analiza Comparativa Romania-Franta

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 33336
Mărime: 188.62KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

ARGUMENT: pag. 5

I. UNIUNEA EUROPEANA: pag. 6

1. Scurt istoric al Uniunii Europene; pag. 6

2. Prezentarea Uniunii Europene; pag. 16

2.1 Ce este Uniunea Europeana ?; pag. 17

2.2 Misiunea Uniunii Europene.; pag. 17

2.3 Obiective principale; pag. 17

2.4 Statele membre; pag. 18

2.5 Institutii ale Uniunii Europene.; pag. 18

2.6 Simboluri ale Uniunii Europene.; pag. 20

2.7 Tratatele Europene. Scurt istoric; pag. 21

2.8 Largirea Uniunii Europene; pag. 23

2.9 Obiectivul Romaniei de aderare la Uniunea Europeana. pag. 24

II. ROMANIA, STAREA DE FAPT: pag. 27

1. Functionarul public roman; pag. 27

1.1 Notiunea de functinar public; pag. 27

1.2 Rolul functionarilor publici; pag. 29

1.3 Drepturile si obligatiunile functionarilor publici; pag. 33

2. Coruptia in administratia publica; pag. 38

3. Politizarea functiei publice; pag. 44

4. Concluzii pag. 46

III. DIMENSIUNEA FUNCTIEI PUBLICE IN TARILE EUROPENE.

TENDINTE SI PROGRESE: pag. 48

1. Introducere; pag. 48

2. Ipoteze de lucru; pag. 49

3. Privire de ansamblu asupra dimensiunii funcţiilor publice

în statele UE şi reformele sale; pag. 52

4. Problema responsabilităţilor statului; pag. 54

5. Noi definiţii ale sectorului public şi ale administraţiei publice

în accepţia Curţii Europene de Justiţie; pag. 55

6. Tendinţe de reducere a personalului, dar nu de redefinire a dimensiunii

funcţiei publice, în ţările membre ale Uniunii Europene; pag. 61

7. Ţările din Europa centrală şi de est. Dimensiunea functiei publice nou create; pag. 63

8. Concluzii pag. 72

IV. STRATEGIE DE MODERNIZARE A SISTEMULUI EDUCATIV SI INSTITUTIONAL AL FUNCTIONARULUI COMUNITAR ROMAN: pag. 74

1. Contextul intern. Diagnoza domeniului; pag. 74

1.2 Probleme critice ale domeniului; pag. 77

1.3 Cerinte ale U.E. si ale altor institutii internationale relevante

pentru integrarea Romaniei in Uniunea Europeana; pag. 79

2. Prioritati generale; pag. 82

3. Activitati de modernizare; pag. 85

3.1 Imbunatatirea activitatii functionarilor publici; pag. 85

3.1.1 Organizarea interna; pag. 85

3.1.2 Managementul resurselor umane; pag. 87

3.1.3 Gestiunea publica; pag. 92

3.1.4 Noile tehnologii ale informatiei si comunicatiilor; pag. 94

3.1.5 Alte actiuni necesare modernizarii; pag. 95

3.2 Imbunatatirea activitatii serviciilor deconcentrate; pag. 96

3.2.1. Cresterea eficientei serviciilor publice coordonate de prefecture; pag. 96

3.2.2. Monitorizarea procesului de descentralizare a serviciilor publice locale; pag. 97

3.2.3. Prioritati sectoriale; pag. 99

3.2.4. Monitorizarea implementarii legislatiei armonizate cu acquis- ul comunitar; pag. 104

3.3 Imbunatatirea calitatii serviciilor cu impact direct asupra cetateanului; pag. 105

3.4 Imbunatatirea cooperarii institutionale pag. 107

V. PLEDOARIE PENTRU O COOPERARE

INSTITUTIONALA INTENSIFICATA LA NIVELUL

AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: pag. 109

1.Similaritatea problemelor cu care se confrunta

autoritatile administratiei publice locale; pag. 110

2. Necesitatea de “a invata” din experientele altora; pag. 111

3. Existenta la nivel local European, a unor “instrumente”

care faciliteaza cooperarea. pag. 112

VI. INSTITUTIA PRIMARIEI SI PERSONALIZAREA PUTERII.

ANALIZA COMPARATIVA ROMANIA – FRANTA; pag. 116

VII. O ROMANIE MODERNA CU O ADMINISTRATIE PUBLICA, TRANSPARENTA, EUROPEANA. pag. 129

BIBLIOGRAFIE pag. 131

Extras din document

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”.

ARGUMENT

Începutul anilor ’2000 este marcat de un şir de schimbări radicale în administraţia publică. Aceste schimbări vizau în modul cel mai direct formele de administrare, dat fiind faptul că zeci de ani ea a fost dominată de o mentalitate totalitară inacceptabilă pentru Romania. Acest sistem unic de administrare nu putea funcţiona în virtutea faptului că fiecărui stat îi sînt caracteristice metode de gestionare a treburilor publice, care nu ar trebui să depindă de controversele politice.

Astfel, concomitent cu schimbările de ordin politic, se resimte o tendinţă nouă în administraţia publică, atît la nivel central, cît şi local, o tendinţă de a trece la noi forme de administrare, europene, ce a revoluţionat întreaga structură administrativă în Romania. Această reformă, însă, nu a putut fi implementată cu succes pînă la sfîrşit, din considerentul că mentalitatea veche s-a înrădăcinat foarte adînc la funcţionarii publici, care îşi îndeplineau obligaţiunile de serviciu numai făcînd favoruri diferitor grupări politice, cu scopul de a nu pierde fotoliile comode.

Dar nu putem nega adevărul că ceva totuşi s-a făcut. Parţial administraţia publică în Romania se întoarce cu faţa spre modelele europene, preluînd unele noi forme de lucru. Şi în primul rînd în ceea ce priveşte constituirea propiului personal. Căci de ei depinde cum va demara mai departe procesul de reformare a administrării publice, a politicii sale. Este un element nou, pentru că pînă în prezent nu se scotea în evidenţă un aşa factor ca calitatea personalului. Şi nici nu era un cadru legislativ bine conturat care să reglementeze acut procesul de activitate a personalului administraţiei publice. Dar odată cu adoptarea Statutului Functionarului Public, s-a încercat acoperirea acestui gol şi s-a pus baza unei noi concepţii în ceea ce priveşte administraţia publică.

“Capitolul I – Uniunea Europeana”.

I. UNIUNEA EUROPEANA:

1 SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE:

09.05.1950: Robert Schuman, ministru de externe al Franţei, propune un plan de plasare sub o autoritate unică a producţiei de căr¬bune şi oţel a Franţei şi Germaniei prin înfiinţarea unei Comunităţi Europene a Cărbunelui şi Oţelului (C.E.C.O.) la care să poată adera si alte state europene care doresc acest lucru.

18.04.1951: Primul ministru francez Rene Plevcn propunea crea¬rea unei anuale europene integrate,

24.10.1950: Şase ţări vcst-europene (Belgia, Franţa. R.F. Germania, Italia. Luxemburg şi Olanda) semnează, la Paris, Tratatul C.E.C.O.

27.05.1952: Aceleaşi sase state semnează Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene a Apărării, rezultai al,.Planului Pleven" din 1950.

10.08.1952: îşt începe activitatea înalta Autoritate C.E.C.O. (organul executiv al C.E.C.O înlocuit din 1965 de către Comisia Comunităţilor Europene), sub preşedinţia Iui Jcan Monnet.

30.08.1954: Eşecul proiectului Comunităţii Europene a Apărării, clin cauza respingerii ratificării sale de eătre Adunarea Naţională Franceză (Parlamentul Franţei), care vedea în aceasta o posibilitate de reînannare a Germaniei.

Preview document

Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 1
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 2
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 3
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 4
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 5
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 6
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 7
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 8
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 9
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 10
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 11
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 12
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 13
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 14
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 15
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 16
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 17
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 18
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 19
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 20
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 21
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 22
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 23
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 24
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 25
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 26
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 27
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 28
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 29
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 30
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 31
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 32
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 33
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 34
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 35
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 36
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 37
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 38
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 39
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 40
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 41
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 42
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 43
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 44
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 45
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 46
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 47
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 48
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 49
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 50
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 51
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 52
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 53
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 54
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 55
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 56
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 57
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 58
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 59
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 60
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 61
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 62
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 63
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 64
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 65
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 66
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 67
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 68
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 69
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 70
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 71
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 72
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 73
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 74
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 75
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 76
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 77
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 78
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 79
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 80
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 81
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 82
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 83
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 84
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 85
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 86
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 87
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 88
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 89
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 90
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 91
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 92
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 93
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 94
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 95
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 96
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 97
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 98
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 99
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 100
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 101
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 102
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 103
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 104
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 105
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 106
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 107
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 108
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 109
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 110
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 111
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 112
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 113
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 114
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 115
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 116
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 117
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 118
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 119
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 120
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 121
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 122
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 123
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 124
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 125
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 126
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 127
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 128
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 129
Analiza Comparativa Romania-Franta - Pagina 130

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comparativa Romania-Franta.doc

Alții au mai descărcat și

Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României

INTRODUCERE Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin...

Statul și Managementul Guvernamental

1.Rolul statului în economia de piata De când a aparut si pâna astazi, statul a pus societatea în fata unei alegeri dificile: libertate sau...

Impactul integrării României în UE asupra bugetului public

Introducere Uniunea Europeană este rezultatul eforturilor depuse începând din anii 1950 de către promotorii Europei Comunitare. Ea reprezintă cea...

Sisteme de Management pe Plan Internațional

Capitolul 1 Evoluţia managementului pe plan internaţional 1.1 Conceptul de management pe plan internaţional Managementul s-a manifestat ca...

Management intercultural Romania-Irlanda

I. Introducere Fáilte roimh! (în limba română însemnând Salut!); Noi reprezentăm compania Tourism Ireland, din Irlanda, și ca principal obiect de...

Analiza comparativă a structurii ocupării

INTRODUCERE Lucrarea propune analiza ocuparii fortei de munca romanesti in comparatie cu tarile europene. Studiul contextului european permite o...

Management intercultural - România-Noua Zeelandă

I. Dimensiunile culturale la Geert Hofstede 1.1 Distanța față de putere Figura 1.Distanța față de putere Distanța față de putere studiază...

Studiu tip Geert Hofstede - Regatul Țările de Jos

Regatul Tarilor de Jos, sau popular cunoscuta ca Olanda, este un stat european, cu o suprafata de cu o economie puternic dezvoltata. Ea este membru...

Te-ar putea interesa și

Analiza comparativă a patrimoniului cultural al orașelor Iași (România) și Lyon (Franța)

INTRODUCERE Activităţile turistice sunt diverse acțiuni care sunt condiționate de realizarea în condiţii bune a unei anumite forme de turism....

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Franța

Capitolul 1. Structura resurselor financiare conform clasificației oficiale Pentru realizarea în condiții optime a diferitelor activități ale unei...

Analiza Comparativă a Dezvoltării Turismului în România și în Franța

I. Localizare geografică şi caracterizare economico-socială România este ţara uneia dintre cele mai vechi naţiuni europene, încărcată de o mare şi...

Studiu Comparativ Romania-Franta

1. Scurta prezentare a tarilor Cele doua tari analizate Franta si Romania prezinta mari diferente in plan economic, social si politic. Franta...

Analiza comparativă a resurselor și activităților turistice din regiunea centru Franța și regiunea centru România

REZUMAT Activităţile turistice sunt preocupări orientate către o anumită formă de turism.Am ales aceste două regiuni pentru a face o analiză...

Analiza comparativă a structurii ocupării

INTRODUCERE Lucrarea propune analiza ocuparii fortei de munca romanesti in comparatie cu tarile europene. Studiul contextului european permite o...

Analiza comparativă a sistemului administrativ din Marea Britanie cu cel din Franța

1.Motivul alegerii temei Lucrarea aleasa de mine evidentiaza trasaturile sistemelor administrative din Marea Britanie si Franta, care desi nu sunt...

Ai nevoie de altceva?