Analiza concurențială a unei companii de leasing

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6730
Mărime: 635.88KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA ŞCOALA MASTERALA DE EXCELENTA IN BUSINESS Specialitatea Business International

Cuprins

Capitolul I Analiza pietei de leasing in R. M.3

1.1 Conceptul de leasing.3

1.2 Estimarea pietei mondiale de leasing.4

1.3 Evoluţia şi dezvoltarea leasingului în R.Moldova.5

Capitolul II Aplicarea metodelor de analiza concurentiala.6

2.1 Modelul lui Porter.6

2.2 Analiza SWOT a companiei BT Leasing SRL.8

2.3 Modelul Boston Consulting Grup BCG I.10

2.4 Modelul Boston Consulting Grup BCG II.12

2.5 Modelul General Electric (MCkinsey).14

2.6 Modelul matricial Hussey.16

2.7 Modelul lui Porter.16

Capitolul III strategii concurentIALE in cadrul ICS BT Leasing SRL.18

3.1 Analiza nivelului de pozitionare a pietei.19

3.2 Poziţionarea strategica de marketing a companiei.20

3.3 Strategii concurenţiale.21

Bibliografie.22

Extras din document

Conceptul de leasing

Leasingul reprezintă o activitate investiţională prin care unele companii îşi transmit proprietatea în folosinţă, pe bază de contract, unor persoane fizice sau juridice, pe un termen determinat şi contra unei plăţi. De la un instrument netradiţional, leasingul a devenit în ultimul timp o metodă foarte eficientă de investire. Leasing este cuvânt de origine engleză, derivat de la verbul „to lease” − a lua şi a da bunuri în folosinţă temporară.

Spre deosebire de simpla locaţiune, care dă naştere doar la drepturi personale, vechiul contract de “lease” presupunea transferul unor drepturi reale pe o perioadă fixă de timp, în schimbul unor redevenţe. Operaţiunile credit-bail sunt cele prin care o întreprindere dă în locaţie bunuri imobiliare, cumpărate de ea sau construite prin efortul ei financiar, în vederea unei utilizări profesionale, dacă aceste operaţiuni, indiferent de calificarea lor, permit locatorului de a deveni proprietar total sau în parte al bunurilor astfel închiriate, cel târziu la expirarea termenului contractual, fie printr-o promisiune unilaterală de vânzare, fie prin achiziţionarea directă ori indirectă a dreptului de proprietate asupra terenului pe care au fost construite imobilele închiriate, fie prin transferul deplin al dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate pentru acel locator.

Figura 1. Principalele forme ale leasingului

Sursa: elaborat de autor in baza legii RM cu privire la leasing

Astfel, leasingul este o formă de finanţare cu termen, o operaţiune de credit-bail, care se caracterizează prin faptul că obiectul contractului se referă la un echipament ce urmează să fie folosit numai în scopuri profesionale. Conform legislaţiei Republicii Moldova, leasingul este operaţiunea prin care o parte,denumită locator, transmite celeilalte părţi, denumite locatar, contra unei plăţi periodice, denumite rată de leasing, dreptul de posesie şi folosinţă al unui bun al cărui proprietar este, pentru o perioadă determinată de timp Leasingul − prin natura sa juridică − este un contract complex, reprezentând o îmbinare a mai multor tehnici juridice într-un cadru unitar

Figura 2 Schema Leasingului Financiar Figura 3 Schema Leasingului Operational

Rolul finanţatorului este de a finanţa afacerea, ceea ce permite acestuia să cedeze contractul său, dacă circumstanţele o cer. Astfel, din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preţul, cu posibilitatea de a-l cumpăra la un preţ rezidual. Din punct de vedere economic, leasingul constituie o operaţiune de finanţare în care finanţatorul asigură fondurile necesare pentru întreaga investiţie.

Estimarea pietei mondiale de leasing

În ultimele decenii nivelul mondial al leasingul se caracterizează printr-o dinamică ascendentă de dezvoltare, avînd o structură flexibilă în ceea ce priveşte domeniile de aplicare. Paralel cu dezvoltarea leasingului financiar în volumul mondial al tranzacţiilor de leasing în ultimii ani a crescut importanţa şi ponderea leasingului returnabil (avioane, nave maritime ş i petroliere, containere pentru calea ferată, computere, etc.) şi a leasingului operaţional (unităţi de transport auto, utilaj poligrafic). În deosebi se evidenţiază creşterea în volum a tranzacţiilor de leasing operaţional în domeniul aviatic fără acordarea unor facilităţi fiscale. Piaţa mondială a tranzacţiilor de leasing cu avioane a crescut de la cota zero în 1982 pînă la 10% din volumul total al pieţei de leasing. Desigur, investiţiile efectuate prin leasing sunt mai mici în comparaţie cu alte ţări. De exemplu, ponderea operaţiunilor de leasing în capitalul fix în anul 2007 a constituit în Rusia − 8,0%, în Ucraina − 8,8%, iar în Ungaria − 31,0%. În ţările Europei Centrale şi de Est acest indice a fost de 18-25%. O asemenea discrepanţă considerabilă demonstrează o rezervă de dezvoltare a acestei pieţe pentru anii următori şi în Moldova.

Figura 3. Volumul pieţei internaţionale a serviciilor de leasing în anii 2002-2009

Sursa: elaborată în baza datelor statistice Leaseurope, 2002-2009

În ţările Europei de Vest cota operaţiunilor de leasing în anul 2001 a constituit 14% din volumul total al investiţiilor în capital fix. În Irlanda, Franţa, Elveţia, Germania, Olanda, Marea Britanie, Italia această cotă depăşeşte media europeană, iar în Belgia, Danemarca, Spania, Portugalia, Finlanda cota deviază de la 3 la 10%. Piaţa europeană a serviciilor de leasing se caracterizează printr-o concentrare teritorială majoră. Astfel 80% din volumul total al industriei de leasing revin următoarelor ţări: Marea Britanie, Germania, Italia şi Franţa.

Figura 4 . Piaţa de leasing în ţările Europei Centrale şi de Est în 2009 mil. euro

Sursa: elaborat în baza datelor Leaseurope 2002-2009

Bibliografie

Bibliografie

1. Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2006, Biroul Naţional de Statistică, Chişinău 2007. 151 p.

2. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2009. 576 p.

3. Proiectul Acces la Iniţiative de Credit. Сalcularea plăţilor de leasing. Chişinău, 2008.

4. Proiectul Acces la Iniţiative de Credit. Piaţa de leasing din Moldova în cifre. Chişinău,2008. 16

5. Legea cu privire la leasing nr.59-XVI din 28.04.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 8 iulie 2005, nr.92-94/429.

6. Brumă I. Leasingul financiar-formă de investire în dezvoltarea Republicii Moldova. Teză de doctor în ştiinţe economice. Chişinău, ASEM, 2007. 190 p.

7. Martin C. Reglementarea juridică a operaţiunilor de leasing financiar în Republica Moldova. Chişinău, USM, 2007. 223 p.

8. Convenţia privind leasingul financiar internaţional adoptată la Ottawa la 28 mai 1988.http://www.unidroit.org/english/conventions/1988leasing/1988leasing.e.htm

9. Despre 2KR.http://2kr.moldnet.md/about/index.html (vizitat 08.04.2010)

10. Business portalul întreprinderilor sectorului IMM din Republica Moldova. Companii de leasing. http://www.businessportal.md/additional_pages/companii_de_leasing.html

11. Шапа С. Молдове нужны лизинговые инвестиции. В: Независимая Молдова. 2004. http://www.nm.md/daily/issue/2004/12/09.html

12. www.bsleasing.md.

13. www.btleasing.md.

14. www.euroleasing.md.

15. www.imcleasing.md.

16. www.leasing.md.

17. www.raiffeissen-leasing.md.

18. www.sixt.md.

19. www.topleasing.md.

20. www.total-leasing.md

Preview document

Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 1
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 2
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 3
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 4
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 5
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 6
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 7
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 8
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 9
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 10
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 11
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 12
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 13
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 14
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 15
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 16
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 17
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 18
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 19
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 20
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 21
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 22
Analiza concurențială a unei companii de leasing - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Analiza Concurentiala a unei Companii de Leasing.docx

Alții au mai descărcat și

Logistică Colgate Palmolive

Capitolul I – Sinteza teoretica logistica si management logistic 1.1.Definiţii şi terminologie Conceptul de sistem apare in forme incipiente in...

Derularea unei operațiuni de export pentru produsul obiecte decorative la S.C. Icco S.A.

Constituita ca S.A. in anul 1991,prin legea numarul 15/1990 si hotararea guvernamentala numarul 1224/1990, S.C. ICCO S.A. are un capital social de...

Analiza evoluției serviciilor de transport

Introducere Serviciile de transport reprezinta o ramurã a economiei naţionale cuprinzând totalitatea mijloacelor rutiere, aeriene si navale care...

Analiza economico-financiară, tehnică și tehnologică a unei firme

CAP. I. ANALIZA SISTEMULUI ECONOMICO – INGINERESC Societatea Comercială Relee S.A. Mediaş este persoană juridică română, având forma juridică de...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Leasingul în România

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE LEASING 1.1. Definiţia leasingului Leasing-ul a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale...

Elaborarea strategiei de marketing a firmei York România

Climatul de afaceri in lumea contemporana se plaseaza sub semnul confruntarii unei multitudini de factori de influenta, a caror actiune devine tot...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Performanțele economice pentru serviciile de prospectare a pieței în cadrul Institutului de cercetare de piața GFK România

Introducere Calitatea serviciilor de prospectare a pietei este determinata de performantele economice inregistrate de firmele prestatoare de...

Strategie Concurențială

Lucrarea de fata prezinta o analiza a industriei petroliere din România din punct de vedere a pozitionarilor strategice alese de companiile din...

Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale

Cap.1 Studiu de oportunitate a fluxului proiectat 1.1 Rolul imobilizărilor corporale în realizarea obiectului de activitate al unităţii Baza...

Bussiness Plan

CAPITOLUL I. SINTEZÃ 1.1. Conceptul afacerii Firma S.C. CenterIT S.R.L. este o organizaţie cu activitate economică în domeniul IT, specializat...

Mutații în Cadrul Produselor și Serviciilor Bancare

Capitolul 1. Sistemul bancar – între metode tradiţionale şi tehnologii moderne Economia mondială este marcată, în toate sectoarele sale, de...

Ai nevoie de altceva?