Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 20282
Mărime: 176.13KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Lucrarea este un proiect la disciplina: "Analiză Economico-Financiară", disciplină studiată în cadrul facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

Cuprins

CUPRINS 3

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE

STIRO S.A. SLATINA 3

1.1.Scurt istoric. 3

1.2. Profilul şi particularităţile de producţie la S.C. STIRO S.A. 5

1.3. Structura organizatorică a societăţii comerciale STIRO SA. 8

1.4. Nivelul şi dinamica principalilor indicatori economico-financiari în perioada 1991-1996 15

CAPITOLUL II: CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA COSTURILOR TOTALE DE PRODUCŢIE 18

2.1. Conţinutul şi structura cheltuielilor totale 18

2.2. Probleme metodologice privind calculul şi analiza cheltuielilor totale de producţie 25

CAPITOLUL III : ANALIZA CHELTUIELILOR TOTALE DE PRODUCŢIE

LA S.C. STIRO S.A. 35

3.1. Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor totale de producţie în perioada 1992-1996 35

3.1.1. Analiza cheltuielilor totale aferente veniturilor totale S.C.STIRO S.A. 35

3.1.2. Analiza structurii costurilor de producţie pe elemente de cheltuieli 39

3.2. Analiza factorială a cheltuielilor totale la 1000 lei cifră de afaceri 43

3.3. Analiza factorială cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare 47

3.4. Analiza factorială a cheltuielilor materiale totale şi la 1000 lei cifră de afaceri 48

3.5. Analiza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe 53

3.6. Analiza cheltuielilor salariale şi a corelaţiei dintre productivitatea muncii şi salariu mediu 58

3.7. Analiza costului pe unitatea de produs 68

3.7.1. Analiza nivelului, dinamicii şi structurii costului produselor 68

3.7.2. Analiza principalelor categorii de cheltuieli 69

3.7.3. Analiza costului produselor comparabile 71

CAPITOLUL IV: ANALIZA PRINCIPALELOR CĂI DE REDUCERE A CHELTUIELILOR DE PRODUCŢIE LA S.C. STIRO S.A. 75

4.1. Căi de reducere a cheltuielilor materiale 77

4.2. Căi de reducere a cheltuielilor salariale pe unitatea de produs 81

4.3. Căi de reducere a cheltuielilor administrativ gospodăreşti 84

Extras din document

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE STIRO S.A. SLATINA

1.1. Scurt istoric.

Denumirea societăţii este S.C. STIRO S.A. - Slatina, persoană juridică română având formă juridică de societate pe acţiuni care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile în vigoare cu propriul statut al societăţii şi contractul colectiv de muncă. Societatea Comercială STIRO S.A. Slatina, este societate deschisă.

Societatea comercială STIRO S.A.-SLATINA s-a construit în baza Hotărârii Guvernului nr. 1200 din 10.02.1990, prin preluarea patrimoniului întreprinderii de Sticlă-Menaj Slatina şi a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Olt sub numărul J18431991.

Capitalul social subscris la data constituirii societăţii a fost de 50,117 milioane lei, divizat în 10.000 acţiuni nominative în valoare de 5000 lei fiecare. Cu cererea de menţiuni nr. 3291 din 19 noiembrie 1992, capitalul social a fost majorat la 654,417 milioane lei, reprezentând 130 883 acţiuni a 5 000 lei, iar cu cererea de menţiuni nr. 301 din 18 februarie 1993, capitalul social s-a majorat la 719,417 milioane lei cu 143 883 acţiuni a 5 000 lei fiecare.

Societatea comercială este organizată pentru a funcţiona independent şi a realiza obiectul de activitate înscris în statut; forma juridică este societate pe acţiuni cu capital integral de stat.

Pe perioada cât statul va fi deţinătorul capitalului, societatea va întocmi anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ şi cont de profituri şi pierderi, în condiţiile prevăzute de lege.

Modificarea formei juridice a societăţii în perioada în care statul este unic acţionar se poate face numai cu aprobarea organului care a înfiinţat-o - Hotărâre de Guvern.

Sediul societăţii STIRO S. A. este: Municipiul Slatina, str. Clocociov, nr. 36, judeţul Olt.

Societatea a fost realizată ca unitate nouă în presă în funcţiune în anul 1975, având capacitatea proiectată de 1 200 t/an sticlării menaj în regim de lucru de 330 zile lucrătoare pe an şi 24 ore lucrătoare pe zi în secţia cuptoare.

La data înfiinţării întreprinderii dispunea de două cuptoare vană cu suprafaţă de topire de 8 mp şi un cuptor cu 8 oale de topire pentru sticlă colorată. În anul 1979 în locul cuptorului cu oale s-a construit un cuptor vană cu suprafaţă de topire de 6 mp. În anul 1988 a fost începută execuţia unui nou obiectiv de investiţii ce viza realizarea unei capacităţi de 287 t/an sticlării cristal destinată exportului prin înlocuirea a 240 t/an sticlărie calcosodică.

Lucrările proiectate au fost executate în proporţie de 75% după care au fost sistate datorită reducerii drastice a cererii pe piaţa externă a sticlăriei de menaj cristalin (la data înfiinţării). Lucrările de construcţii au fost executate integral, mai puţin finisajele corpului nou - lustruire chimică.

Preview document

Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 1
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 2
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 3
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 4
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 5
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 6
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 7
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 8
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 9
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 10
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 11
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 12
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 13
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 14
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 15
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 16
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 17
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 18
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 19
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 20
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 21
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 22
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 23
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 24
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 25
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 26
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 27
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 28
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 29
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 30
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 31
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 32
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 33
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 34
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 35
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 36
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 37
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 38
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 39
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 40
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 41
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 42
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 43
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 44
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 45
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 46
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 47
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 48
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 49
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 50
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 51
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 52
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 53
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 54
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 55
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 56
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 57
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 58
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 59
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 60
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 61
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 62
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 63
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 64
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 65
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 66
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 67
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 68
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 69
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 70
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 71
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 72
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 73
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 74
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 75
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 76
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 77
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 78
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 79
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 80
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 81
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 82
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 83
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 84
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 85
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 86
Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Analiza Costurilor de Productie si Caile Lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Intreprinderea in Mediul Competitiv - SC Construct SA

Capitolul I – Prezentarea generala a intreprinderii 1. Scurt istoric: Societatea comerciala “S.C. CONSTRUCT S.A.” Ploiesti a luat fiinta in anul...

Marketingul Achizitiilor - Becul Electric

BECUL ELECTRIC INTRODUCERE In al saptelea deceniu al secolului trecut, domeniul de baza al utilizarii electricitatii era telegraful. Al VIII –...

Analiza costului de producție la SC Confecții SA

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “CONFECŢIA” S.A. 1. Date de identificare şi referinţă Denumirea societăţii: Societatea Comercială...

Proiect la Strategii Investitionale in Afaceri SC Glasscom SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA DATELOR DE IDENTIFICARE ALE SC.”GlassCom” SRL. 1.DATE DE IDENTIFICARE: - NUMELE SOCIETĂŢII: SC. „GlassCom”SRL. - NUMĂR...

Măsurarea performanței financiare în sistemul sanitar din România

Introducere Măsurarea performanțelor financiare este un factor cheie în obținerea unei vederi de ansamblu asupra întreprinderii și în stabilirea...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?