Analiza de Bonitate a Agenților Economici

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 19039
Mărime: 237.98KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

ANALIZA DE BONITATE A AGENŢILOR ECONOMICI

1.1. Introducere

Indiferent de natura acestor activităţilor desfăşurate de agenţii economic, sau de forma pe care o îmbracă creditarea, finanţarea agenţilor economici de către o instituţie bancară presupune realizarea în prealabil de analize privind activităţile desfăşurate.

Din perspectiva activităţii de creditare, contrapartidele unei instituţii bancare reprezintă persoane fizice şi/sau juridice care solicită finanţare.

În funcţie de natura contrapartidelor şi nevoile de finanţare solicitate, se poate realiza următoarea clasificare a activităţilor de creditare desfăşurate de o bancă:

- Finanţare sub formă de credite acordate persoanelor fizice – presupune creditarea directă pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, creditarea prin sistemul de carduri, etc.;

- Finanţarea sub formă de credite acordate persoanelor juridice (societăţi comerciale, regii autonome, etc.) – pentru achiziţionarea de utilaje, materii prime, materiale, a activităţilor de export/import, pentru dezvoltarea unor proiecte, etc.;

- Finanţarea sub formă de plasamente de depozite pe piaţa interbancară la alte bănci – cu scopul de a reduce deficitele de lichiditate temporară ale acestora;

- Finanţarea sub forma achiziţionării de titluri emise de instituţiile centrale sau locale ale statului – care au scopul de a reduce deficitelor bugetare la nivel local şi/sau central sau pentru a dezvolta proiecte de anvergură pe termen lung;

- Finanţarea sub forma achiziţionării de obligaţiuni emise de corporaţiile multinaţionale – care au drept scop dezvoltarea unor proiecte de mare anvergură.

Analiza riscului de creditare se realizează separat în funcţie de natura fiecărui debitor care solicită finanţare şi scopul finanţării.

În general, în funcţie de natura celui care solicită finanţare, orice instituţie bancară îşi stabileşte anumite ratinguri interne de clasificare, încadrând fiecare solicitant într-o anumită clasă în funcţie de numărul de puncte pe care îl obţine acesta în urma analizei riscului de creditare.

Procedurile de alocarea a punctelor şi încadrarea în clasele de rating diferă de la o bancă la alta şi în general sunt informaţii inaccesibile, fiind încadrate în categoria secretului bancar. Însă, în majoritatea cazurilor raţionamentele care stau la baza construirii unor astfel de sisteme de rating sunt asemănătoare:

- În funcţie de natura solicitantului de finanţare se stabilesc criteriile pe care acesta trebuie să le îndeplinească pentru a obţine finanţare;

- Se realizează o ierarhizare a acestor criterii în funcţie de importanţa pe care o acordă creditorul;

- Pe baza criteriilor prestabilite, şi în funcţie de importanţa acestora se alocă un număr de puncte;

- Numărul total de puncte acordat solicitantului de credite îl încadrează pe acesta într-o anumită clasă de rating;

- În funcţie clasa de rating se aprobă/respinge cererea de creditare, şi se stabileşte suma maximă/minimă care va fi acordată solicitanului.

Pe lângă sistemul propriu de rating, băncile au la dispoziţie analizele de rating efectuate de agenţiile de specialitate, care clasifică în special natura datoriilor contractate de debitorii de mari dimensiuni (ţări, corporaţii multinaţionale) sub forma emisiunilor de titluri sau obligaţiuni tranzacţionate pe piaţa financiară internaţională.

1.2. Analiza riscului de bonitate pe categorii de agenţi economici

1.2.1. Analiza riscului de bonitate pentru persoane fizice

Analiza riscului de bonitate pentru persoanele fizice se realizează după metodologii care în general nu implică utilizarea de tehnici şi pocedee statistice.

Riscul de creditare pentru persoanele fizice se măsoară prin scoruri acordate acestora în funcţie de criterii clare şi bine definite.

Modul de alocare a punctelor se realizează în funcţie de importanţa acordată fiecărui criteriu. Criteriile de alocare a scoringurilor pot fi clasificate astfel:

- Criterii de natură calitativă:

- Vârsta;

- Vechimea totală în muncă;

- Starea civilă;

- Ocupaţia;

- Studii;

- Locuinţa, etc.

- Criterii de natură cantitativă:

- Venitul obţinut din activitatea principală;

- Venituri obţinute din alte activităţi;

- Venituri ale soţului/soţiei (dacă este cazul);

- Numărul de persoane aflate în întreţinere;

- Obligaţiile de plată lunare, etc.

Preview document

Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 1
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 2
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 3
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 4
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 5
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 6
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 7
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 8
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 9
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 10
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 11
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 12
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 13
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 14
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 15
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 16
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 17
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 18
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 19
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 20
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 21
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 22
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 23
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 24
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 25
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 26
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 27
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 28
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 29
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 30
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 31
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 32
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 33
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 34
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 35
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 36
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 37
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 38
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 39
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 40
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 41
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 42
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 43
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 44
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 45
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 46
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 47
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 48
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 49
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 50
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 51
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 52
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 53
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 54
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 55
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 56
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 57
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 58
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 59
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 60
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 61
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 62
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 63
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 64
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 65
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 66
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 67
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 68
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 69
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 70
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 71
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 72
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 73
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 74
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 75
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 76
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 77
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 78
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 79
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 80
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 81
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 82
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 83
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 84
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 85
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 86
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 87
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 88
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 89
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 90
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 91
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 92
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 93
Analiza de Bonitate a Agenților Economici - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Analiza de Bonitate a Agentilor Economici
    • Analiza de Bonitate a Agentilor Economici.doc
    • curpirns.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie...

Analiza Activității Economice a Firmei pe Piața Serviciilor de Construcții

Introducere Analiza economico-financiară este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza economico-financiară a SC Prodaliment Producție și Comerț SRL

INTRODUCERE Orice companie, indiferent de forma de organizare, de mărime sau de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să demonstreze...

Importanța planului de afaceri pentru finanțarea start-up-urilor

INTRODUCERE În această lucrare, va fi prezentată activitatea de demarare a unei afaceri, prin înfiinţarea unui IMM, ce va avea forma juridică de...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL

INTRODUCERE Un management dinamic şi eficient presupune utilizarea celor mai potrivite soluţii de transpus în practică. Aceste soluţii sunt...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOŢIUNEA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îşi datorează...

Taxa pe valoarea adăugată

CAP 1. CONCEPTE, DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 1.1 Aparitia si scurt istoric Taxa pe valoarea adaugata este un...

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Diagnosticul Stării Financiare a Întreprinderii - Etape Preliminare a Procesului de Creditare Bancară

INTRODUCERE „Deosebirea efectiva între o banca si toate celelalte afaceri consta în aceea ca o banca nu se înfiinteaza decît daca va obtine si...

Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta

Introducere Pornind de la originea cuvântului, de la latinescul “creditum-credere”, care înseamna a crede, a se încrede, a avea încredere, se...

Analiza bonității clienților pentru activitatea de corporate pe exemplul Băncii Comerciale Române

INTRODUCERE Fenomenele și procesele de credit reprezintă, în economia modernă, unele dintre cele mai importante probleme, rezolvarea lor concretă...

Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

CAP.1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1. PREZENTAREA BRD Banca Româna de Dezvoltare a fost înfiintatÎ prin HotÎrâre de Guvern în decembrie 1990...

Creditarea bancară a activității curente a unei întreprinderi

Cap. I. Aspecte generale privind activitatea de creditare bancară 1.1. Băncile comerciale, verigă de bază a sistemului bancar Băncile comerciale...

Ai nevoie de altceva?