Analiza Deficitului Bugetar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Deficitului Bugetar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 63 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: emil dinga

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. PREZENTARE GENERALA

1.1 DEFICITELE EXTERNE
1.2 DEZINFLATIA, POLITICA SALARIALA SI FINANTELE PUBLICE
1.3 BUGETUL PUBLIC
1.4 CONTEXTUL INTERNATIONAL
1.5 CONCLUZII SI RECOMANDARI
1.6 ADMINISTRATIR, TRANSPARENTA FARA COMPETENTA

2. NIVELUL MACROECONOMIC

2.1 STABILITATEA MACROECONOMICA
2.2 SUSTENABILITATEA FINANTELOR PUBLICE
2.3 REFORMAREA SISTEMULUI DE ASIGURARI SOCIALE
2.4 CRESTERA CALITATII SERVICIILOR PUBLICE

ANALIZA DEFICITULUI DE CONT
CURENT IN ROMANIA

1. PREZENTARE GENERALA
1.1. DEFICITELE EXTERNE

INDICATORI STATISTICI UTILIZATI LA ANALIZA
RISCULUI DE TARA PRIN METODA ANALIZEI DE
RATING

Extras din document

Definirea si prezentarea conceptului risc de tara

Introducere

Gestionarea unui portofoliu de active financiare în cadrul unei societati financiar-bancare genereaza în principal doua categorii de riscuri: riscul de expunere si riscul de piata. Din acest motiv, abordarea riscului de tara în sistemul bancar trebuie sa se realizeze tinând cont de cele doua categorii de risc.

Riscul de expunere este rezultatul activitatii de creditare catre un debitor public (în acest caz o tara), activitate practicata de banci la nivel international. Din aceasta perspectiva, analiza riscului de tara trebuie sa ofere informatii pe baza carora bancile sa îsi stabileasca limitele maxime de expunere fata de o tara si sa poata monitoriza, pe cât posibil în timp real, expunerea fata de tara respectiva.

Riscul de piata apare ca rezultat al schimbarilor nefavorabile ce pot apare pe piata financiara a unei tari si care pot afecta performantele activelor care compun portofoliul unei banci care are o expunere în raport cu tara respectiva. În lucrarile care trateaza riscul de tara, riscului de piata este ca si inexistenta sau este tratata cu superficialitate, în ciuda faptului ca aceasta constituie o componenta fundamentala al riscului bancar în conditiile dezvoltarii, a globalizarii pietelor financiare si a cresterii activitatilor speculative care se desfasoara pe aceste piete. Din aceasta perspectiva, se poate afirma ca, abordarea riscului de tara este insuficienta iar metodologiile dezvoltate pâna în prezent trebuie extinse prin înglobarea acestui ultim aspect. Însa, acest capitol nu îsi propune sa introduca noi componente în metodologiile de analiza a riscului de tara, respectiv riscul de piata. Scopul materialului este sa prezinte evolutia riscului de tara al României prin utilizarea indicatorilor statistici specifici si eventuala corelatie a acestor indicatori cu clasificarile acordate de principalele agentii de rating.

Definirea si componentele fundamentale ale riscului de tara

Riscul de tara este un concept complex care a fost abordat de cercetatori la sfârsitul anilor ’70, ca urmare a împrumuturilor uriase pe care de bancile private din tarile dezvoltate le-au acordat tarilor din America Latina si a crizei datoriilor în care au intrart aceste tari în anii ’80, criza care a provocat mari pierderi financiare creditorilor externi.

Complexitatea conceptului rezulta din multitudinea de factori care trebuie supusi analizelor, evaluarilor si estimarilor la nivelul unei tari, motiv pentru care, pâna în prezent, nu a fost elaborata o metodologie unitara de analiza a riscului de tara fapt care a generat numeroase confuzii la nivel conceptual.

Controversa asupra conceptului rezida din însasi scopul pentru care acesta a intrat în atentia cercetatorilor si a mediilor universitare, respectiv semnalarea dificultatilor ce pot apare în onorarea de catre o tara a obligatiilor care decurg din angajamentele sale externe. Acest lucru este dificil de realizat deoarece, presupune, pe lânga cunoasterea conditiilor economice, politice si sociale în care se gaseste tara supusa analizei si realizarea de prognoze privind evolutia în viitor a acestor conditii.

Metodologiile de analiza a riscului de tara elaborate pâna în prezent, nu au un caracter unitar si interfereaza cu concepte din domeniul macroeconomic, politic si social. Practic majoritatea acestor metodologii nu reprezinta altceva decât analize pe domeniile mai sus enuntate, în urma carora, în functie de performantele unor indicatori, fie se calculeaza indicatori sintetici de evaluare a riscului de tara, fie se încadreaza tara respectiva într-o anumita clasa de rating (risc).

O definitie simplificata a riscului de tara ar fi: riscul de tara reprezinta posibilitatea de aparitie a pierderilor financiare în afacerile internationale, pierderi datorate unor evenimente macroeconomice, politice sau sociale specifice tarii respective. Definitia are însa un caracter restrictiv deoarece nu înglobeaza toata sfera de cuprindere a riscului de tara, în sensul ca nu surprinde doua din aspectele esentiale pentru care este necesara evaluarea unei tari din aceasta perspectiva, si anume faptul ca exista o expunere a unei institutii financiare fata de tara respectiva, si faptul ca trebuie identificate din timp acele evenimente care pot produce pierderi financiare institutiei creditoare. O definitie mai riguroasa ar fi: riscul de tara reprezinta posibilitatile ca o institutie financiar-bancara sa înregistreze pierderi financiare, datorate expunerii pe care institutia o are fata de o tara si care sunt cauzate de evenimente economice, sociale politice sau naturale, evenimente care pot sau nu pot fi controlate de guvernul tarii respective.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Deficitului Bugetar.doc

Alte informatii

Studiu de caz romania anul 2007