Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 14731
Mărime: 223.74KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dinca Marius
A fost prezentat in cadrul Facultatii de Stiinte Economice

Extras din document

INTRODUCERE

Am considerat oportună realizarea unei astfel de lucrări deoarece informaţiile obţinute în urma culegerii şi prelucrării datelor ar putea fi de un real folos pentru mine, de a întelege care sunt principalele etape de parcus pentru a afla dacă o firmă este sau nu rentabilă, adică de a obţine profit sau dacă este sau nu predispusă riscului economic, financiar şi de faliment.

În condiţiile tranziţiei ţării noastre la economia de piaţă, fiecare întreprindere, indiferent de forma de proprietate, profil sau dimensiune, trebuie să se adapteze în permanenţă la cerinţele pieţei şi ale mediului în care îşi desfăşoară activitatea, să-şi îmbunătăţească performanţele economico-financiare şi capacitatea de concurenţă în raport cu alţi agenţi economici.

Lucrarea se intitulează “Analiza diagnostic a profitului şi rentabilităţii”, având ca studiu de caz: “SC. Întreprinderea de Construcţii, Montaj şi Reparaţii Siderurgice SA.GALAŢI”.

În prima parte a lucrării am prezentat noţiuni teoretice despre analiza economico-financiară, rentabilitatea şi abordări conceptuale privind profitul, îndeosebi care sunt metodele şi tehnicile utilizate, sursele de informaţii necesare şi potenţiale utilizării.

În cel de-al doilea capitol am facut o prezentare a firmei pe baza unei analize asupra obiectivului de activitate, principalilor concurenţi, furnizori, care sunt clienţi fideli şi volumul vânzărilor principalelor produse şi promovarea lor, precum şi o analiză privind încadrarea personalului.

În cel de-al treilea capitol am făcut o diognosticare a activităţii întreprinderi, pe baza rentabilităţii şi profitului. Am analizat marjele profitului, rezultatele întreprindrii cu ajutorul soldurilor intermediare de gestiune, cifra de afaceri, analiza ratelor de rentabilitate şi nivelul celor trei forme de risc.

În utimul capitol am interpretat informaţiile pe baza cărora am elaborat concluziile şi propunerile finale. Am stabilit care este situaţia rentabilităţii şi profitului firmei şi posibilităţile atât de remediere a efectelor negative, dar şi de îmbunătăţire a situaţiei prezente.

Deci se poate spune că, lucrarea în ansamblul ei nu este altceva decât o încercare de a contura şi asigura înţelegerea noţiunii de rentabilitate şi a elementului principal care stă la baza asigurării ei -profitul.

Cap. 1. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ANALIZA DIAGNOSTIC A PROFITULUI ŞI RENTABILIĂŢII

1.1. Demers în teoria performanţei economico – financiare

Dicţionarul financiar apărut la Paris în anul 1991 defineşte analiza financiară ca fiind un studiu metodic al situaţiei şi evoluţiei unei întreprinderi privind structura sa financiară şi rentabilitatea, pornind de la bilanţ, contul de profit şi pierdere şi de la toate celelalte informaţii oferite de întreprindere sau care pot fi obţinute referitor la întreprindere şi viitorul său.

Analiza economico - financiară reprezintă un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente

care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe, în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia unui agent economic, la nivelul şi calitatea performanţelor sale, la gradul de risc într-un mediu concurenţial extrem de dinamic. Astfel definită, analiza economico-financiară integrează trei accepţiuni: analiza ca disciplină, analiza ca activitate de cercetare ştiinţifică, respectiv analiza ca activitate practică.

Relaţia performanţă – rezultat reprezintă un “tot” indisolubil legat, evident, exceptând cazul în care se decupează rezultatul acţiunii fără a-l plasa şi evalua pe o scară a valorii. Astfel, performanţa ca acţiune trebuie înţeleasă drept capacitate comportamentală (indiferent de ce sistem este vorba), de a obţine un anume rezultat situat valoric la nivele de referinţă care să o definească (nivele la scara sectorului de activitate, concurenţei, valori posibile în cazuri similare sau chiar cu alţi parametri).

Rezultatele măsoară performanţa şi chiar o definesc atunci când se situează la cote considerate a exprima performanţa. În teoria şi practica economico–financiară a ultimilor ani frecvent se foloseşte atât singularul cât şi pluralul atunci când se abordează probleme legate de performanţă. De pildă se vorbeşte de performanţa întreprinderi precum şi despre analiza performanţelor frecvent financiare ale întreprinderii.

Se consideră însă că spectrul performanţelor întreprinderii este mult mai larg; el trebuie să cuprindă şi alte performanţe cuantificabile sau nu economic, tehnico–economice, de protecţie a mediului, manageriale etc. Pe baza unei asemenea extensii se poate avansa ideea unui sistem al performanţelor întreprinderii, în esenţa lor economice şi financiare sau de sistem de indicatori de măsurare a performanţei economico–financiare a întreprinderii.

1.2. Reflexul rentabilităţii întreprinderii – concept şi importanţă

În general, noţiunea de rentabilitate reflectă capacitatea unei întreprinderi de a genera rezultate. Nu putem vorbi despre rentabilitate în absenţa unor rezultate. În dicţionarul limbii române contemporane noţiunea de rentabilitate este definită astfel: “rezultatul financiar al unei activităţi economice, concretizat în obţinerea unor venituri care depăşesc cheltuielile”.

Preview document

Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 1
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 2
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 3
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 4
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 5
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 6
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 7
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 8
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 9
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 10
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 11
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 12
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 13
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 14
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 15
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 16
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 17
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 18
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 19
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 20
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 21
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 22
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 23
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 24
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 25
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 26
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 27
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 28
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 29
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 30
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 31
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 32
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 33
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 34
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 35
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 36
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 37
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 38
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 39
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 40
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 41
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 42
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 43
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 44
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 45
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 46
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 47
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 48
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 49
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 50
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 51
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 52
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 53
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 54
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 55
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 56
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 57
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 58
Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic a Profitului si Rentabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza si Prognoza Indicatoriilor Economici - Indicatorii de Echilibru Financiar

I N T R O D U C E R E Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg în elemente componente...

Diagnosticul Rentabilitatii si Riscului

Introducere În această lucrare am urmărit realizarea unei analize economico-financiare a companiei Antibiotice Iaşi în vederea identificării...

Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL

INTRODUCERE În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în...

Analiza Situatiei Economico-Financiare a SC Petrom SA

1. PREZENTARE GENERALĂ A SC PETROM SA Petrom, cea mai mare companie petrolieră din România şi din Europa de Sud-Est, a parcurs în anul 2004 cea...

Analiza Rentabilitatii in Cadrul SC Turism Cardinal SA Timisoara

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1. DATE GENERALE 1.1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumire: Societatea Comercială TURISM-CARDINAL S.A. Sediul...

Analiza Economica Financiara la SC Recim Grup SRL

I. Prezentarea societăţii comerciale ,,Întreprinderea are un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei ţări, în determinarea potenţialului...

Analiza Economico Financiara a unei Societati Comerciale din Romania

INTRODUCERE Performanţa economică reprezintă o modalitate superioară de exprimare a eficienţei economice a unei activităţi. Prin eficienţa...

Studiu de Caz - Analiza Economica Comefin SA

1. Prezentare generală S.C COMEFIN S.A Societatea a fost înfiinţată în anul 1979, având ca obiect de activitate proiectarea, producerea şi...

Te-ar putea interesa și

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Diagnosticarea Profitabilitatii la Societatea UM Timisoara SA

CAPITOLUL I NECESITATEA ANALIZEI DIAGNOSTIC CA BAZĂ A DECIZIEI MANAGERIALE 1.1 CONCEPTUL DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC Creşterea gradului de...

SC Utilaje Dacia SA Mioveni

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND PROFILUL FIRMEI 1.1 Conţinutul profilului în condiţiile economiei de piaţă Omul îşi...

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

INTRODUCERE Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau...

Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații

I N T R O D U C E R E Creşterea complexităţii activităţii economice a întreprinderii, ca urmare a mecanismelor pieţei, are profunde implicaţii în...

Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii 1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode Realizarea...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Ai nevoie de altceva?