Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei

Proiect
9.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 29111
Mărime: 338.43KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” GALATI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI JURIDICE SPECIALIZAREA ECONOMIA GESTIUNII SI PRODUCTIEI AGROALIMENTARE

Cuprins

Capitolul 1 Analiza diagnostic ca instrument managerial

1. 1. Cerintele diagnosticului în perioada de tranzitie 1

1. 2. Obiectivele a caror realizare presupune efectuarea de analize diagnostic 3

1.3. Semnificatia si importanta diagnosticului economico-financiar 5

1.4. Tipologia analizei diagnostic 10

1.5. Metode si instrumente diagnostice 15

1.6. Importanta unei viziuni sistemice în diagnosticul întreprinderilor în tranzitie 22

1.7. Sistemul de informatii – premisa a analiza economico-financiare 24

Capitolul 2 Prezentarea S.C.”INSULA MARE A BRAILEI” S.A.

2.1 Istoric 28

2.2 Modul de organizare si conducere a societatii 29

2.2.1 Structura de organizare 29

2.2.1 Structura de conducere 30

2.3 Piata si concurenta 33

Capitolul 3 Analiza potentialului intern

3.1 Analiza potentialului uman 34

3.1.1.Analiza dimensiunii si potentialului uman 34

3.1.2.Analiza comportamentului potentialului uman 35

3.1.3.Analiza eficientei utilizarii potentialului uman 37

3.2 Analiza potentialului material 39

3.3 Analiza potentialului intern la S.C.”INSULA MARE A BRAILEI”S.A 42

Capitolul 4 Analiza cheltuielilor

4.1 Tipuri cheltuielilor 56

4.2. Metode de analiza a cheltuielilor 58

4.2.1. Analiza structurala a cheltuielilor si orientarea strategica a întreprinderii 58

4.2.2. Analiza factoriala a cheltuielilor 58

4.3. Analiza cheltuielilor la S.C. ”INSULA MARE A BRAILEI”S.A 63

Capitolul 5 Analiza rezultatelor si performantelor economice

5.1 Analiza financiara – componenta a diagnosticului global

strategic 70

5.2.Analiza cifrei de afaceri 72

5.2.1.Analiza evolutiei în timp a cifrei de afaceri 73

5.2.2. Analiza factoriala a cifrei de afaceri 74

5.3.Analiza valorii adaugate 75

5.4.Analiza rezultatelor la S.C. “INSULA MARE A BRAILEI”S.A 7

Capitolul 6 Analiza rentabilitatii

6.1 Analiza indicatorilor partiali ai rentabilitatii 85

6.2. Analiza factoriala a rezultatului exploatarii 89

6.3.Capacitatea de autofinantare si autofinantarea 90

6.4. Analiza rentabilitatii prin metoda ratelor 91

6.4.1. Analiza ratei rentabilitatii comerciale 91

6.4.2. Analiza ratei rentabilitatii economice 92

6.4.3.Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate 92

6.4.4. Analiza ratei rentabilitatii financiare 93

6.5.Analiza rentabilitatii la S.C.”INSULA MARE A BRAILEI”S.A. 94

Capitolul 7 Concluzii si propuneri 107

Extras din document

Termenul de analiza-diagnostic a fost preluat din medicina unde semnifica analiza simptomelor si determinarea cauzelor interne sau externe ale unor stari anormale(maladii).În domeniul conducerii întreprinderii el a capatat o larga utilizare, sub diferite sensuri si forme pe care le vom examina pe scurt în continuare .

În sensul cel mai larg, analiza-diagnostic reprezinta un instrument managerial destinat sa procedeze la examinarea unui organism economic, în vederea identificarii si rezolvarii problemelor cu care acesta se confrunta. Analiza diagnostic constituie astfel un procedeu care ajuta conducerea întreprinderii sa înteleaga trecutul si prezentul si totodata sa determine actiunile de desfasurat în viitor.

Cazurile în care apare necesitatea unei analize-diagnostic se pot separa în doua mari categorii:

–întreprinderea este în dificultate; .

–întreprinderea este sanatoasa, cel putin aparent.

În prima ipoteza analiza diagnostic urmareste în principal identificarea disfunctionalitatilor, a cauzelor lor si a masurilor de remediere. În a doua ipoteza, analiza-diagnostic se va orienta prioritar catre identificarea “devitalizarilor” înca neevidente, dar generatoare a unor disfunctii manifeste viitoare.

Cerinte particulare ale analizei diagnostic în conditiile tranzitiei

Tranzitia de la sistemul economiei de comanda la economia de piata presupune si se realizeaza prin schimbarea radicala a locului si functiilor fiecarei întreprinderi si a întreprinderii în general, în functionarea organismului economic national. Aceasta schimbare nu se realizeaza automat. Ea reprezinta un proces ce debuteaza cu ”dezagregarea” vechiului sistem centralizat de stabilire si desfasurare a legaturilor întreprinderii de ceilalti agenti economici si se manifesta printr-o stare de criza, de intensitati diferite, a fiecaruia dintre ei. Depasirea starii de criza, schimbarea radicala a modului de functionare a întreprinderii si desfasurarea ei sunt conditionate de cel putin cinci factori:

–inertia structurilor constituite în conditiile economiei de comanda la nivelul fiecarei întreprinderi, a structurilor materiale (structurii productiei si factorilor de productie, capital fix, resurse umane, capital circulant etc.) a structurii sistemelor de interese generate de structura relatiilor de proprietate, a structurilor organizational-funtionale, comportamentale, demersurilor manageriale etc.;

–structurile generate de natura relatiilor de proprietate si caracterul prestabilit (prim plan), atât al dinamicii lor interne, cât si a relatiilor lor externe (cu subiectii furnizori de imput–uri si cu beneficiarii de output–ului);

–amploarea mare – în raport cu necesarul – ale resurselor de capital financiar reclamate de efectuarea restructurarilor, în primul rând a celor materiale;

–faptul ca mediul de piata caruia întreprinderea caruia întreprinderea trebuie sa se adapteze este el însusi un proces complex, aflat abia în curs de desfasurare, al carui ritm este conditionat în mare masura de chiar ritmul înfrangerii inertiei structurilor constituite.

Ca urmare a actiunii acestor factori, a fiecaruia în parte si a ansamblului lor, rezulta urmatoarele:

– necesitatea schimbarii radicale a structurilor constituite si modului de functionare se manifesta în toate întreprinderile si privesc toate componentele structurale ale acestora;

– continutul particular, amploarea si ritmurile – atât cele necesare, cât si cele posibile – al schimbarilor sunt specifice fiecarei întreprinderi, în functie de starea inertiei (rigiditatii) fiecaruia din componentele ei structurale;

– indicatorii – “semnal “- ce definesc calitatea functionarii unei firme în conditiile de piata (indicatori prin definitie de natura financiara) sunt puternic distortionati ca urmare a nedesavârsirii procesului de formare a pietelor si mecanismelor, distorsionare amplificata de profunda criza economica ce însoteste tranzitia. Drept urmare , acesti indicatori sunt insuficient de relevanti pentru determinarea , numai pe baza lor, a starii reale de sanatate si a gradului de adecvare a întreprinderii la cerintele functionarii ei pe principii de piata;

– restructurarea unora din structurile componente ale sistemului numit întreprindere – în primul rând a celor materiale – nu se poate realiza concomitent la toate întreprinderile, atât din lipsa resurselor financiare, cât si din considerente de ordin social; faptul reclama stabilirea unei ordini de prioritate pe baza, în egala masura, a unor criterii macroeconomice si a potentialului de redresare eficienta întreprinderilor.

Cele mentionate impun actiuni de efectuare a analizelor – diagnostic si metodei de diagnosticare a întreprinderilor într–o economie în tranzitie o serie de particularitati, respectiv cerinte, dintre care, evidentiem ca mai importante:

–diagnosticarea starii de sanatate, respectiv a “potentialului de viabilitate” trebuie sa priveasca nu numai întreprinderi aflare în “dificultate” (acuta si/sau cronica), citate întreprinderile, inclusiv cele ce înregistreaza profituri de bilant, “sanatatea” lor putand fi aparenta;

Preview document

Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 1
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 2
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 3
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 4
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 5
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 6
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 7
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 8
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 9
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 10
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 11
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 12
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 13
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 14
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 15
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 16
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 17
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 18
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 19
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 20
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 21
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 22
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 23
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 24
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 25
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 26
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 27
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 28
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 29
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 30
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 31
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 32
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 33
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 34
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 35
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 36
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 37
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 38
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 39
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 40
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 41
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 42
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 43
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 44
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 45
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 46
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 47
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 48
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 49
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 50
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 51
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 52
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 53
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 54
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 55
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 56
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 57
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 58
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 59
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 60
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 61
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 62
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 63
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 64
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 65
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 66
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 67
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 68
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 69
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 70
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 71
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 72
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 73
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 74
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 75
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 76
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 77
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 78
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 79
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 80
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 81
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 82
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 83
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 84
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 85
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 86
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 87
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 88
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 89
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 90
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 91
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 92
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 93
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 94
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 95
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 96
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 97
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 98
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 99
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 100
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 101
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 102
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 103
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 104
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 105
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 106
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 107
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 108
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 109
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 110
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 111
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 112
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 113
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 114
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 115
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 116
Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei - Pagina 117

Conținut arhivă zip

 • Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei
  • Bibliografie.doc
  • Cap1.doc
  • Cap2.doc
  • Cap3.doc
  • Cap4.doc
  • Cap5.doc
  • Cap6.doc
  • Cap7.doc
  • CUPRINS.DOC
  • Prima pag.doc
  • Tema proiect.doc
 • Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic pentru Evidenta Salariatilor si Calcul Salarii - SC Accent SRL

1. Introducere Forta de munca este fara îndoiala cea mai importanta resursa din cadrul unei companii. Utilizarea eficienta a fortei de munca si...

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de...

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Analiza Diagnostic a Resurselor Umane la o Societate Comerciala

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL

INTRODUCERE În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în...

Analiza Diagnostic la SC Technic Development SRL

REZUMAT Cuvinte cheie: analiză economică, diagnostic, bilanţ, întreprindere, potenţial Această lucrare are ca scop prezentarea analizei...

Proiect de Diagnoza si Dezvoltare in Managementul Resurselor Umane Realizat la SC Dorna Lactate SA

Proiectul de diagnoza si dezvoltare privind Managementul Resurselor Umane a fost realizata în cadrul societatii „Dorna Lactate” unul dintre primii...

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de...

Ai nevoie de altceva?