Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 20022
Mărime: 186.64KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

1. SINTEZA ANALIZEI DIAGNOSTIG A SC TURISM FELIX SA 1

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C.TURISM FELIX S.A 1

1.2. SINTEZA ANALIZEI DIAGNOSTIC 5

1.3 SINTEZA ANALIZEI SWOT 7

2. DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI GENERAL 10

2.2. TENDINŢA AFACERII 11

2.3. STRUCTURA AFACERII 12

2.3.1. STRUCTURA AFACERII PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI 12

2.3.2. STRUCTURA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR DIN EXPLOATARE. 14

2.4. NIVELUL DE ÎNDATORARE A FIRMEI. 15

2.5. RELAŢIILE FIRMEI CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII. 16

2.6. AMPLASAREA AFACERII 17

2.7. EFECTELE ECOLOGICE 18

2.8. EFICIENŢA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII FIRMEI 18

3. DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI TEHNIC 20

3.1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTIVE 21

3.2. ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI REPARAŢII 21

3.3. ASIGURAREA CU IMOBILIZĂRI CORPORALE 21

3.3.1. VALOAREA ŞI STRUCTURA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 23

3.3.2. STAREA MIJLOACELOR FIXE 24

3.4. EFICIEŢA UTILIZĂRII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE. 25

4. DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI UMAN. 27

4.1. ASIGURAREA CU PERSONALUL. 28

4.1.1. ASIGURAREA CU NUMĂRUL DE PERSONAL. 28

4.1.2. CALIFICAREA PERSONALULUI 29

4.1.3. STRUCTURA PERSONALULUI 30

4.1.3.1. STRUCTURA PERSONALULUI PE CATEGORII 30

4.1.3.2. STRUCTURA PERSONALULUI DUPĂ VECHIME ÎN MUNCĂ 31

4.1.3.3. STRUCTURA PERSONALULUI DUPĂ CATEGORII DE VÂRSTĂ 32

4.1.3.4. STRUCTURA PERSONALULUI DUPĂ SEXE 32

4.2. RENUMERAREA PERSONALULUI. 33

4.3. EFICIENŢA UTILIZĂRII PERSONALULUI 33

5. DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI COMERCIAL. 36

5.1. PIAŢA DE APROVIZIONARE. 36

5.2. PIAŢA DE DESFACERE. 39

5.2.1. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE FIRMĂ 39

5.2.2. EVOLUŢIA VOLUMULUI AFACERILOR FIRMEI 41

6. ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE 43

6.1. SITUAŢIA PATRIMONIULUI ŞI REZULTATELE FINANCIARE. 44

6.2. ANALIZA PE BAZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE. 46

6.3. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURĂ A PATRIMONIULUI. 48

6.3.1. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURĂ A ACTIVULUI. 48

6.3.2. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURĂ ALE PASIVULUI. 50

6.4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR. 52

6.5. ANALIZA RATELOR DE GESTIUNE. 51

6.6. ANALIZA RENTABILITĂŢII FIRMEI 56

6.7. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT. 57

BIBLIOGRAFIE 60

Extras din document

1. SINTEZA ANALIZEI DIAGNOSTIC A SC TURISM FELIX SA

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. TURISM FELIX S.A

A. Elemente de identificare

a) Denumire: S.C. TURISM FELIX S.A.;

b) Adresa: Loc. Băile Felix, Com. Sânmartin , jud. Bihor;

c) Nr. de înregistrare ORC: J08/132/1991;

d) Cod de identificare fiscala: 108526;

e) Forma juridică: - Persoană juridică română;

- Societate pe acţiuni;

f) Durata de funcţionare: nelimitată.

B. Obiectul de activitate, amplasare, scurt istoric

Comform codului CAEN domeniul principal de activitate al firmei este HOTELURI. De asemenea pe langă serviciile de cazare societatea oferă şi servicii de alimentaţie publică, de tratament specializat, agrement şi divertismemt, activităţi de forare a apei termominerale şi activităîi de revânzare a utilităţilor către alţi consumatori, persoane fizice sau juridice.

S.C. TURISM FELIX S.A i-şi desfasoară activitatea în staţiunea balneo-climaterică Băile Felix, localizată în partea de Nord-vest a României, la 9 km de Municipiul Oradea şi la 20 km de graniţa cu Ungaria. Statiunea este situată în Câmpia Crişurilor, într-o zonă colinară cu păduri de fag şi de stejar, la o altitudine de 140 de metri, Băile Felix concentrează toate atributele unei adevărate staţiuni balneo-climaterice, fiind cea mai mare astfel de staţiune din România.

În 1221 apare prima mărturie documentară asupra Băilor Felix, denumite Termae Varadiensis sau Băile Oradiei. În perioada 1700 – 1721 Felix Heldres descoperă în această zonă izvorul termal numit „Izvorul Felix”. Numele acestuia s-a generalizat cu timpul pentru toată staţiunea. În acea perioadă tratamentul se efectua în bazine despărţite printr-un zid, căptuşite cu piatră şi acoperite. În anul 1731 se face prima analiză a apelor termale cunoscute până azi pentru proprietăţile lor terapeutice şi curative. În perioada 1744 – 1772 s-a dat în folosinţă Hotelul Felix, construindu-se şi o clădire care dispunea de câteva camere de cazare, pavilioane pentru bolnavii veniţi la tratament şi un bazin pentru cei cu boli contagioase. În anul 1885 s-a realizat primul foraj modern asupra Izvorului Balint. La Expoziţia Mondială de la Paris din 1896 apelor termale din Băile Felix li se acordă medalia de aur şi diploma de onoare.

La sfârşitul secolului XIX-lea şi începutul secolului XX, staţiunea Băile Felix cunoaşte o dezvoltare deosebită construindu-se hotelul Europa, trei bazine din bârne de lemn, hotelul America (Pavilionul IV), baia America (două bazine), hotelul Victor (Pavilionul I), hotelul Manzhert (Pavilionul III) şi Ştrandul cu Turnuleţe ( Piscina Apollo).

În perioada 1962 – 1985 staţiunea Felix s-a extins şi s-a modernizat, datorită practicării unui turism de masă, cererilor în creştere pentru cura balneară şi sporirii debitelor de apă termală obţinute prin mai multe forări. Toate acestea au condus la creşterea capacităţilor de cazare şi tratament prin construirea majorităţii hotelurilor prezente azi în staţiunea Felix.

C. Obiectivele strategice ale societaţii, mijloace si tehnici de realizare a acestora.

Conform strategiei propuse de către Consiliu de Administraţie s-au fixat următoarele obiectivele pe termen lung şi mediu:

- creşterea cotei de piaţă;

- schimbarea structurii clienţilor în sensul creşterii numărului de turişti în capacităţile de 3 stele

- atragerea şi fidelizarea de noi clienţi pentru capacităţile de 3 stele

- atragerea unui număr mai mare de turişti străini

- formarea segmentului de piaţă pentru 4 stele

- formarea unui nou segment de piaţă pentru turismul balnear în capacităţile de 2 stele (înlocuirea turismului asistat CNPAS)

- creşterea ponderii turismului de afaceri

- creşterea ofertelor speciale în perioadele de extrasezon în vederea contracarării efectelor sezonalităţii.

Obiectivele pe termen scurt (curente) urmărite au fost:

- restructurarea managerială

- reorganizarea societăţii pe zone de clasificare, ca urmare a modernizării capacităţilor de cazare existente

- modernizarea hotelurilor

- contracararea efectelor sezonalităţii (creşterea gradului de ocupare în extrasezon)

- creşterea profitului, atât prin mobilizarea rezervelor interne, cât şi prin ridicarea calităţii serviciilor oferite

- realizarea unei emisiuni de acţiuni prin Ofertă Publică Primară, conform împuternicirii Consiliului de Administraţie de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

Raportându-se la obiectivele şi priorităţile asumate, conducerea a stabilit mijloacele şi tehnicile de a le realiza, după cum urmează:

- s-a făcut o evaluare a echipei manageriale, în urma căreia s-a format o nouă echipă de directori executivi, prin aducerea pentru funcţia de Director Economic a doamnei Rodica Ungur (noiembrie 2005), pentru funcţia de Director Tehnic a domnului Florian Lazăr (noiembrie 2005), iar pentru funcţia de Director Medical a domnului Mircea Tărău (aprilie 2006).

- SC TURISM FELIX SA se află în plin proces de reorganizare pe zone de clasificare, ca urmare a modernizării complexelor turistice existente, a capacităţilor de agrement (ştranduri) şi a perspectivelor de realizare a unui complex de 5 stele. Valoarea totală a investiţiilor realizate în anul 2006 a fost de 28.004.561 lei, din care la Complexul Internaţional 22.803.035 lei.

- pentru creşterea gradului de ocupare în extrasezon şi sezonul intermediar s-a intensificat procesul de dezvoltare a produselor turistice noi: turismul de conferinţă (de afaceri), în principal în hotelurile de trei stele şi oferta specială proprie în hotelurile de două stele.

- cota de piaţă a SC TURISM FELIX SA în activitatea turistică balneară din România plasează societatea pe poziţia de lider în cadrul turismului internaţional pentru sănătate şi pe un loc fruntaş în cadrul turismul intern. Societatea îşi propune consolidarea poziţiei de lider având în vedere creşterea şi înăsprirea concurenţei pe piaţa turistică. Astfel, în anul 2005, deţinea o cotă de 10,8% pe piaţa turismului balnear din România, iar în cazul numărului de turişti străini această cotă era de 18,9%. În ceea ce priveşte înnoptările (zilele-turist), societatea deţinea în anul 2005 o cotă de 8,6% pe piaţa turismului balnear din România, iar în cazul turiştilor străini 26,6%. Cotele de piaţă sunt calculate pe baza datelor statistice disponibile, furnizate de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Turism şi de Institutul Naţional de Statistică. Conform estimărilor Direcţiei Marketing a societăţii, aceste poziţii sunt păstrate pentru perioada ianuarie-decembrie 2006.

Preview document

Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 1
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 2
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 3
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 4
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 5
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 6
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 7
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 8
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 9
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 10
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 11
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 12
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 13
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 14
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 15
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 16
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 17
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 18
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 19
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 20
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 21
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 22
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 23
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 24
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 25
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 26
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 27
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 28
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 29
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 30
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 31
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 32
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 33
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 34
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 35
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 36
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 37
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 38
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 39
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 40
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 41
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 42
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 43
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 44
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 45
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 46
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 47
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 48
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 49
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 50
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 51
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 52
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 53
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 54
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 55
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 56
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 57
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 58
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 59
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 60
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 61
Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA.doc

Alții au mai descărcat și

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Diagnosticul rentabilității și riscului la Compexit Trading SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare işi propune sa analizeze diagnosticul financiar al rentabilităţii şi riscului la Compexit Trading SRL Cluj Napoca....

Politici manageriale de creștere a rentabilității

INTRODUCERE Managementul performant al unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential necesita adoptarea unor...

Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții

CAPITOLUL 1 INVESTIŢIA 1.1 Conceptul de investiţii. Definiţie și consideraţii generale Noţiunea de investiţie reprezintă o categorie financiară...

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

INTRODUCERE Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau...

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumirea : S.C. ALFAR S.A. Arad; 2. Sediul social: C. Zimandului, nr. 3, Arad; 3. Telefon/fax: 057/234512 4....

Analiza profitabilității și rentabilității firmei Coca Cola Timiș

CAPITOLUL 1. REZULTATUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Definire şi delimitări ale noţiunii În literatura de specialitate profitul, în sens...

Te-ar putea interesa și

Strategia Dezvoltării Turismului balneo-climateric în România

România este o ţară binecuvântată de Dumnezeu cu cele mai variate şi pitoreşti forme de relief: mare, fluviu, delta, munţi, dealuri şi podişuri,...

Strategii de Dezvoltare in Statiunea Baile Govora

Turismul este un domeniu de activitate cu un profil complex, reunind un ansamblu de servicii şi bunuri proprii mai multor sectoare, fiind punctul...

Directii de Dezvoltare a Turismului in Romania

INTRODUCERE Predicţiile pentru următoarele decenii şi strategiile cu caracter prospectiv, indiferent de ce zona a globului este vorba, arată că...

Strategia de Dezvoltare și Diagnosticul Financiar

CAPITOLUL I FINANŢELE FIRMELOR, COMPONENTĂ A SISTEMULUI FINANCIAR Finanţele au apărut pe scena vieţii social-economice, pe fondul dezvoltării...

Turismul Montan în România

CAPITOLUL I TURISMUL – ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ Turismul reprezintă astăzi, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate,...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii SC Turism Felix SA

CAPITOLUL I: Prezentarea generală a întreprinderii TURISM FELIX 1.1. Cadrul general de organizare și de desfășurare a activității A. Obiect de...

Hotel internațional Băile Felix

Introducere Serviciile oferite turiştilor la locul de petrecere a vacanţei reprezintă componenta cea mai importantă a activităţii turistice. Ele...

Zone Balneare Euroregiunea Bihor

Zone balneare intre traditie si noutate in Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar. Implementarea strategiei 1. Managementul strategic – viziune generala...

Ai nevoie de altceva?