Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan

Proiect
8.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 19791
Mărime: 145.80KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

CAP.I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA

FATA DE PIATA

1.1.Infintarea si statutul juridic pag1

1.2 Elemente de identificare si caracterizare pag2

1.3.Scurt istoric pag2

1.4.Ramura si obiectul de activitate pag3

1.5.Piata si clientii pag5

1.6.Structura organizatorica pag6

1.7.Patrimoniu societatii comerciale pag8

1.8.Rezultatele economico-financiare pag9

CAP.II.BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE EVALUARII

INTREPRINDERII

2.1.Valoarea interprinderii Si evaluarea- pag11

2.2.Categorii de valoare asociate intreprinderii- pag13

2.2.1.Valoarea de piata- pag13

2.2.2.Valoarea patrimoniala si valoarea prin flux- pag14

2.2.2.1.Valoarea patrimoniala- pag16

2.2.2.2.Valoarea financiar prin flux- pag17

2.2.2.3.Valoarea economica prin flux- pag19

2.3.Valoarea elementelor necorporale ale intreprinderii- pag20

2.3.1.Valoarea fondului comercial- pag20

2.3.2.Valoarea de Good-Will- pag21

2.4.Relatia fundamentala a valorii intreprinderii- pag22

2.5.Etapele evaluarii intreprinderii- pag23

2.5.1.Definirea actiunii- pag25

2.5.2.Cunoasterea generala a intreprinderii- pag27

2.5.3.Diagnosticul general- pag30

2.5.4.Diagnosticul contabil si general- pag32

2.5.5.Examinarea prevederilor pentru anii viitori- pag33

2.5.6.Alegerea metodelor de evaluare,a variabilelor si a parametrilor- pag34

2.5.7.Aplicarea relatilor de calcul si conturarea concluzilor- pag36

2.6.Prezentarea generala a metodelor de evaluare a intreprinderii- pag37

2.6.1.Modelul de evaluare patrimonial- pag39

2.6.1.1.Fundamentele modelului- pag39

2.6.1.2.Calculul valorii patrimoniale a intrepr. utilizând inform. contabile- pag40

2.6.2.Modele de evaluare a intreprinderii bazate pe capitalizarea rezultatului- pag43

2.6.2.1.Modelul de evaluare bazat pe actualizarea dividentelor pag43

2.6.2.2.Modelul de evaluare bazat pe actualizarea profiturilor nete pag44

2.6.2.3.Modele de evaluare bazate pe actualizarea fluxurilor de numerar .pag45

2.6.3.Modele de evaluare cu partajarea viitorului pag49

2.6.3.1.Fundamentele modelelor pag49

2.6.3.2.Modele de evaluare bazate pe ratele de Good-Will pag50

2.6.3.2.1.Modelele Uniunii Europene a Expertilor Contabili (UEC) . pag50

2.6.3.2.2.Modelul anglo-saxon pag51

2.6.3.3.Modelul de evaluare bazat pe capitalul permanent necesar exploatarii .pag51

2.6.3.4.Alte modele de evaluare cu partajarea viitorului pag52

2.6.3.4.1.Modelul practicienilor pag52

2.6.3.4.2.Modelul direct (german) pag53

2.6.3.4.3.Modelul achizi;iei rezultatelor anuale pag53

2.6.3.4.4.Modelul ratei cu risc si al ratei fara risc pag54

CAP.III ANALIZA DIAGNOSTIC IN VEDEREA EVALUARII

3.1.Diagnosticul juridic pag55

3.2.Diagnosticul comercial si de productie pag62

3.3.Diagnosticul resurselor umane pag69

3.4.Diagnosticul tehnic (industrial) pag72

3.5.Diagnosticul financiar-contabil pag80

3.6.Sinteza diagnosticului pag85

CAP. IV APLICAREA MODELELOR DE EVALUARE PENTRU

S.C.CILINDRUL S.A. CALAN

4.1.Evaluarea patrimoniala pag87

4.2.Evaluarea intreprinderii prin flux pag91

4.3.Evaluarea mixta pag93

CAP.V CONCLUZII PRIVIND EVALUAREA “S.C. CILINDRUL

S.A. CALAN”

Extras din document

CAP. I.

DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE

SI POZITIA FATA DE PIATA

1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC

Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A. CALAN s-a înfiintat în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a Hotarârii Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor S.C SIDERMET S.A. CALAN din data de 16.02.1998, prin divizarea partiala a S.C SIDERMET S.A. CALAN.

S.C CILINDRUL S.A. este o persoana juridica româna, având forma juridica de societate pe actiuni, înregistrata în Registrul Comertului sub

nr. J 20/199/1998 si la Ministerul Finantelor ca platitoare de T.V.A având codul fiscal R 10380993. Societatea nu a efectuat preschimbarea certificatului de înmatriculare si nu detine Codul Unic de Înregistrare.

Statutul societatii este conform prevederilor legii, toate modificarile la acesta fiind stipulate in cereri de mentiuni înregistrate în Registrul Comertului.

Societatea S.C CILINDRUL S.A. CALAN are ca activitate principala fabricarea cilindrilor de laminor, conform contractelor încheiate cu societati comerciale beneficiare.

1.2. ELEMENTE DE IDENTIFICARE SI CARACTERIZARE

Denumirea S.C. CILINDRUL S.A. CALAN

Sediul social: Loc. Calan, str. Furnalistului nr. 17, jud. Hunedoara

Telefon / Fax: Tel. 0254/731641, 0254/730560

Fax: 0254/731461

Forma juridica de organizare: Societate comerciala pe actiuni, persoana juridica româna.

Documentul în baza caruia s-a constituit: Hotarârea Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor S.C. Sidermet S.A. Calan din data de 16.02.1998

Cod Fiscal: R 10380993

Nr. de ordine în Registrul Comertului: J20/199/1998

Capital social: - la constituire - la 31.07.2002 9.568.575.000 lei

10.154.675.000 lei

Numar de salariati la 31.12.2004 138

Cifra de afaceri la 31.12.2003 Cifra de afaceri la 31.12.2004 76.879.933 mii lei

84.871.313 mii lei

Profit (pierdere) la 31.12.2003 Profit (pierdere) la 31.12.2004 - 3.297.056 mii lei

-16.865.971 mii lei

1.3. SCURT ISTORIC

Societatea S.C CILINDRUL S.A CALAN, cu sediul in localitatea CALAN, str. Furnalistului nr.17, judetul Hunedoara, infiintata prin divizarea S.C SIDERMET S.A. CALAN in anul 1998, este producatoare de cilindri de laminor, metale feroase sub forme primare, blocuri, placi, turnare metale neferoase in forma finita sau nefinita pentru industria metalurgica, a moraritului si panificatiei, fabricare utilaje pentru metalurgie, industie chimica si altele.

Obiectul principal de activitate îl constituie conform statutului, fabricarea fontei.

Societatea S.C CILINDRUL S.A. CALAN are un capital social initial de 9.568.575.000 lei, respectiv 382.743 actiuni cu o valoare nominala de 25.000 lei, actionari fiind F.P.S. care detinea 97,5% din actiuni si persoane fizice cu 2,5% din actiuni.

În anul 1999, astfel cum rezulta din certificatul de inscriere mentiuni emis de Oficiul Registrului Comertului nr.752/03.03.1999, capitalul social a fost majorat la 10.154.675.000 lei, modificându-se numarul actiunilor la 406.187, valoarea nominala ramânând neschimbata.

Prin H.G. 875/12.10.2000, actiunile detinute de F.P.S. sunt transferate la Ministerul Finantelor Publice.

La data de 31.07.2004,structura actionarului societatii era urmatoarea:

- A.P.A.P.S. cu 97,5% din capitalul social, respectiv 9.901.625.000 lei, reprezentand 396.065 actiuni a câte 25.000 lei fiecare;

- PERSOANE FIZICE 2,5%,respectiv 253.050.000 lei, reprezentând 10.122 actiuni a câte 25.000 lei fiecare.

Preview document

Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 1
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 2
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 3
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 4
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 5
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 6
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 7
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 8
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 9
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 10
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 11
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 12
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 13
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 14
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 15
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 16
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 17
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 18
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 19
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 20
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 21
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 22
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 23
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 24
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 25
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 26
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 27
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 28
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 29
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 30
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 31
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 32
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 33
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 34
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 35
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 36
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 37
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 38
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 39
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 40
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 41
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 42
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 43
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 44
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 45
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 46
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 47
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 48
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 49
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 50
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 51
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 52
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 53
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 54
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 55
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 56
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 57
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 58
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 59
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 60
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 61
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 62
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 63
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 64
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 65
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 66
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 67
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 68
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 69
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 70
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 71
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 72
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 73
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 74
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 75
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 76
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 77
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 78
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 79
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 80
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 81
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 82
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 83
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 84
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 85
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 86
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 87
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 88
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 89
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 90
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 91
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 92
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 93
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 94
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 95
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 96
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 97
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 98
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 99
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 100
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 101
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 102
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 103
Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan
    • Analiza_diagnostic_si_evaluarea_intreprinderii_SC_Cilindru_SA.doc
    • cuprins_proiect.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza, diagnosticul și evaluarea întreprinderii Rent a Car SRL

Capitolul 1: Prezentarea societatii Rent a car SRL 1.1 Informatii generale despre societate 1.1.1 Elemente de identificare 1. Denumirea:...

Rationalizarea Activitatii de Aprovizionare cu Marfuri Materii Prime si Materiale la SC Golden Kebab SRL

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE CU MARFURI, MATERII PRIME SI MATERIALE Activitatea de aprovizionare este...

Diagnosticul Firmei SC Polltec SA

CAPITOLUL 1 1.1 Diagnosticul strategic 1.1.1Abordări conceptuale Necesitatea diagnosticului strategic reiese din raţiunea de a fi a entităţii....

Raport de Evaluare - SC Sima SRL

PREZENTAREA S.C. SIMA S.R.L. Scurt istoric Societatea comerciala SIMA S.R.L. a fost infiintata prin Hotararea judecatoreasca nr. Structura...

Evaluarea Societatii SC Iris SRL prin Abordarea pe Baza de Active

1. Rezumat SC IRIS SRL cu sediul în BUCURESTI, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/409/2002, cod fiscal nr. RO 14602618, cu sediul...

Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Evaluarea Intreprinderii - SC Izomat SA

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A S.C. IZOMAT S.A. Societatea comerciala IZOMAT S.A. a fost infiintata in anul 1990,pentru a produce si...

Ai nevoie de altceva?