Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 10137
Mărime: 395.89KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MITU NARCIS
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Capitolul 1

1. Împrumuturile de stat 1

Capitolul 2

2. Împrumuturile de stat interne 4

2.1. Trăsăturile împrumuturilor de stat interne 4

2.2. Tipuri de împrumuturi publice interne 5

2.3. Garanțiile de stat pentru împrumuturile interne 6

Capitolul 3

3. Împrumuturile de stat externe 7

3.1. Împrumuturile externe contractate de către autorități ale administrației publice centrale 7

3.2. Împrumuturile externe contractate de către autorități ale administrației publice locale 12

3.3. Împrumuturile externe garantate de stat 12

3.3.1. Împrumuturile externe garantate de către autorități ale administrației publice centrale 12

3.3.2. Împrumuturile externe garantate de către autorităţi ale administraţiei publice locale 17

Capitolul 4

4. Datoria publică 18

Bibliografie 26

Extras din document

1. Împrumuturile de stat

Împrumuturile de stat reprezintă obligaţiile generate de contractele de pe piaţa financiară internă şi/sau internaţională prin care statul, în calitate de împrumutat, obţine fonduri financiare de la o persoană fizică sau juridică creditoare şi se angajează să le ramburseze, împreună cu dobânda şi cu alte costuri, într-o perioadă specificată. Aceste obligaţii sunt rezultatul atât a împrumuturilor contractate direct de către stat, cât şi a împrumuturilor garantate de stat. În același timp, împrumutul de stat este un instrument financiar folosit de stat pentru a repartiza, între generațiile prezente și cele viitoare, sarcinile rezultate dintr-o cheltuială publică prea mare, care nu poate fi acoperită prin impozite și taxele curente sau prin alte resurse ordinare ale bugetului de stat.

Împrumuturile de stat sunt venituri extraordinare la care se recurge în caz de dezechilibru bugetar, adică atunci când veniturile ordinare sunt insuficiente pentru a face față cheltuielilor, precum și din necesități de trezorerie, respectiv se ivesc unele goluri temporare de resurse bugetare.

Împrumuturile contractate de către autoritățile publice pot avea diferite destinații, cum sunt: acoperirea cheltuielilor publice de interes național pentru obiective de investiții productive care nu se pot finanța din resursele bugetare curente; restructurarea economiei naționale; investirea în bunuri de folosință îndelungată; dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii; întreținerea și funcționarea serviciilor publice scadente; refinanțarea datoriei publice; achiziționarea de mijloace fixe, materii prime și resurse energetice; asigurarea ordinii interne; rambursarea datoriei publice; susținerea balanței de plăți externe; acoperirea deficitelor bugetare; finanțarea cerințelor pe termen scurt ale bugetului de stat. împrumuturile mai pot fi contractate de stat pentru: pregatirea și ducerea războaielor, reconstrucția postbelică a țării; refacerea economiei distruse de calmități ale naturii; înlăturarea urmărilor unor crize economice.

Sumele se împrumută de pe piata financiară. Împrumuturile de stat au la baza solvabilitatea statului. Întreaga activitate referitoare la contractarea și garantarea de împrumuturi interne și externe rambursabile pe termen mediu sau lung și gestionarea datoriei publice se exercită de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor. În limta sumei aprobate de Parlament, Guvernul poate contracta împrumuturi de stat de pe piața financiară internă de la persoanele juridice și fizice, în vederea asigurării resurselor bănești necesare.

În Romania și alte țări, împrumuturile de stat se realizează prin emisiuni de valori mobiliare, cum sunt: obligațiuni, bonuri de tezaur, titluri de rentă sau alte înscrisuri de stat, vânzarea și răscumpărarea acestora, precum și plata dobânzilor și a altor speze aferente se fac direct de către Ministerul Finanțelor sau prin intermediul altor instituții financiare specializate, care dobândesc calitatea de agent al statului, pe baza convențiilor încheiate. Valorile mobiliare care reprezintă împrumuturi de stat se plasează prin subscripție publică ori prin alte procedee tehnice specifice, adecvate.

Datoria publica interna se gestionează de către Ministerul Finanțelor și constă în contractarea împrumuturilor de stat, organizarea și ținerea evidenței prin conturi specifice, rambursarea datoriei publice, calculul și plata dobânzii, comisionale și spezele datorate, precum și în efectuarea altor operațiuni specifice.

La aprecierea folosirii unui împrumut de stat trebuie avut în vedere scopul pentru care se emit, condițiile emisiunii lui, precum și consecințele asupra vieții social-economice, asupra producerii și repartiției bunurilor și, în mod deosebit, efectele asupra categoriilor sociale ale căror venituri provin din muncă.

În caz de deficit bugetar, statul poate recurge la împrumuturi pe piața internă sau externă. Dacă deficitul este mare, statul poate recurge și la resurse ale Băncii Naționale, care emite bani fără acoperire. Împrumuturile contractate de la Banca Naționala sunt formal rambursabile. Astfel de împrumuturi se rambursează din excedentul bugetar sau din contractarea altor împrumuturi de la diferite personae fizice și juridice. De regulă, împrumuturile vechi se sting prin contractarea de noi împrumuturi de la Banca Națională, ceea ce nu conduce la redresarea circulației bănești.

Împrumutul de stat prezintă următoarele trăsături caracteristice:

1. împrumutul de stat are caracter contractual. Spre deosebire de impozit, care constituie o prelevare obligatorie, stabilită în mod unilateral de către stat în sarcina unei persoane fizice sau juridice, împrumutul exprimă acordul de voinţă al părţilor. Aici se cuvine o precizare: condiţiile de emisiune şi de rambursare a împrumutului, forma şi mărimea venitului pe care îl asigură, precum şi alte eventuale avantaje acordate împrumutătorilor se stabilesc de organele de decizie competente ale statului, fără consultarea prealabilă a subscriitorilor potenţiali. Persoanele interesate pot să accepte sau să refuze în bloc condiţiile stabilite de stat, dar nu pot pretinde să li se asigure un tratament preferenţial faţă de ceilalţi subscriitori.

De regulă, împrumuturile de stat au la bază principiul facultativităţii. Istoria a cunoscut însă şi cazuri de împrumuturi forţate, când subscrierea nu a fost lăsată la latitudinea subscriitorilor, ci a avut un caracter obligatoriu. La împrumuturi forţate un stat recurge în împrejurări excepţionale, şi anume atunci când independenţa naţională, integritatea teritorială a statului sau cuceririle sociale ale poporului au fost lichidate sau sunt grav ameninţate.

Sunt cunoscute şi cazuri de împrumuturi contractate de stat pentru pregătirea şi ducerea de războaie, reconstrucţia postbelică a ţării, refacerea economiei distruse de calamităţi naturale, înlăturarea urmărilor unor crize economice de mare amploare etc., când libertatea de acţiune a subscriitorilor este mult îngrădită prin măsurile luate de autorităţile publice. Întrucât condiţiile de emisiune şi de rambursare a unor asemenea împrumuturi sunt mai puţin atractive decât în împrejurări normale, pentru plasarea acestora se desfăşoară o amplă acţiune de popularizare: se evidenţiază faptul că obiectivele prevăzute a se finanţa pe cale de împrumut sunt de interes naţional, iar subscrierea la împrumut constituie o datorie patriotică a fiecărui cetăţean. Uneori subscriitorii sunt puşi în situaţia de a alege între un impozit forfetar extraordinar, având caracter definitiv şi nerambursabil, şi un împrumut de stat rambursabil şi cu o dobândă sub nivelul pieţei.

2. împrumutul are un caracter rambursabil. Ca mijloc de procurare a resurselor băneşti de care statul are nevoie, împrumutul se caracterizează prin aceea că se restituie, la termenul fixat, persoanelor fizice şi juridice care l-au acordat, spre deosebire de impozit, care constituie o prelevare, la dispoziţia statului, definitivă şi nerambursabilă.

Preview document

Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 1
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 2
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 3
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 4
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 5
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 6
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 7
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 8
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 9
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 10
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 11
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 12
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 13
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 14
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 15
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 16
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 17
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 18
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 19
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 20
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 21
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 22
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 23
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 24
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 25
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 26
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 27
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 28
Analiza Dinamicii Împrumuturilor Interne și Externe ale Statului - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Analiza Dinamicii Imprumuturilor Interne si Externe ale Statului.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea și analiza riscului de țară

Accentul acestei analize cade pe riscul de ţară, componentă de bază a riscului general în afacerile internaţionale. Pentru reuşita în afaceri,...

Finanțarea nemonetară a deficitului bugetar

I.Deficitul public-concepte si caracteristici Deficitele bugetare au devenit, in societatea moderna, un fenomen cvasiobisnuit, pe fundalul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Împrumuturile de Stat

Capitolul 1. Împrumuturile de stat 1.1. Continutul economic al creditului public 1.1.1 Împrumuturile de stat: trasaturi caracteristice În...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Formarea și implicațiile datoriei publice

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A DATORIEI PUBLICE 1.1 Conceptul de datorie publică şi formele sale Dintotdeauna nevoile financiare ale...

Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale

1. BUGETELE LOCALE 1.1. LOCUL BUGETELOR LOCALE ÎN CADRUL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT. STRUCTURA SISTEMULUI NOSTRU BUGETAR Pentru a aprecia locul...

Analiza Statistică a Mutațiilor Structurale în Comerțul Exterior al României cu Țările Uniunii Europene

PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL PE PLAN MONDIAL Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă că, peste tot în lume,...

Bugetul de stat

Capitolul 1: Consideratii generale privind bugetul public 1.1. Conceptul de buget public Din punct de vedere al continutului , bugetul public...

Analiza bugetului local Pitești

Cap I. Prezentarea orasului 1.1 Cadrul natural Municipiul Pitesti, resedinta a judetului Arges, este situat in partea central-sudica a Romaniei,...

Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019

INTRODUCERE În cadrul acestei lucrari voi aborda tema sistemului de venituri publice ale Romaniei, perioada analizată fiind 2014-2019. Se vor...

Evoluția și dinamica cheltuielilor publice

I N T R O D U C E R E Bugetul public constituie veriga centrală a sistemului financiar al oricărei ţări, fiind expresia unui tip specific de...

Structura resurselor financiare publice și factorii de influență asupra formării lor - în plan mondial, în România

1. Caracterizarea generală a sistemului resurselor financiare publice Resursele reprezintă elementele bogăţiei unei naţiuni şi se prezinta sub...

Ai nevoie de altceva?