Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 19870
Mărime: 416.72KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Varlanuta Florina
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Finanţe şi Bănci

Cuprins

CAP 1 Prezentarea SC LACTA PROD S.A.

1.1.Particularitati ale sectorului productiei de lapte 4

1.2.Prezentarea generala S.C.LACTA PROD S.A 5

1.2.1. Structura organizatorica a SC LACTA PROD SA 8

1.2.1.1. Organigrama SC LACTA PROD SA 8

1.2.1.2 Fluxurile informationale intre departamente 8

1.3.Prezentarea pe scurt a principalelor produse şi servicii executate 11

1.3.1. Sortimentul produselor lactate ale SC LACTA PROD SA 11

1.4.Micromediul S.C LACTA PORD S.A 13

CAP 2 Analiza statica a echilibrului financiar

2.1 Conceptul de analiza economico-financiara 16

2.2 Analiza de ansamblu a situaţiei financiar-patrimoniale la S.C.LACTA PROD S.A 17

2.2.1 Analiza ratelor de structura ale bilanţului patrimonial 20

2.2.1.1 Ratele de structura ale activului 20

2.2.1.2 Ratele de structura ale pasivului 22

2.3 Bilanţul financiar al S.C.LACTA PROD S.A 24

2.4 Analiza echilibrului financiar prin indicatori de natura Fondului de rulment, Necesarului de fond de rulment, Trezoreriei neta, Activului net contabil 24

2.4.1 Situaţia neta 25

2.4.2 Fondul de rulment 26

2.4.3 Necesarul de fond de rulment 31

2.4.4 Trezoreria neta 33

2.5 Analiza echilibrului financiar la S.C.LACTA PROD S.A pe baza ratelor 36

2.5.1 Analiza lichiditatii si solvabilitatii S.C.LACTA PROD S.A 36

2.5.2 Analiza ratelor de finanţare 40

CAP 3 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante şi rolul jucat de aceasta in realizarea echilibrului financiar al SC LACTA PROD S.A

3.1 Analiza vitezei de rotatie al SC LACTA PROD S.A

3.1.1. Analiza factorială a vitezei de rotaţie a activelor circulante pe 2005-2006 45

3.1.1.1.Influenţa modificării CA asupra vitezei de rotaţie a activelor circulante 45

3.1.1.2 Influenţa modificării AC asupra vitezei de rotaţie a activelor circulante 46

3.1.2 Analiza factorială a vitezei de rotaţie a activelor circulante pe 2006-2007 47

3.2.1.1 Influenţa modificării CA asupra vitezei de rotaţie a activelor circulante 47

3.2.1.2 Influenţa modificării AC asupra vitezei de rotaţie a activelor circulante 48

3.2 Analiza creanţelor si obligaţiilor S.C LACTA PROD S.A. in sistemul echilibrului financiar 50

3.2.1 Intarzierile de plata acordate clientilor 50

3.2.2 Intarzierile de plata acordate furnizorilor 51

CAP 4 Analiza realizării echilibrului financiar al S.C.LACTA PROD S.A in dinamică

4.1 Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului funcţional 52

4.2 Analiza corelaţiei dintre FRNG, NFR şi TN 54

4.3 Analiza echilibrului financiar pe baza tabloului de finanţare 57

4.3.1 Calculul CAF pornind de la metoda deductivă 61

4.3.2 Tabloul de utilizări şi resurse 2005-2006 63

4.3.3 Tabloul de utilizări şi resurse 2006-2007 65

4.3.4 Tabloul fluxurilor de trezorerie 67

CAP 5 Analiza SWOT. Concluzii şi propuneri cu privire la realizarea echilibrului financiar la S.C.LACTA PROD S.A

5.1 Analiza SWOT 69

5.2 Concluzii şi propuneri cu privire la realizarea echilibrului financiar 73

Bibliografie 76

Anexe 78

Extras din document

CAP 1. Prezentarea S.C LACTA PROD S.A

1.1 Particularitåţi ale sectorului producției laptelui

În 2007, segmentul producției de lapte a crescut cu 19,4% faţă de 2006, iar în primele două luni ale anului 2008 creşterea a fost de 27,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007, conform datelor Institutului Naţional de Statistică

Cantitatea de lapte de vacå colectatå de la exploatații agricole şi centre de colectare de cåtre unitațile procesatoare a crescut in primele patru luni cu 3.127 tone (0,9%) fața de perioada similara anului trecut, la 345.059 tone, potrivit datelor Institutului Național de Statisticå.

Graficul evoluţiei pieţei lactatelor in perioada 2002-2008

An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Valoare (mld euro) 4,100 4,341 4,624 5,035 5,529 6,601 8,384

Creştere % - 5,9 6,5 8,9 9,8 19,4 27

1.2 Prezentarea generala S.C. Lacta Prod S.A

1.2.1 Denumire, inființare, capital

La data de 10.03.2000, dupa parcurgerea etapelor de inființare si întocmirea documentelor de mai jos prevazute de Legea nr 31/1990, Monitorul Oficial nr. 335/1997 se constituie SC LACTA PROD SA

SC LACTA PROD SA este o societate romånå, cu capital integral românesc, avand o duratå de funcționare nelimitatå. SC Lacta Prod SA are :

- Sediul in Bråila, pe B-dul Dorobanţilor 415, Brăila, 810031, județul Brăila

- Nr. de inregistrare la Registrul Comerțului J/40/3254/2000

- Cod fiscal nr. R3377337

- Banca Comerciala Românå Bråila

- Cont nr. 401004158000

SC LACTA PROD SA s-a format prin asocierea a 5 acționari care au subscris un capital social in valoare de 100.000 RON, divizat in 10.000 acțiuni, cu o valoare nominalå de 10 RON/acțiune. Fiecarui acționar ii revine un anumit procent din KS, procent care stabileşte drepturile si obligațiile fiecaruia ; astfel incât :

1. Mihai PETREA, domiciliat in Bråila, pe str. Paltinis nr. 3, a subscris si aportat un capital social in sumå de 25.000 RON.

2. Amariei Dumitru cu domiciliul in Bråila pe str. Nicolae Bålcescu nr.2, a subscris si aportat un capital social în valoare de 15.000 RON.

3. Iuga Liliana, domiciliatå in Bråila, pe str Lungå nr. 10, a subscris si aportat un capital social in sumå de 30.000 RON.

4. Lazår Vasile, domiciliat in Bråila, pe str. Putna nr. 11, a subscris si aportat 5.000 RON.

5. Sarmå Elena, domiciliatå in Bråila pe str. M.Sebastian nr. 9, a subscris si aportat un capital social in valoare de 25.000 RON

1.2.2. Obiectul de activitate

In urma hotårârii A.G.A., SC LACTA PROD S.A are ca obiect principal de activitate producția de lactate. Gama de produse semnificå grupul de produse înrudite prin destinația lor comunå în consum şi prin caracteristicile esențiale în ceea ce priveşte : materia primå folositå la obținerea lor şi tehnologia de fabricație aleaså. Gama de produse oferitå de SC LACTA PROD S.A este formatå din 3 linii de fabricație: lapte şi conserve din lapte, produse lactate si brânzeturi

Preview document

Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 1
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 2
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 3
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 4
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 5
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 6
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 7
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 8
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 9
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 10
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 11
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 12
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 13
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 14
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 15
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 16
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 17
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 18
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 19
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 20
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 21
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 22
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 23
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 24
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 25
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 26
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 27
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 28
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 29
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 30
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 31
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 32
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 33
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 34
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 35
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 36
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 37
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 38
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 39
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 40
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 41
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 42
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 43
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 44
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 45
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 46
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 47
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 48
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 49
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 50
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 51
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 52
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 53
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 54
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 55
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 56
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 57
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 58
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 59
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 60
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 61
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 62
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 63
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 64
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 65
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 66
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 67
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 68
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 69
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 70
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 71
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 72
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 73
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 74
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 75
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 76
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 77
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 78
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 79
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 80
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 81
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 82
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 83
Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Analiza Echilibrului Financiar la SC Lacta Prod SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Rentabilitatii - SC Lacta SA Giurgiu

1.Situatia economico – financiara si manageriala a SC Lacta SA 1.1. Prezentarea generala a SC Lacta SA Girugiu 1.1.1. Scurt istoric Societatea...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Rentabilitatii - SC Lacta SA Giurgiu

1.Situatia economico – financiara si manageriala a SC Lacta SA 1.1. Prezentarea generala a SC Lacta SA Girugiu 1.1.1. Scurt istoric Societatea...

Ai nevoie de altceva?