Analiza Economica

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Economica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 103 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pana Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Cap.I Bazele teoretico-metodologice 4
1.1.Necesitatea analizei ca metoda a cunoasterii 4
1.2.Continutul procesului de analiza economico-financiara 7
1.3.Pozitionarea analizei în mecanismul managerial 8
2. Factori care determina schimbari de stare în functiunea microsistemelor 9
3. Metode si tehnici ale analizei economico-financiara 10
3.1. Metode ale analizei calitative 11
3.2. Metode ale analizei cantitative 18
4. Analiza diagnostic: rolul în evaluarea si reglarea performantelor economico-financiare ale întreprindere 19
5. Sistemul de informatii – premisa a efectuarii analizei economice 24
6. Sisteme organizationale ale activitatii de analiza economico-financiara 26
7. Utilizatorii rezultatelor analizei economico-financiara a întreprindere 27
Cap.II Prezentarea societatii: 28
1. Analiza mediului economic 28
2. Diagnosticul juridic 31
3. Diagnosticul commercial 33
4. Diagnosticul organizarii conducerii personalului 40
5. Diagnosticul exploatarii 43
Cap. III Analiza cheltuielilor 44
1. Analiza cheltuielilor întreprindere 44
2. Analiza cheltuielilor de exploatare 47
3. Analiza cheltuielilor cu personalul 50
4. Analiza cheltuielilor materiale 52
Cap.IV Analiza patrimoniului firmei 55
1. Analiza ratelor de structura a activului 57
2. Analiza ratelor de structura a pasivului 61
3. Analiza fondului de rulment 65
4. Analiza lichiditatii si a solvabilitatii 71
5. Analiza echilibrului economico-financiar 75
6. Analiza gradului de îndatorare a firmei 77
Cap.V Analiza rentabilitatii si a contului de profit si pierderi 80
1. Indicatorii partiali ai rentabilitatii: rezultatul exploatarii, rezultatul financiar, rezultatul exceptional 81
2. Marja comerciala 85
3. Productia exercitiului 85
4. Valoarea adaugata 85
5. Capacitatea de autofinantare. Autofinantarea 87
6. Analiza corelatiei între indicatorii de rezultate 91
7. Rentabilitatea 92
Cap.VI Concluzii si propuneri 94
Anexe
Bibliografie

Extras din document

Introducere

Aceasta lucrare îsi propune o analiza asupra situatiei economice a firmei în vederea identificarii puctelor tari si slabe, care sunt cauzele care au determinat cresterea profitului sau scaderea acestuia, respectiv cea a volumului vânzarilor si a cheltuielilor.

Astfel vom putea constata care sunt posibilitatile firmei de-a poseda în viitor disponibilitati pentru efectuarea unor investitii în noi echipamente tehnologice care va asigura îmbunatatirea produselor si reducerea consumului de materii prime.

În prima parte a lucrarii sunt prezentate notiuni teoretice despre analiza economico-financiara, îndeosebi care sunt metodele si tehnicile utilizate, sursele de informatii necesare si potentiale utilizarii.

În cel de-al doilea capitol se face o prezentare a firmei pe baza unei analize asupra principalilor concurenti, furnizori, care sunt clienti fideli si volumul vânzarilor acesrtora la nivel de firma, precum si o analiza privind încadrarea personalului si dotarea tehnica.

În cel de-al treilea capitol se face o analiza a cheltuielilor de exploatare, de personal pentru a constata care a fost evolutia acestor indicatori pe perioada analizata, respectiv reducerea acestora în viitor.

Cel de-al patrulea capitol consta în analiza situatiei patrimoniale din punct de vedere al ratelor de structura a activelor si pasivelor, al lichiditatii si solvabilitatii, al echilibrului economico-financiar, al gradului de îndatorare a firmei pentru a constata care este capacitatea de a-si achita obligatiile.

În cel de-al cincilea capitol se analizeaza rentabilitatea pentru a constata modul în care a crescut profitul în raport cu cheltuielile, care a fost influenta asupra volumului de vânzari. Prin analiza capacitatii de autofinantare si ratelor de rentabilitate se poate constata daca firma are posibilitatea de a efectua investitii din surse proprii fara a apela la credite bancare si cât de eficient au fost utilizate pâna în prezent aceste credite.

În ultimul capitol se stabileste care este situatia economico-financiara a firmei si posibilitatile atât de remediere a efectelor negative, dar si de îmbunatatire a situatiei prezente.

Capitolul I Bazele teoretico – metodologice

Analiza economico-financiara este un instrument de supraveghere a activitatii si performantelor ei, inclusiv cu luarea în considerare a variabilelor probabile ale pietei.

Problemele principale vizând bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare sunt:

1. Analiza economico-financiara în mecanismele manageriale;

1.1. Necesitatea analizei ca metoda a cunoasterii;

1.2. Continutul procesului de analiza economico-financiara a întreprindere;

1.3. Pozitionarea analizei în mecanismul managerial;

2. Factorii care determina schimbarii de stare în functionarea microsistemelor;

3. Metode si tehnici ale analizei economico-financiare;

4. Analiza diagnostic: rolul în evaluarea si reglarea performantelor economico-financiare ale întreprindere;

5. Sistemul de informatii - premisa a efectuarii analizei economico-financiare;

6. Sisteme organizationale ale activitatii practice de analiza economico-financiara;

1. Bazele teoretico - metodologice

1.1. Necesitatea analizei ca metoda a cunoasterii.

Cunoasterea fenomenelor economice, a mecanismului formarii si manifestarilor necesita analiza acestora, care prin definitie înseamna descompunerea sau desfacerea unui obiect sau a unui fenomen în partile componente, în elementele sale simple.

Asadar, cu ajutorul analizei se cerceteaza lucrurile si fenomenele, se descopera structura lor interna, se stabilesc relatiile de cauzalitate si evident, legile formarii si desfasurarilor, fapt ce permite nu numai evaluarea starii la un moment dat, dar si miscarea în viitor ca urmare a tendintei, conditiilor noi, actiunii umane colective.

M.C.STARR sustine ca: “Analiza este procesul de desfacere a unei unitatii conceptuale în parti componente care pot fi mai usor examinate”. Acest lucru este valabil pentru fiecare stiinta în sensul ca nici una nu se poate dispersa de analiza ca metoda a cunoasterii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economica.doc

Alte informatii

Universitatea Pitesti