Analiza Economica - SC Oltchim SA

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Economica - SC Oltchim SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL I
PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALAE SC OLTCHIM SA
1.1 Informaţii generale
1.2 Scurt istoric
1.3 Valori şi Principii Sistem integrat de mediu
1.4 Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare
1.5 Piaţa OLTCHIM. Ponderea produselor. Analiza vînzărilor
1.6 Structura acţionariatului
1.7 Managementul
1.8 Situaţia financiar – contabilă
CAPITOLUL 2
EMISIUNEA ACTIUNILOR SI CRITERIILE DE FUNDAMENTARE A VALORII DE EMISIUNE 24
CAPITOLUL 3
INTRODUCEREA TITLURILOR IN BURSA
3.1 Capitalizarea bursieră
3.2 Venitul pe acţiune
3.3 Valoarea contabilă a acţiunii
3.4 Coeficientul multiplicator al acţiunii – PER
3.5 Dividendul adus de titlu
3.6 Randamentul dividendului
3.7 Rentabilitatea activelor
3.8 Rata rentabilitatii activelor
3.9 Randamentul capitalurilor
3.10.Randamentul acţiunilor 27
CAPITOLUL 4
STABILIREA CURSULUI DE ECHILIBRU PE BAZĂ RAPORTULUI DINTRE CERERE ŞI OFERTĂ
4.1 Indici oficiali ai BVB în perioada 01.04.2009 – 30.04.2009
4.2 Capitalizarea bursieră în perioada 01.04.2009 – 30.04.2009
CAPITOLUL 5
ANALIZA FUNDAMENTALĂ
5.1 Evaluarea acţiunilor , modălităţi de estimare
5.2 Modalităţi de estimare a valorii intrinseci; analiza tehnică :BET–C;BET–FI
5.3 Cursul bursier şi informaţia bursieră
5.4 Analiza grafică
CAPITOLUL 6
INDICI BURSIERI , SEMNIFICAŢIA BET
CAPITOLUL 7
Efecte ale cursului asupra poziţiei societăţii SC OLTCHIM SA pe piaţă
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Extras din document

Raportul de tranzacţionare a acţiunilor la bursa de valori SC OLTCHIM SA în perioada 01.04.2009 – 30.04.2009 ANEXA : 1 42

Structura personalului urmează să fie îmbunătăţită luându-se în considerare noile cerinţe cu privire la modernizarea procesului strategic pe termen scurt şi lung. Sistemul de administrare a personalului urmăreşte atestarea regulată, instruirea şi reinstruirea tuturor angajaţilor, formarea şi menţinerea unui nucleu de personal calificat pentru dezvoltarea profesională şi instruirea în profesii care permite oportunităţi atractive de carieră. Echipa de conducere de la Oltchim este compusă din profesionişti de cel mai înalt nivel care posedă o experienţă îndelungată şi solidă în industria chimică.

Gradul de sindicalizare al forţei de muncă este de 82%.

Nu au fost inregistrate conflicte de muncă între conducerea societăţii si angajaţii săi.

Compania acordă o atenţie sporită relaţiilor dintre conducere şi sindicat pentru a asigura menţinerea unui climat de muncă adecvat în contextul angajator – sindicat; identificarea şi discutarea problemelor în vederea evitării unor potenţiale conflicte sociale şi de muncă, cooperarea eficientă în pregătirea şi implementarea programelor pentru îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de muncă pentru personal; negocierea contractului colectiv de muncă în conformitate cu reglementările legislative corespunzătoare.

Anual se negociază între patronat şi sindicat condiţiile contractuale pentru anul în curs,

condiţii menţionate în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de societate.

Rezultatele economico-financiare în mii lei :

- Profit net : -234.001

- Cifra de afaceri : 1.946.943

- Cheltuieli totale : 2.245.903

% din total cifra de afaceri

export 74

intern 26

- Export : 1.440.738

Actiunile societatii :

-Simbol bursier OLT

- Categorie de tranzacţionare : I

- Incluse in indicele BET : DA BET C

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti , categ.I Tipul este de acţiuni comune nominative, în forma valorilor mobiliare dematerializate, emise de SC OLTCHIM S.A.

Domeniu de activitate : Chimie

Obiectul de activitate : Producerea şi comercializarea produselor chimice de bază

1.2. Scurt istoric

OLTCHIM este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din România,

înfiinţată în anul 1966 sub denumirea de Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea, prin H.C.M. nr. 1046/26.05.1966. Lucrările de investiţii au început în luna iulie 1966. Prima instalaţie pusă în funcţiune a fost Instalaţia de Electroliză cu catod de mercur la data de 28 iulie 1968. În anul 1990, prin Hotărîrea de Guvern nr. 1213/20 noiembrie, în baza Legii nr. 15/1990, Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea a devenit societate comercială pe acţiuni, sub denumirea S.C. OLTCHIM S.A.

La amplasarea combinatului au fost luate in considerare următoarele avantaje:

- zona limitrofă Râmnicu Vâlcea bogată în zăcăminte: gaze, petrol, carbune, calcar, apă;

- existenţa in zona a unui depozit imens de sare, estimat a avea o rezervă pentru 100 ani (amplasat la 8 km distanţă de platforma chimică);

- achiziţionarea materiilor prime de la producători limitrofi (achiziţionarea etilenei şi propilenei se face de la Combinatul Petrochimic Arpechim-Piteşti, prin 2 conducte subterane de 60 km lungime);

- utilizarea rîului Olt, situat la o distanţa de 0,7 km, ca sursă de apă;

- centrala termică situată la o distanţă de 0,5 km ca sursă de energie termică;

- forţa de muncă calificată din zonă;

- acces la căile de comunicaţie rutiere şi ferate - avînd legatură cu toate frontierele şi porturile de la Dunăre şi Marea Neagră.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economica - SC Oltchim SA.doc