Analiza economico-financiară a unei societăți

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8124
Mărime: 66.00KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mironiuc Marilena

Cuprins

CAP. I PREZENTAREA SOCIETATII „CONREC S.A.” SI A MEDIULUI SAU EXTERN 3

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII „CONREC S.A.” 3

1.1.1. Date generale 3

1.1.2. Obiect de activitate 5

CAP. II DIAGNOSTICUL FINANCIAR-CONTABIL PROPRIU-ZIS 7

2.1 ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 7

2.1.1 Analiza structurii activului şi pasivului bilanţier după bilanţul contabil 7

2.1.2 Analiza echilibrului financiar prin sistemul de rate pe baza bilanţului contabil 9

2.1.3 Analiza echilibrului financiar prin indicatori în mărime absolută pe baza bilanţului contabil 12

2.1.4 Analiza echilibrului funcţional 14

2.2 ANALIZA PERFORMANŢELOR PRIN INDICATORI BURSIERI 17

2.3 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT 18

CAP. III RAPORTUL DE DIAGNOSTIC FINANCIAR - CONTABIL 21

3.1 INTRODUCERE 21

3.2 PREZENTAREA FAPTELOR CONSTATATE ÎN S.C. MOLDOCONSTRUCT S.A. 21

BIBLIOGRAFIE 28

Extras din document

Cap. I PREZENTAREA SOCIETATII „CONREC S.A.” SI A MEDIULUI SAU EXTERN

1.1. Prezentarea societatii „CONREC S.A.”

1.1.1. Date generale

• Forma juridică: Societate pe acţiuni

• Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J37/432/1991

• Cod fiscal: RO840784

• Sediul întreprinderii: str.1 Decembrie, nr.45, oraş Botoşani, judeţ Botoşani

• Conducerea executivă: Director General; Director Adjunct; Director Tehnic; Contabil-şef.

• Capital Social – Constituire:

• Capital social: 44.255.940 lei

• Mijloace fixe: 27.851.858 lei

• Mijloace circulante: 16.404.082 lei

Capitalul social subscris a fost în întregime în natură şi pus la dispoziţia societăţii prin contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni nr. 543/31 mai 1996, încheiat cu FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT, precum şi prin cupoane şi certificate de proprietate subscrise prin ofertă publică potrivit legii nr. 55/1995, conform procesului verbal din 02.10.1996 de predare – primire a REGISTRULUI ACŢIONARILOR, încheiat cu INSTITUTUL DE MANAGEMENT ŞI INFORMATICĂ Bucureşti.

• Capital Social – Actual:

Capital Social: 135.420 lei

Număr de acţiuni: 1.354.200 acţiuni

Valoare nominală: 0,1 lei/acţiune

Structura acţionariatului - ponderea cea mai importantă aparţine Directorului general şi anume 1,93%, restul acţiunilor fiind deţinute în procent mai mic de alte persoane fizice din interiorul şi exteriorul unităţii. Societatea are scop lucrativ, desfăşurându-şi activitatea în scopul obţinerii de profit.

Conducerea societăţii este structurată pe următoarele niveluri ierarhice (vezi organigrama din Anexa nr.1):

Nivelul I: Adunarea Generală a Acţionarilor;

Nivelul II: Consiliul de Administraţie, Director General;

Nivelul III: Conducerea Executivă;

Nivelul IV: Şefi de şantier / birouri.

În ceea ce priveşte structura organizatorică funcţională, Conrec S.A.Botoşani este structurată pe 8 compartimente, după cum urmează:

• Compartimentul financiar – contabil, cu următoarele activităţi: contabilitatea materialelor şi materiilor prime; contabilitatea mijloacelor fixe; evidenţa salariilor; încasări plăţi.

• Compartimentul aprovizionare, cu următoarele activităţi: achiziţii de materii prime şi materiale; încheierea de contracte cu furnizorii; transport de materii prime şi materiale utile.

• Compartimentul desfacere, cu următoarele activităţi: promovarea firmei pe piaţă; participarea la târguri şi expoziţii; încheierea de contracte cu clienţii.

• Compartimentul tehnic, cu următoarele activităţi: urmărirea lucrărilor; devize pentru licitaţii.

• Compartimentul personal, cu următoarele activităţi: încheiere contracte de muncă; selecţia şi încadrarea personalului; concedieri pentru nerespectarea termenilor contractelor de muncă; protecţia muncii.

• Compartimentul normare, cu următoarele activităţi: completarea foii de prezenţă; verificarea caietelor de pontaj; normarea muncii.

• Oficiul juridic, cu următoarele activităţi: urmărirea modificărilor legislative care pot afecta activitatea unităţii; reprezentarea unităţii în acţiuni litigioase.

• Casieria, cu următoarele activităţi: încasări în numerar de la clienţi; plăţi în numerar către furnizor; viramente către contul din bancă.

În ceea ce priveşte structura tehnică, Conrec S.A.deţine:

• un corp de clădire - unde se află sediul firmei şi toate birourile de unde este coordonată activitatea financiar-contabilă şi de producţie a unităţii. Această parte a unităţii nu este implicată în activitatea de producţie;

• o staţie de cale ferată - necesară descărcării de materii prime şi materiale achiziţionate de la furnizori. Este o linie de cale ferată care se află în proprietatea firmei, astfel încât permite descărcarea materiilor prime direct în baza de producţie;

• o bază de producţie proprie cu patru componente:

- staţia de betoane şi mortare – în această staţie, au loc mai multe tipuri de activităţi. În primul rând, aici au loc lucrări de laborator prin care este testată duritatea şi rezistenţa armăturilor şi a cărămizilor pe care firma le utilizează în cadrul procesului de producţie. De asemenea, aici are loc prelucrarea cimentului şi prundişului în scopul obţinerii betonului şi betonului armat şi stingerea şi pregătirea varului, necesare în construcţii;

Preview document

Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 1
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 2
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 3
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 4
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 5
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 6
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 7
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 8
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 9
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 10
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 11
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 12
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 13
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 14
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 15
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 16
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 17
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 18
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 19
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 20
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 21
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 22
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 23
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 24
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 25
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 26
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 27
Analiza economico-financiară a unei societăți - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara a unei Societati.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza situației economico-financiare SC Sălăjeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Analiza Economică

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 DEFINIREA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE În spaţiul...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Analiza economică financiară

Obiectivele cursului Analiza, în general, înseamnă o metodă de cercetare ce constă în descompunerea unui obiect sau fenomen în părţile componente...

Analiza economico-financiară

Studiul relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii economici poate fi extins prin efectuarea unor analize comparative menite sa furnizeze...

Te-ar putea interesa și

Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA

INTRODUCERE Moto: „Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară est bogată sau săracă” (RICHARD FARMER, ADVANCES...

Analiză diagnostic la SC Insula Mare a Brăilei

Termenul de analiza-diagnostic a fost preluat din medicina unde semnifica analiza simptomelor si determinarea cauzelor interne sau externe ale unor...

Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Metode de îmbunătățire a activității societății comerciale Onix Service Auto SRL

Capitolul I Notiuni generale despre întreprinderile mici si mijlocii 1.1 Notiunea de întreprindere mica si mijlocie România, la ora actuala,...

Analiza factorială a cifrei de afaceri

INTRODUCERE Fiecare întreprindere, în conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, indiferent de forma de proprietate, obiect de...

Analiză economică pe baza bilanțului - SC Confort SA Timișoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Contabilitate la SC Elbac SA Bacău

INTRODUCERE În România, tranziţia la economia de piaţă a impus şi impune o multitudine de măsuri şi acţiuni reformatoare în plan...

Ai nevoie de altceva?