Analiza economico-financiara - SC THR Marea Neagra SA

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza economico-financiara - SC THR Marea Neagra SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

I. ÎNTREPRINDEREA-CARACTERIZARE GENERALĂ

A. Scurt istoric

Denumirea societății comerciale: Turism, Hoteluri, Restaurante “Marea Neagră” S.A.

Sediul social: str. Lavrion nr. 29 Mangalia , județul Constanța

Numărul de telefon/ fax: 0241-75.24.52 / 0241-75.55.59

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2980547

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/696/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Capitalul social subscris și vărsat: 57.894.993,9 lei

Societatea comercială s-a înființat la data de 05.03.1991, având numele de S.C. Eforie S.A.. Societatea și-a schimbat denumirea din Eforie S.A. în THR Marea Neagră S.A. în anul 2005, conform Încheierii judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului Constantă numărul 2 10.687/24.01.2005, iar în cursul anului 2011, societatea și-a mutat sediul social în Mangalia, Str. Lavrion nr. 29, jud. Constanța.

Societatea a fost constituită prin transformarea unităților economice de stat în societăți comerciale, având constituit capitalul prin aport în natură cu active reprezentate de unitățile hoteliere dispuse teritorial în stațiunile turistice de pe litoral, date în folosință în perioada 1968- 1972, precum și unități hoteliere naționalizate. Dată fiind vechimea activelor ca și volumul mare al investițiilor necesare în vederea menținerii în circuitul turistic al acestora, compania are în derulare conform hotărârii acționarilor o strategie de restructurare și dezvoltare.

Amplul proces de fuziune s-a încheiat la data de 03.06.2004, iar în luna ianuarie a anului 2005 compania nou creată și-a schimbat denumirea în “Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră”. Principalul obiect de activitate al societății îl reprezintă: prestările de servicii turistice, unitățile administrate fiind clasificate la 4 stele, 3 stele, 2 stele, 1 stea. Societatea dispune de spații de cazare și alimentație publică în cele mai importante stațiuni aflate pe țărmul Mării Negre, respectiv Eforie Nord, Eforie Sud, Venus, Saturn și Neptun, însumând 8.100 locuri de cazare.

Sfera serviciilor oferite de societate se completează prin oferta de tratament a modernelor baze de tratament situate în stațiunea Saturn, în cadrul complexelor hoteliere de 3 stele “Balada”, “Hora” și “Sirena”. La fel de importantă este și oferta de agrement, locațiile “Aqua Park Balada” și “Aqua Park Cleopatra” situate tot în stațiunea Saturn, oferind servicii de înaltă calitate într-un peisaj pitoresc, unic prin învecinarea acestor parcuri de agrement cu plaja și marea. Categoriile de turiști cărora se adresează oferta societății sunt variate și în continuă diversificare.

Sub sugestivă titulatura “Turism, Hoteluri și Restaurante Marea Neagră” își desfășoară activitatea o performantă echipă, investită de acționariat cu scopul de a administra cele 24 unități de cazare și 20 de alimentație publică aflate în circuitul turistic. Capacitatea de cazare și alimentație publică fac ca S.C. T.H.R. MAREA NEAGRĂ S.A. să fie clasificată drept cea mai mare societate comercială de turism din SE-ul Europei.

B. Misiunea firmei, obiectivele fundamentale

“Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră” SA este un brand care și-a consolidat renumele prin forță, capacitatea și varietatea mare a ofertei. “Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră” SA administrează 24 unități de cazare și 20 de alimentație publică aflate pe litoralul Marii Negre în stațiunile Eforie Nord, Eforie Sud,Venus, Saturn și Neptun, însumând 8.100 locuri de cazare. Strategia precisă, competitivă, bazată pe calitatea serviciilor, prin orientarea întregii organizații către client, face ca activitatea desfășurată să recomande S.C. T.H.R. Marea Neagră S.A. drept un partener de încredere pentru marii operatori de pe piața turistică internațională și pentru agențiile romanești de incoming.

Strategia precisă, competitivă, bazată pe calitatea serviciilor, prin orientarea întregii organizații către client, face ca activitatea desfășurată să recomande T.H.R. Marea Neagră S.A. și drept un partener de încredere pentru marii operatori de pe piața turistică internațională și pentru cele mai mari agenții romanești de incoming.

Misiunea firmei constă în a asigura servicii de calitate, cu ajutorul unui personal calificat, având ca obiectiv prioritar dezvoltarea bazei tehnico-materiale, reabilitarea și modernizarea celei existente, printr-un program coerent și consecvent de investiții, în condițiile unei reale protecții a mediului înconjurător.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza economico-financiara - SC THR Marea Neagra SA.docx