Analiza Evolutiei Serviciilor de Comert in Romania in Perioada 2004-2006

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Evolutiei Serviciilor de Comert in Romania in Perioada 2004-2006.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Analiza evoluţiei serviciilor de comerţ în România în perioada 2004-2006
2. Corelaţia între evoluţia serviciilor şi gradul de dezvoltare economico-socială
3. Analiza comparativă a dezvoltării serviciilor în România şi în alte ţări
4. Previzionarea evoluţiei serviciilor de comerţ pentru perioada 2007-2009

Extras din document

Serviciile de comerţ sunt fac parte din sectorul terţiar. Conform clasificării CAEN serviciile de comerţ sunt împărţite astfel:

 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motoci- cletelor:

- comerţ cu autovehicule

- întreţinerea şi repararea autovehiculelor

- comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule

- comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea moto- cicletelor

 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete:

- activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

- comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

- comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

- comerţ cu ridicata al bunurilor de consum

- comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii

- comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri

- comerţ cu ridicata specializat al altor produse

- comerţ cu ridicata nespecializat

 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor:

- comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate

- comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate

- comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specia- lizate

- comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate

- comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate

- comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate

- comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

- comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

- comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe

Fiecare clasificare mai poate conţine la rândul ei subclasificări.

1.Analiza evoluţiei serviciilor de comerţ în România în perioada 2004-2006

a. Populaţia ocupată(PO) în serviciile de comerţ

a1) Populaţia ocupată în cele trei sectoare ale economiei în România în perioada 2004-2006

Tab.nr.1[mii pers.]

ANUL SECTORUL TOTAL

PRIMAR SECUNDAR TERŢIAR

2004 2638,5 2051,5 3548,3 8238,3

2005 2678,3 1973,6 3738,5 8390,4

2006 2518,3 1969,4 3981,6 8469,3

Sursă: Comisia Naţională de Statistică, Anuarul Statistic al României, anii 2005-2007

Concluzii: Cea mai mare parte a PO se află în sectorul terţiar care prezintă o uşoară creştere de la an la an datorită dezvoltării serviciilor,dar şi datorită diminuării celorlalte 2 sectoare. Cea mai mică parte a PO se află în sectorul secundar. Pe total economie se observă o uşoară creştere datorată sectorului terţiar.

Ponderea celor trei sectoare ale economiei în total PO la nivelul României în perioada 2004 -2006

Tab.nr.2[%]

ANUL SECTORUL TOTAL

PRIMAR SECUNDAR TERŢIAR

2004 32,03 24,90 43,07 100

2005 31,92 23,52 44,56 100

2006 29,73 23,25 47,02 100

MEDIE 31,22 23,89 44,89 100

Diagrama nr. 1 : Ponderea medie a PO în cele 3 sectoare ale economiei la nivelul României în perioada 2004-2006

Concluzii: Din tab.2 reiese tot ceea ce reiese şi din primul tabel. Ponderea medie cea mai ridicată este deţinută de sectorul terţiar, iar cea mai scazută de sectorul secundar. Ponderea sectorului terţiar creşte de la an la an,iar cea a celorlalte 2 sectoare scade uşor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Evolutiei Serviciilor de Comert in Romania in Perioada 2004-2006.doc