Analiza Factorului Uman

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Factorului Uman.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Economie, Management

Cuprins

Introducere
Capitolul 1 -Prezentarea firmei
1.1 Scurt istoric
1.2 Prezentarea serviciilor
1.3 Managementul previzional al necesarului de personal
Capitolul 2-Analiza statistică a factorului uman
2.1 Modul de dimensionare a factorului uman
2.2 Structura personalului în funcţie de sex şi nivelul
studiilor
Capitolul 3-Analiza statistică a folosirii resurselor umane
3.1 Analiza statistică a productivităţii muncii şi a cifrei de afaceri
3.2 Analiza salariului mediu
3.3 Analiza ratelor de stuctură
Capitolul 4-Analiza cheltuielilor salariale
4.1 Analiza cheltuielilor cu salariile
4.2 Analiza cheltuielilor cu asigurările şi protecţia socială

Extras din document

Introducere

Procesul creşterii economice stă la baza dezvoltării oricărei ţări. Specialistii acordă creşterii economice o atentie deosebită, deoarece bunăstarea generală a societăţii depinde, hotărâtor de nivelul acesteia.

Unul dintre argumentele cele mai invocate şi totodată disputate, pe care teoriile creşterii şi dezvoltării economice le aşează la baza recentelor modele ale politicilor de gestiune a pieţelor muncii şi educaţiei, îl reprezintă investiţiile în formarea capitalului uman – parte componentă a avuţiei naţionale.

În procesul creşterii economice factorul uman intervine prin sporirea volumului muncii prestate la nivel macroeconomic, precum şi a calităţii acestuia, exprimată sintetic prin productivitatea muncii.

Sub aspect cantitativ, factorul uman se concretizează în volumul de muncă prestată de populaţia ocupată în cadrul timpului efectiv de muncă. Acţiunea factorului uman în procesul creşterii economice ţine de evoluţia ocupării populaţiei active disponibile. Deşi creşterea cererii de muncă se asociază cu creşterea economică există opinii diferite, printre specialişti, în ceea ce priveşte natura şi sensul acestei dependenţe.

Capitalul uman este reprezentat de cunoştinţele profesionale, deprinderile, abilităţile şi de sănătatea care pot conduce orice persoană la sporirea capacităţii sale creatoare şi, implicit, a veniturilor scontate a se obţine în viitor, fie ca o capacitate a oamenilor de a produce în mod eficient bunuri şi servicii.

Specialiştii, care abordează problematica creşterii şi dezvoltării economice, sunt de acord cu ideea potrivit căreia de îndată ce un anumit nivel de acumulare a capitalului uman este atins, acesta devine mai productiv, corelându-se pozitiv cu ratele creşterii şi ocupării în cadrul modelelor creşterii.

De asemenea, investiţia în capitalul uman, respectiv în educaţie, instrucţie şi sănătate, vizează pe de o parte, formarea şi pregătirea profesional-ştiinţifică a resurselor umane disponibile, iar pe de altă parte, adaptarea resurselor umane la schimbarile structurale ale economiei impuse de progresul tehnico-ştiinţific, pe criterii de eficienţă.Datorită progresului tehnic s-a observat reducrerea considerabilă a factorului uman în cadrul procesului de producţie,dar prezenţa acestuia este de neînlocuit.

Capitolul 1

Prezentarea firmei

1.1 Scurt istoric

Compania Zentiva S.A. România îşi are originile în Uzina de Medicamente Bucureşti, care a luat fiinţă în anul 1962, ca parte a unui sistem centralizat, ce trebuia să furnizeze medicamente pentru întreaga piaţă farmaceutică din ţară. Compania îşi schimbă ulterior denumirea în Întreprinderea de Medicamente Bucureşti, iar în 1990 devine Sicomed S.A. Opt ani mai târziu, compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti - categoria a doua, devenind una dintre cele mai tranzacţionate companii de pe piaţa bursieră din România.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Factorului Uman.doc