Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad

Proiect
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 54206
Mărime: 746.02KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. OBIECT DE ACTIVITATE 3

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 3

1.2. SCURT ISTORIC 3

1.3. OBIECT DE ACTIVITATE 3

1.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 4

1.5. EVOLUŢIA CAPITALULUI SOCIAL 4

1.6. PREZENTAREA INSTRUMENTELOR DE ANALIZĂ FINANCIARĂ 4

2. ANALIZA STRUCTURII FINANCIAR - PATRIMONIALE A FIRMEI 67

2.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI 67

2.1.1. Structura resurselor pe termene de exigibilitate 67

2.1.2. Structura resurselor pe surse de provenienţă 71

2.2. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI 77

2.2.1. Analiza structurii activelor permanente 77

2.2.2. Analiza structurii activelor curente 81

3.3. APRECIEREA GLOBALĂ A STRUCTURII FINANCIARE A FIRMEI 88

3.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 92

3.1. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FINANCIAR 92

3.1.1. Indicatori absoluti ai echilibrului financiar 92

3.1.2.Analiza echilibrului prin ratele de finantare 100

3.1.3. Analiza prin valoarea patrimoniala neta 103

3.2. ANALIZA DINAMICA A ECHILIBRULUI PRIN BILANT FINANCIAR 104

3.2.1. Analiza fluxului net de trezorerie 104

3.2.2. Analiza prin intermediul ratelor de fluxuri 105

3.3. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FUNCTIONAL 106

3.3.1. Aprecierea echilibrului permanent 109

3.3.2. Aprecierea echilibrului curent 109

3.3.3. Aprecierea echilibrului global 110

3.4. ANALIZA DINAMICA PRIN TABLOUL DE VARIATIE A TREZORERIEI 110

3.5. APRECIEREA GLOBALA A ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI 112

4. ANALIZA GESTIUNII FINANCIARE.64

4.1. ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE 114

4.1.1. Gestiunea generală a capitalurilor 115

4.1.2. Gestiunea generală a activelor 119

4.2. GESTIUNEA STOCURILOR 124

4.2.1. Analiza gestiunii stocurilor totale 124

4.2.2. Analiza gestiunii stocurilor pe elemente componente 125

4.2.3. Explicarea modificării rotaţiei stocurilor 128

4.3. GESTIUNEA CREANŢELOR 129

4.3.1. Analiza gestiunii creanţelor curente 129

4.3.2. Analiza gestiunii creanţelor din exploatatre 130

4.3.3. Analiza gestiunii creditului - client 131

4.4. GESTIUNEA DATORIILOR 133

4.4.1. Analiza gestiunii datoriilor curente 133

4.4.2. Analiza gestiunii datoriilor din exploatare 134

4.4.3. Analiza gestiunii creditului – furnizor 135

4.5. GRUPAREA ŞI COMPARAREA RATELOR DE GESTIUNE 137

4.6. APRECIEREA GLOBALĂ A GESTIUNII FINANCIARE A FIRMEI 138

5. ANALIZA RISCURILOR FIRMEI 141

5.1. ANALIZA RISCULUI DE EXPLOATARE 141

5.2. ANALIZA RISCULUI FINANCIAR 142

5.2.1. Analiza pe baza volumului de activitate 142

5.2.2. Analiza riscului financiar pe baza efectului de levier 143

5.3. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT 144

VALOAREA 144

FUNCŢIEI 144

5.4. ANALIZA BONITATII RATELOR PRIN METODA RATELOR 145

5.4.1. Analiza lichiditatii 145

5.4.2. Analiza solvabilitatii firmei 148

5.5. APRECIEREA GLOBALĂ A RISCURILOR FIRMEI 154

6. ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI 156

6.1. ANALIZA PROFITABILITATII PE BAZA RATELOR DE MARJA 156

6.1.1. Analiza profitabilitatii resurselor consumate 156

6.1.2. Analiza profitabilitatii veniturilor 158

6.1.3. Analiza rentabilitatii comerciale 160

6.2. ANALIZA RENTABILITATII 162

6.2.1. Analiza rentabilitatii economice 162

6.2.2. Analiza rentabilitatii financiare 166

6.4. APRECIEREA GLOBALA A RANDAMENTULUI FINANCIAR 169

Extras din document

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE

1. Denumirea : S.C. ALFAR S.A. Arad;

2. Sediul social: C. Zimandului, nr. 3, Arad;

3. Telefon/fax: 057/234512

4. Nr. înregistrare O.R.C.: J02/168/91;

5. Cod fiscal: R 1677562

6. Forma juridică: - persoană juridică română;

- societate pe acţiuni;

- capital privat

7. Durata de funcţionare: nelimitată

1.2. SCURT ISTORIC

S.C. “ALFAR” S.A. a fost înfiinţată în anul 1991, profilul iniţial de activitate fiind cultivarea şi producerea legumelor de seră (tomate, castraveţi, ardei, fasole), producerea ciupercilor precum şi conservarea acestora într-o fabrică proprie. Iniţial, produsele au fost destinate numai judeţului Arad. Ulterior, piaţa de desfacere s-a lărgit la nivelul întregii ţării, produsele fiind destinate chiar şi exportului. Partenerii externi ai firmei sunt din ţări precum: Austria, Cehia, Germania.

Gama produselor s-a lărgit în timp prin diversificarea culturilor. Alături de culturile iniţiale s-au mai realizat culturi de varză, salată, gulie, conopidă, vinete, etc. O parte din materia primă este importată din Olanda şi Ungaria.

Transportul mărfurilor se realizează pentru mărfurile destinate partenerilor interni cu mijloacele clienţilor, iar pentru produsele exportate cu mijloacele proprii.

1.3. OBIECT DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate constă în:

- producţie:

- producerea răsadului:

- cultivarea şi producerea legumelor;

- producerea ciupercilor;

- producerea conservelor;

- comerţ:

- comercializarea en-gros a produselor atât la clienţi cât şi prin magazinele proprii;

- alte activităţii specifice

1.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

- cifra de afaceri: 12737611

- venituri totale: 22517529

- profit din exploatare: 1021263

- profit brut al exerciţiului: 541510

- profit net: 184926

- număr de personal: 1094

1.5. EVOLUŢIA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social a fost iniţial de 5000000 lei, împărţit în 300 acţiuni, subscris în întergime. În decursul timpului capitalul social a fost majorat la aproximativ 30000000 lei, mai exact 29502900 lei.

1.6. PREZENTAREA INSTRUMENTELOR DE ANALIZĂ FINANCIARĂ

În scopul realizării analizei financiare la S.C. “ALFAR” S.A. prezentăm următoarele instrumente de analiză:

- bilanţul contabil al societăţii;

- alte date necesare studiului:

- situaţia creanţelor;

- situaţia datoriilor;

- situaţia stocurilor;

- repartizarea profitului;

- balanţa imobilizărilor;

- date informative;

- contul de profit şi pierdere;

- bilanţul financiar;

Preview document

Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 1
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 2
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 3
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 4
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 5
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 6
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 7
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 8
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 9
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 10
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 11
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 12
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 13
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 14
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 15
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 16
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 17
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 18
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 19
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 20
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 21
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 22
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 23
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 24
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 25
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 26
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 27
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 28
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 29
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 30
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 31
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 32
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 33
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 34
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 35
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 36
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 37
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 38
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 39
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 40
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 41
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 42
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 43
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 44
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 45
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 46
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 47
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 48
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 49
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 50
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 51
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 52
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 53
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 54
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 55
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 56
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 57
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 58
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 59
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 60
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 61
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 62
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 63
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 64
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 65
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 66
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 67
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 68
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 69
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 70
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 71
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 72
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 73
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 74
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 75
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 76
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 77
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 78
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 79
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 80
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 81
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 82
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 83
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 84
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 85
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 86
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 87
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 88
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 89
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 90
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 91
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 92
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 93
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 94
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 95
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 96
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 97
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 98
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 99
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 100
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 101
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 102
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 103
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 104
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 105
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 106
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 107
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 108
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 109
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 110
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 111
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 112
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 113
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 114
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 115
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 116
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 117
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 118
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 119
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 120
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 121
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 122
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 123
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 124
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 125
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 126
Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad - Pagina 127

Conținut arhivă zip

  • Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad.doc

Alții au mai descărcat și

Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei

INTRODUCERE În prezent se manifestă o creştere semnificativă a cantităţii de informaţii, obţinute şi manipulate în firme, tendinţă accentuată şi...

Diagnosticul Rentabilitatii si Riscului la Compexit Trading SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare işi propune sa analizeze diagnosticul financiar al rentabilităţii şi riscului la Compexit Trading SRL Cluj Napoca....

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Politici Manageriale de Crestere a Rentabilitatii

INTRODUCERE Managementul performant al unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential necesita adoptarea unor...

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA

1. SINTEZA ANALIZEI DIAGNOSTIC A SC TURISM FELIX SA 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. TURISM FELIX S.A A. Elemente de identificare a) Denumire:...

Analiza Performantelor si Riscurilor la o Societate Comerciala

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, activitatea tuturor agenţilor economici este expusă, într-o măsură mai mică sau mai mare, riscurilor...

Model de Raportare a Performanțelor Financiare și Nefinanciare

CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 56 BIBLIOGRAFIE 61 INTRODUCERE Titlul lucrării mele de licenţă este “Model de raportare a performanţelor...

Ai nevoie de altceva?