Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati

Proiect
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 7201
Mărime: 123.42KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Onica Mihaela

Cuprins

CUPRINS:

INTRODUCERE

CAPITOLUL I - PREZENTAREA SOCIETATII

1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

1.3. CAPITALUL SOCIAL

1.4. SITUATIA PATRIMONIULUI LA DATA DE 31.12.2003

1.5. SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 3

CAPITOLUL II - ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

2.1 BILANTUL FINANCIAR

2.2. BILANTUL FUNCTIONAL

CAPITOLUL III - ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT

3.1. TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

3.2. ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE

3.3. CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

3.4. APRECIEREA INDICATORILOR PRIVIND LICHIDITATEA SI SOLVABILITATEA LA NIVELUL FIRMEI

CAPITOLUL IV - ANALIZA SWOT

CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Analiza financiara este activitatea de diagnosticare a starii de performanta financiara a intreprinderii la incheierea exercitiului. Ea isi propune sa stabileasca punctele tari si punctele slabe ale gestiunii financiare in vederea fundamentarii unei noi strategii de mentinere si de dezvoltare, intr-un mediu concurential.(2, pag.479)

De asemenea, analiza financiara face obiectul preocuparilor externe ale partenerilor economici si financiar-bancari pentru fundamentarea unor posibile actiuni de cooperare cu respectiva intreprindere. Atat analiza pe plan intern cat si cea externa au ca obiectiv determinarea rentabilitatii si a riscului si, in final a valorii intreprinderii. Sursa de date pentru analiza financiara o constituie documentele contabile de sinteza : bilantul, contul de rezultate si anexe la bilant.

Analiza financiara urmareste sa evidentieze modalitatile de realizare a echilibrului financiar pe termen lung si pe termen scurt (obiectiv al analizei pe baza de bilant) si treptele de acumulare baneasca, de rentabilitate ale activitatii intreprinderii (obiectiv al analizei pe baza contului de profit si pierderi). Bilantul sintetizeaza starea patrimoniala a intreprinderii la un moment dat, in timp ce contul de rezultate sintetizeaza rezultatul fluxurilor economice si financiare de intrare, de prelucrare si de iesire pe perioada considerata. Informatia comuna care se intalneste in cele doua documente de sinteza este rezultatul net (profitul sau pierderea) ca o reflectare a rentabilitatii intreprinderii (intrari, prelucrari, iesiri) si a noii stari patrimoniale a acesteia.(5, pag.239)

CAPITOLUL I - PREZENTAREA SOCIETATII

1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII

Firma S.C.VALENSTAF SRL Galati isi desfasoara activitatea in municipiul Galati avand sediul in strada Gheorghe Asachi, nr. 3, bl. B3, ap. 23, fiind inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J17/1050/1997 si Cod Unic de Inregistrare Fiscala 10057721, avand urmatorul cont nr. 2511.1-990.1/rol.

S.C. VALENSTAF SRL Galati face parte din cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii deoarece are doar 6 salariati, iar capitalul social este de 2.000 mii lei.

Raportul de gestiune pe anul 2003 se prezinta in conformitate cu art. 73 din Legea 195/1997 de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/1997 si e intocmit potrivit art. 27 din Legea Contabilitatii nr. 82/1995 modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta 32/1996.

La intocmirea raportului s-a avut in vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1827/22.12.2003 pentru intocmirea, certificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici din M.O. 53/22.01.2004.

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al acestei societati il reprezinta prestarea de servicii in domeniul de telecomunicatii.

Rezultatele obtinute de societate sunt reflectate in situatiile de raportare anuala asa cum rezulta din anexele la prezentul raport de gestiune (bilant, cont de profit si pierdere).

Situatiile prezentate au fost intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestora.

In formularele cod 10 si 20 au fost reflectate in mod fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ-valoric, contabilitatea clientilor si furnizorilor a celorlalte creante si obligatii sunt evidentiate pe categorii precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica si au la baza documente legale (justificative). Din datele prezentate in rezultatele financiare rezulta ca societatea in anul 2004 a inregistrat un profit brut in valoare de 1.646.076 mii lei si un profit net de 1.575.261 mii lei.

1.3. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este de 2.000 mii lei conform H.G. 500/1999 inregistrat la Oficiul Registrului Comertului.

-valoarea nominala a unei parti sociale - 100.000 lei

-numar parti sociale - 20 bucati

-cifra de afaceri – 4.530.036 mii lei

De la infiintare pana la data de 31.12.2004 nu s-au inregistrat majorari de capital.

Asociatii societatii sunt:

- Meca Marin - 19 parti sociale

- Lupea Paula - 1 parte sociala

Preview document

Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 1
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 2
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 3
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 4
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 5
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 6
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 7
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 8
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 9
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 10
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 11
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 12
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 13
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 14
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 15
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 16
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 17
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 18
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 19
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 20
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 21
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 22
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 23
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 24
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 25
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 26
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 27
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 28
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 29
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 30
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 31
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 32
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 33
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 34
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 35
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 36
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 37
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 38
Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Analiza Financiara - Firma SC VALENSTAF SRL Galati.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza echilibrului financiar al firmei SC Încălțăminte Dorina SRL

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumire: SC “Încălţăminte Dorina” S.R.L, Beiuş 2. Sediu social: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 51 bis, jud. Bihor...

Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor

Introducere Tranziţia la economia de piaţă împreună cu schimbările din societate au dus la reconsiderarea tuturor aspectelor vieţii economice a...

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a...

Analiza Financiara a Societatii Comerciale Linde Gaz Romania SRL

CAPITOLUL I ABORDAREA TEORETICĂ A CONCEPTULUI DE ANALIZĂ A SITUAŢIEI FINANCIARE 1. INTRODUCERE Obiectivele diagnosticului...

Plan de Afaceri- Firma InterAgro

Capitolul 1- Fundamentele teoretice ale planului de afaceri Planul de afaceri este o lucrare complexa care se întocmeste atunci când apare o...

Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL

INTRODUCERE În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în...

Analiza și Calculul Indicatorilor Economico Financiari

Obiectivul situaţiilor financiare, conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate, este fumizarea de informaţii despre poziţia financiară,...

Analiza activitatii economico-financiara a unei intreprinderi

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL S.C. PRODPAN S.A. CALARASI 1.1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. PRODPAN S.A. CALARASI Societatea...

Ai nevoie de altceva?