Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 13391
Mărime: 361.71KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conferentiar universitar dr. BIRCEA IOAN
Universitatea "Petru Maior" Facultatea de Stiinte Economice si Administrative Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune Am adaugat fisierului si prezentarea in PowerPoint. Lucrarea tine de Analiza Economica si de aceea am inclus-o la domeniul economie.

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. VIVARIUS IMPEX SRL 2

1.1. Date de identificare şi scurt istoric 2

1.2. Obiect de activitate. Capital social. Structura organizatorică 3

1.3. Piaţa pe care acţionează societatea 5

1.4. Analiza SWOT 6

CAPITOLUL 2. ANALIZA DE ANSAMBLU A ACTIVELOR IMOBILIZATE 8

2.1. Activele imobilizate 8

2.2. Imobilizările necorporale 10

2.3. Imobilizările corporale 13

2.4. Imobilzările fianciare 16

2.5. Amortizarea şi durata normală de funcţionare 18

CAPITOLUL 3. ANALIZA GESTIUNII ACTIVELOR FIXE 31

3.1. Analiza dinamicii, structurii şi a calităţii potenţialului tehnic al societăţii 33

3.1.1. Analiza dinamicii mijloacelor fixe 33

3.1.2. Analiza structurii activelor fixe 38

3.2. Analiza eficienţei utilizării activelor fixe 46

3.2.1. Analiza utilizării timpului de lucru a echipamentelor industriale 47

3.2.2. Analiza randamentelor echipamentelor industriale 48

CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 54

4.1. Concluzii rezultate în urma analizei gestiunii activelor fixe 54

4.2. Propuneri 56

Extras din document

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

COMERCIALE VIVARIUS

1.1. DATE DE IDENTIFICARE ŞI SCURT ISTORIC

IDENTITATE

- Denumire: S.C. VIVARIUS IMPEX S.R.L.

- Forma juridică: S.R.L.

- Sediul: Reghin, str. Salcâmilor nr. 3

- Obiect de activitate: Fabricarea instrumentelor muzicale

AMPLASARE

S.C. VIVARIUS IMPEX S.R.L., este localizată în zona industrială a Reghinului care mai cuprinde câteva firme importante în activitatea de prelucrare a lemnului:

- AMIS: producţia de mobilă

- HORA: producţia de instrumente muzicale

- PROLEMN: exploatare şi prelucrare material lemnos.

Sediul situat în strada SALCÂMILOR, numărul 3, telefon: 0265-513705

ISTORIC

1998 : înfiinţată prin cumpărare de active de la S.C. Amis – corp A. (fosta cantină şi dispensar).

Activitatea : instrumente muzicale din placaj (Cello; Contrabas) cu 10 persoane.

2000: dezvoltare prin cumpărare – corp B (fosta secţie articole Sport) unde se execută mobilă din lemn răşinoase.

2001: începe şi producţia de viori în serie (categoria şcoală, student) – angajaţi 80 pers.

2005: prin angajarea unor specialişti (Stoica Alin; Ciurba Ioan) se diversifică producţia în executarea şi de instrumente profesionale.

2006: se stopează activitatea de producţie mobilă din cauză că nu mai sunt rentabile (tehnologia depăşită; nu s-au făcut investiţii; flux tehnologic cu întoarceri multiple + flux pe verticală)

În prezent sunt 24 persoane angajate care produc instrumente profesionale : viori şi contrabaşi.

1.2. OBIECT DE ACTIVITATE. CAPITAL SOCIAL. STRUCTURA

ORGANIZATORICA

OBIECT DE ACTIVITATE

S.C. VIVARIUS IMPEX S.R.L. în conformitate cu actele constitutive, obiectul de activitate este: fabricarea instrumentelor muzicale.

CAPITAL SOCIAL

S.C. VIVARIUS IMPEX S.R.L. are un capital social împărţit în părţi egale la 5 asociaţi. Se compune din părţi sociale în număr de 6 la un asociat, fiecare cu o valoarea de 10 Ron, însumând un total de 300 Ron.

ORGANIGRAMA

Şansele de succes în afaceri a unei societăţi comerciale sunt considerabil sporite şi în acelaşi timp controlate, dacă firma dispune de o structură organizatorică adecvată scopurilor fixate, concordantă cu natura şi cu amploarea activităţii desfăşurate şi adaptabilă condiţiilor de mediu.

Structura organizatorică a S.C. VIVARIUS IMPEX S.R.L. este una de tip mixt, rezultată din îmbinarea tipului ierarhic cu cel funcţional. Activitatea societăţii este coordonată de Adunarea Generală a Acţionarilor, şi directorul coordonator.

Modul de organizare asigură legătura funcţională atât în interiorul societăţii, între compartimentele acesteia, cât şi între societate şi mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea.

În cadrul societăţii există şi un regulament de ordine interioară întocmit în conformitate cu prevederile codului muncii, al contractului colectiv de muncă şi a altor acte normative ce reglementează raporturile de muncă, precizând în acelaşi timp atribuţiile personalului de conducere şi a celui executiv.

Pentru perioada imediat următoare S.C. VIVARIUS IMPEX S.R.L. nu-şi propune să facă modificări esenţiale în actuala structură organizatorică a societăţii.

Fig. 1.1. Organigrama la S.C. VIVARIUS IMPEX S.R.L.

CONDUCERE

Personalul de conducere are o calificare corespunzătoare atât din punct de vedere tehnic, posedând experienţă în fabricarea instrumentelor muzicale, cât şi în domeniul economic.

SALARIZAREA PERSONALULUI

Salarizarea se face în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă şi a contractului individual de muncă după cum urmează:

- în acord pentru muncitorii direct productivi;

- în regie pentru celelalte categorii de personal

Pentru toate categoriile de personal angajat se acordă:

- sporuri de vechime calculate procentual la salariul de bază;

Preview document

Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 1
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 2
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 3
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 4
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 5
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 6
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 7
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 8
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 9
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 10
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 11
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 12
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 13
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 14
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 15
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 16
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 17
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 18
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 19
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 20
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 21
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 22
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 23
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 24
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 25
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 26
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 27
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 28
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 29
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 30
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 31
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 32
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 33
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 34
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 35
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 36
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 37
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 38
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 39
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 40
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 41
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 42
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 43
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 44
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 45
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 46
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 47
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 48
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 49
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 50
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 51
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 52
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 53
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 54
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 55
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 56
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 57
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 58
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 59
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 60
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 61
Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Analiza Gestiunii Activelor Fixe la Vivarius Impex SRL
    • LICENTA.doc
    • VAIVODA EMIL-ILIE.ppt

Alții au mai descărcat și

Analiza Rentabilitatii la SC Petal SA

INTRODUCERE În pragul mileniului trei este incontestabil nu numai faptul că lumea se află într-un proces continuu de schimbare, dar şi că ritmul...

Studiul Privind Imobilizarile la SC Mechel SA

Argument Proiectul a fost realizat în vederea obținerii certificatului de atestare a competențelor profesionale in cadrul Colegiului Economic...

Forme de Turism

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Analiza Pozitiei Financiare pe Baza Bilantului Contabil si Diagnosticul Riscului de Faliment la SC Amonil SA

1. Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare pe baza bilanţului contabil Societatea la care s-a realizat analiza este combinatul chimic SC...

Analiza Asigurării Întreprinderii cu Mijloace Fixe de Producție

INTRODUCERE Agricultura Moldovei reprezintă cea mai importantă ramură a economiei ţării, totodată principala problemă, ce reduce tempoul...

Capitalul Fix - Resursă de Bază a Unităților Economice

INTRODUCERE Orice întreprindere, indiferent de profil si dimensiune, de spatiul socio-economic în care activeaza, trebuie sa-si probeze permanent...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Analiza Economică

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei economico-financiare Cuvântul analiză(analyse), este de origine franceză şi presupune cercetarea unui...

Ai nevoie de altceva?