Analiza Gradului in Care Indicatorii Financiari Influenteaza Cifra de Afaceri la SC Alternativ Media SLL in Perioada 1998-2012

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Gradului in Care Indicatorii Financiari Influenteaza Cifra de Afaceri la SC Alternativ Media SLL in Perioada 1998-2012.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Duguleana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

• Introducere

Pentru a analiza acest proiect se analizează indicatorii financiari ai SC ALTERNATIV MEDIA SRL, datele fiind preluate de pe http://www.firme.info/brasov/ și au fost prelucrate în Excel. Înfiinţată în 1998 la Brașov, ALTERNATIV MEDIA și-a diversificat continuu activitatea prin dezvoltarea de capacităţi proprii de producţie și ateleliere de creaţie. Firma oferă: decorări auto, panouri, firme luminoase, tampografie, serigrafie etc.

Firma an de an a înregistrat o creștere în ceea ce privește cifra de afaceri cu excepţia pierderii înregistrate în anul 2011 de 1.764.293.388 lei, cu 264.358.339 lei mai mică decâ în aceași perioadă a anului precedent. Pierderea a fost cauzată de climatul concurenţial existent pe piaţa internă de produse care nu a permis recuperarea prin preţuri a influenţelor generate de preţurile de achiziţie dar și de primele semne ale crizei economice, care au început să se resimtă din trimestrul al patrulea al anului, dimensiunea impactului a fost mai puternică în primul trimestru, asa cum s-a întamplat şi în alte industrii şi servicii.

Și-a extins an de an sfera de acoperire fiind astăzi prezentă atât la nivel local cât și la nivel internaţional. De aceea, scopul principal este acela de a analiza datele culese din anul 1998 terminând până în 2012, pentru a putea surprinde influenţele variabilelor studiate și a cifrei de afaceri.

Obiectivul analizei se manifestă prin determinarea evoluţiei cifrei de afaceri in baza datelor financiare, posibilitatea influenţării acesteia de către indicatorii financiari ai firmei alese și să estimeze un model econometric valid.

Pentru a interpretara rezultatele ce au rezultat în urma testelor Durbin Watson, Student, Fisher, Chow și testul de adăugare de noi variabile folosind ca metodologie modelul regresiei multiple.

Modelul economic este următorul:

CAt= a0 + a1SALt + a2STOt + a3CHt + a4DATt + a5DISPBt + a6CAPt + εt

unde:

CAt = cifra de afaceri din anul t

SALt = salariaţii din anul t

STOt = stocurile din anul t

CHt = cheltuieli din anul t

DATt = datoriile din anul t

DISPBt = disponibilităţile bănești din anul t

CAPt = capitaluri din anul t

εt = eroarea de specificare

a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6 = parametrii modelului

În urma estimării parametrilor,se foloseste metoda celor mai mici pătrate si se obţin următoarele rezultate:

CAt = -87125183.34 + 38014.90 SALt – 0.51STOt + 0.89 CHt –

(35105780,05) (35105780,05) (35105780,05) (35105780,05)

[-1,89] [1,12] [-0,38] [5,99]

- 0.09 DATt + 3.05 DISPBt + 0.37 CAPt + et

(35105780,05) (35105780,05) (35105780,05)

[-0,24] [0,99] [1,34]

R2 = 0.9986

n= 15

( . ) Raţi Student

Pentru a verifica prezenţa autocorelaţiei erorilor, se calculează tesul Darbin Watson. Statistica testului arată că DW este egal cu 2.183795948, iar pentru k= 15 și n= 6 avem d1= 0.56 și d2= 2.21. Prin urmare dacă 4 - d1= 3.44 și 4 – d2= 1.79, rezultă că DW Є [0.56,2.21] U [3.44,1.79], f = 0 adică nu există autocorelaţie.

Coeficientul de determinaţie, R2 este de 0.9986, ceea ce denotă faptul că modelul este bine construit și valid, explicând în proporţie de 99.86 % variaţia cifrei de afaceri fată de variabilele explicative.

Datorită coeficientului de determinaţie care este foarte aproape de 1,se remarcă că pentru cele 15 observări modelul liniar este valid. Pentru interpretarea Testului Student se calculeaza tαn-1 care să fie mai mic decât t Stat din regresie. În urma calculelor se obtine valoarea de 2.20 care duce la eliminarea parametriilor a1, a2 și a4 iar rezultatele estimării parametrilor, prin folosirea metodei celor mai mici pătrate sunt:

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Gradului in Care Indicatorii Financiari Influenteaza Cifra de Afaceri la SC Alternativ Media SLL in Perioada 1998-2012.doc

Alte informatii

Pentru a analiza acest proiect se analizează indicatorii financiari ai SC ALTERNATIV MEDIA SRL, datele fiind preluate de pe http://www.firme.info/brasov/ și au fost prelucrate în Excel. Înfiinţată în 1998 la Brașov, ALTERNATIV MEDIA și-a diversificat continuu activitatea prin dezvoltarea de capacităţi proprii de producţie și ateleliere de creaţie. Firma oferă: decorări auto, panouri, firme luminoase, tampografie, serigrafie etc. Firma an de an a înregistrat o creștere în ceea ce privește cifra de afaceri cu excepţia pierderii înregistrate în anul 2011 de 1.764.293.388 lei, cu 264.358.339 lei mai mică decâ în aceași perioadă a anului precedent.