Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 24807
Mărime: 444.80KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.Voineagu Virgil
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” PITESTI Facultatea Management Marketing în Afacerile Economice PITESTI

Cuprins

Introducere 5

Cap.1 CONCEPTE DE BAZA ALE ANALIZEI INFLATIEI 7

1.1Teorii si tipologii ale inflatiei 7

1.1.1 Teoria monetarista a inflatiei 7

1.1.2 Teoria cantitativa a inflatiei 11

1.1.3 Teoria moderna a inflatiei 13

1.1.4 Tipologia inflatiei 14

1.2 Cauzele aparitiei inflatiei 16

1.2.1 Inflatia prin cerere 16

1.2.2 Inflatia prin costuri 18

1.2.3 Inflatia structurala 21

1.3 Efectele si combaterea inflatiei 22

1.3.1 Principalele efecte ale inflatiei 22

1.3.2 Model de înlaturare a inflatiei 23

1.3.3 Indexarea veniturilor 24

Cap.2 ELEMENTE ESENTIALE PENTRU ANALIZA

PROCESULUI INFLATIONIST 25

2.1 Curba lui Phillips 25

2.1.1 Curba initiala a lui Phillips 26

2.1.2 Modelul lui R.G.Lipsey 28

2.1.2.1 Functia de ajustare a salariilor 30

2.1.2.2 Functia X-U 32

2.1.3 Curba lui Phillips in timp 33

2.1.4 Inovatiile aduse de Samuelson si Solow curbei

lui Phillips 34

2.2 Modelul economic al lui J.M.Keynes 37

2.2.1 Variabilele 38

2.2.2 Relatiile dintre variabile 38

2.2.3 Parametrul „multiplicator investitional” 40

2.3 Indicatorii nominali si reali 41

2.3.1 Indicele preturilor bunurilor de consum 41

2.3.2 Indicele preturilor productiei industriale(IPPI) 43

2.3.3 Deflatorul PIB 45

Cap.3 CORELATII ALE INFLATIEI 46

3.1Corelatia inflatie –somaj 46

3.1.1 Definirea somajului 46

3.1.2 Caracterizarea somajului 47

3.1.2.1 Nivelul somajului 48

3.1.2.2 Durata somajului 50

3.1.2.3 Intensitatea somajului 50

3.1.3 Rolul ajutorului de somaj 51

3.2 Corelatia salarii-inflatie 52

3.3 Inflatia si rata dobânzii 54

3.3.1 Rata reala a dobânzii si inflatia 55

Cap 4. ANALIZA EVOLUTIEI SI FORMEI DE MANIFESTARE A

PROCESULUI INFLATIONIST IN ROMÂNIA IN PERIOADA

1990-1999. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI

MACROECONOMICI 57

4.1 Evolutia inflatiei in perioada 1990-1997 58

4.1.1 Evolutia preturilor bunurilor de consum 59

4.1.2 Evolutia medie lunara a inflatiei 62

4.1.3 Evolutia preturilor produselor agroalimentare vândute pe

piata taraneasca 64

4.1.4 Evolutia preturilor productiei industriale 67

4.2 Inflatia in România in anii 1998 si 1999 70

4.2.1 Indicii preturilor de consum in perioada 1998-1999 71

4.2.1.1 IPC-marfuri alimentare 73

4.2.1.2 IPC-marfuri nealimentare 76

4.2.1.3 IPC-servicii 77

4.3 Evolutia principalilor indicatori macroeconomici in perioada

1989-1999 si posibilitatile României de aderare la Uniunea

Europeana 79

4.3.1 Produsul intern brut 79

4.3.2 Productia globala industriala 81

4.3.3 Formarea bruta a capitalului fix 81

4.3.4 Investitii directe de capital strain 82

4.3.5 Balanta contului curent 83

4.3.6 Somajul 84

4.3.7 Inflatia 84

Concluzii 86

Bibliografie 88

Anexe 90

Extras din document

INTRODUCERE

Inflatia reprezinta unul dintre cele mai „nocive” fenomene economice care se manifesta în economiile contemporane. Totusi, aceasta nu reprezinta un fenomen nou, manifestarile ale ei fiind întâlnite înca din secolele al XVII-lea si al XVIII-lea, si considerata drept o maladie cronica, greu de stapânit. Tema inflatiei a fost adesea pusa în discutie de numerosi specialisti (economisti si nu numai), acestia încercând sa defineasca fenomenul, sa explice cauzele aparitiei inflatiei, impactul acesteia asupra populatiei si agentilor economici, formele sale de manifestare etc.

În acest context, în lucrarea de fata am urmarit atingerea celor mai importante probleme legate de inflatie care au aparut în lucrarile cu caracter economic, social, etc.

Primul capitol contine prezentarea principalelor teorii din domeniul inflatiei, respectiv teoria monetarista a inflatiei, teoria cantitativa si teoria moderna a inflatiei. Urmeaza o clasificare a inflatiei în functie de mai multe criterii (de intensitate, cauze de aparitie). Datorita importantei acestui ultim criteriu mentionat (respectiv cauzele aparitiei inflatiei) am detaliat tipurile de inflatie intr-un subcapitol aparte in care se poate observa cu usurinta cum actioneaza cererea si oferta în sensul cresterii inflatiei. In functie de cauzele generatoare de inflatie literatura de specialitate distinge: inflatia prin cerere, inflatie prin costuri si inflatie structurala. De asemenea, pe parcursul acestui capitol sunt prezentate câteva din principalele efecte ale procesului inflationist (dintre care scaderea puterii de cumparare a monedei este cel mai grav si care este resimtit deopotriva de populatie si de agentii economici) precum si câteva mijloace de protectie împotriva acestuia. Pentru protejarea populatiei de efectele inflatiei cel mai adesea factorii de decizie (guvernul în special) recurg la indexarea veniturilor populatiei.

Al doilea capitol al lucrarii cuprinde elemente esentiale necesare analizei procesului inflationist, între acestea un rol de vârf îl ocupa „curba lui Phillips”. Evolutia teoriei contemporane a inflatiei a fost influentata in mare masura de aparitia acestui model, al curbei lui Phillips. Importanta acestei curbe nu rezida numai în faptul ca ea a fost formulata si acceptata ci, mai ales in modificarile ei ulterioare de catre R.Lipsey precum si de catre Milton Friedman (autorul tezei „ratei naturale a somajului”) si E.Phelps. În ultima parte a acestui capitol sunt prezentati principalii indicatori care ne ajuta in determinarea nivelului inflatiei: indicele preturilor bunurilor de consum, indicele preturilor productiei industriale si deflatorul PIB. Sunt evidentiate sferele de cuprindere, nomenclatoarele utilizate pentru calculul indicilor preturilor de consum al populatiei si indicele preturilor productiei industriale precum si modalitatea actuala de calcul a acestora. Referitor la deflatorul PIB este prezentat modul de obtinere al acestuia si, totodata, principalele motive care duc la diferente între rata inflatiei masurata cu acest indicator si cea masurata cu ajutorul IPC sau IPPI.

Capitolul trei include principalele conexiuni ale inflatiei respectiv relatia dintre inflatie si somaj (iar in acest caz curba lui Phillips reprezinta un instrument fara de care nu se poate concepe aceasta analiza), corelatia intre salarii si inflatie, corelatia intre inflatie si rata dobânzii (rata reala a dobânzii). În cadrul primei corelatii sunt definite si explicate concepte ca: nivel al somajului, durata a somajului, intensitate a somajului. Este de asemenea prezentat rolul pe care îl ocupa ajutorul de somaj, ca principala masura de protectie sociala pentru persoanele care nu au un loc de munca sau care au pierdut un loc de munca.

Prima parte a capitolului patru contine analiza concreta a evolutiei inflatiei si a factorilor sai de influenta in perioada 1990-1997. Sunt analizate evolutiile ratei inflatiei masurate cu ajutorul indicelui preturilor de consum a populatiei, indicele preturilor productiei industriale si a deflatorului PIB, precum si diferentele care apar intre ele. Urmeaza, in partea a doua a capitolului patru, detalierea evolutiei preturilor bunurilor de consum pentru anii 1998-1999 deoarece aceasta prezinta o mai mare importanta atât pentru populatie cât si pentru agentii economici. Este analizata evolutia IPC atât în ansamblu cât si în functie de structura sa (indicele pentru produsele alimentare, pentru produsele nealimentare si pentru servicii)

Lucrarea se încheie cu o analiza comparativa între evolutia principalilor indicatori macroeconomici în perioada 1989-1999 în România vizavi de celelalte tari candidate la Uniunea Europeana. Sunt de asemenea estimate posibilitatile României de aderare in cel mai scurt timp la UE, precum si domeniile in care tara noastra trebuie sa mai realizeze progrese (in special stoparea declinului economic si mentinerea unei rate a inflatiei în limite acceptabile.

Preview document

Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 1
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 2
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 3
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 4
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 5
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 6
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 7
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 8
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 9
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 10
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 11
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 12
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 13
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 14
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 15
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 16
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 17
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 18
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 19
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 20
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 21
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 22
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 23
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 24
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 25
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 26
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 27
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 28
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 29
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 30
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 31
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 32
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 33
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 34
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 35
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 36
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 37
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 38
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 39
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 40
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 41
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 42
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 43
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 44
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 45
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 46
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 47
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 48
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 49
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 50
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 51
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 52
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 53
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 54
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 55
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 56
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 57
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 58
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 59
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 60
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 61
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 62
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 63
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 64
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 65
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 66
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 67
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 68
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 69
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 70
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 71
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 72
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 73
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 74
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 75
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 76
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 77
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 78
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 79
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 80
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 81
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 82
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 83
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 84
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 85
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 86
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 87
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 88
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 89
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 90
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 91
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 92
Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999 - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Analiza Nivelului si Evolutiei Ratei Inflatiei in Romania in Perioada 1990-1999.doc

Alții au mai descărcat și

Curba Phillips ca instrument de analiză a interdependenței inflație - șomaj

I. CORELATIA INFLATIE-SOMAJ Doua dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta un stat contemporan, îndeosebi în perioada de tranzitie...

Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste

INTRODUCERE Inflaţia este un fenomen şi un proces economico-social complex, care a devenit general şi persistent în epoca noastră. Ea se...

Evoluții ale inflației în perioada 1990-2008

“ Inflatia este proces de crestere a nivelului general al preturilor de consum, mecanism care provoaca variatii multiple de lunga durata,...

Inflația - dimensiuni și consecințe

INTRODUCERE Termen larg folosit pretutindeni, inflaţia continuă să rămână insuficient conturată. Procesul inflaţionist a apărut, este unananim...

Inflația și Deflația - Forme ale Dezechilibrului Monetar

1.Inflatia Inflatia considerata un semn al unor dezechilibre din economie, impune necesitatea controlarii ei si a evitarii pe cât posibil a...

Inflație vs șomaj

,,Inflaţia …Dezordinea dezordinelor este aşa de mare astăzi la toate mărfurile,incât, dacă lucrurile nu sunt îmbuntăţie şi însănătoşite, există...

Relația dintre inflație și șomaj

In prezenta lucrare analizez relatia dintre inflatie si somaj. Aceasta este structurata in trei sectiuni. In prima putem gasi informatii...

Inflația și Somajul sub Influența Crizei Economice Mondiale din 2009

INFLATIE - Prezentare generală Inflaţia este un dezechilibru major prezent în economia oricărei ţări, reprezentat de o creştere generalizată a...

Te-ar putea interesa și

Formarea și implicațiile datoriei publice

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A DATORIEI PUBLICE 1.1 Conceptul de datorie publică şi formele sale Dintotdeauna nevoile financiare ale...

Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică

În conditiile globalizarii, problema investitiilor straine directe (ISD), influenta lor asupra modernizarii economiilor în tranzitie, continua sa...

Analiza Diagnostic a Economiei Județului Brăila în Perioada Tranziției la Economia de Piață

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII ECONOMICE LA NIVEL NAŢIONAL 1.1. PUNCTUL INIŢIAL AL TRANZIŢIEI Startul tranziţiei a fost mult mai dificil în România...

Țintirea directă a inflației în România, Republica Cehia și Polonia

Capitolul I. Caracteristicile strategiei de ţintire directă a inflaţiei După anii ’80, multe bănci centrale s-au orientat de la evoluţia...

România și UE

CAPITOLUL I STAREA ACTUALA A ECONOMIEI ROMÂNESTI A. Punctul initial al tranzitiei Startul tranzitiei a fost mult mai dificil în România decât în...

Macroeconomie

Macroeconomia, ca ramura a stiintei economice, s-a cristalizat după Marea Criza de la sfarsitul deceniului trei si inceputul deceniului al patrulea...

Șomajul în România

1. Concepte şi definiţii Şomajul constituie un aspect major al dezechilibrului macroeconomic şi este strâns legat de realizarea creşterii...

Analiza comparativă a evoluției economiei românești cu cea a țărilor aflate în tranziție avansată

Selectia tarilor aflate in tranzitie avansata care constitue etaloanele utilizate in analiza comparativa a economiei romanesti a tinut seama de...

Ai nevoie de altceva?