Analiza Performantei Firmei

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 5063
Mărime: 151.86KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

În ceea ce priveste dinamica CA în perioada de analiza se poate spune ca atât la nivelul întregii activitati, cât si pe produsele fabricate si comercializate de catre firma s-a înregistrat o evolutie favorabila a cesteia. În general au avut loc cresteri mici la fiecare articol de fabricati, cu mici exceptii la 2 produse, si anume: s-a înregistrat o scadere minora a CA la produsul „lipie” cu 19.300.000 lei sau cu 0,25% din totalul CA si una majora la articolul „sticks-uri” cu aproximativ 70.000.000 lei sau o reducere de 0,5% din totalul CA realizate de firma.

În ceea ce priveste structura CA rezulta ca ponderea cae mai mare o detin urmatoarele 3 produse: „pâine alba”, circa 35% urmat de „chifle simple” circa 12% si „biscuiti” 8% restul produselor fabricate detînînd o pondere situata în intervalul 1,25% si 4,5%

De asemenea pentru analiza structurii CA s-au calculat urmatorii indicatori:

- Gini – Struck, din rezultatele caruia reiese distributia relativ uniforma între produsele si serviciile prestate de firma analizata, valoarea acestuia fiind de aproximativ 0,35, valoare care se apartine intervalului (0;1);

- Herfindhall valorile calculate ale caruia, de asemene, ne confirma o participare agala a tuturor produselor, serviciilor si activitatilor luate în considerare la realizarea CA totale înregistrate de firma în cauza.

Din analiza CA pe produs cu ajutorul metodei ABC din graficul trasat rezulta ca curba pentru anul 1999 se afla sub cea din anul 1997, dar ambele curbe se afla deasupra curbei teoretice.

Comentariu privind analiza factoriala a CA:

Analiza factoriala a CA s-a realizat prin teri modele de analiza, în urma calculelor efctutate se pot desprinde urmatoarele concluzii:

Activitatea de desfacere a produselor de panificatie a înregistrat o evolutie favorabila în anul 1999 fata de 1997, evolutie marcata de cresterea CA la nivelul întregii activitati cu + 12.400.000 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere de + 114% datorata influentei coroborate si pozitive a factorului material, a productivitatii medii a munciisi a mijloacelor de productie, cât si a gradului de realizare a acestuia.

Astfel se disting urmatoarele influente pozitive majore asupra CA totale:

- Cresterea productiei realizate în periada de analiza fata de cea de baza cu circa 215.500.000 mii lei determina o influenta pozitiva a factorulri productivitatea personalului salariat asupra CA de + 10.000.000 lei si a gradului de realizarea productiei asupra CA de + 23 milioane lei.

- De asemenea cresterea valorii mijloacelor fixe în perioada de analiza cu circa 17.000.000 mii lei si a celor direct productive cu 15.000.000 mii lei, si o mai buna structurare a acestora ( +3%) determina o influenta pozitiva asupra CA de + 385.000.000 lei

- O mai buna înzestrare a personalului salariat al firmei cu mijloace de productie în anul 1999 determina o influenta favorabila asupra CA de circa + 41.000.000 lei

- De asemenea datorita schimbarilor efectuate la nivelul structurii personalului operativ în total personal salariat al firmei se înregistreaza o alta influenta pozitiva de + 47.000.000 lei;

- O ultima influenta favorabila majora asupra CA de circa + 10 mld lei se datoreaza cresterii productivitatii personalului direct productiv al firmei în perioada de analiza cu 24 mil lei.

De asemenea în evolutia pozitiva a CA la nivelul întregii activitati se înregisteaza 2 influente negative, si anume:

- La nivelul înzestrarii firmei cu personal salariat si operativ, astfel scaderea numarului salariatilor firmei în perioada de analiza fata de cea de baza cu 51 persoane sau 4% determina o influenta negativa de 450 mil lei la nivelul CA;

- O alta influenta negativa se înregistreza la nivelul productivitatii fondurilor fixe direc productve care scade în 1999 fata de 1997 cu 3.000 lei productie realizata la 1 leu FFa utilizat, ceea ce determina o influenta negativa majora asupra CA de circa – 31.000.000.000 lei.

Comentariu privind analiza valorii adaugate (VA ):

VA reprezinta surplusul de resurse obtinut de catre firma peste consumurile intermediare de la terti si costurile de aprovizionare constituind bogatia creata de firma în expresia sa cea mai pura prin utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare aflate la dispozitia firmei.

În lucrarea data s-a folosit ca metoda de calcul a VA metoda aditiva prin calcularea unor rate de remunerare a VA si a gradului de integrare economica al firmei.

Astfel din calculele efectuate pentru perioada de analiza rezulta ca în ceea ce priveste ratele de remunerare a VA s-a înregistrat o crestere majora la nivelul ratei de remunerare a puterii publice cu circa 61%si a celei de remunerare a firmei cu257%, dar a avut loc si o scadere a ratei de remunerare a personalului salariat cu 25%, ceea ce reprezinta 40%.

Calculul ratei VA ne indica o crestere a gradului de integrare economica a firmei în perioada de analiza fata de perioada de baza cu aproximativ 35%, ceea ce sugereaza o mai buna integrare a firmei în sectorul de producere si desfacere a produselor de panificatie, fapt concretizat prin cîstigarea unei cate de piata mai mari în acest domeniu.

Sugestii privind activitatea analizata:

În concluzie, apreciem activitatea desfasurata de catre firma ca una pozitiva în ceea ce priveste dinamica si structura CA în perioada de calcul fata de cea de baza prin ajustarea la limite normale a coeficientilor calculati (G si H ) si a curbei ABC.

Ca puncte forte ale activitatii de producere si desfacere a produselor de panificatiese pot nominaliza urmatoarele:

cresterea valorii fondurilor fixe ale firmei, ceea ce sugereaza o politica de investitie pe termen lung, fapt confirmat si de cresterea ratei de remunerare a creditelor 2% datorata majorarii cheltuielelor financiare a firmei prin contactarea unor noi credite necesare achizitionarii unor mijloace de productie cu o productivitate mai mare;

cresterea productiei obtinute de catre firma genereza o serie de influente pozitive majore la nivelul CA prin cresterea productivitatii personalului salariat al firmei si a celui direct productiv si prin cresterea gradului de realizare a productiei;

un alt avantaj îl reprezinta cresterea înzestrarii personalului salariat al firmei în perioada de analizâ cu circa 14 mil lei.

Problemele cu care se confrunta firma sunt urmatoarele:

scaderea numarului personalului salariat cu 51 persoane si a celui direct productiv cu 36 persoane în anul 1999 fata de 1997 genereaza o influenta negativa substantiala asupra CA de circa - 450 mil lei.Aceasta probema se poate rezolva fie prin angajarea unor noi salariati, fie printr-o mai buna structurare a personalului firmei (practic nu s-a înregistrat nici o schimbare în structura personalului operativ în total salariati ai frmei în anul 1999), fie prin automatizarea locurilor de munca prin achizitionarea unor mijloace productive mai performante;

o alta problema o reprezinta scaderea drastica a productivitatii fondurilor fixe active, ceea ce genereaza o pierdere majora de 30 mld lei asupra CA, problema ce poate fi rezolvata printr-o mai buna structurare a FFa si prin cresterea rentabilitatii acestoral (achizitii noi).

Preview document

Analiza Performantei Firmei - Pagina 1
Analiza Performantei Firmei - Pagina 2
Analiza Performantei Firmei - Pagina 3
Analiza Performantei Firmei - Pagina 4
Analiza Performantei Firmei - Pagina 5
Analiza Performantei Firmei - Pagina 6
Analiza Performantei Firmei - Pagina 7
Analiza Performantei Firmei - Pagina 8
Analiza Performantei Firmei - Pagina 9
Analiza Performantei Firmei - Pagina 10
Analiza Performantei Firmei - Pagina 11
Analiza Performantei Firmei - Pagina 12
Analiza Performantei Firmei - Pagina 13
Analiza Performantei Firmei - Pagina 14
Analiza Performantei Firmei - Pagina 15
Analiza Performantei Firmei - Pagina 16
Analiza Performantei Firmei - Pagina 17
Analiza Performantei Firmei - Pagina 18
Analiza Performantei Firmei - Pagina 19
Analiza Performantei Firmei - Pagina 20
Analiza Performantei Firmei - Pagina 21
Analiza Performantei Firmei - Pagina 22
Analiza Performantei Firmei - Pagina 23
Analiza Performantei Firmei - Pagina 24
Analiza Performantei Firmei - Pagina 25
Analiza Performantei Firmei - Pagina 26
Analiza Performantei Firmei - Pagina 27
Analiza Performantei Firmei - Pagina 28
Analiza Performantei Firmei - Pagina 29
Analiza Performantei Firmei - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Analiza Perfortmantei Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiara a unui Proiect de Investitii

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Gestiunea Financiara a Intreprinderii

ANALIZA PE BAZA DE BILANT: Bilantul financiar Bilantul functional Indicatorii echilibrului financiar: -fondul de rulment net global;...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Autofinanțarea

Autofinantarea constituie în general pivotul finantarii întreprinderilor si pentru unele dintre ele, sursa exclusiva a finantarii în fazele...

Diagnosticul Activitatii Productive si de Distributie a Firmei

1. ANALIZA CORELATIILOR DE ECHILIBRU INTRE INDICATORII VALORICI. Indicatorii valorici. Cu ajutorul indicatorilor valorici putem dimensiona...

Analiza activitatii economico-financiara a unei intreprinderi

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL S.C. PRODPAN S.A. CALARASI 1.1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. PRODPAN S.A. CALARASI Societatea...

Analiza Economico-Financiara a SC Raptronic SRL

1. Prezentarea societatii RAP Group este un grup de firme private, cu capital integral romanesc, ce ofera solutii integrate in domeniul...

Teoria Producatorului

Producătorul şi producţia Producătorul se regăseşte în activitatea economică mai ales sub denumirea de firmă. Aceasta acţionează în mediul...

Ai nevoie de altceva?