Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5037
Mărime: 165.25KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – BUCUREȘTI FACULTATEA DE FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI

Cuprins

1. Introducere - prezentarea companiei.3

2. Diagnosticul general al companiei.4

2.1. Diagnosticul juridic.4

2.2. Diagnosticul tehnologic.5

2.3. Diagnosticul comercial.7

2.4. Diagnosticul de resurse umane.8

2.5. Diagnosticul de mediu.9

2.6. Diagnosticul financiar.10

3. Evaluarea investiţiei în mediul cert.13

3.1. Prezentarea investiţiei.13

3.2. Determinarea ratei de actualizare pentru proiectul de investiţie.14

3.3. Estimarea cash flow-urilor disponibile.15

4. Evaluarea investiţiei in mediul incert.16

4.1. Analiza de sensitivitate.16

4.2. Tehnica scenariilor.17

5. Concluzii.17

6. Bibliografie.18

Extras din document

1. Introducere - prezentarea companiei Romgaz

Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra (LSE). Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. „Fondul Proprietatea” deține 15%, iar restul de 15% este deținut de acționari persoane juridice și persoane fizice.

Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani în 1909, când a fost descoperit primul zăcământ de gaze naturale în Bazinul Transilvaniei la Sarmasel.

Romgaz face cercetare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenții, reparații capitale și operații speciale la sonde și asigură servicii profesioniste de transport tehnologic.

Începând cu anul 2013 ROMGAZ și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică.

Compania se dezvoltă prin implementarea de tehnologii de ultimă oră în domeniul explorării geologice, producției și a înmagazinării subterane a gazelor, finanțate din surse proprii sau externe. Poziția economică și financiară a companiei este caracterizată prin stabilitatea profitului și lichiditate. Astfel, Romgaz se numără printre companiile deținute de stat care au îndeplinit toate condițiile de creștere economică devenind una dintre cele mai mari companii din Romania.

Elemente de identificare:

Denumire: Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A.

Sediu central: Mediaș, Piața C.I. Motaș, nr.4, cod 551130, județul Sibiu

Cod unic de înregistrare: 14056826

Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J32/392/2001

Cod de înregistrare fiscală: RO14056826

Cifra de afaceri: 3 894 267 RON

Concurenți: SC OMV Petrom Gas SRL, SC Amromco Energy SRL, SC Lotus Petrol SRL, SC Raffles Energy SRL& GAS (România) SRL, SC Foraj Sonde SA Craiova

Acționariat: Ministerul Economiei (70,01%) și S.C. Fondul Proprietatea S.A. (10,00%), BNY Mellon DRS (5,37%), persoane juridice (12,58%), persoane fizice (2,04%).

Grafic 1: Evoluțiile cotațiilor acțiunilor Romgaz și a GDR-urilor (certificatelor globale de depozit) de la listare și până la 31 decembrie 2013

2. Diagnosticul general al companiei

2.1. Diagnosticul juridic

Societatea Comercială Romgaz S.A. este o persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO14056826, desfășurându-și activitatea la adresa sediului social (Mediaș, Piața C.I. Motaș, nr.4, județul Sibiu), având în afara acestuia alte șapte sucursale (Mediaș, Târgu Mureș, Ploiești, Sircoss, STTM, Bratislava și Iernut).

Obiectul principal de activitate al societății constă în extracția hidrocarburilor.

În vederea realizării scopului principal, prin utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane și informaționale, societatea și-a stabilit următoarele obiective strategice:

- Creșterea portofoliului de resurse și rezerve de gaze, prin descoperirea de resurse noi și prin dezvoltarea și îmbunătățirea recuperării resurselor deja descoperite

- Consolidarea poziției pe piețele de furnizare a energiei

- Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței, continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale

- Creșterea performanțelor societății

- Identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare

- Îmbunătățirea structurii organizatorice a societății

- Reorganizarea funcției de audit intern

Bibliografie

1. Brașoveanu Obreja L., Investiții directe și finanțarea lor – suport de curs

2. Dragotă, V., Obreja, L., Ciobanu, A., Dragotă, M., Management financiar vol. 1: Analiză financiară şi gestiune financiară operaţională, Ed. Economică, Bucureşti, 2003;

3. Stancu I., Finanţe: Pieţe Financiare şi gestionarea portofoliului, Investiţii reale şi finanţarea lor, Analiza şi gestiunea financiara a întreprinderii, Ediţia a-4a, Editura Economică, Bucureşti , 2007

4. Stancu Ion, Finanțe Corporative cu Excel

5. www.bvb.ro

6. www.doingbusiness.ro

7. www.romgaz.ro

8. www.tradeville.eu

9. www.zf.ro

Preview document

Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 1
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 2
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 3
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 4
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 5
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 6
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 7
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 8
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 9
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 10
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 11
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 12
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 13
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 14
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 15
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 16
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 17
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 18
Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe - Romgaz - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Analiza Performantei si Evaluarea unui Proiect de Investitii Directe - Romgaz.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș

Capitolul I Introducere în lumea investiţiei I.1. Conceptul de investiţie La prima vedere, investiţia ne apare în mod concret ca o operaţiune de...

Planul de Afaceri al Firmei Coca - Cola

CAPITOLUL 1 Planul de afaceri-rol și importanță 1.1 Definirea planului de afacere Planificarea de afaceri este procesul repetitiv de...

Analiza Fundamentala OMV Petrom

1.INFORMAȚII GENERALE Cu activităţi în domenile: Explorare şi Producţie, Rafinare, Marketing, Gaze naturale si Energie, Petrom are rezerve...

Proiect Economic Elaborat pe Baza Datelor de la SC Forte SRL

I. Diagnosticul economico-financiar al societăţii S.C. Forte SRL I.1. Prezentarea generală a societăţii comerciale Societatea comercială Forte...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Evaluarea unui proiect de investiții directe - Petrom

1. INTRODUCERE 1.1. Prezentarea companiei PETROM Evoluția companiei în ultimii ani Petrom reprezintă cea mai importantă companie de petrol și...

Studiu de caz SNGN Romgaz SA

Scurtă prezentare Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA (SNGN Romgaz SA), cu sediul central în Mediaș, este cel mai mare producător de...

Audit Intern in Institutia Publica

1.1. Definirea şi obiectivele auditului public intern Auditul intern este un control de tip ex post, realizează o monitorizare permanentă a...

Ai nevoie de altceva?