Analiza Performantei si Evaluarea unui Proiect de Investitii Directe - Romgaz

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Performantei si Evaluarea unui Proiect de Investitii Directe - Romgaz.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Introducere - prezentarea companiei.3
2. Diagnosticul general al companiei.4
2.1. Diagnosticul juridic.4
2.2. Diagnosticul tehnologic.5
2.3. Diagnosticul comercial.7
2.4. Diagnosticul de resurse umane.8
2.5. Diagnosticul de mediu.9
2.6. Diagnosticul financiar.10
3. Evaluarea investiţiei în mediul cert.13
3.1. Prezentarea investiţiei.13
3.2. Determinarea ratei de actualizare pentru proiectul de investiţie.14
3.3. Estimarea cash flow-urilor disponibile.15
4. Evaluarea investiţiei in mediul incert.16
4.1. Analiza de sensitivitate.16
4.2. Tehnica scenariilor.17
5. Concluzii.17
6. Bibliografie.18

Extras din document

1. Introducere - prezentarea companiei Romgaz

Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra (LSE). Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. „Fondul Proprietatea” deține 15%, iar restul de 15% este deținut de acționari persoane juridice și persoane fizice.

Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani în 1909, când a fost descoperit primul zăcământ de gaze naturale în Bazinul Transilvaniei la Sarmasel.

Romgaz face cercetare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenții, reparații capitale și operații speciale la sonde și asigură servicii profesioniste de transport tehnologic.

Începând cu anul 2013 ROMGAZ și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică.

Compania se dezvoltă prin implementarea de tehnologii de ultimă oră în domeniul explorării geologice, producției și a înmagazinării subterane a gazelor, finanțate din surse proprii sau externe. Poziția economică și financiară a companiei este caracterizată prin stabilitatea profitului și lichiditate. Astfel, Romgaz se numără printre companiile deținute de stat care au îndeplinit toate condițiile de creștere economică devenind una dintre cele mai mari companii din Romania.

Elemente de identificare:

Denumire: Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A.

Sediu central: Mediaș, Piața C.I. Motaș, nr.4, cod 551130, județul Sibiu

Cod unic de înregistrare: 14056826

Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J32/392/2001

Cod de înregistrare fiscală: RO14056826

Cifra de afaceri: 3 894 267 RON

Concurenți: SC OMV Petrom Gas SRL, SC Amromco Energy SRL, SC Lotus Petrol SRL, SC Raffles Energy SRL& GAS (România) SRL, SC Foraj Sonde SA Craiova

Acționariat: Ministerul Economiei (70,01%) și S.C. Fondul Proprietatea S.A. (10,00%), BNY Mellon DRS (5,37%), persoane juridice (12,58%), persoane fizice (2,04%).

Grafic 1: Evoluțiile cotațiilor acțiunilor Romgaz și a GDR-urilor (certificatelor globale de depozit) de la listare și până la 31 decembrie 2013

2. Diagnosticul general al companiei

2.1. Diagnosticul juridic

Societatea Comercială Romgaz S.A. este o persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO14056826, desfășurându-și activitatea la adresa sediului social (Mediaș, Piața C.I. Motaș, nr.4, județul Sibiu), având în afara acestuia alte șapte sucursale (Mediaș, Târgu Mureș, Ploiești, Sircoss, STTM, Bratislava și Iernut).

Obiectul principal de activitate al societății constă în extracția hidrocarburilor.

În vederea realizării scopului principal, prin utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane și informaționale, societatea și-a stabilit următoarele obiective strategice:

- Creșterea portofoliului de resurse și rezerve de gaze, prin descoperirea de resurse noi și prin dezvoltarea și îmbunătățirea recuperării resurselor deja descoperite

- Consolidarea poziției pe piețele de furnizare a energiei

- Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței, continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale

- Creșterea performanțelor societății

- Identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare

- Îmbunătățirea structurii organizatorice a societății

- Reorganizarea funcției de audit intern

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Performantei si Evaluarea unui Proiect de Investitii Directe - Romgaz.docx

Bibliografie

1. Brașoveanu Obreja L., Investiții directe și finanțarea lor – suport de curs
2. Dragotă, V., Obreja, L., Ciobanu, A., Dragotă, M., Management financiar vol. 1: Analiză financiară şi gestiune financiară operaţională, Ed. Economică, Bucureşti, 2003;
3. Stancu I., Finanţe: Pieţe Financiare şi gestionarea portofoliului, Investiţii reale şi finanţarea lor, Analiza şi gestiunea financiara a întreprinderii, Ediţia a-4a, Editura Economică, Bucureşti , 2007
4. Stancu Ion, Finanțe Corporative cu Excel
5. www.bvb.ro
6. www.doingbusiness.ro
7. www.romgaz.ro
8. www.tradeville.eu
9. www.zf.ro

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – BUCUREȘTI FACULTATEA DE FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI