Analiza performantelor la nivelul SC Sapte Spice SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza performantelor la nivelul SC Sapte Spice SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 27 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1 - NOȚIUNI INTRODUCTIVE
CAPITOLUL 2 - STUDIU DE CAZ LA NIVELUL S.C. ȘAPTE SPICE S.A.
2.1 Prezentarea întreprinderii
2.2 Analiza performanței financiare a întreprinderii
2.3. Analiza sănătății întreprinderii
CAPITOLUL 3 - CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Analizarea în ansamblu a activității întreprinderii, în funcție de natura performanțelor economico-financiare, sau pe structuri organizatorice, presupune utilizarea unui complex de metode, tehnici și procedee, respective a unei metodologii de analiză.

Obiectul prezentei lucrări este dat de analizarea din perspectivă economico-financiară a S.C. ȘAPTE SPICE S.A., societate ce activează în domeniul morăritului. Scopul analizei este de a identifica problemele ce se găsesc în cadrul societății și de a prezenta într-un mod obiectiv, situația economică existent, pe baza calculelor din bilanțul contabil. Informațiile prezentate oferă o perspectivă generală asupra stării în care se află întreprinderea și reprezintă fundamental deciziilor viitoare.

Analiza a fost efectuată pentru o perioadă de doi ani consecutivi, respectiv intervalul 2015-2016 iar indicatorii calculați oferă o imagine clară asupra performanței și sănătății întreprinderii.

CAPITOLUL 1 - NOȚIUNI INTROCUTIVE

Analiza economico-financiară cercetează starea trecută, prezentă și viitoare la nivel de entitate economică. Practic, aceasta este o judecată de valoare priind sănătatea și performanțele unei întreprinderi.

Pentru analiza activității economico-financiare a întreprinderilor, se pot folosi mai multe metode de analiză, care sunt structurate în două categorii: metode cantitative și metode calitative. Metodele analizei cantitative au rolul de a cuantifica contribuția elementelor componente și a factorilor la formarea și variația fenomenului studiat, precum și poziționarea firmei într-un mediu dat. Principalele metode ale analizei cantitative sunt: indicatorii economico-financiari; metoda indicilor; coeficienții de structură, echilibru și eficiență; metoda ratelor; metoda balanțieră

Principalele surse informaționale utilizate de analiza economico-financiară pornesc de la situațiile financiare întocmite de întreprinderi, respectiv: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și notele explicative la bilanț.

Conceptul de performanță este amplu dezbătut în literatura de specialitate, existând o diversitate de relații de exprimare a indicatorilor de performanță în expresie relativă (rentabilitate economică, rentabilitate financiară) sau în sumă absolută (solduri intermediare, marje de profit).

În domeniul economic, performanța este percepută ca un rezultat al activității întreprinderii, care se obține în condiții de utilizare eficientă a resurselor și reflectă valoarea nou creată, fapt ce denotă realizarea obiectivelor propuse. Performanța întreprinderii, în sens îngust, reprezintă un rezultat al activității întreprinderii, pe când, în sens larg, performanța reprezintă „un proces strategic și integrat, ce asigură succesul pe termen lung al întreprinderii”.

Societățile comerciale axate pe domeniul agriculturii își pot fixa printre criteriile de performanță obținerea de profituri semnificative, fie numai prin activitățile care au ca scop exploatarea terenurilor agricole, creșterea animalelor, prestări servicii, fie și din activități comerciale și lucrări de investiții.

Performanțele economico-financiare reprezintă o confirmare a eficacității activității întreprinderii. Ele reflectă modul în care întreprinderea a știut să pună în valoare resursele de care dispunde.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza performantelor la nivelul SC Sapte Spice SA.docx

Bibliografie

1. Botnari, N., Nedelcu, A., (2015) Evaluarea performanței financiare a întreprinderilor industriale prin prisma dimensiunilor de profitabilitate, rentabilitate și creștere. În: Economica, ASEM, p.49-59;
2. Marilena Mironiuc, (1999) Analiza performanțelor economico-financiare ale întreprinderii, Ed Junimea, Iași;
3. Nedelcu, A., (2015), Evaluarea performanței financiare ca componentă esențială a managementului performanței. În: Conferința Științifică Internațională „Potențialul de finanțare al pieței financiare nebancare și perspectivele dezvoltării acesteia”, ASEM din 27-28 noiembrie, p.283-p.288;
4. Stancu, I.,(2006) Măsurarea performanței întreprinderii, Revista Economie teoretică și aplicată;
5. Stancu, I., Stancu, Dumitra, Oproiu, A.,(2013) Studiu empiric privind factorii determinanți ai performanței întreprinderii-Sistemul DuPont, Audit Financiar, Vol 11.
6. Ștefan Gavril, Analiza economico-financiară, note de curs
7. https://www.saptespice.ro
8. https://www.listafirme.ro/sapte-spice-sa-2537907/