Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 8425
Mărime: 383.86KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Capitolul I Aspecte generale privind forţa de muncă, productivitatea muncii și salariile

I.1 FORȚA DE MUNCĂ

I.1.1 Oferta de muncă

I.1.2 Cererea de muncă

I.1.3 Şomajul

I.2 PRODUCTIVITATEA MUNCII

I.3 SALARIUL

Capitolul II Analiza evoluției relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salariile în România

II.1 FORȚA DE MUNCĂ

II.2 PRODUCTIVITATEA MUNCII

II.2.1 Productivitatea muncii în agricultură

II.2.2 Productivitatea muncii în industrie

II.2.3 Productivitatea muncii în construcții

II.2.4 Productivitatea muncii în servicii

II.3 SALARIILE

II. 4 ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR PREZENTATE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Capitolul I Aspecte generale privind forţa de muncă, productivitatea muncii și salariile

I.1 FORȚA DE MUNCĂ

Întâlnirea cererii cu oferta de muncă se realizează pe piața muncii . Cererea de muncă apare ca ofertă de locuri de muncă, iar oferta de muncă se manifestă ca cerere de locuri de muncă.

Piața muncii reprezintă ansamblul actelor de vânzare-cumpărare a forței de muncă, al relațiilor specifice acestora, ce au loc înttr-un spațiu economic. Ea relevă întâlnirea cererii cu oferta de muncă, stabilire pe această bază a condițiilor pentru angjarea salariaților, negocierea și fixarea salariilor în funcție de performanțele lucrătorilor, realizarea mobilității salariilor și forței de muncă pe locuri de muncă, firme, zone etc.

Piața muncii prespune negocierea permanentă dintre purtătorii ofertei de muncă și cei ai cererii de muncă sub aspect cantitativ, calitativ și structural. De asemenea ea reflectă felul în care se asigură resursele de muncă pe ramuri, sectoare, profesii și niveluri de calificare.

I.1.1 Oferta de muncă

Oferta de muncă include toate persoanele capabile să realizeze o muncă pentru ele sau pentru alții, adică angajații și cei care caută de lucru.

Oferta de muncă reprezintă resursele de muncă de care dispune societatea la un moment dat și care se delimitează pe baza următoarelor criterii: salarizarea (remunerarea), posesia aptitudinilor fizice și intelectuale necesare pentru o muncă, căutarea susținută a unui loc de muncă, precum și disponibilitatea unei persoane de a ocupa imediat un loc de muncă, adică de a presta un serviciu.

Persoanele care nu îndeplinesc cumulativ asemenea criterii nu se includ în oferta de muncă. Dar anumite persoane pot apărea temporar pe piața muncii, chiar dacă nu le întrunesc.

Oferta este formată din populația aptă de muncă și crește (în majoritatea cazurilor) mai rapid decât cererea de muncă.

Populația aptă de muncă se determină ca diferență între numărul total al populației în vârstă de muncă și numărul populației cuprinse în limitele vârstei de mună, dar incapabilă de muncă.

Dimensiunile ofertei de muncă depind înainte de toate de factorul demografic și se stabilesc prin mai mulți indicatori demografico-economici cum ar fi: populaţia totală, populaţia în vârstă de muncă, populaţia activă (totală sau civilă), populaţia aptă de muncă (resursele de muncă), populaţia ocupată, numărul de salariaţi, populaţia aflată în şomaj, populaţia întreţinută (tinerii în afara vârstei de muncă şi pensionarii).

Curba ofertei de muncă într-o economie reflectă ansamblul deciziilor alternative privind cantitatea de muncă pe care omul este dispus să o presteze în funcție de salariu. Curba ofertei de muncă este în fond curba de utilitate a venitului și reflectă relația directă între oferta de muncă și nivelul salariului (Grafic nr. 1).

Grafic nr. 1 Curba (dreapta) ofertei de muncă

Pe piața muncii fiecare persoană are de ales între utilitatea puterii de cumpărare, rezultată din numărul orelor de muncă prestate şi utilitatea timpului liber, timp destinat refacerii forţei de muncă.

Astfel,venitul bănesc rezultat dintr-o oră de muncă suplimentară reprezintă costul unei ore de timp liber (timp la care se renunţă), sau costul oportun al unei ore de timp liber este egal cu utilitatea marginală a puterii de cumpărare rezultată din cţştigul suplimentar. În funcţie de nivelul şi rata de creştere a venitului real, raportul ofertă de muncă-timp liber poate să se modifice în favoarea ofertei de muncă sau în favoarea timpului liber.

Aceste modificări se concretizează în efectul de venit şi efectul de substituţie.

Efectul de venit este raţionamentul potrivit căruia o persoană salariată înlocuieşte timpul de muncă cu timp liber, atunci cţnd salariul atinge un nivel care permite posesorului muncii să aibă condiţii de viaţă apropiate de aspiraţiile sale. Efectul de venit presupune că persoana respectivă se bucură de o putere de cumpărare mai mare, datorită unor venituri mai mari, ceea ce îi dă posibilitatea să cumpere mai multe bunuri, inclusiv timp liber şi consideră că utilitatea marginală a timpului liber este superiară utilităţii marginale a bunurilor ce le obţine cu salariul suplimentar.

Preview document

Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 1
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 2
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 3
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 4
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 5
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 6
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 7
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 8
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 9
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 10
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 11
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 12
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 13
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 14
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 15
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 16
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 17
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 18
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 19
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 20
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 21
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 22
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 23
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 24
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 25
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 26
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 27
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 28
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 29
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 30
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 31
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 32
Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Analiza Relatiei dintre Forta de Munca, Productivitatea Muncii si Salarii.docx

Alții au mai descărcat și

Salariul - venit fundamental stimulativ al forței de muncă

INTRODUCERE În multe ţări ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate cu strategiile...

Considerente privind Populația și Piața Muncii

Capitolul 1. Considerente privind populaţia şi piaţa muncii 1.1. Populaţia, oferta şi cererea de forţă de muncă Resursele umane, prin...

Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești

Introducere Motivul principal pentru care am ales această temă este reprezentat de importanța pe care o are migrația forței de munca în prezent...

Salarizarea

CAPITOLUL I. PROBLEME GENERALE PRIVIND SALARIUL ŞI SISTEMUL DE SALARIZARE Secţiunea 1. Remunerarea muncii – instrument indispensabil dezvoltării...

Analiza și Contabilitatea Salariilor

INTRODUCERE În teoria şi practica economică, salariul ocupă un loc deosebit de important.Termenul ca atare este de origine latină. Salarium era...

Cererea și Oferta de Muncă

CAPITOLUL I:CEREREA DE MUNCĂ 1.1.Concept şi definire Orice activitate economică, pentru desfaşurarea ei, necesită factorul muncă alaturi de...

Oferta forței de muncă în România

Introducere Functionarea oricarui sistem de productie este de neconceput fara prezenta si interventia omului. Procesele de productie a bunurilor...

Analiza Salariului sub Dublul sau Aspect - Cost și Venit

INTRODUCERE Dintre factorii de producţie, este cunoscut faptul că factorul uman are importanţa cea mai mare în economie, el fiind ,,motorul...

Te-ar putea interesa și

Managementul Comparat al Resurselor Umane

Capitolul 1. Managementul comparat 1.1. Concepte O caracteristica des întâlnita dupa perioada 1960 este, în aproape toate domeniile cercetarii...

Studiu de Fezabilitate - SC Pann SA

INTRODUCERE Întreprinderile din agricultură şi industria alimentară, aflate în procesul de restructurare şi de relansare a activităţii, suferind...

Inflația vs șomaj - care este răul mai mare

1. Inflatia 1.1 Ce este inflatia ? Inflatia este un dezechilibru care afecteaza, in proportii diferite, toate economiile nationale, si care poate...

Analiza Productivității Muncii

Productivitatea muncii este, oarecum, o sinteză a întregii folosiri a factorilor de producţie… Productivitatea muncii rămâne însă, deoarece este...

Doctrine Economice

În viziunea vechilor indieni: În India Antică idei economice întilnim în codul de legi “Arthaşara”, în care erau reflectate: modul de încasare a...

Direcția Apelor Siret

CAPITOLUL 1 DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1 Documentarea preliminara 1.1.1 Caracteristici tipologice ale societatii...

Analiză economico-financiară

Gradul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare, precum si eficienta cu care sunt folosite acestea, îsi pun amprenta asupra...

Turism și Dezvoltare

BAZELE TEORETICE ALE ECONOMIEI REGIONALE 1.1 Obiectul economiei regionale În teoria economică contemporană s-a manifestat în mod frecvent...

Ai nevoie de altceva?