Analiza Rentabilitatii la SC Petal SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Rentabilitatii la SC Petal SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 123 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI ROLUL SĂU ÎN CADRUL PROCESULUI ECONOMIC 7
1.1 Cadrul general al analizei economico-financiare 7
1.1.1 Necesitatea analizei ca metodă de cunoaştere 7
1.1.2 Clasificarea analizei economico-financiare 9
1.1.3 Corelaţia analizei economice cu alte discipline 10
1.2 Metoda, obiectul şi funcţiile analizei economico-financiare 11
1.2.1 Metoda analizei economico-financiare 11
1.2.2 Funcţiile analizei economico-financiare 14
1.2.3 Obiectul analizei economico-financiare 15
1.3 Tehnici de analiză economico-financiară 15
1.3.1 Metode cantitative de analiză economico-financiară 16
1.4 Sistemul informaţional economic şi interconectarea sa cu sistemul de analiză economico-financiară 20
1.5 Analiza economico-financiară – bază a procesului decizional 22
1.5.1 Decizie, sistem decizional, proces decizional 22
1.5.2 Interacţiunea analiză economico-financiară - management întreprindere 23
1.5.3 Rolul analizei strategice în stabilirea obiectivelor întreprinderii 25
CAPITOLUL 2 - RENTABILTATEA. ANALIZA RENTABILITĂŢI ŞI ROLUL SĂU ÎN REALIZAREA PERFORMANŢELOR ÎNTRPRINDERII 27
2.1 Rentabilitatea – fundament al existenţei şi continuităţii 27
activităţii întreprinderii 27
2.1.1 Conceptul de rentabilitate 27
2.1.2 Dificultăţi în exprimarea şi prezentarea rentabilităţii 27
2.1.3 Rentabilitate, profitabilitate, lichiditate, solvabilitate 29
2.1.3.1 Rentabilitate şi profitabilitate 30
2.1.3.2 Lichiditate şi solvabilitate 30
2.2 Ratele de rentabilitate 31
2.2.1 Ratele de rentabilitate economică 31
2.2.2 Ratele de rentabilitate financiară 33
2.3 Sistem informaţional privind analiza rentabilităţii 35
2.3.1 Conturile anuale de sinteză - sursă informaţională în analiza rentabilităţii 35
2.3.1.1 Conceptul conturi anuale, scopul şi utilitatea lor 35
2.3.1.2 Conturile anuale în România 36
2.3.2 Bilanţ contabil, bilanţ funcţional 37
2.3.3 Contul de profit şi pierdere 39
2.3.4 Anexa la bilanţ 41
2.4 Organizarea datelor pe baza conturilor anuale 45
2.4.1 Tabloul soldurilor intermediare de gestiune 45
2.4.2 Tabloul de finanţare 47
2.4.2.1 Tabloul de utilizări şi rersurse 48
2.4.2.2 Tabloul fluxurilor de trezorerie 50
2.4.3 Tipuri de analiză pe baza bilanţului contabil şi a contului de rezultate 50
2.5 Modele de analiză a rentabilităţii 51
2.5.1 Modele de analiză a rentabilităţii economice 51
2.5.2 Modele de analiză a rentabilităţii financiare 57
2.5.3 Limitele analizei ratelor de rentabilitate 61
2.6 Diagnosticul rentabilităţii întreprinderii 62
2.6.1 Conceptul de diagnostic 62
2.6.2 Diagnosticul rentabilităţii economice a întreprinderii 64
2.6.3 Diagnosticul rentabilităţii financiare a întreprinderii 67
CAPITOLUL 3 - SISTEM INTERACTIV DE ANALIZĂ A RENTABILITĂŢII 71
3.1 Premisele informatizării procesului de analiză a rentabilităţii 71
3.2 Tabloul de bord - instrument de conducere a întreprinderii 73
3.2.1 Conceptul de tablou de bord 73
3.2.2 Rolul tabloului de bord în gestiunea întreprinderii 74
3.2.3 Funcţiile tabloului de bord al conducerii 76
3.3 Proiectarea sistemului interactiv de analiză a rentabilităţii 77
3.3.1 Ciclul de viaţă al dezvoltării sistemelor informaţionale 78
3.3.2 Utilizatorii şi cerinţele informaţionale privind analiza rentabilităţii 78
3.3.3 Proiectarea formularelor şi rapoartelor sistemului de analiză a rentabilităţii 80
3.3.4 Proiectarea bazei de date a sistemului de analiză a rentabilităţii 88
3.3.5 Implementarea şi exploatarea sistemului de analiză a rentabilităţii 91
CAPITOLUL 4 - TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE PERFORMANTE ÎN ANALIZA RENTABILITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MODERNE 92
4.1 Tehnologii informaţionale performante 92
4.1.1 Dincolo de bazele de date: depozitul de date 92
4.1.1.1 Depozitul de date. Concept şi caracteristici 92
4.1.1.2 Structura depozitui de date 95
4.1.1.3 Arhitectura depozitui de date 96
4.1.1.4 În loc de SQL, Data Mining 98
4.1.1.5 Posibilităţi de utilizare a depozitului de date în analiza rentabilităţii 99

Extras din document

INTRODUCERE

În pragul mileniului trei este incontestabil nu numai faptul că lumea se află într-un proces continuu de schimbare, dar şi că ritmul în care se derulează această schimbare se accentuează pe zi ce trece. În acest context, domeniul economic în nici un caz nu se poate eschiva fenomenului omniprezent, ci, voit sau nu, trebuie să-i facă faţă. Dar nu oricum, ci cu succes. Modul în care domeniul economic se racordează la acest fenomen depinde, în mare măsură, de instrumentele şi tehnicile ce-i stau la dispoziţie şi de modul concret în care acestea vor fi folosite.

Devine o certitudine faptul că schimbările majore la care asistăm în domeniul economic au fost favorizate de, cu siguranţă cel mai dinamic fenomen al ultimelor decenii, dezvoltarea extraordinară a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. Aceasta face posibil ca, prin intermediul vastelor reţele de comunicaţii ce s-au pus la punct pe plan mondial, parteneri de afaceri din orice punct de pe glob să comunice nestingherit în orice moment. Prin intermediul tehnologiilor de comunicaţii graniţele tradiţionale devin simple linii pe diferite hărţi. În schimb lumea, din sensul ei tradiţional arhicunoscut, devine o lume-reţea, o lume-virtuală, în care libertatea de mişcare şi de comunicare nu mai este condiţionaţă de factori politici sau ideologici, ci de deţinerea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. Evident, preţul acestor tehnologi nu este de neglijat. Nu este de mirare că, în acest context, şi-a făcut apariţia fenomenul de globalizare economică.

Entitatea economică, unitatea de bază a sistemului economic, privită fie din punct de vedere contabil, respectiv ca unitate patrimonială, fie din punct de vedere managerial, respectiv ca o organizaţie, sau ca întreprindere, văzută prin prisma scopului pentru care a fost creată, acela de a produce valoare, profit pentru proprietarii săi, în contextul schimbărilor rapide de care menţionam este supusă unui ritm concurenţial din ce în ce mai intens, trebuie să satisfacă preferinţe in ce în ce mai “pretenţioase” ale clienţilor săi. După cum, nu poate neglija faptul că trebuie să-şi asigure un sistem de relaţii stabile şi sigure cu furnizorii săi, că acţionarilor trebuie să le răsplătească efortul depus prin punerea la dispoziţie a capitalurilor lor. Nu în ultimul rând, importante responsabilităţi îi revin entităţii economice pe linia asigurării unui climat social favorabil cu angajaţii săi dar şi cu mediul social în ansamblul său. Şi, poate cel mai important aspect, de care trebuie să ţină cont organizaţia economică, este responsabilitatea faţă de mediul ambiant, respectiv pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor dezastruoase ce pot fi generate de o activitate economică necorespunzătoare.

Pentru a face faţă tuturor exigenţelor menţionate, printre instrumentele ce-i stau la dispoziţie entităţii economice se află şi analiza economico-financiară, iar una din situaţiile concrete în care se regăseşte aceasta la nivel organizaţional este analiza rentabilităţii.

Analiza rentabilităţii nu este nici pe departe un demers simplu sau uşor de parcurs. Aducem ca argumente, în susţinerea celor afirmate, faptul modalităţile de determinare a rentabilităţii sunt diverse, modul de exprimare rentabilităţii nu este unic. În plus, adăugând multitudinea modelor de analiză existente, treptele de descompunere pe factori de influenţă, venim în sprijinul afirmaţiei precedente. Dar nici acum nu am spus chiar totul. Cum ştim dacă rentabilitatea întreprinderii este bună sau rea, dacă rezultatele sale îi permit continuarea în bune condiţii a activităţii. Este rentabilitatea obţinută de firmă suficientă- De unde ştim asta- Evident, ne trebuie o bază de comparaţie. Dar care ar putea

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Rentabilitatii la SC Petal SA.doc