Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7887
Mărime: 69.76KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cretu Marcela

Extras din document

Introducere.3

Capitolul I . Caracteristica notiunii de risc. Compania

VIRAMENT-COM S.R.L. .4

1.1. Noţiunea de risc. Actualitatea acesteia in cadrul companiilor din

Republica Moldova.4

1.2. Prezentarea companiei VIRAMENT-COM S.R.L.5

Capitolul II . Analiza riscurilor specifice companiei VIRAMENT-COM S.R.L.13

2.1. Riscuri specifice noilor afaceri.13

2.2. Riscuri economice.15

2.3. Riscuri financiare.18

2.4. Riscuri comerciale.19

2.5. Riscuri politice.21

Concluzii, recomandări.23

Bibliografie.25

INTRODUCERE

Viaţa economică e determinată de schimbări şi progres continuu. Pentru a-şi menţine o poziţie pe piaţă întreprinderile trebuie să fie active la aceste modificări şi să reacţioneze într-un mod rapid. Evoluţia vieţii implică o doză bună de risc pentru lumea afacerilor de astăzi din Republica Moldova caracterizată de concurenţă acerbă, pătrunderea tehnologiilor de ultimă oră pe piaţă, insuficienţă de resurse, instabilitate politică, impunînd-ui pe antreprenori să lucreze în spiritul unor analizatori de amănunte. Şi asta pentru că riscul de a ajunge în impas îi urmăreşte la întreprinderea oricărei acţiuni făcută în dezvoltarea business-ului.

Analiza riscurilor oferă managerilor posibilitatea de a preveni cele mai mari erori care s-ar putea produce în cadrul companiei, astfel prevenindu-se pierderi de resurse, de timp şi de afaceri in general.

Riscurile nu pot fi nicidecum evitate, ele fiind prezente pe întregul proces de desfăşurare a activităţii şi costituind o posibilitate de se merge spre mai bine , mai sus. Cîteva exemple: atunci cînd se încheie un acord cu un furnizor se riscă ca acesta la un moment dat să nu mai dispună de produsul sau materia pe care o furniza pînă la acel moment întreprinderii şi evident afectează desfăşurarea business-ului; importarea unui produs alimentar transportat in frigidere care se defectează in drum spre ţara destinată. Este evident cît de primordial e subiectul analizei în astfel de cazuri şi cît de ambiţioşi trebuie să fie managerii în căutarea detaliilor.

Prezenta lucrare a fost concepută pe baza unei afaceri noi, de tip comercial spre o delimitare mai clară a tipurilor de risc întîlnite şi spre crearea unei viziuni de asamblu a problemelor cu care se confruntă întreprinderile din Republica Moldova. Importanţa studierii şi analizării situaţiilor de risc e subînţeleasă ca o obligaţie, o datorie a întreprinzătorilor care îi ajută să cunoască mai profund situaţia companiei şi să acţioneze la timp în direcţia minimizării ameninţărilor care vin atît din interiorul organizaţiei cît şi din exteriorul ei.

Materialul expus e structurat în 2 capitole în primul prezentîndu-se noţiunea generală despre risc şi compania VIRAMENT-COM S.R.L. , iar în al doilea e redat fiecare tip de risc(economic, financiar, comercial,politic) desfăşurat.

Proiectul are sarcina de a aduce la cunoştinţă celor ce vor să se implice în afaceri importanţa

Capitolul l.

CARACTERISTICA NOŢIUNII DE RISC . COMPANIA VIRAMENT-COM S.R.L.

1.1. Noţiunea de risc. Actualitatea acesteia în cadrul companiilor din Republica

Moldova

În condiiţile dezvoltării afacerilor în Republica Moldova, orice investiţie presupune riscul pierderii banilor investiţi sau posibilitatea de a da faliment. Acest fapt e explicat de faptul că au loc o mulţime de modificări imprevizibile a pieţii, a preţurilor, a concurenţe iar deciziile care se iau în orice moment nu garantează succesul.

Activitatea de management este condiţionată de prezenţa riscului, fie el minimal. Pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente unitatea economică trebuie să analizeze în permanenţă situaţiile în care se implică evitînd posibilitatea apariţii acestuia. Astfel, încercarea de a controla acest fenomen duce la micşorarea pierderilor.

Riscul este un eveniment probabil, mai mult sau mai puţin previzibil caracterizat de nesiguranţă, care poate avea ca rezultat pierdere sau cîştig în urma adoptării unei decizii.

Riscul e bazat pe o experienţă trecută, pe date statistice. Deci, există o bază a lui de unde îşi ia începutul şi nu neapărat înseamnă numai pierdere. El aduce cu sine şi oportunitatea iar, tendinţa spre acest aspect se resimte tot mai mult în zilele noastre. Din aceste considerente, în ultimul timp unii întreprinzători chiar îi dau preferinţă.

Prin risc la nivelul întreprinderii se înţelege prognozarea unor evenimente caracterizate de nesiguranţă, de necunoaştere deplină dar care poate aduce şi profit neaşteptat şi pierderi considerabile. Aceste situaţii însă nu schimbă cursul afacerilor pentru că implicarea în business e însoţită de risc şi nu poate exista în afara acestuia.

Riscul în economia de piaţă există datorită fluxului pieţelor de desfacere, jocului cererii şi al ofertei, modificării preţurilor, concurenţei neloiale între agenţii economici, fluctuaţiilor valutare şi altele, fiecare agent luptînd pentru interes propriu mai mult decît spre cel comunitar. Dar şi situaţia ţării noastre ne obligă în multe situaţii la astfel de acţiuni din cauza instabilităţii politice, (care ne ponegreşte şi imaginea ţării peste hotarele ei atunci cînd antreprenorii vor să importe careva produse in interior); a nivelului slab de pregătire a managerilor; lipsei de cunoştinţe; lipsei unei culturi de afaceri; necompetenţa managerilor de a studia piaţa şi de a o analiza. Toate acestea ne vorbesc de un caracter pronunţat al noţiunii de risc pentru cei ce dezvoltă afaceri.

În Republica Moldova pătrunderea esenţei riscului se manifestă de obicei atunci cînd întreprinderea falimentează şi nu înainte de aceasta, iar pentru mulţi dintre întreprinzători nici nu le este cunoscut acest termen, ei avînd impresia că riscul există numai pentru anumite persoane. Astfel şi s-ar putea explica insuccesul multor tineri, mai ales, care încearcă să desfăşoare afaceri, întrebîndu-se mai apoi „oare unde am greşit?”. Documentarea antreprenorilor trebuie să fie pînă-n cele mai mici detalii, iar cunoaşterea riscului- să deţină întîitate şi să fie considerată ca o noţiune de bază.

Preview document

Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 1
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 2
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 3
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 4
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 5
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 6
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 7
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 8
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 9
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 10
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 11
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 12
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 13
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 14
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 15
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 16
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 17
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 18
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 19
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 20
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 21
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 22
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 23
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 24
Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Analiza Riscurilor Specifice Companiilor din Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

“Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Centrale termice Tehnologii. Centralele termice de diferite tipuri produc agent termic - apa calda si abur, -pentru toate sectoarele economiei...

Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Sistemul de Pensii in Republica Moldova - Actualitati si Perspective de Dezvoltare

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sistemul de pensii al Republicii Moldova este construit pe principiul solidarităţii generaţiilor. Pensiile se...

Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare: Sistemul bancar – este unul din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Prin...

Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova

INTRODUCERE Lucrarea dată cuprinde toate aspectele organizării procesului de evaluare in scopul ipotecarii, unde am analizat toate detaliile ce le...

Proiect compania de asigurări Transelit SRL

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare : Caracteristica generală aa claselor de asigurări prestate de compania de asigurări “TRANSELIT SRL”...

Analiza riscurilor specifice întreprinderilor producătoare din Republica Moldova

Introducere Riscul reprezintă o probabilitate ca în limita informaţiilor disponibile sau previzibile, pe parcursul desfăşurării activităţii...

Evaluarea Financiara a Firmei Petrom SA

1. Descrierea generala a societatii comerciale Petrom este cea mai importantă companie petrolieră din România, cu activităţi de explorare,...

Ai nevoie de altceva?